Yleiset asiakirjat

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Kroatia hyväksyy ainoastaan kroaatinkielisiä julkisia asiakirjoja, ei muilla EU:n jäsenvaltioiden virallisilla kielillä laadittuja julkisia asiakirjoja.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista julkisista asiakirjoista:

– syntymätodistus (liite I)

– kuolintodistus (liite III)

– vihkitodistus (liite IV)

– esteettömyystodistus (liite VI)

– todistus rekisteröidyn parisuhteen solmimisesta (liite VII)

– koti- ja/tai asuinpaikkatodistus (liite X)

– todistus merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta (liite XI).

Huom. Liitteissä 1–VII luetellut julkiset asiakirjat myöntää julkishallinnosta vastaava ministeriö (Ministarstvo uprave), liitteessä X luetellut julkiset asiakirjat myöntää sisäministeriö (Ministarstvo unutarnjih poslova) ja liitteessä XI luetellut julkiset asiakirjat myöntää oikeusministeriö (Ministarstvo pravosuđa).

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Luettelo julkisista asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi:

– syntymätodistus (liite I)

– kuolintodistus (liite III)

– vihkitodistus (liite IV)

– esteettömyystodistus (liite VI)

– todistus rekisteröidyn parisuhteen solmimisesta (liite VII)

– koti- ja/tai asuinpaikkatodistus (liite X)

– todistus merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta (liite XI).

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Kroatian lainsäädännön mukaan tuomioistuimen kääntäjillä on kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä julkisista asiakirjoista.

Tuomariverkoston (Sudačka mreža) sivuilla on linkki tuomioistuinkääntäjien ajantasaiseen luetteloon:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Kroatian lainsäädännön mukaan oikeaksi todistettuja jäljennöksiä julkisista asiakirjoista voivat antaa notaarit. Kroatian notaariliiton (Hrvatska javnobilježnička komora) johtokunta pitää heistä rekisteriä (Imenik javnih bilježnika), johon voi tutustua liiton sivustolla osoitteessa http://www.hjk.hr/Uredi.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset tunnistaa tuomioistuimen kääntäjän tai notaarin leimasta ja allekirjoituksesta, josta käy selvästi ilmi, että kyseessä on käännös tai jäljennös.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetun jäljennöksen erityispiirre on notaarin leima ja allekirjoitus.

Päivitetty viimeksi: 15/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.