Yleiset asiakirjat

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Slovenian virallinen kieli on sloveeni. Italian- tai unkarinkielisen kansallisen vähemmistön asuttamilla alueilla myös italia tai unkari on virallinen kieli (Slovenian tasavallan perustuslain 11 §).

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista:

- syntymän todistava väestörekisteriote (izpisek iz matičnega registra o rojstvu)
- todiste elossaolosta (potrdilo, da je oseba živa)
- kuoleman todistava väestörekisteriote (izpisek iz matičnega registra o smrti)
- avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmimisen todistava väestörekisteriote (izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi/partnerski zvezi)
- todiste pysyvästä/väliaikaisesta asuinpaikasta (potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču)
- rikosrekisteriote (potrdilo o nekaznovanosti).

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi:


- syntymätodistus (liite I)
- elossaolotodistus (liite II)
- kuolintodistus (liite III)
- avioliittotodistus (liite IV)
- todistus oikeudesta solmia avioliitto (liite IV)
- todistus rekisteröidystä parisuhteesta (liite VII)
- rekisteröidyn parisuhteen asema (liite VII)
- todistus pysyvästä asuinpaikasta ja/tai asuinpaikasta (liite X)
- rikosrekisteriote (liite XI).

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa:

Henkilöt, joilla on kelpoisuus laatia virallisten asiakirjojen oikeaksi todistettuja käännöksiä, ovat Slovenian lainsäädännön mukaan tuomioistuinten tulkit. Oikeusministeriö pitää yllä luetteloa tuomioistuimen tulkeista:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä:

Oikeaksi todistettuja jäljennöksiä voivat Slovenian lainsäädännön mukaan antaa notaarit. Slovenian notaarikamari ylläpitää notaarirekisteriä, joka on julkaistu notaarikamarin verkkosivustolla: https://www.notar-z.si/poisci-notarja. Myös muilla elimillä (hallintoyksiköillä) on valtuudet hallinnollisten toimien yhteydessä todistaa jäljennöksiä oikeiksi. Hallintoyksiköiden yhteystiedot: http://www.upravneenote.gov.si/.

Jos jäljennöksen oikeaksi todistamisesta vastaava virkamies ei ymmärrä kieltä, jolla asiakirja on laadittu, hän voi pyytää, että tuomioistuimen tulkki vertaa jäljennöstä alkuperäiseen asiakirjaan. Tuomioistuinten tulkkihakemisto oikeusministeriön sivuilla: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa:

Oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa silmämääräisellä tarkastuksella, koska niissä on tuomioistuimen tulkin tai notaarin leima, josta käy selvästi ilmi, että kyseessä on käännös tai jäljennös asiakirjasta.

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Ks. f alakohta.

Päivitetty viimeksi: 03/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.