Javne isprave

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Njemački

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Područje primjene

Javna isprava

Rođenje

 • Geburtsurkunde (rodni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (ovjereni izvadak iz matice rođenih)

Život

 • einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)
 • erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Smrt

 • Sterbeurkunde (smrtni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (ovjereni izvadak iz matice umrlih)

Ime

 • Geburtsurkunde (rodni list)
 • Eheurkunde (vjenčani list)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)

Brak

Sposobnost za sklapanje braka

Bračno stanje

 • Eheurkunde (vjenčani list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (ovjereni izvadak iz matice vjenčanih)
 • Ehefähigkeitszeugnis (potvrda o sposobnosti za sklapanje braka)
 • einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)
 • erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Razvod braka

Poništenje braka

 • Eheurkunde (vjenčani list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (ovjereni izvadak iz matice vjenčanih)

Registrirano partnerstvo

Sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (ovjereni izvadak iz registra civilnih partnerstava)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potvrda o sposobnosti za sklapanje civilnog partnerstva)

Razvrgnuće registriranog partnerstva

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (ovjereni izvadak iz registra civilnih partnerstava)

Roditeljstvo

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (ovjereni izvadak iz matice rođenih)

Prebivalište

Boravište

 • einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)

Državljanstvo

 • Einbürgerungsurkunde (potvrda o naturalizaciji)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (potvrda o stjecanju njemačkog državljanstva na temelju izjave)
 • Entlassungsurkunde (potvrda o otpustu iz državljanstva)
 • Verzichtsurkunde (potvrda o odricanju od državljanstva)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (odobrenje za zadržavanje njemačkog državljanstva)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (potvrda o državljanstvu)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (potvrda o pravnom statusu njemačkog državljanina)

Posvojenje

 • Gerichtlicher Beschluss (sudska odluka)

Nepostojanje kaznene evidencije

 • Führungszeugnis (potvrda o dobrom ugledu)

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javna isprava

Pomoć pri prijevodu

Geburtsurkunde (rodni list)

Prilog I. – Rođenje

einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)

Prilog II. – Život

Sterbeurkunde (smrtni list)

Prilog III. – Smrt

Eheurkunde (vjenčani list)

Prilog IV. – Brak

Ehefähigkeitszeugnis (potvrda o sposobnosti za sklapanje braka)

Prilog V. – Sposobnost za sklapanje braka

erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Prilog VI. – Bračno stanje

Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)

Prilog VII. – Registrirano partnerstvo

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potvrda o sposobnosti za sklapanje civilnog partnerstva)

Prilog VIII. – Sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva

erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Prilog IX. – Status registriranog partnerstva

einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)

Prilog X. – Prebivalište i/ili boravište

Nepostojanje kaznene evidencije

Prilog XI. – Nepostojanje kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Postoji nacionalni popis tumača i prevoditelja koji vodi savezna zemlja Hessen. Besplatno je dostupan na internetskoj stranici http://www.justiz-dolmetscher.de na kojoj je omogućeno precizno pretraživanje (npr. po saveznoj zemlji, sudu ili jeziku). Na popis se uvrštavaju samo javno imenovani i zaprisegnuti tumači i prevoditelji. Na toj se stranici mogu pronaći i nadležna tijela.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U Njemačkoj su sva tijela koja izdaju javne isprave (npr. matični uredi, tijela za prijavu boravišta ili sudovi) te javni bilježnici ovlašteni za izdavanje ovjerenih preslika.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Na ovjerenoj preslici nalaze se izjava kojom se potvrđuje da je riječ o vjerodostojnoj preslici izvornika (npr. sudske isprave ili javnobilježničkog akta), žig ili pečat izdavatelja te potpis osobe koja je ovjerila presliku (članak 42. stavak 1. Beurkundungsgesetz (Zakon o službenom upisu isprava)). Ovjereni prijevodi nose žig/pečat i potpis prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Na ovjerenoj preslici nalaze se izjava kojom se potvrđuje da je riječ o vjerodostojnoj preslici izvornika (npr. sudske isprave ili javnobilježničkog akta), žig ili pečat izdavatelja te potpis osobe koja je ovjerila presliku (članak 42. stavak 1. Beurkundungsgesetz (Zakon o službenom upisu isprava)). Ovjereni prijevodi nose žig/pečat i potpis prevoditelja.

Posljednji put ažurirano: 29/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.