Yleiset asiakirjat

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Luxemburg hyväksyy maan viranomaisille 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla toimitettavat yleiset asiakirjat, jotka on laadittu ranskaksi tai saksaksi.

Myös seuraavat englanniksi laaditut asiakirjat hyväksytään:

- syntymätodistus

- vihkitodistus

- todistus vanhemmuuden tunnustamisesta

- kuolintodistus

- todistus sukunimenmuutoksesta

- todistus etunimenmuutoksesta

- todistus sukupuolenkorjauksesta ja yhden tai useamman etunimen vaihtamisesta

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

- syntymätodistus

- todistus vanhemmuuden tunnustamisesta

- vihkitodistus

- todistus avioliittokelpoisuudesta

- kuolintodistus

- todistus kuolleena syntyneestä lapsesta

- suurherttuan päätös sukunimen muutoksesta

- suurherttuan päätös etunimen tai -nimien muutoksesta

- todistus parisuhteen rekisteröinnistä

- todistus rekisteröidyn parisuhteen purkamisesta

- todistus rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevasta sopimuksesta

- elossaolotodistus

- asuinpaikkatodistus

- laajennettu asuinpaikkatodistus (ml. samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet)

- todistus kirjoillaolosta viiteosoitteessa

- ministeriön päätös sukupuolenkorjauksesta ja yhden tai useamman etunimen vaihtamisesta

- tuomioistuimen päätös sukupuolenkorjauksesta

- ministeriön päätös kansalaisuudesta

- kansalaisuustodistus

- notaarin vahvistama todistus vanhemmuuden tunnustamisesta

- rikosrekisteriote (lomakkeet nro 3, 4 ja 5, jos tietona on ”ei merkintöjä”)

- todistus vaaliluetteloon merkitsemisestä

- monikielinen väestörekisteriote (kansainvälisen väestörekisteritoimikunnan (ICCS) yleissopimuksen N:o 16 mukaisesti)

- tuomioistuimen päätös syntymän toteamisesta

- tuomioistuimen päätös heikosta adoptiosta

- tuomioistuimen päätös vahvasta adoptiosta

- tuomioistuimen päätös adoption purkamisesta

- tuomioistuimen päätös vanhemmuuden vahvistamisesta (äitiyden tai isyyden selvittäminen)

- tuomioistuimen päätös vanhemmuuden kiistämisestä (äitiyden tai isyyden selvittäminen)

- tuomioistuimen avioeropäätös

- tuomioistuimen päätös avioliiton pätemättömäksi julistamisesta

- tuomioistuimen asumuseropäätös

- tuomioistuimen päätös, jolla henkilö todetaan kadonneeksi

- tuomioistuimen päätös adoption purkamisesta

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

- syntymätodistus (vain väestörekisteriote)

- elossaolotodistus

- kuolintodistus (vain väestörekisteriote)

- avioliittotodistus (vain väestörekisteriote)

- todistus parisuhteen rekisteröinnistä

- todistus rekisteröidyn parisuhteen purkamisesta

- asuinpaikkatodistus

- rikosrekisteriote (lomakkeet nro 3, 4 ja 5, jos tietona on ”ei merkintöjä”)

Tämä luettelo on tyhjentävä siinä mielessä, että monikielinen vakiolomake voidaan liittää ainoastaan edellä mainittuihin yleisiin asiakirjoihin.

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Luettelot henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, ovat saatavilla Luxemburgin suurherttuakunnan oikeusministeriön verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Viranomainen, jolla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, on kunnallishallinto. Jäljennöksen laatimisesta peritään maksu.

Hakija voi saada haluamastaan asiakirjasta oikeaksi todistetun jäljennöksen asuinpaikkansa väestörekisteritoimistosta (Bureau de la population) tai kunnallishallinnon kansliasta.

Virkailija laatii oikeaksi todistetun jäljennöksen paikalla hakijan toimittaman asiakirjan perusteella.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Oikeaksi todistetussa käännöksessä on valantehneen kääntäjän allekirjoitus.

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on kunnallishallinnon leima, jäljennöksen laatineen virkailijan allekirjoitus ja leimaveromerkki.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Oikeaksi todistetussa jäljennöksessä on kunnallishallinnon leima, virkailijan allekirjoitus ja leimaveromerkki.

Päivitetty viimeksi: 29/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.