Javne isprave

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Službeni jezik Republike Litve je litavski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Članak 24. stavak 1. točka (b):

a) rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

b) javnobilježnički ovjerena izjava da je fizička osoba živa i boravi na određenoj adresi

potvrda da je osoba živa i boravi na određenoj adresi (koju izdaje Državni zavod za socijalno osiguranje)

c) smrtni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice smrti (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

d) potvrda o promjeni imena, prezimena ili državljanstva (izdana u razdoblju od 4. prosinca 2005. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje izmjena ili dopuna upisa u registru stanovništva (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

e) brak:

vjenčani list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice braka (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

Sposobnost za sklapanje braka:

potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka

Konzularna potvrda o bračnom stanju

Potvrda o bračnom stanju

f) potvrda o razvodu (izdana u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice razvoda (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

sudska presuda o razvodu ili poništenju braka

potvrde o rastavi ne izdaju se

g) –

h) –

i) rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

javnobilježnički ovjeren zajednički zahtjev oca i majke za priznavanje očinstva

sudska presuda o utvrđivanju majčinstva/očinstva

sudska presuda o osporavanju majčinstva/očinstva

j) rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

sudska presuda o posvojenju

k) potvrda o prijavljenom mjestu boravišta

izvadak s osobnim podacima iz registra stanovništva

l) putovnica / osobna iskaznica

rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

nalozi ili presude o stjecanju, gubitku ili vraćanju državljanstva

m) potvrda koja sadržava podatke o fizičkoj osobi iz registra osumnjičenika, optuženika i osuđenika

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Članak 24. stavak 1. točka (c):

a) izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

b) –

c) izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice smrti (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

d) –

e) izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice braka (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka

k) potvrda o prijavljenom mjestu boravišta

izvadak s osobnim podacima iz registra stanovništva

m) potvrda koja sadržava podatke o fizičkoj osobi iz registra osumnjičenika, optuženika i osuđenika

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ne postoji popis sudskih tumača.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

– Javni bilježnici

– Državna i općinska tijela (za preslike isprava koje ona izdaju).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ne postoje ovjereni prijevodi ni posebni zahtjevi za prijevode ili ovjerene preslike prijevoda. U praksi isprave obično prevode agencije za prevođenje ili prevoditelji, pa je na ispravi navedeno da ju je prevela agencija za prevođenje ili prevoditelj. U pojedinačnim slučajevima prijevod se može ovjeriti potpisom prevoditelja ili njegovu točnost potvrđuje javni bilježnik.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ako ispravu ovjerava državno ili općinsko tijelo:

na kraju preslike isprave koju ono izdaje nalazi se znak ovjere koji se sastoji od riječi „vjerodostojna preslika” / „vjerodostojno” te od datuma, funkcije, potpisa, imena ili inicijala te prezimena voditelja ili druge ovlaštene osobe tijela koje potvrđuje autentičnost preslike ili izvatka.

Ako se autentičnost tiskanog primjerka elektroničke isprave ovjerava IT alatima, znak ovjere pravne osobe koja je ovlaštena za ovjeravanje sastoji se od riječi „vjerodostojna preslika”, imena pravne osobe ovlaštene za ovjeravanje i datuma. Znak ovjere može se unijeti i štambiljem.

Obrazac za javnobilježničku potvrdu treba dopuniti sljedećim: datumom javnobilježničke isprave, imenom ureda javnog bilježnika koji izrađuje javnobilježničku ispravu, imenom i prezimenom javnog bilježnika, brojem upisa javnobilježničke isprave u javnobilježničku knjigu, iznosom naknade javnom bilježniku za javnobilježničku ispravu (ako se javni bilježnik odrekao naknade, treba navesti „odriče se naknade”), iznosom naknade za provjeru u državnim registrima, iznosom pristojbe, iznosom naknade za sve druge usluge izvršene na zahtjev klijenta te potpisom javnog bilježnika.

Potvrda o autentičnosti preslike/izvatka:

„___ _____________ 20_____.

Ja, _______________________________________________________________________, ovime potvrđujem da je ovaj dokument vjerodostojna preslika dostavljene isprave.

Br. upisa u javnobilježničku knjigu: ________________________

Naknada javnom bilježniku: __________________________

Naknade za druge usluge pružene na zahtjev klijenta: _________________

Potpis javnog bilježnika”

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.