Javne isprave

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Finski i švedski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave obuhvaćene Uredbom uključuju izvatke iz Sustava informacija o stanovništvu, isprave iz evidencija o osobnom stanju koje izdaju župe, izvatke iz kaznene evidencije kojima se potvrđuje nekažnjavanje te, u nekim slučajevima, sudske presude.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Finska je uvela sve višejezične standardne obrasce s izuzetkom obrasca iz Priloga VIII. (sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva). Osim Priloga XI. (nepostojanje kaznene evidencije), svi uključuju rubrike unosa za pojedinače zemlje.

Izvadci iz Sustava informacija o stanovništvu mogu se priložiti uz standardni obrazac s podacima o rođenjima, živim i preminulim osobama, braku, registriranim partnerstvima te prebivalištu i boravištu. Uz standardni obrazac može se priložiti i potvrda o pravu na temelju finskog prava na sklapanje braka pred stranim tijelom. Može se priložiti i izvadak iz kaznene evidencije kojim se potvrđuje nekažnjavanje .

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Finska ima sustav ovlaštenih prevoditelja kojim upravlja odbor ispitivača koji surađuju s finskom Nacionalnom agencijom za obrazovanje. Odbor ispitivača vodi bazu podataka ovlaštenih prevoditelja:https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Javni bilježnici izrađuju ovjerene preslike. Službenici Agencije za digitalizaciju i podatke o stanovništvu su javni bilježnici. U Ålandu javni bilježnici djeluju u okviru državne službe u Ålandu.

Podaci za kontakt Agencije za digitalizaciju i podatke o stanovništvu:

Internetska stranica na engleskom jeziku: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Internetska stranica na finskom jeziku: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Podaci za kontakt državne službe u Ålandu: https://www.ambetsverket.ax/

Osim toga, predstavništva Finske u inozemstvu obavljaju određene javnobilježničke poslove te izdaju ovjerene preslike.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjerena preslika nosi potpis ovlaštenog prevoditelja. Status prevoditelja može se provjeriti u navedenom registru ovlaštenih prevoditelja.

Ovjerene preslike koje su izradili javni bilježnici zaposleni u Agenciji za digitalizaciju i podatke o stanovništvu mogu se prepoznati po okruglom pečatu s prikazom lava u sredini. Usto nose i potpis i ime javnog bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti prethodno navedeno.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.