Yleiset asiakirjat

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Latvian kieli.

Poikkeukset ovat mahdollisia vain erittäin harvoissa lain määrittämissä tapauksissa. Esimerkiksi maahanmuuttolaissa (Imigrācijas likums) säädetään, että kutsun (izsaukums) hyväksymiseksi tai oleskeluluvan hakemiseksi tarvittavat asiakirjat (esim. rikosrekisteriote, jäljennökset sukulaisuuden tai avioliiton kautta syntyneen sukulaisuuden todistavista asiakirjoista tai muut Latvian lainsäädännön nojalla tarvittavat asiakirjat) voi esittää latviaksi, englanniksi, ranskaksi, venäjäksi tai saksaksi.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Syntymä – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) antama syntymätodistus tai ote väestörekisteristä; paikallisen viranomaisen väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama syntymätodistus tai ote väestörekisteristä; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama syntymätodistus (tai sen jäljennös) tai ote väestörekisteristä.

Henkilö on elossa – notaarin (zvērināts notārs) antama todistus; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama todistus.

Kuolema – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) antama kuolintodistus tai ote väestörekisteristä; paikallisen viranomaisen väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama kuolintodistus tai ote väestörekisteristä; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama kuolintodistus (tai sen jäljennös) tai ote väestörekisteristä.

Etunimi ja sukunimi – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) päätös sukunimen muuttamisesta ja/tai etunimen muuttamisesta; oikeusministeriön väestörekisteriyksikön antama ote; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote väestörekisteristä.

Avioliitto ja avioliiton solmimismahdollisuus – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) antama vihkitodistus tai ote avioliittorekisteristä; paikallisen viranomaisen väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama vihkitodistus tai ote avioliittorekisteristä; siviiliprosessilaissa (Civillikums) lueteltujen uskontokuntien papiston myöntämä vihkitodistus; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama vihkitodistus (tai sen jäljennös) tai ote väestörekisteristä.

Latviassa ei anneta todistusta henkilön avioliittokelpoisuudesta. Tällaisen todistuksen sijasta henkilö voi pyytää siviilisäätyään koskevia tietoja.

Avioero tai avioliiton mitätöinti – notaarin vahvistama asiakirja (avioerotodistus); tuomioistuimen päätös; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote; oikeusministeriön väestörekisteriyksikön antama avioliittorekisteriote, josta käy ilmi, että avioliitto on päättynyt eroon; paikallisten viranomaisten väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama avioliittorekisteriote, josta käy ilmi, että avioliitto on päättynyt eroon.

Vanhemmuus – tuomioistuimen päätös; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote väestörekisteristä.

Adoptio – tuomioistuimen päätös; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote.

Koti- ja/tai asuinpaikka – kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote väestörekisteristä; paikallisten viranomaisten antama väestörekisteriote.

Kansallisuus – kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote väestörekisteristä.

Ei rikosrekisteriä – sisäministeriön (Iekšlietu ministrija) tietopalvelukeskuksen (Informācijas centrs) antama rikosrekisteriote (izziņa no sodu reģistra); ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama todistus.

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Syntymä – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) antama syntymätodistus tai ote väestörekisteristä; paikallisen viranomaisen väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama syntymätodistus tai ote väestörekisteristä; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama syntymätodistus (tai sen jäljennös) tai ote väestörekisteristä.

Henkilö on elossa – notaarin (zvērināts notārs) antama todistus; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama todistus.

Kuolema – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) antama kuolintodistus tai ote väestörekisteristä; paikallisen viranomaisen väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama kuolintodistus tai ote väestörekisteristä; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama kuolintodistus (tai sen jäljennös) tai ote väestörekisteristä.

Avioliitto – Oikeusministeriön (Tieslietu ministrija) väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu departaments) antama vihkitodistus tai ote avioliittorekisteristä; paikallisen viranomaisen väestörekisteriyksikön (Dzimtsarakstu nodaļa) antama vihkitodistus tai ote avioliittorekisteristä; siviiliprosessilaissa (Civillikums) lueteltujen uskontokuntien papiston myöntämä vihkitodistus; kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama vihkitodistus (tai sen jäljennös) tai ote väestörekisteristä.

Siviilisääty – kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote väestörekisteristä.

Koti- ja/tai asuinpaikka – kansalaisuus- ja maahanmuuttoviraston (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) antama väestörekisteriote; ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama ote väestörekisteristä; paikallisten viranomaisten antama väestörekisteriote.

Ei rikosrekisteriä – sisäministeriön (Iekšlietu ministrija) tietopalvelukeskuksen (Informācijas centrs) antama rikosrekisteriote (izziņa no sodu reģistra); ulkomailla sijaitsevan Latvian tasavallan diplomaatti- ja konsuliedustuston (Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecība) antama todistus.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Tällaisia luetteloita ei ole, koska Latviassa käännöksen voi todistaa oikeaksi kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka ottaa laissa määritellyllä tavalla vastuun kaikista asiakirjan käännösvirheistä johtuvista vahingoista.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Asiakirjajäljennösten oikeaksi todistamista voi pyytää notaarilta. Myös asianomainen organisaatio voi todistaa asiakirjajäljennökset oikeiksi, paitsi jos lainsäädännössä vaaditaan, että asiakirjajäljennösten oikeaksi todistaminen kuuluu notaarille (asiakirjojen oikeudellisesta vaikutuksesta annetun lain (Dokumentu juridiskā spēka likums (englanniksi)) 6 artikla).

Latviassa asiakirjan oikeellisuuden voi todistaa myös asiakirjan laatinut luonnollinen henkilö. Luonnollinen henkilö voi myös todistaa sellaisten asiakirjajäljennösten oikeellisuuden, jotka hän on saanut muilta luonnollisilta henkilöiltä tai organisaatioilta, paitsi jos lainsäädännössä vaaditaan asiakirjan laatijan suostumus.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Kääntäjä todistaa käännöksen oikeellisuuden tekemällä asiasta merkinnän käännöksen viimeiselle sivulle tekstin perään latviaksi. Merkintä on tehtävä suuraakkosin, ja siinä on luettava ”TULKOJUMS PAREIZS” (käännös todistettu oikeaksi); kääntäjän etunimi, sukunimi ja henkilötunnus; kääntäjän allekirjoitus; todistuksen antamisen paikka (paikannimi); todistuksen päivämäärä (ks. Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā (ministerin kabinetin määräys nro 291 latviaksi käännettyjen asiakirjojen oikeaksi todistamista koskevista menettelyistä)).

Vastaavia vaatimuksia sovelletaan oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin (ks. seuraava kohta).

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Jäljennöksen ensimmäisen sivun oikeaan yläkulmaan on kirjoitettava suuraakkosin sana ”KOPIJA” (jäljennös). Varsinainen oikeaksi todistaminen osoitetaan kirjoittamalla suuraakkosin sanat ”KOPIJA PAREIZA” (oikeaksi todistettu), jäljennöksen oikeaksi todistavan virkailijan koko virkanimike (mukaan lukien organisaation koko nimi ja tarvittaessa muita tietoja, joiden perusteella kyseinen henkilö voidaan tunnistaa yksiselitteisesti), virkailijan omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä todistuksen päivämäärä.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.