Yleiset asiakirjat

Asetusta 2016/1191 koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Euroopan unionissa hyväksyttiin heinäkuussa 2016 asetus, jolla yksinkertaistetaan tiettyjen yleisten asiakirjojen toimittamista EU-maiden välillä. Asetuksen tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja kustannuksia, joita kansalaisille aiheutuu, kun heidän on toimitettava jonkin EU-maan viranomaisille toisen EU-maan viranomaisten antama asiakirja. Asetuksen nojalla missä tahansa EU-maassa annetut yleiset asiakirjat (esimerkiksi syntymä- tai vihkitodistukset) on hyväksyttävä todistusvoimaisiksi muissa EU-maissa ilman aitousleimaa (ns. apostille-todistusta). Asetus koskee erityisesti väestörekisteriasiakirjoja (syntymä- ja kuolintodistus, vihkitodistus, rekisteröityä parisuhdetta koskeva todistus ja todistus adoptiosta), mutta myös asuinpaikkatodistusta ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta.

Asetuksella poistetaan myös velvoite toimittaa kaikissa tapauksissa oikeaksi todistetut jäljennökset ja oikeaksi todistetut käännökset toisessa EU-maassa annetuista yleisistä asiakirjoista. Asetuksella otetaan lisäksi valinnaisena käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotka voidaan liittää yleisiin asiakirjoihin ja välttää näin niiden kääntäminen. Sen sijaan asetus ei koske toisessa EU-maassa annetun julkisen asiakirjan sisällön tai oikeusvaikutusten tunnustamista toisessa EU-maassa, vaan tämä riippuu vastaanottavan maan lainsäädännöstä. Asetusta sovelletaan 16. helmikuuta 2019 lähtien.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.