Javne isprave

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Prihvaćaju se samo isprave na nizozemskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Sve javne isprave navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe, uz iznimku isprava koje se odnose na sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva (drugi dio točke (g)) i isprava o nepostojanju kaznene evidencije (točka (m)), s obzirom na to da se u Nizozemskoj takve isprave ne upotrebljavaju. Primjeri javnih isprava obuhvaćenih Uredbom akti su koji se odnose na sljedeće:

(a) rođenje

(b) činjenicu da je osoba živa

(c) smrt

(d) ime

(e) sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

(f) razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka

(g) registrirano partnerstvo

(h) razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonsku rastavu ili poništenje registriranog partnerstva

(i) roditeljstvo

(j) posvojenje

(k) prebivalište i/ili boravište

(l) državljanstvo.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Isprave o rođenju, činjenici da je osoba živa, smrti, sklapanju braka, sposobnosti za sklapanje braka, bračnom stanju, registriranom partnerstvu i prebivalištu i/ili boravištu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Cjelovit popis zaprisegnutih tumača i prevoditelja može se pronaći u Registru zaprisegnutih tumača i prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

– općine; za javne isprave koje su ovlaštene izdavati

– konzularna predstavništva; za javne isprave koje su ovlaštena izdavati.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

U ovjerenim će se preslikama navesti da su informacije koje one sadržavaju preuzete iz izvornika ili baze podataka. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave. Preslike će uglavnom sadržavati i službeni pečat.

U ovjerenim će se preslikama navesti da isprava odgovara izvorniku. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

U ovjerenim će se preslikama navesti da isprava odgovara izvorniku. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.