Yleiset asiakirjat

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

suomi ja ruotsi

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asiakirjoja ovat muun muassa väestötietojärjestelmästä saatavat otteet, seurakuntien antamat virkatodistukset, rikosrekisteriote, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä, sekä joissain tilanteissa myös tuomoistuimen ratkaisu.

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Suomessa on otettu käyttöön kaikki muut monikieliset vakiolomakkeet paitsi liite VIII (kelpoisuus rekisteröidä parisuhde). Näistä kaikki paitsi liite XI (merkinnätön rikosrekisteriote) sisältävät maakohtaisia otsaketietoja.

Vakiolomake voidaan liittää väestötietojärjestelmästä annettaviin otteisiin, jotka koskevat syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta sekä koti- ja asuinpaikkaa. Vakiolomake voidaan liittää todistukseen Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Lisäksi vakiolomake voidaan liittää rikosrekisteriotteeseen, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Suomessa on auktorisoitujen kääntäjien järjestelmä, josta huolehtii Opetushallituksen yhteydessä toimiva tutkintolautakunta. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta ylläpitää rekisteriä auktorioiduista kääntäjistä: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Oikeaksi todistettuja jäljennöksiä antavat julkiset notaarit. Julkiset notaarit ovat Digi- ja väestötietoviraston virkamiehiä. Ahvenanmaan maakunnassa julkiset notaarit toimivat Ahvenanmaan valtionvirastossa.

Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedot:

englanninkielinen sivu: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

suomenkielinen sivu: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Ahvenanmaan valtionviraston yhteystiedot: https://www.ambetsverket.ax/

 

Lisäksi Suomen ulkomaan edustustoissa suoritetaan tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä, ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä annetaan myös edustustoissa.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on auktorisoidun kääntäjän allekirjoitus. Kääntäjän voi tarkistaa edellä mainitusta auktorisoitujien kääntäjien rekisteristä.

Digi- ja väestötietovirastossa toimivien julkisten notaarien antamat oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa pyöreästä leimasta, jonka keskellä on leijonavaakuna. Lisäksi oikeaksi todistetuissa jäljennöksissä on julkisen notaarin allekirjoitus ja nimenselvennys.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Ks. edellinen kohta

Päivitetty viimeksi: 18/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.