Javne isprave

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Upotreba jezika u lokalnim službama uređena je relevantnim belgijskim zakonodavstvom o upravnim pitanjima (Zakon od 2. kolovoza 1963. o upotrebi jezika u upravnim pitanjima te Kraljevski ukaz od 18. srpnja 1966. kojim se koordiniraju propisi o upotrebi jezika u upravnim pitanjima).

Tim se zakonodavstvom utvrđuje kojim se jezicima građani mogu služiti pri podnošenju isprava nadležnim tijelima.

Belgija ima četiri jezične regije: nizozemsku jezičnu regiju, francusku jezičnu regiju, njemačku jezičnu regiju i regiju glavnog grada Bruxellesa (članak 2. Zakona o upotrebi jezika u upravnim pitanjima). Lokalna tijela u svakoj jezičnoj regiji prihvaćaju samo isprave podnesene na jeziku te regije.

 • Nizozemska jezična regija:

Općine u pokrajinama Antwerpen, Limburg, Istočna Flandrija, Zapadna Flandrija i Flamanski Brabant:

u kojima se isprave podnose na nizozemskom jeziku.

S izuzetkom: općina Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen i Ronse:

u kojima se isprave podnose na nizozemskom, ali se mogu podnositi i na francuskom jeziku.

 • Francuska jezična regija:

Općine u pokrajinama Hainaut, Luxembourg, Namur, Liège (s izuzetkom njemačkog jezičnog područja) i Valonski Brabant:

u kojima se isprave podnose na francuskom jeziku.

S izuzetkom: općina Soignies, Enghien, Mouscron i Comines-Warneton:

u kojima se isprave podnose na francuskom, ali se mogu podnositi i na nizozemskom jeziku.

S izuzetkom: općina Malmedy i Waimes:

u kojima se isprave podnose na francuskom, ali se mogu podnositi i na njemačkom jeziku.

 • Njemačka jezična regija:

Općine Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren i Sankt Vith:

u kojima se isprave podnose na njemačkom, ali se mogu podnositi i na francuskom jeziku.

 • Regija glavnog grada Bruxellesa:

Općine Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brussels, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert i Woluwe-Saint-Pierre:

u kojima se isprave podnose na nizozemskom ili francuskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

1. Potvrde o osobnom stanju (koje sastavljaju belgijske općine te diplomatske misije i konzulati)

 • Rodni list,
 • vjenčani list,
 • potvrda o posvojenju,
 • potvrda o priznavanju,
 • smrtni list,
 • potvrda o promjeni prezimena,
 • potvrda o promjeni imena,
 • potvrda o razvodu,
 • potvrda o nestaloj osobi,
 • potvrda o belgijskom državljanstvu,
 • potvrda o mrtvorođenju,
 • potvrda o priznavanju prije rođenja,
 • potvrda o izjavi o odabiru prezimena,
 • potvrda o promjeni spola,
 • potvrda o poništenju posvojenja, potvrda o preispitivanju posvojenja, potvrda o drugoj promjeni spola ili opozivu.

2. Sudske odluke

 • Sudska odluka koja zamjenjuje rodni list;
 • sudska odluka kojim se utvrđuje veza između roditelja i djeteta (zahtjev za utvrđivanje očinstva, majčinstva ili sumajčinstva);
 • sudska odluka kojom se osporava veza između odnos roditelja i djeteta (majčinstvo, pretpostavljeno očinstvo ili sumajčinstvo, priznavanje majčinstva, očinstva ili sumajčinstva);
 • sudska odluka o posvojenju.

3. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

 • Uz uvjet da u izvatku nisu navedene presude i stoga potvrđuje prethodno nekažnjavanje:
  • izvadak iz središnje kaznene evidencije izdan u skladu s člankom 595. Zakonika o kaznenom postupku;
  • izvadak iz središnje kaznene evidencije izdan u skladu s člankom 596. prvim podstavkom Zakonika o kaznenom postupku;
  • izvadak iz središnje kaznene evidencije izdan u skladu s člankom 596. drugim podstavkom Zakonika o kaznenom postupku.
 • U Belgiji izvatke za fizičke osobe obično izdaju općinska tijela, koja su od 1. siječnja 2018. povezana sa središnjom kaznenom evidencijom. Središnja kaznena evidencija izdaje potvrde samo u posebnim okolnostima (npr. za strane državljane, diplomate ili pravne osobe).

4. Potvrde koje izdaju konzularni uredi

 • Potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka;
 • potvrda o osobnom stanju (razvod, zakonska rastava i poništenje braka, registrirano partnerstvo, prekid registriranog partnerstva);
 • potvrda o prebivalištu (prebivalište i/ili boravište, s ili bez popisa prijašnjih adresa);
 • potvrda o državljanstvu;
 • izvadak iz matičnih knjiga;
 • potvrda o sastavu kućanstva;
 • potvrda o usklađenosti prezimena.

5. Potvrde koje izdaju općine/Savezna državna služba za unutarnje poslove (SPF Intérieur)

 • Potvrda o glavnom boravištu osobe;
 • potvrda o glavnom boravištu osobe s popisom prethodnih adresa;
 • potvrda o činjenici da je osoba živa;
 • potvrda o belgijskom državljanstvu,
 • potvrda o zakonskoj kohabitaciji;
 • potvrda o boravištu prije braka;
 • potvrda o belgijskom izbornom pravu;
 • izvadak iz matičnih knjiga.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

1. Potvrde o osobnom stanju

Sastavljaju ih općine i konzularni uredi:

– rodni list;

– vjenčani list;

– smrtni list.

2. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

– Nepostojanje kaznene evidencije.

3. Potvrde koje izdaju konzularni uredi

– Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka;

– bračno stanje.

4. Potvrde koje izdaju općine/Savezna državna služba za unutarnje poslove (SPF Intérieur)

– Potvrda o glavnom boravištu osobe –> Prilog X.;

– potvrda o glavnom boravištu osobe s popisom prethodnih adresa –> Prilog X.;

– potvrda o činjenici života –> Prilog II.;

– potvrda o zakonskoj kohabitaciji –> Prilog VII.;

– potvrda o boravištu prije braka –> Prilog X.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.

Još uvijek ne postoji popis zaprisegnutih pismenih prevoditelja u Belgiji.

Zakon od 10. travnja 2014. kojim su izmijenjene različite odredbe u cilju uspostave nacionalne evidencije pravnih stručnjaka i nacionalne evidencije zaprisegnutih pismenih prevoditelja, tumača i prevoditelja–tumača stupio je na snagu 1. prosinca 2016.

Tim se zakonom propisuje uspostava nacionalne evidencije zaprisegnutih pismenih prevoditelja, tumača i prevoditelja–tumača; međutim, ona još uvijek nije u funkciji.

U izradi je novi zakon o daljnjem razvoju nacionalne evidencije. Belgija će nakon donošenja tog zakona i početka rada nacionalne evidencije dostaviti Komisiji poveznicu na internetske stranice nacionalne evidencije. Na tim će stranicama građani jednostavno pronalaziti zaprisegnute pismene prevoditelje za jezike koji su potrebni u njihovoj regiji, iako sve informacije o zaprisegnutim pismenim prevoditeljima neće biti javno dostupne.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

1. Potvrde o osobnom stanju

– Općine;

– izravno preuzimanje iz baze podataka potvrda o osobnom stanju (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

– belgijska veleposlanstva i konzulati;

– Savezna državna služba za vanjske poslove – Uprava za osobna prava (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2. Potvrde koje izdaju općine/Savezna državna služba za unutarnje poslove (upotrebom opcije „Mon dossier”)

– Savezna državna služba za unutarnje poslove – Glavna uprava za institucije i stanovništvo – Nacionalna evidencija (Direction générale Institutions et Population – Registre national).

3. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

„Preslike” izvadaka iz središnje kaznene evidencije ne mogu se ovjeravati kao vjerodostojne preslike. Vjerodostojnima se smatraju samo izvorni izvatci.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Informacije o izvatcima i potvrdama (neovjerene preslike)

1. Potvrde o osobnom stanju

Logotip općine ILI logotip BAEC-a ILI logotip konzularnog ureda i logotip Belgije.

– Elektronički žig BAEC-a + poveznica/crtični kod za provjeru je li BAEC izdao presliku ili izvadak.

2. Potvrde Savezne državne službe za unutarnje poslove (upotrebom opcije „Mon dossier”)

Pečat (elektronički žig) Kraljevine Belgije i riječi „SPF Intérieur – Registre national” na svakoj ispravi.

Spisi su u PDF formatu i nose potpis nacionalne evidencije te službene logotipove.

Elektronički žig pojavljuje se uz slova „IBZ” u zaglavlju.

3. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

– Izvatci koje izdaju općinska tijela

Izvadak mora nositi datum i potpis općinskih tijela. (članak 10., Kraljevski ukaz od 21. studenoga 2016.).

Trenutačno izvatci moraju uvijek nositi vjerodostojni pečat, datum i potpis gradonačelnika ili njegova zamjenika.

S obzirom na to da su izvatci iz središnje kaznene evidencije, nose i vidljiv (skeniran) potpis direktora središnje kaznene evidencije.

Niz općina već izdaje izvatke u elektroničkom obliku.

– Izvatci koje izdaje središnja kaznena evidencija

Isprava nosi reljefno otisnut pečat središnje kaznene evidencije te (registrirani) potpis službenika koji je izdao izvadak.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Sve je već prethodno navedeno.

Posljednji put ažurirano: 08/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.