Javne isprave

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Jezici koji se prihvaćaju u Malti su malteški i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U nastavku je naveden okvirni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene te uredbe: rodni list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, smrtni list i potvrda iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javne isprave kojima se višejezični standardni obrazac može priložiti kao pomoć pri prevođenju su rodni list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, smrtni list i potvrda iz kaznene evidencije. Isprava kojom se potvrđuje sposobnost za sklapanje braka istovjetna je ispravi kojom se potvrđuje sposobnost za sklapanje životnog partnerstva, a poznata je kao potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Budući da Malta ne priznaje prevoditelje kao akreditirane stručnjake, nema popis osoba ovlaštenih za izradu ovjerenih prijevoda. Zbog nepostojanja pravnog okvira za prevoditelje, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) ima sustav za registraciju potpisa osoba koje obavljaju prijevode. Ta baza podataka nije namijenjena za javnu uporabu, nego samo MVEP-u za potvrđivanje i usporedbu potpisa osoba koje obavljaju prijevode. Više informacija dostupno je na: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx.

Ministarstvo pravosuđa, ravnopravnosti i upravljanja također ima popis sudskih tumača i prevoditelja, koji može poslužiti kao referenca i objavljen je na https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Standardna je praksa da odvjetnici / javni bilježnici izrađuju preslike javnih isprava koje se smatraju ovjerenim preslikama izvornih javnih isprava. Tijelo koje zahtijeva ispravu odlučuje o tome hoće li prihvatiti presliku. Ovjerene preslike drugih javnih isprava mogu izdavati i sudovi.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjerene preslike drugih isprava obično sadržavaju izjavu kojom se potvrđuje da je dokument ovjerena preslika te pečat i potpis osobe koja je ovlaštena za izdavanje ovjerene preslike. Ovjereni prijevodi sadržavaju datum, potpis i pečat prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike drugih isprava obično sadržavaju izjavu kojom se potvrđuje da je dokument ovjerena preslika te pečat i potpis osobe koja je ovlaštena za izdavanje ovjerene preslike.

Posljednji put ažurirano: 27/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.