Yleiset asiakirjat

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Kreikka ja englanti

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Kyproksen viranomaisten ohjeellinen luettelo julkisista asiakirjoista:

Syntymä: Syntymätodistus

Kuolema: Kuolintodistus

Avioliitto: Avioliittotodistus

Oikeus solmia avioliitto: Esteettömyystodistus

Rekisteröity parisuhde: Parisuhteen rekisteröintitodistus

Oleskelu: Pysyvä oleskelutodistus

Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen: Todistus rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan yhteisen julistuksen kirjaamisesta

Merkinnätön rikosrekisteriote: Todistus merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Syntymätodistus

Kuolintodistus

Avioliittotodistus

Esteettömyystodistus

Parisuhteen rekisteröintitodistus

Pysyvä oleskelutodistus

Todistus merkinnättömästä rikosrekisteriotteesta

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri (Mitroo orkoton metafraston), josta huolehtii sisäministeriön lehdistö- ja tiedotustoimisto.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Väestörekisteristä ja muuttoliikeasioista vastaava osasto

Syntymätodistus

Kuolintodistus

Esteettömyystodistus

Parisuhteen rekisteröintitodistus

Todistus rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan yhteisen julistuksen kirjaamisesta

Alueelliset hallintoelimet

Syntymätodistus

Kuolintodistus

Pysyvä oleskelutodistus

Kunnat

Avioliittotodistus

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Virallisista käännöksistä Kyproksella vastaa auktorisoitujen kääntäjien rekisteristä huolehtiva neuvosto, joka antaa virallisia käännöksiä koskevat ohjeet auktorisoiduille kääntäjille ja suurelle yleisölle. Ohjeissa todetaan, että kaikkien auktorisoiduille kääntäjille käännettäväksi annettujen asiakirjojen on oltava aitoja ja asianmukaisesti oikeaksi todistettuja. Käännettäväksi annetun asiakirjan jäljennös liitetään auktorisoidun kääntäjän tekemään käännökseen. Kääntäjä allekirjoittaa ja leimaa kääntämänsä asiakirjan.

Auktorisoidun kääntäjän tehtävänä ei ole todistaa (erityisellä leimalla) hänelle käännettäväksi toimitetun asiakirjan aitoutta. Kääntäjä ei kuitenkaan toteuta käännöstoimeksiantoa, mikäli hänellä on syytä epäillä asiakirjan aitoutta.

Auktorisoitu kääntäjä todistaa oikeaksi ainoastaan kääntämänsä tekstin, jos häneltä pyydetään aitoa tai oikeaksi todistettua jäljennöstä siitä.

Käännöksiä varten tarvitaan

suorakulmainen sähköinen leima, jossa on teksti ”oheen liitetyn asiakirjan asianmukainen ja tarkka käännös” (”orthi kai akrivis metafrasi tou sinimmenou engrafou”),

auktorisoitujen kääntäjien rekisteristä huolehtivan neuvoston auktorisoidulle kääntäjälle luovuttama alkuperäinen pyöreä leima,

auktorisoidun kääntäjän alkuperäinen allekirjoitus,

auktorisoidun kääntäjän nimenselvennys,

leimaveromerkki (leiman alapuolelle, sen läheisyyteen, kiinnitetään kahden euron leimaveromerkki, joka mitätöidään pyöreällä leimalla).

Jäljennöksiä varten tarvitaan

suorakulmainen sähköinen leima, jossa on teksti ”käännetyn asiakirjan aito jäljennös” (”gnisio antigrafo tou metafrasmenou engrafou”),

auktorisoitujen kääntäjien rekisteristä huolehtivan neuvoston auktorisoidulle kääntäjälle luovuttama alkuperäinen pyöreä leima,

auktorisoidun kääntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys,

leimaveromerkki (leiman alapuolelle, sen läheisyyteen, kiinnitetään kahden euron leimaveromerkki, joka mitätöidään pyöreällä leimalla).

Oikeaksi todistetut jäljennökset:

Auktorisoitujen kääntäjien leimat (pyöreitä) ovat väriltään sinisiä, ja suorakulmainen sähköinen leima on väriltään musta.

Leimaveromerkki (leiman alapuolelle, sen läheisyyteen, kiinnitetään kahden euron leimaveromerkki, joka mitätöidään pyöreällä leimalla).

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Auktorisoitujen kääntäjien leimat (pyöreitä) ovat väriltään sinisiä, ja suorakulmainen sähköinen leima on väriltään musta.

Leimaveromerkki (leiman alapuolelle, sen läheisyyteen, kiinnitetään kahden euron leimaveromerkki, joka mitätöidään pyöreällä leimalla)

Päivitetty viimeksi: 12/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.