Yleiset asiakirjat

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Liettuan tasavallan virallinen kieli on liettua.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

24 artiklan 1 kohdan b alakohta:

a) syntymätodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi syntymäaika (1.1.2017 lähtien)

b) notaarin antama asiakirja, jonka mukaan luonnollinen henkilö on elossa ja asuu tietyllä paikkakunnalla;

todistus siitä, että henkilö elää ja asuu tietyllä paikkakunnalla (sosiaaliturvalaitoksen (Valstybinio socialinio draudimo fondo) antama)

c) kuolintodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi kuolinaika (1.1.2017 lähtien)

d) todistus etunimen, sukunimen tai kansalaisuuden muutoksesta (4.12.2005–1.1.2017)

väestökirjanote, jossa vahvistetaan väestörekisteritiedon muutos (1.1.2017 lähtien)

e) avioliitto:

vihkitodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi avioliiton solmimispäivä (1.1.2017 lähtien)

avioliittokelpoisuus:

esteettömyystodistus

Konsulin antama siviilisäätytodistus

Siviilisäätytodistus

f) avioerotodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi avioeron voimaantulopäivä (1.1.2017 lähtien)

avioeroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeva tuomioistuimen päätös

asumuseron vahvistavaa asiakirjaa ei anneta

g) –

h) –

i) syntymätodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi syntymäaika (1.1.2017 lähtien)

notaarin vahvistama lapsen isän ja äidin yhteinen hakemus isyyden tunnustamisesta

tuomioistuimen päätös äitiyden (isyyden) vahvistamisesta

tuomioistuimen päätös isyyden (äitiyden) kiistämisestä

j) syntymätodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi syntymäaika (1.1.2017 lähtien)

tuomioistuimen päätös adoptiosta

k) todistus ilmoitetusta asuinpaikasta

todistus väestörekisterin henkilötiedoista

l) passi/henkilökortti

syntymätodistus (1.1.1992–1.1.2017)

väestökirjanote, josta käy ilmi syntymäaika (1.1.2017 lähtien)

kansalaisuuden saamista, menettämistä tai palauttamista koskeva määräys tai päätös

m) todistus, joka sisältää luonnollista henkilöä koskevia tietoja epäiltyjen, syytettyjen ja tuomittujen henkilöiden rekisteristä

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

24 artiklan 1 kohdan c alakohta:

a) väestökirjanote, josta käy ilmi syntymäaika (1.1.2017 lähtien)

b) –

c) väestökirjanote, josta käy ilmi kuolinaika (1.1.2017 lähtien)

d) –

e) väestökirjanote, josta käy ilmi avioliiton solmimispäivä (1.1.2017 lähtien)

esteettömyystodistus

k) todistus ilmoitetusta asuinpaikasta

todistus väestörekisterin henkilötiedoista

m) todistus, joka sisältää luonnollista henkilöä koskevia tietoja epäiltyjen, syytettyjen ja tuomittujen henkilöiden rekisteristä

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Virallisten kääntäjien luetteloa ei ole.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

– notaarit

– valtion tai kunnan viranomaiset (antamiensa asiakirjojen jäljennösten osalta)

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistettuja käännöksiä tai käännöksiä koskevia erityisvaatimuksia tai käännösten oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ei ole. Käytännössä käännöksessä on yleensä asiakirjan kääntäneen käännöstoimiston tai kääntäjän nimi. Poikkeustapauksissa käännös voidaan vahvistaa kääntäjän allekirjoituksella ja notaari voi todistaa käännöksen oikeaksi.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Jos asiakirjan on todistanut valtion tai kunnan viranomainen,

asiakirjan jäljennöksen lopussa on vahvistusmerkintä, jossa on sanat ”Kopija tikra” (oikeaksi todistettu jäljennös) tai ”Nuorašas (Išrašas) tikras”) (oikeaksi todistettu ote), päivämäärä sekä jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistavan viranomaisen johtajan tai muun valtuutetun henkilön virkanimike, allekirjoitus, etunimi tai nimikirjaimet ja sukunimi.

Jos sähköisen asiakirjan paperiversion aitous todistetaan tietotekniikan avulla, oikeaksi todistamaan valtuutetun oikeushenkilön vahvistusmerkinnässä on sanat ”Nuorašas tikras” (oikeaksi todistettu), oikeaksi todistamaan valtuutetun henkilön nimi ja päivämäärä. Myös leima kelpaa vahvistusmerkinnäksi.

Notaarin antaman todistuksen malliin on lisättävä seuraavat merkinnät: notaarin edessä tehdyn oikeustoimen päivämäärä, oikeustoimen vahvistavan notaaritoimiston nimi, notaarin etu- ja sukunimi, oikeustoimen notaarirekisterinumero, oikeustoimen suorittamisesta veloitettu notaarinpalkkio (jos notaari luopuu palkkiosta, asiakirjaan olisi lisättävä merkintä ”atleista nuo mokėjimo” eli ”palkkiosta luovuttu”), palkkio valtion rekisterien tarkistamisesta, valtionrekisterin veloittama maksu, palkkio mahdollisista muista asiakkaan pyynnöstä suoritetuista palveluista sekä notaarin allekirjoitus.

Merkintä jäljennöksen tai otteen aitoudesta:

”20___ kk _____________ _____ pv

Minä, _______________________________________________________________________, todistan tämän jäljennöksen oikeaksi.

Notaarirekisterinumero ________________________

Notaarin palkkio: __________________________

Notaarin vahvistama palkkio asiakkaan pyynnöstä suoritetuista muista palveluista: _________________

Notaarin allekirjoitus”.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.