Yleiset asiakirjat

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

24 artiklan 1 kohdan a alakohta - kielet, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt sen viranomaisille esitettävissä yleisissä asiakirjoissa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla

Ruotsi

24 artiklan 1 kohdan b alakohta - ohjeellinen luettelo tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä asiakirjoista

Ohjeellinen luettelo kansallisista asiakirjoista

 1. Syntymä
  Rekisteriote, syntymä
 2. Henkilön elossaolo
  Virkatodistus, jossa mainitaan asuinpaikka (väestörekisteriote)
 3. Kuolema
  Rekisteriote, kuolema
  Verohallinto antaa polttohautaukseen ja hautaanpanoon tarvittavan todistuksen. Lisäksi on kansainvälinen lomake, joka tarvitaan ruumiin kuljettamiseksi Pohjoismaihin ja niiden ulkopuolelle. Verohallinto antaa kuolintodistuksen ja sukuselvityksen, jossa esitetään tiedot vainajasta ja hänen mahdollisista lähisukulaisistaan.
 4. Nimi
  Virkatodistus, jossa mainitaan nimi (väestörekisteriote)
 5. Avioliitto
  Rekisteriote, avioliittoon vihkiminen
  Ilmoitus avioliittoon vihkimisestä
 6. Avioliittokelpoisuus
  Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta
  Avioliittotodistus
 7. Avioliitto (siviilisääty)
  Virkatodistus, jossa mainitaan siviilisääty (väestörekisteriote)
 8. Rekisteröity parisuhde
  Virkatodistus, jossa mainitaan siviilisääty (väestörekisteriote)
 9. Rekisteröity parisuhde (siviilisääty)
  Virkatodistus, jossa mainitaan siviilisääty (väestörekisteriote)
 10. Vanhemmuus
  Virkatodistus, jossa mainitaan vanhemmuus (väestörekisteriote)
 11. Adoptio
  -
 12. Kotipaikka
  Virkatodistus, jossa mainitaan asuinpaikka (väestörekisteriote)
 13. Kansalaisuus
  Virkatodistus, jossa mainitaan kansalaisuus (väestörekisteriote)
 14. Rikosrekisteriote
  Rikosrekisterilain (1998:620) 9 §:n toisen momentin nojalla annettu rikosrekisteriote, joka on tarkoitus esittää ulkomaiselle viranomaiselle oleskelu-, työ- tai oleskelulupahakemuksen yhteydessä tai jota hakija muutoin tarvitsee vieraassa valtiossa

24 artiklan 1 kohdan c alakohta - luettelo yleisistä asiakirjoista, joihin monikielinen vakiolomake voidaan liittää käännösavuksi

Ohjeellinen luettelo kansallisista asiakirjoista:

 1. Syntymä
  Rekisteriote, syntymä
 2. Henkilön elossaolo
  Virkatodistus, jossa mainitaan asuinpaikka (väestörekisteriote)
 3. Kuolema
  Rekisteriote, kuolema
  Verohallinto antaa polttohautaukseen ja hautaanpanoon tarvittavan todistuksen. Lisäksi on kansainvälinen lomake, joka tarvitaan ruumiin kuljettamiseksi Pohjoismaihin ja niiden ulkopuolelle. Verohallinto antaa kuolintodistuksen ja sukuselvityksen, jossa esitetään tiedot vainajasta ja hänen mahdollisista lähisukulaisistaan.
 4. Nimi
  Virkatodistus, jossa mainitaan nimi (väestörekisteriote)
 5. Avioliitto
  Rekisteriote, avioliittoon vihkiminen
  Ilmoitus avioliittoon vihkimisestä
 6. Avioliittokelpoisuus
  Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta
  Avioliittotodistus
 7. Avioliitto (siviilisääty)
  Virkatodistus, jossa mainitaan siviilisääty (väestörekisteriote)
 8. Rekisteröity parisuhde
  Virkatodistus, jossa mainitaan siviilisääty (väestörekisteriote)
 9. Rekisteröity parisuhde (siviilisääty)
  Virkatodistus, jossa mainitaan siviilisääty (väestörekisteriote)
 10. Vanhemmuus
  Virkatodistus, jossa mainitaan vanhemmuus (väestörekisteriote)
 11. Adoptio
  -
 12. Kotipaikka
  Virkatodistus, jossa mainitaan asuinpaikka (väestörekisteriote)
 13. Kansalaisuus
  Virkatodistus, jossa mainitaan kansalaisuus (väestörekisteriote)
 14. Rikosrekisteriote
  Rikosrekisterilain (1998:620) 9 §:n toisen momentin nojalla annettu rikosrekisteriote, joka on tarkoitus esittää ulkomaiselle viranomaiselle oleskelu-, työ- tai oleskelulupahakemuksen yhteydessä tai jota hakija muutoin tarvitsee vieraassa valtiossa

24 artiklan 1 kohdan d alakohta - luettelo henkilöistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaan kelpoisuus laatia oikeaksi todistettuja käännöksiä, jos tällainen luettelo on olemassa

Auktorisoidut kääntäjät – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

24 artiklan 1 kohdan e alakohta - ohjeellinen luettelo viranomaisista, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valtuudet antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä

Viranomaisten oikeudesta todistaa jäljennöksiä oikeiksi ei ole säännöksiä, joten luetteloakaan ei ole. Julkisilla notaareilla on oikeus todistaa oikeiksi jäljennöksiä, mutta viranomaiset eivät ole notaareja.

24 artiklan 1 kohdan f alakohta - tiedot siitä, millä keinoin oikeaksi todistetut käännökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset voidaan tunnistaa

Auktorisoiduissa käännöksissä on oltava leima. Julkisilla notaareilla on oikeus todistaa jäljennöksiä oikeiksi. Notaarin vahvistamissa asiakirjoissa on yleensä notaarin nimi sekä todistuksen antamispaikka ja -päivä, ja niissä voi olla myös leima. Antamispaikan perusteella voidaan tarkistaa, onko henkilö nimetty asianmukaisesti notaariksi. Tietoa voi pyytää lääninhallitukselta siinä läänissä, jossa notaari harjoittaa toimintaansa (jossa on notaarin rekisteröity toimipaikka).

24 artiklan 1 kohdan g alakohta - tiedot oikeaksi todistettujen jäljennösten erityispiirteistä

Notaarin vahvistamissa asiakirjoissa on yleensä notaarin nimi sekä todistuksen antamispaikka ja -päivä, ja niissä voi olla myös leima.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.