Yleiset asiakirjat

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Yleensä Tanskan viranomaisilla on velvollisuus ottaa vastaan yleisiä asiakirjoja ainoastaan tanskan kielellä. Viranomaiset voivat siis vaatia muunkielisten asiakirjojen käännättämistä.

Tietyt asiakirjat voidaan kuitenkin hyväksyä Pohjoismaisen kielisopimuksen nojalla suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä. Tämä koskee erityisesti nimitodistusta, nimenkäyttölupaa, nimen hyväksyntäasiakirjaa, vihkitodistusta, parisuhteen rekisteröintitodistusta, avioliittotodistusta, avioeropäätöstä, asumuseropäätöstä ja tuomiota, joka koskee avioeroa, asumuseroa tai avioliiton julistamista pätemättömäksi, sekä tuomiota avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen olemassaolon mitätöinnistä. Nimiasioihin liittyviä asiakirjoja voidaan lisäksi ottaa vastaan saksan ja englannin kielellä.

Myös merkinnätön rikosrekisteriote voidaan ottaa vastaan englannin kielellä.

Viranomainen voi ottaa vastaan asiakirjoja muillakin kielillä, mutta sillä ei ole velvollisuutta hyväksyä asiakirjoja muilla kuin edellä mainituilla kielillä.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Tanskan viranomaiset ovat määrittäneet asetuksen soveltamisalaan kuuluviksi seuraavat asiakirjat:

 • Merkinnätön rikosrekisteriote (ren straffeattest)
 • Todistus asuinpaikasta (bopælsattest)
 • Henkilötodistus (personattest)
 • Syntymä- ja kastetodistus (fødsels- og dåbsattest)
 • Avioliittotodistus (vielsesattest)
 • Solmitun avioliiton siunaustodistus (velsignelsesattest)
 • Kastetodistus (dåbsattest)
 • Syntymätodistus (fødselsattest, ei enää anneta, mutta on edelleen pätevä)
 • Syntymä- ja nimitodistus (fødsels- og navneattest, ei enää anneta, mutta on edelleen pätevä)
 • Nimenantotodistus (navneattest, ei enää anneta, mutta on edelleen pätevä)
 • Kaste- ja hautaustodistus (dåbs- og begravelsesattest, annetaan vain tietyissä tapauksissa, joissa todistus koskee kansalaista, joka on kuollut ennen 1. huhtikuuta 1968, jolloin CPR-rekisteri perustettiin)
 • Nimitodistus (navnebevis)
 • Nimenkäyttölupa (navnetilladelse)
 • Nimen hyväksyntäasiakirja (godkendelse af navn)
 • Parisuhteen rekisteröintitodistus (partnerskabsattest)
 • Avioliittotodistus (ægteskabsattest)
 • Avioeropäätös (skilsmissebevilling)
 • Asumuseropäätös (separationsbevilling)
 • Tuomio, joka koskee
  • avioeroa
  • asumuseroa
  • avioliiton pätemättömäksi julistamista
  • avioliiton olemassaolon mitätöintiä
  • rekisteröidyn parisuhteen olemassaolon mitätöintiä

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Seuraaviin tanskalaisiin asiakirjoihin voidaan liittää monikielinen vakiolomake käännösavuksi:

 • Merkinnätön rikosrekisteriote
 • Todistus asuinpaikasta
 • Henkilötodistus
 • Syntymä- ja kastetodistus
 • Avioliittotodistus
 • Solmitun avioliiton siunaustodistus
 • Kastetodistus
 • Parisuhteen rekisteröintitodistus
 • Avioliittotodistus

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Tanskassa ei ole julkisesti saatavilla olevaa luetteloa tai tietokantaa kääntäjistä/tulkeista.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Todistuksen tai asiakirjan antanut viranomainen voi joissakin tapauksissa antaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen. Lisäksi viranomainen, joka on ottanut hoitaakseen asiakirjan antaneen viranomaisen tehtäviä, voi tietyissä tapauksissa antaa oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Myös Tanskan tuomioistuinten notaarit voivat antaa todistuksesta tai asiakirjasta oikeaksi todistetun jäljennöksen.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetusta jäljennöksestä käy ilmi, mikä viranomainen sen on todistanut oikeaksi, eli siinä on joko kunnan leima tai notaarin merkintä.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä voi joissakin tapauksissa olla leima, jossa lukee ”KOPI”.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.