Yleiset asiakirjat

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Maltan hyväksymät kielet ovat malta ja englanti.

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista: syntymätodistus, siviilisäätyä koskeva todistus, avioliittotodistus, siviiliavioliittoa (civil union) koskeva todistus, kuolintodistus ja mainetodistus.

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi: syntymätodistus, siviilisäätyä koskeva todistus, avioliittotodistus, siviiliavioliittoa (civil union) koskeva todistus, kuolintodistus ja mainetodistus.  Kelpoisuus solmia avioliitto ja siviiliavioliitto todistetaan samalla siviilisäädyn osoittavalla asiakirjalla (free status certificate).

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Malta ei rekisteröi virallisia kääntäjiä, joten saatavilla ei ole luetteloa henkilöistä, joilla on kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä.  Koska kääntäjiä koskevaa säännöstöä ei ole, ulko- ja Eurooppa-asioiden ministeriöllä on järjestelmä, johon rekisteröidään käännöksiä tekevien henkilöiden allekirjoituksia.  Tämä allekirjoitusten tietokanta ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön, vaan yksin ministeriö voi vertailla ja vahvistaa käännöksiä tekevien henkilöiden nimikirjoituksia.  Lisätietoja: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Oikeus-, tasa-arvo- ja hallintoministeriöllä on myös luettelo tulkeista ja kääntäjistä osoitteessa https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx.

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Vakiokäytännön mukaan lakimiehet ja notaarit tekevät alkuperäisistä julkisista asiakirjoista oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.  Asiakirjoja pyytänyt elin päättää harkintansa mukaan, hyväksyykö se jäljennökset.  Myös tuomioistuimet voivat antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä muista julkisista asiakirjoista.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Muiden asiakirjojen oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin liitetään yleensä lausunto siitä, että, että asiakirja on oikeaksi todistettu jäljennös, sekä sen henkilön leima ja allekirjoitus, jolla on oikeus antaa oikeaksi todistettu jäljennös.  Oikeaksi todistetuissa käännöksissä on oltava päiväys sekä kielenkääntäjän allekirjoitus ja leima.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Muiden asiakirjojen oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin liitetään yleensä lausunto siitä, että, että asiakirja on oikeaksi todistettu jäljennös, sekä sen henkilön leima ja allekirjoitus, jolla on oikeus antaa oikeaksi todistettu jäljennös.

Päivitetty viimeksi: 27/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.