Javne isprave

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Općenito, danska tijela obvezna su prihvaćati samo javne isprave na danskom te stoga mogu zahtijevati prijevod javnih isprava koje nisu na danskom.

Međutim, na temelju Konvencije o nordijskim jezicima, određene isprave mogu biti prihvaćene na finskom, islandskom, norveškom i švedskom jeziku. To se posebice primjenjuje na potvrde o promjeni imena, dopuštenja za upotrebu imena, odobrenja imena, vjenčane listove, potvrde o registriranom partnerstvu, potvrde o bračnom stanju, odluke o razvodu, odluke o rastavi i sudske odluke povezane s razvodom, rastavom ili poništenjem braka te sudske odluke kojima se utvrđuje da su brak ili registrirano partnerstvo prestali postojati. K tome, dokumenti povezani s postupcima u pitanjima koja se odnose na osobno ime mogu biti prihvaćeni na njemačkom ili engleskom jeziku.

Potvrde o nepostojanju kaznene evidencije mogu se prihvatiti i na engleskom jeziku.

Međutim, u posebnim slučajevima nadležno tijelo može dopustiti isprave na drugim jezicima, ali nije obvezno priznati ni jedan od jezika koji nije prethodno naveden.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Danska tijela utvrdila su da su sljedeće javne isprave obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe:

 • nepostojanje kaznene evidencije
 • potvrda o boravištu
 • izvadak iz središnjeg registra stanovništva (personattest)
 • rodni i krsni list (fødsels- og dåbsattest)
 • vjenčani list
 • potvrda o blagoslovu braka
 • krsni list (dåbsattest)
 • rodni list (fødselsattest) (više se ne izdaje ali i dalje vrijedi)
 • rodni list i potvrda o imenu i prezimenu (fødsels- og navneattest) (više se ne izdaje ali i dalje vrijedi)
 • potvrda o imenu i prezimenu (navneattest) (više se ne izdaje ali i dalje vrijedi)
 • potvrda o smrti i dozvola za pokop (izdaje se samo ako je potrebna potvrda za državljane preminule prije 1. travnja 1968., odnosno datuma kad je ustrojen središnji registar stanovništva)
 • potvrda o promjeni imena
 • dopuštenje za upotrebu imena
 • odobrenje imena
 • potvrda o registriranom partnerstvu
 • potvrda o bračnom stanju
 • odluka o razvodu
 • nalog za rastavu
 • sudska odluka
  • o razvodu
  • o rastavi
  • o poništenju braka
  • kojom se utvrđuje da je brak prestao postojati
  • kojom se utvrđuje da je registrirano partnerstvo prestalo postojati.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Popis danskih javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju:

 • nepostojanje kaznene evidencije
 • potvrda o boravištu
 • izvadak iz središnjeg registra stanovništva (personattest)
 • rodni i krsni list (fødsels- og dåbsattest)
 • vjenčani list
 • potvrda o blagoslovu braka
 • krsni list (dåbsattest)
 • potvrda o registriranom partnerstvu
 • potvrda o bračnom stanju.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Danskoj ne postoje popis ni baza prevoditelja/sudskih tumača koji su dostupni javnosti.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Tijelo koje je izdalo potvrdu ili ispravu može u određenim slučajevima izdati ovjerenu presliku. Nadalje, i tijelo koje je preuzelo ulogu tijela izdavatelja može u određenim slučajevima izdati ovjerenu presliku.

Javni bilježnici pri danskim sudovima također mogu izdati ovjerenu presliku potvrde ili isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Na ovjerenoj preslici obično je navedeno koje je tijelo ovjerilo presliku, odnosno otisnut je pečat općine ili javnog bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerena preslika u nekim slučajevima nosi pečat „PRESLIKA”.

Posljednji put ažurirano: 09/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.