Javne isprave

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Švedski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Indikativni popis nacionalnih isprava

 1. Rođenje
  Izvadak iz matice rođenih
 2. Činjenica da je osoba živa
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 3. Smrt
  Izvadak iz matice umrlih
  Švedska porezna uprava (Skatteverket) izdaje i potvrdu za kremaciju ili pogreb, koja je preduvjet za kremaciju ili pogreb. Postoji i međunarodna propusnica za prijevoz pokojnika iz nordijskih zemalja ili u njih. Porezna uprava izdaje i smrtni list te popis srodnika, čija je prvenstvena namjena informiranje o pokojniku i njegovim srodnicima.
 4. Ime
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o imenu (izvadak iz registra stanovništva)
 5. Brak
  Izvadak iz matice vjenčanih
  Obavijest o sklopljenom braku
 6. Sposobnost za sklapanje braka
  Potvrda o nepostojanju prepreka
  Vjenčani list
 7. Brak (bračno stanje)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o bračnom stanju (izvadak iz registra stanovništva)
 8. Registrirano partnerstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 9. Partnerstvo (stanje partnerstva)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 10. Roditeljstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o roditeljstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 11. Posvojenje
  Nije primjenjivo.
 12. Prebivalište
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 13. Državljanstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o državljanstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 14. Nepostojanje kaznene evidencije
  Izvadak iz kaznene evidencije Policijske uprave izdan u skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona o kaznenoj evidenciji (1998:620) u svrhu podnošenja stranom tijelu vlasti u vezi sa zahtjevom za boravišnu, radnu ili prebivališnu dozvolu ili drugu ispravu ako prava podnositelja zahtjeva u stranoj zemlji ovise o tom izvatku.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Indikativni popis nacionalnih isprava

 1. Rođenje
  Izvadak iz matice rođenih
 2. Činjenica da je osoba živa
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 3. Smrt
  Izvadak iz matice umrlih
  Švedska porezna uprava (Skatteverket) izdaje i potvrdu za kremaciju ili pogreb, koja je preduvjet za kremaciju ili pogreb. Postoji i međunarodna propusnica za prijevoz pokojnika iz nordijskih zemalja ili u njih. Porezna uprava izdaje i smrtni list te popis srodnika, čija je prvenstvena namjena informiranje o pokojniku i njegovim srodnicima.
 4. Ime
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o imenu (izvadak iz registra stanovništva)
 5. Brak
  Izvadak iz matice vjenčanih
  Obavijest o sklopljenom braku
 6. Sposobnost za sklapanje braka
  Potvrda o nepostojanju prepreka
  Vjenčani list
 7. Brak (bračno stanje)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o bračnom stanju (izvadak iz registra stanovništva)
 8. Registrirano partnerstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 9. Partnerstvo (stanje partnerstva)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 10. Roditeljstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o roditeljstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 11. Posvojenje
  Nije primjenjivo.
 12. Prebivalište
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 13. Državljanstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o državljanstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 14. Nepostojanje kaznene evidencije
  Izvadak iz kaznene evidencije Policijske uprave izdan u skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona o kaznenoj evidenciji (1998:620) u svrhu podnošenja stranom tijelu vlasti u vezi sa zahtjevom za boravišnu, radnu ili prebivališnu dozvolu ili drugu ispravu ako prava podnositelja zahtjeva u stranoj zemlji ovise o tom izvatku.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Sudski tumači – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Indikativni popis ne postoji jer nema posebnih pravila o ovlasti tijela za izradu ovjerenih preslika. Javni bilježnici imaju ovlasti za izradu ovjerenih preslika, ali oni se ne smatraju tijelima.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Na ovjerene prijevode mora se otisnuti pečat. Javni bilježnici imaju ovlasti za izradu ovjerenih preslika. Na ispravama koje je ovjerio javni bilježnik obično se nalaze ime javnog bilježnika te mjesto i vrijeme ovjere. Na njih se može otisnuti i pečat. Podatak o mjestu ovjere služi za utvrđivanje je li osoba propisno imenovana javnim bilježnikom. Ta se informacija može dobiti od tijela okružne uprave nadležnog za okrug u kojem dotični javni bilježnik posluje (ima registrirano sjedište).

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Na ispravama koje je ovjerio javni bilježnik obično se nalaze ime javnog bilježnika te mjesto i vrijeme ovjere. Na njih se može otisnuti i pečat.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.