Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Javne isprave - Belgija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Upotreba jezika u lokalnim službama uređena je relevantnim belgijskim zakonodavstvom o upravnim pitanjima (Zakon od 2. kolovoza 1963. o upotrebi jezika u upravnim pitanjima te Kraljevski ukaz od 18. srpnja 1966. kojim se koordiniraju propisi o upotrebi jezika u upravnim pitanjima).

Tim se zakonodavstvom utvrđuje kojim se jezicima građani mogu služiti pri podnošenju isprava nadležnim tijelima.

Belgija ima četiri jezične regije: nizozemsku jezičnu regiju, francusku jezičnu regiju, njemačku jezičnu regiju i regiju glavnog grada Bruxellesa (članak 2. Zakona o upotrebi jezika u upravnim pitanjima). Lokalna tijela u svakoj jezičnoj regiji prihvaćaju samo isprave podnesene na jeziku te regije.

 • Nizozemska jezična regija:

Općine u pokrajinama Antwerpen, Limburg, Istočna Flandrija, Zapadna Flandrija i Flamanski Brabant:

u kojima se isprave podnose na nizozemskom jeziku.

S izuzetkom: općina Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen i Ronse:

u kojima se isprave podnose na nizozemskom, ali se mogu podnositi i na francuskom jeziku.

 • Francuska jezična regija:

Općine u pokrajinama Hainaut, Luxembourg, Namur, Liège (s izuzetkom njemačkog jezičnog područja) i Valonski Brabant:

u kojima se isprave podnose na francuskom jeziku.

S izuzetkom: općina Soignies, Enghien, Mouscron i Comines-Warneton:

u kojima se isprave podnose na francuskom, ali se mogu podnositi i na nizozemskom jeziku.

S izuzetkom: općina Malmedy i Waimes:

u kojima se isprave podnose na francuskom, ali se mogu podnositi i na njemačkom jeziku.

 • Njemačka jezična regija:

Općine Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren i Sankt Vith:

u kojima se isprave podnose na njemačkom, ali se mogu podnositi i na francuskom jeziku.

 • Regija glavnog grada Bruxellesa:

Općine Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brussels, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert i Woluwe-Saint-Pierre:

u kojima se isprave podnose na nizozemskom ili francuskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

1. Potvrde o osobnom stanju (koje sastavljaju belgijske općine te diplomatske misije i konzulati)

 • Rodni list,
 • vjenčani list,
 • potvrda o posvojenju,
 • potvrda o priznavanju,
 • smrtni list,
 • potvrda o promjeni prezimena,
 • potvrda o promjeni imena,
 • potvrda o razvodu,
 • potvrda o nestaloj osobi,
 • potvrda o belgijskom državljanstvu,
 • potvrda o mrtvorođenju,
 • potvrda o priznavanju prije rođenja,
 • potvrda o izjavi o odabiru prezimena,
 • potvrda o promjeni spola,
 • potvrda o poništenju posvojenja, potvrda o preispitivanju posvojenja, potvrda o drugoj promjeni spola ili opozivu.

2. Sudske odluke

 • Sudska odluka koja zamjenjuje rodni list;
 • sudska odluka kojim se utvrđuje veza između roditelja i djeteta (zahtjev za utvrđivanje očinstva, majčinstva ili sumajčinstva);
 • sudska odluka kojom se osporava veza između odnos roditelja i djeteta (majčinstvo, pretpostavljeno očinstvo ili sumajčinstvo, priznavanje majčinstva, očinstva ili sumajčinstva);
 • sudska odluka o posvojenju.

3. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

 • Uz uvjet da u izvatku nisu navedene presude i stoga potvrđuje prethodno nekažnjavanje:
  • izvadak iz središnje kaznene evidencije izdan u skladu s člankom 595. Zakonika o kaznenom postupku;
  • izvadak iz središnje kaznene evidencije izdan u skladu s člankom 596. prvim podstavkom Zakonika o kaznenom postupku;
  • izvadak iz središnje kaznene evidencije izdan u skladu s člankom 596. drugim podstavkom Zakonika o kaznenom postupku.
 • U Belgiji izvatke za fizičke osobe obično izdaju općinska tijela, koja su od 1. siječnja 2018. povezana sa središnjom kaznenom evidencijom. Središnja kaznena evidencija izdaje potvrde samo u posebnim okolnostima (npr. za strane državljane, diplomate ili pravne osobe).

4. Potvrde koje izdaju konzularni uredi

 • Potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka;
 • potvrda o osobnom stanju (razvod, zakonska rastava i poništenje braka, registrirano partnerstvo, prekid registriranog partnerstva);
 • potvrda o prebivalištu (prebivalište i/ili boravište, s ili bez popisa prijašnjih adresa);
 • potvrda o državljanstvu;
 • izvadak iz matičnih knjiga;
 • potvrda o sastavu kućanstva;
 • potvrda o usklađenosti prezimena.

5. Potvrde koje izdaju općine/Savezna državna služba za unutarnje poslove (SPF Intérieur)

 • Potvrda o glavnom boravištu osobe;
 • potvrda o glavnom boravištu osobe s popisom prethodnih adresa;
 • potvrda o činjenici da je osoba živa;
 • potvrda o belgijskom državljanstvu,
 • potvrda o zakonskoj kohabitaciji;
 • potvrda o boravištu prije braka;
 • potvrda o belgijskom izbornom pravu;
 • izvadak iz matičnih knjiga.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

1. Potvrde o osobnom stanju

Sastavljaju ih općine i konzularni uredi:

– rodni list;

– vjenčani list;

– smrtni list.

2. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

– Nepostojanje kaznene evidencije.

3. Potvrde koje izdaju konzularni uredi

– Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka;

– bračno stanje.

4. Potvrde koje izdaju općine/Savezna državna služba za unutarnje poslove (SPF Intérieur)

– Potvrda o glavnom boravištu osobe –> Prilog X.;

– potvrda o glavnom boravištu osobe s popisom prethodnih adresa –> Prilog X.;

– potvrda o činjenici života –> Prilog II.;

– potvrda o zakonskoj kohabitaciji –> Prilog VII.;

– potvrda o boravištu prije braka –> Prilog X.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Još uvijek ne postoji popis zaprisegnutih pismenih prevoditelja u Belgiji.

Zakon od 10. travnja 2014. kojim su izmijenjene različite odredbe u cilju uspostave nacionalne evidencije pravnih stručnjaka i nacionalne evidencije zaprisegnutih pismenih prevoditelja, tumača i prevoditelja–tumača stupio je na snagu 1. prosinca 2016.

Tim se zakonom propisuje uspostava nacionalne evidencije zaprisegnutih pismenih prevoditelja, tumača i prevoditelja–tumača; međutim, ona još uvijek nije u funkciji.

U izradi je novi zakon o daljnjem razvoju nacionalne evidencije. Belgija će nakon donošenja tog zakona i početka rada nacionalne evidencije dostaviti Komisiji poveznicu na internetske stranice nacionalne evidencije. Na tim će stranicama građani jednostavno pronalaziti zaprisegnute pismene prevoditelje za jezike koji su potrebni u njihovoj regiji, iako sve informacije o zaprisegnutim pismenim prevoditeljima neće biti javno dostupne.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

1. Potvrde o osobnom stanju

– Općine;

– izravno preuzimanje iz baze podataka potvrda o osobnom stanju (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

– belgijska veleposlanstva i konzulati;

– Savezna državna služba za vanjske poslove – Uprava za osobna prava (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2. Potvrde koje izdaju općine/Savezna državna služba za unutarnje poslove (upotrebom opcije „Mon dossier”)

– Savezna državna služba za unutarnje poslove – Glavna uprava za institucije i stanovništvo – Nacionalna evidencija (Direction générale Institutions et Population – Registre national).

3. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

„Preslike” izvadaka iz središnje kaznene evidencije ne mogu se ovjeravati kao vjerodostojne preslike. Vjerodostojnima se smatraju samo izvorni izvatci.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Informacije o izvatcima i potvrdama (neovjerene preslike)

1. Potvrde o osobnom stanju

Logotip općine ILI logotip BAEC-a ILI logotip konzularnog ureda i logotip Belgije.

– Elektronički žig BAEC-a + poveznica/crtični kod za provjeru je li BAEC izdao presliku ili izvadak.

2. Potvrde Savezne državne službe za unutarnje poslove (upotrebom opcije „Mon dossier”)

Pečat (elektronički žig) Kraljevine Belgije i riječi „SPF Intérieur – Registre national” na svakoj ispravi.

Spisi su u PDF formatu i nose potpis nacionalne evidencije te službene logotipove.

Elektronički žig pojavljuje se uz slova „IBZ” u zaglavlju.

3. Izvadak iz središnje kaznene evidencije

– Izvatci koje izdaju općinska tijela

Izvadak mora nositi datum i potpis općinskih tijela. (članak 10., Kraljevski ukaz od 21. studenoga 2016.).

Trenutačno izvatci moraju uvijek nositi vjerodostojni pečat, datum i potpis gradonačelnika ili njegova zamjenika.

S obzirom na to da su izvatci iz središnje kaznene evidencije, nose i vidljiv (skeniran) potpis direktora središnje kaznene evidencije.

Niz općina već izdaje izvatke u elektroničkom obliku.

– Izvatci koje izdaje središnja kaznena evidencija

Isprava nosi reljefno otisnut pečat središnje kaznene evidencije te (registrirani) potpis službenika koji je izdao izvadak.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Sve je već prethodno navedeno.

Posljednji put ažurirano: 25/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Bugarska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Prijevod se ne zahtijeva ako je javni dokument sastavljen na bugarskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

 1. Rođenje – rodni list, rodni list u slučaju jednostavnog posvojenja, izvadak iz rodnog lista, potpuna preslika rodnog lista, ovjerena preslika rodnog lista
 2. smrt – preslika smrtnog lista, potpuna preslika smrtnog lista, ovjerena preslika smrtnog lista, sudska odluka
 3. ime – potvrda o identitetu osobe s različitim imenima, sudska odluka
 4. brak, uključujući sposobnost za sklapanje braka, ili bračni status – potvrda o sklapanju građanskog braka, preslika potvrde o sklapanju građanskog braka, potpuna preslika potvrde o sklapanju građanskog braka, ovjerena preslika potvrde o sklapanju građanskog braka, potvrda o sklapanju braka izdana bugarskom državljaninu koji je brak sklopio u inozemstvu, potvrda o bračnom stanju, potvrda o bračnom stanju koja uključuje bračnog druga i djecu
 5. razvod, zakonska rastava ili poništenje braka – sudska odluka, izvadak iz potvrde o sklapanju građanskog braka u kojoj je u rubrici „Bilješke” naveden oblik razvrgnuća braka i datum razvrgnuća
 6. podrijetlo – sudska odluka, potvrda o bračnom stanju, bračnom drugu i djeci, potvrda o bračnom drugu i obiteljskom srodstvu, potvrda o biološkoj djeci majke
 7. posvojenje – sudska odluka, rodni list (za jednostavno posvojenje), preslika rodnog lista (za jednostavno posvojenje), potpuna preslika rodnog lista (za jednostavno posvojenje), ovjerena preslika rodnog lista (za jednostavno posvojenje)
 8. prebivalište i/ili boravište – potvrda o stalnoj adresi, potvrda o trenutačnoj adresi, potvrda o promjeni stalne adrese, potvrda o promjeni trenutačne adrese
 9. državljanstvo – potvrda o postojanju bugarskog državljanstva, potvrda o stjecanju bugarskog državljanstva

10.  nepostojanje kaznene evidencije – potvrda iz kaznene evidencije kojom se potvrđuje da osoba nije osuđivana (obrazac 1. iz Priloga 2. članku 45. stavku 1. Uredbe br. 8 od 26. veljače 2008. o funkcioniranju i ustroju ureda za kaznenu evidenciju).

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Prilog I. može se primjenjivati na rodni list, rodni list u slučaju jednostavnog posvojenja ili izvadak iz rodnog lista.

Prilog III. može se primjenjivati na izvadak iz smrtnog lista.

Prilog IV. može se primjenjivati na potvrdu o sklapanju građanskog braka ili izvadak iz potvrde o sklapanju građanskog braka.

Prilog V. može se primjenjivati na vjenčani list izdan bugarskom državljaninu koji je brak sklopio u inozemstvu.

Prilog VI. može se primjenjivati na potvrdu o bračnom stanju ili potvrdu o bračnom stanju koja uključuje bračnog druga i djecu.

Prilog X. može se primjenjivati na potvrdu o stalnoj adresi i potvrdu o trenutačnoj adresi.

Prilog XI. može se primjenjivati na potvrdu iz kaznene evidencije kojom se potvrđuje da osoba nije osuđivana (obrazac 1. iz Priloga 2. članku 45. stavku 1. Uredbe br. 8 od 26. veljače 2008. o funkcioniranju i ustroju ureda za kaznenu evidenciju).

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ministarstvo vanjskih poslova vodi registar fizičkih osoba koje rade kao prevoditelji, pojedinačno ili u prevoditeljskoj agenciji, i prevode dokumente.

Popis je dostupan samo na bugarskom jeziku na sljedećim internetskim stranicama:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Ovjerene preslike mogu izraditi tijela koja su izdala izvorni dokument.

Točnost preslika službenih dokumenata može ovjeriti javni bilježnik ili pomoćnik javnog bilježnika.

Ovjeru službenih dokumenata mogu vršiti osobe koje nisu javni bilježnici, ali su ovlaštene obavljati javnobilježničke funkcije, i to samo u mjeri u kojoj je to predviđeno zakonom.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

I. Sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi

1. Značajke ovjerenih prijevoda bugarskih dokumenata prevedenih u Republici Bugarskoj i namijenjenih uporabi u inozemstvu.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Bugarske ovlašteno je ovjeriti potpis prevoditelja na njegovu prijevodu bugarskih dokumenata na strani jezik namijenjenih uporabi na državnom području strane zemlje.

Ovjeravanje se provodi lijepljenjem pravokutne naljepnice na kojoj su navedeni ime prevoditelja, mjesto i datum ovjeravanja, iznos plaćene pristojbe, jedinstveni identifikacijski broj, potpis, pečat i druge relevantne informacije.

Prijevodi dokumenata mogu biti samo izvorni primjerci, tiskani jednobojno na papiru formata A4. Prevoditelj mora numerirati i parafirati sve stranice prijevoda. Prijevodi su neodvojivo povezani s propisno ovjerenim prevedenim dokumentom dokazane vjerodostojnosti.

Na kraju prijevoda mora biti napisan sljedeći tekst na bugarskom ili odgovarajućem stranom jeziku: „Ja, niže potpisani/a, ..., potvrđujem točnost svojeg prijevoda s ... jezika na ... jezik priloženog dokumenta ... (opisati vrstu dokumenta i njegove značajke – broj, serija, datum, ovjeren i dokazano vjerodostojan). Prijevod se sastoji od ... stranica. Prevoditelj ... (potpis).”

Ime i potpis prevoditelja stavljaju se odmah nakon kraja teksta i ne smiju biti na zasebnoj stranici niti se prije njih smije ostaviti prazan prostor.

Prijevodi koji sadržavaju ispravke, brisanja i umetanja nisu valjani. Nije dopušteno dodavati državnu zastavu ni grb.

2. Značajke ovjerenih prijevoda dokumenata s bugarskog na strani jezik i sa stranog jezika na bugarski izrađenih izvan državnog područja Republike Bugarske.

Izvan Bugarske, kad je riječ o prijevodima isprava i drugih dokumenata s bugarskog na strani jezik i sa stranog jezika na bugarski, potpis prevoditelja na njegovu prijevodu moraju ovjeriti diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske. Prijevod je priložen izvornom dokumentu i na njemu je otisnut pečat diplomatskog/konzularnog predstavništva na trima mjestima na sredini priloženog dijela ili u gornjem kutu dokumenta, koji je presavijen tako da obuhvaća sve stranice dokumenta te je na njemu otisnut pečat.

Ovjeravanje se vrši provjerom vjerodostojnosti potpisa prevoditelja tako da se na dokument otisne pravokutni pečat na kojem se nalaze informacije o imenu i položaju ovlaštene osobe koja je izvršila ovjeru, mjesto i datum ovjere, iznos plaćene pristojbe, referentni broj konzularne ovjere, potpis i pečat.

3. Značajke ovjerenih prijevoda stranih dokumenata prevedenih na bugarski jezik i namijenjenih uporabi u Republici Bugarskoj.

Na temelju članka 21.a Pravilnika o ozakonjenju, ovjeravanju i prevođenju dokumenata i drugih zapisa javni bilježnici u Republici Bugarskoj ovlašteni su za ovjeru potpisa prevoditelja na prijevodu stranih dokumenata na bugarski jezik i namijenjenih uporabi u Republici Bugarskoj.

Ovjeravanje se provodi otiskivanjem pravokutnog pečata na kojem su navedeni ime prevoditelja, mjesto i datum ovjeravanja, iznos plaćene pristojbe, jedinstveni registracijski broj, potpis, pečat i druge relevantne informacije.

II. Sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjerene preslike

1. Na ovjerenoj preslici mora se navesti tijelo koje je ovjerilo tu presliku:

– stavljanjem imena i potpisa službenika i pečata tijela te

– stavljanjem na presliku imena i potpisa javnog bilježnika / pomoćnika javnog bilježnika u skladu s odobrenim predloškom pečata (vidjeti obavijest u sljedećoj točki).

2. Za svako ovjeravanje točnosti preslike službenog dokumenta tijelo izdavatelj unosi odgovarajuću bilješku u svoju evidenciju.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Kad se izdaju preslike dokumenata o osobnom stanju, na preslici se moraju navesti datum izrade te ime i prezime službenika matičnog ureda koji ju je izradio. Službenik matičnog ureda potpisuje dokument i na njega stavlja običan pečat općine.

Kako bi se potvrdila vjerodostojnost preslike službenog dokumenta, izvorni dokument predočuje se javnom bilježniku ili pomoćniku javnog bilježnika. Ovjeravanje se provodi u skladu s Prilogom 6. članku 17. Uredbe br. 32 od 29. siječnja 1997. o službenoj arhivi javnih bilježnika i javnobilježničkih ureda.

Dana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ja, javni bilježnik za okrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (reg. br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u Javnobilježničkoj komori), potvrđujem vjerodostojnost ovog prijepisa službenog (privatnog) dokumenta koji je izradio/la. . . . . . . . . . . . . . . na temelju izvornika koji mi je dostavio/la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., s prebivalištem u gradu (mjestu) . . . . . . . . . . . . . . . . . , te potvrđujem da u izvorniku nije bilo nikakvih brisanja, dodavanja, ispravaka ni drugih neobičnih obilježja. Reg. br. . . . . . . . . . . . . . . Naplaćena pristojba: . . . . . BGN

Javni bilježnik:

Posljednji put ažurirano: 27/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Češka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Češki, slovački.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

 • Rodni list
 • Vjenčani list
 • Smrtni list
 • Potvrda o registriranom partnerstvu
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje braka
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva
 • Doslovni izvadak iz matične knjige
 • Potvrda podataka upisanih u matičnu knjigu
 • Potvrda podataka upisanih u knjigu isprava ili u prijepis matične knjige vođene do 31. prosinca 1958.
 • Odluka o dopuštenju promjene imena ili prezimena
 • Potvrda o sklapanju braka
 • Izvod iz kaznene evidencije za fizičke osobe
 • Javnobilježnička potvrda da je osoba živa
 • Dostava podataka iz registra stanovništva fizičkoj osobi
 • Potvrda s potvrdnom izjavom roditelja o očinstvu rođenog ili nerođenog djeteta
 • Potvrda o sklapanju braka (koju je izdalo češko veleposlanstvo ili konzulat)
 • Odluka suda o činjenicama iz članka 2. stavka 1. Uredbe, na primjer:

Odluka suda o utvrđivanju datuma rođenja maloljetnika

Odluka suda o proglašenju osobe mrtvom

Odluka suda o utvrđivanju valjanog datuma smrti

Odluka suda o dopuštanju sklapanja braka maloljetniku

Odluka suda o priznavanju pravne sposobnosti maloljetnika

Odluka suda o razvodu

Odluka suda o utvrđivanju očinstva

Odluka suda o utvrđivanju majčinstva

Odluka suda o usvajanju maloljetnika ili o usvajanju punoljetne osobe.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

 • Rodni list (rođenje)
 • Smrtni list (smrt)
 • Vjenčani list (brak)
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje braka (sposobnost za sklapanje braka)
 • Potvrda o registriranom partnerstvu (registrirano partnerstvo)
 • Potvrda o pravnoj sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva (sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva)
 • Izvod iz kaznene evidencije za fizičke osobe (nepostojanje kaznene evidencije u državi članici državljanstva dotične osobe)
 • Dostava podataka iz registra stanovništva fizičkoj osobi (prebivalište i/ili boravište)

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

 • Sudski tumači u skladu sa Zakonom br. 36/1967 o sudskim vještacima i tumačima – popis tumača dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Češka veleposlanstva i konzulati – ovjera točnosti prijevoda u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (e) Zakona br. 150/2017 o vanjskim poslovima

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Potvrdu da je isprava ovjerena preslika izvornika (ovjera) mogu dati sljedeća tijela:

 • regionalni uredi
 • općinski uredi općina s proširenim ovlastima
 • općinski uredi, uredi gradskih četvrti ili okružni uredi teritorijalno združenih gradova te uredi četvrti Grada Praga, čiji je popis utvrđen u provedbenom zakonodavstvu (popis općinskih tijela koja provode ovjeru i legalizaciju utvrđen je u Prilogu 1. Provedbenoj odluci br. 36/2006 o ovjeri da je dokument vjerodostojna preslika izvornika i o potvrđivanju autentičnosti potpisa, kako je izmijenjena);
 • vojni uredi
 • nositelj poštanske licence (Češka pošta)
 • Češka gospodarska komora
 • javni bilježnici
 • češka veleposlanstva (konzulati).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjereni prijevodi

1. Ovjereni prijevod sudskog tumača

Sudski tumač na prvoj stranici pisanog prijevoda navodi jezik s kojeg je tekst preveden, a na zadnju stranicu dodaje izjavu o svojoj stručnosti i otiskuje pečat sudskog tumača. Prevedeni dokument ili njegova ovjerena kopija moraju biti pričvršćeni za pisani prijevod na siguran način. Izjava o stručnosti može biti napisana rukom, ispisana ili otisnuta štambiljem.

Izjava o stručnosti sadržava sljedeće elemente:

 • informacije o imenovanju osobe sudski tumačem (informacije o odluci suda o imenovanju sudskog tumača – datum i mjesto izdavanja, referentni broj, informacije o jezicima za koje je tumač ovlašten);
 • potvrdu da prijevod potpuno odgovara tekstu priloženog dokumenta;
 • informacije o ispravcima u prijevodu;
 • redni broj pod kojim je prijevod upisan u knjigu sudskog tumača;
 • mjesto i datum izdavanja izjave o stručnosti;
 • ime, prezime, potpis sudskog tumača, pečat.

Prethodno navedenim obveznim informacijama mogu se dodati adresa sudskog tumača i drugi podaci za kontakt, kao što su broj telefona, adresa e-pošte, identifikator servisa za slanje službenih isprava i broj registracije pri Komori sudskih tumača Češke Republike. Preporučuje se i navođenje broja stranica prijevoda.

Izjava o stručnosti uvijek se sastavlja na ciljnom jeziku.

2. Potvrda o točnosti prijevoda javne isprave koju izdaje češko veleposlanstvo ili konzulat

Izjava o ovjeri kojom se potvrđuje točnost prijevoda sadržava sljedeće:

 • ime veleposlanstva ili konzulata;
 • redni broj pod kojim je ovjera upisana u knjigu ovjera;
 • jezik prevedene isprave;
 • jezik na koji je isprava prevedena;
 • informacije o tome je li prijevod zatražilo veleposlanstvo ili ga je dostavio podnositelj zahtjeva;
 • informacije o tome je li prijevod cjelovit ili djelomičan;
 • prezime, ime i potpis osobe koja ovjerava točnost isprave;
 • službeni pečat i
 • mjesto i datum ovjere točnosti prijevoda.

Ovjerene preslike

Ovjera da je isprava vjerodostojna preslika izvorne isprave (ovjera autentičnosti) sastoji se od štambilja ovjere i službenog pečata koji se otiskuju na izvornik ili na list pričvršćen na izvornik na siguran način. Štambilj ovjere sadržava sljedeće:

 • naziv tijela;
 • redni broj pod kojim je ovjera autentičnosti upisana u knjigu ovjera;
 • informacije o tome da je dokument koji se ovjerava identičan ispravi od koje je izrađen i je li ta isprava izvornik, već ovjerena i legalizirana isprava, dokument nastao ovlaštenom konverzijom isprave, preslika napravljena iz dokumenta ili preslika pisane odluke ili izreke odluke izdane u skladu s posebnim propisima;
 • broj stranica dokumenta;
 • informacije o tome je li dokument koji se ovjerava djelomična ili potpuna preslika ili djelomičan ili potpuni faksimil;
 • informacije o tome sadržava li isprava na temelju koje je dokument koji se ovjerava izrađen vidljivu sigurnosnu značajku koja je dio pravno važnog sadržaja isprave (npr. hologram);
 • datum provedbe ovjere autentičnosti;
 • prezime, ime i potpis osobe koja ovjerava autentičnost dokumenta (tj. službenik, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, djelatnik zaposlen u vojnom uredu, djelatnik nositelja poštanske licence ili Češke gospodarske komore).

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Potvrda autentičnosti pričvršćuje se na ovjereni dokument u obliku potvrde autentičnosti na svakom listu ili se listovi dokumenta koji se ovjerava na siguran način spajaju u cjelinu i pečate. Preko pečata se otiskuje službeni pečat s obje strane tako da je dio službenog pečata otisnut na dokument koji se ovjerava.

Ako na dokumentu koji se ovjerava nema dovoljno mjesta za prikaz potvrde autentičnosti, ona se u tom slučaju pričvršćuje na zaseban list papira koji se na siguran način spaja s dokumentom koji se ovjerava, a područje na kojem je potvrda o autentičnosti se pečati (vidjeti prethodno).

Ako se dokument koji se ovjerava sastoji od više listova, a svaki list je otisnut samo s jedne strane, prazne stranice precrtavaju se od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta a potvrda autentičnosti pričvršćuje se na stranicu koja se ovjerava.

Ako u tekstu dokumenta koji se ovjerava ili između potvrde autentičnosti i teksta na dokumentu koji se ovjerava postoji bjelina, osoba koja ovjerava dokument precrtava bjelinu od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta.

Obrazac potvrde autentičnosti utvrđen je u Prilogu 2. Provedbenoj odluci br. 36/2006 o ovjeri da je dokument vjerodostojna preslika izvornika i o potvrđivanju autentičnosti potpisa, kako je izmijenjena.

Potvrda autentičnosti pričvršćuje se na dokument koji se ovjerava na sljedeći način:

 • pečatom iznad kojeg su rukom ispisane prethodno navedene informacije, ili
 • ispisom koji sadržava prethodno navedene informacije i izrađen je s pomoću IT tehnologije; ispis se otiskuje na samoljepljivu naljepnicu, na dokument ili na zaseban list. Naljepnica se pričvršćuje na dokument koji se ovjerava i pečati službenim pečatom tako da je dio službenog pečata otisnut na naljepnici. Ispis potvrde autentičnosti na zasebnom listu pričvršćuje se na siguran način za dokument koji se ovjerava.
Posljednji put ažurirano: 14/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Danska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Općenito, danska tijela obvezna su prihvaćati samo javne isprave na danskom te stoga mogu zahtijevati prijevod javnih isprava koje nisu na danskom.

Međutim, na temelju Konvencije o nordijskim jezicima, određene isprave mogu biti prihvaćene na finskom, islandskom, norveškom i švedskom jeziku. To se posebice primjenjuje na potvrde o promjeni imena, dopuštenja za upotrebu imena, odobrenja imena, vjenčane listove, potvrde o registriranom partnerstvu, potvrde o bračnom stanju, odluke o razvodu, odluke o rastavi i sudske odluke povezane s razvodom, rastavom ili poništenjem braka te sudske odluke kojima se utvrđuje da su brak ili registrirano partnerstvo prestali postojati. K tome, dokumenti povezani s postupcima u pitanjima koja se odnose na osobno ime mogu biti prihvaćeni na njemačkom ili engleskom jeziku.

Potvrde o nepostojanju kaznene evidencije mogu se prihvatiti i na engleskom jeziku.

Međutim, u posebnim slučajevima nadležno tijelo može dopustiti isprave na drugim jezicima, ali nije obvezno priznati ni jedan od jezika koji nije prethodno naveden.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Danska tijela utvrdila su da su sljedeće javne isprave obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe:

 • nepostojanje kaznene evidencije
 • potvrda o boravištu
 • izvadak iz središnjeg registra stanovništva (personattest)
 • rodni i krsni list (fødsels- og dåbsattest)
 • vjenčani list
 • potvrda o blagoslovu braka
 • krsni list (dåbsattest)
 • rodni list (fødselsattest) (više se ne izdaje ali i dalje vrijedi)
 • rodni list i potvrda o imenu i prezimenu (fødsels- og navneattest) (više se ne izdaje ali i dalje vrijedi)
 • potvrda o imenu i prezimenu (navneattest) (više se ne izdaje ali i dalje vrijedi)
 • potvrda o smrti i dozvola za pokop (izdaje se samo ako je potrebna potvrda za državljane preminule prije 1. travnja 1968., odnosno datuma kad je ustrojen središnji registar stanovništva)
 • potvrda o promjeni imena
 • dopuštenje za upotrebu imena
 • odobrenje imena
 • potvrda o registriranom partnerstvu
 • potvrda o bračnom stanju
 • odluka o razvodu
 • nalog za rastavu
 • sudska odluka
  • o razvodu
  • o rastavi
  • o poništenju braka
  • kojom se utvrđuje da je brak prestao postojati
  • kojom se utvrđuje da je registrirano partnerstvo prestalo postojati.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Popis danskih javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju:

 • nepostojanje kaznene evidencije
 • potvrda o boravištu
 • izvadak iz središnjeg registra stanovništva (personattest)
 • rodni i krsni list (fødsels- og dåbsattest)
 • vjenčani list
 • potvrda o blagoslovu braka
 • krsni list (dåbsattest)
 • potvrda o registriranom partnerstvu
 • potvrda o bračnom stanju.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Danskoj ne postoje popis ni baza prevoditelja/sudskih tumača koji su dostupni javnosti.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Tijelo koje je izdalo potvrdu ili ispravu može u određenim slučajevima izdati ovjerenu presliku. Nadalje, i tijelo koje je preuzelo ulogu tijela izdavatelja može u određenim slučajevima izdati ovjerenu presliku.

Javni bilježnici pri danskim sudovima također mogu izdati ovjerenu presliku potvrde ili isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Na ovjerenoj preslici obično je navedeno koje je tijelo ovjerilo presliku, odnosno otisnut je pečat općine ili javnog bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerena preslika u nekim slučajevima nosi pečat „PRESLIKA”.

Posljednji put ažurirano: 28/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Njemačka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Njemački

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Područje primjene

Javna isprava

Rođenje

 • Geburtsurkunde (rodni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (ovjereni izvadak iz matice rođenih)

Život

 • einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)
 • erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Smrt

 • Sterbeurkunde (smrtni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (ovjereni izvadak iz matice umrlih)

Ime

 • Geburtsurkunde (rodni list)
 • Eheurkunde (vjenčani list)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)

Brak

Sposobnost za sklapanje braka

Bračno stanje

 • Eheurkunde (vjenčani list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (ovjereni izvadak iz matice vjenčanih)
 • Ehefähigkeitszeugnis (potvrda o sposobnosti za sklapanje braka)
 • einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)
 • erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Razvod braka

Poništenje braka

 • Eheurkunde (vjenčani list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (ovjereni izvadak iz matice vjenčanih)

Registrirano partnerstvo

Sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (ovjereni izvadak iz registra civilnih partnerstava)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potvrda o sposobnosti za sklapanje civilnog partnerstva)

Razvrgnuće registriranog partnerstva

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (ovjereni izvadak iz registra civilnih partnerstava)

Roditeljstvo

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (ovjereni izvadak iz matice rođenih)

Prebivalište

Boravište

 • einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)

Državljanstvo

 • Einbürgerungsurkunde (potvrda o naturalizaciji)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (potvrda o stjecanju njemačkog državljanstva na temelju izjave)
 • Entlassungsurkunde (potvrda o otpustu iz državljanstva)
 • Verzichtsurkunde (potvrda o odricanju od državljanstva)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (odobrenje za zadržavanje njemačkog državljanstva)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (potvrda o državljanstvu)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (potvrda o pravnom statusu njemačkog državljanina)

Posvojenje

 • Gerichtlicher Beschluss (sudska odluka)

Nepostojanje kaznene evidencije

 • Führungszeugnis (potvrda o dobrom ugledu)

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javna isprava

Pomoć pri prijevodu

Geburtsurkunde (rodni list)

Prilog I. – Rođenje

einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)

Prilog II. – Život

Sterbeurkunde (smrtni list)

Prilog III. – Smrt

Eheurkunde (vjenčani list)

Prilog IV. – Brak

Ehefähigkeitszeugnis (potvrda o sposobnosti za sklapanje braka)

Prilog V. – Sposobnost za sklapanje braka

erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Prilog VI. – Bračno stanje

Lebenspartnerschaftsurkunde (potvrda o civilnom partnerstvu)

Prilog VII. – Registrirano partnerstvo

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potvrda o sposobnosti za sklapanje civilnog partnerstva)

Prilog VIII. – Sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva

erweiterte Meldebescheinigung (proširena potvrda o prijavi boravišta)

Prilog IX. – Status registriranog partnerstva

einfache Meldebescheinigung (sažeta potvrda o prijavi boravišta)

Prilog X. – Prebivalište i/ili boravište

Nepostojanje kaznene evidencije

Prilog XI. – Nepostojanje kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Postoji nacionalni popis tumača i prevoditelja koji vodi savezna zemlja Hessen. Besplatno je dostupan na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiz-dolmetscher.de na kojoj je omogućeno precizno pretraživanje (npr. po saveznoj zemlji, sudu ili jeziku). Na popis se uvrštavaju samo javno imenovani i zaprisegnuti tumači i prevoditelji. Na toj se stranici mogu pronaći i nadležna tijela.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U Njemačkoj su sva tijela koja izdaju javne isprave (npr. matični uredi, tijela za prijavu boravišta ili sudovi) te javni bilježnici ovlašteni za izdavanje ovjerenih preslika.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Na ovjerenoj preslici nalaze se izjava kojom se potvrđuje da je riječ o vjerodostojnoj preslici izvornika (npr. sudske isprave ili javnobilježničkog akta), žig ili pečat izdavatelja te potpis osobe koja je ovjerila presliku (članak 42. stavak 1. Beurkundungsgesetz (Zakon o službenom upisu isprava)). Ovjereni prijevodi nose žig/pečat i potpis prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Na ovjerenoj preslici nalaze se izjava kojom se potvrđuje da je riječ o vjerodostojnoj preslici izvornika (npr. sudske isprave ili javnobilježničkog akta), žig ili pečat izdavatelja te potpis osobe koja je ovjerila presliku (članak 42. stavak 1. Beurkundungsgesetz (Zakon o službenom upisu isprava)). Ovjereni prijevodi nose žig/pečat i potpis prevoditelja.

Posljednji put ažurirano: 28/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Estonija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Estonija prihvaća dokumente na estonskom jeziku.

Razni estonski matični uredi (lokalna tijela i estonska predstavništva u inozemstvu) prihvaćaju i dokumente na engleskom ili ruskom ili dokumente prevedene na te jezike.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rodni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

smrtni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

vjenčani list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o razvodu braka upisana u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o promjeni imena upisana u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o nepostojanju zapreka za sklapanje braka

izvadak iz estonskog popisa stanovništva

izvadak iz kaznene evidencije u kojem se navodi da ne postoji nikakav upis u kaznenoj evidenciji.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rodni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

smrtni list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

vjenčani list upisan u registar u estonskom matičnom uredu

potvrda o nepostojanju zapreka za sklapanje braka

izvadak iz estonskog popisa stanovništva u kojem se potvrđuje da je osoba živa

izvadak iz estonskog popisa stanovništva u kojem se potvrđuje osobno stanje

izvadak iz estonskog popisa stanovništva o boravištu

izvadak iz kaznene evidencije u kojem se navodi da ne postoji nikakav upis u kaznenoj evidenciji.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Estoniji su za izradu ovjerenih prijevoda kvalificirani zaprisegnuti prevoditelji.

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis zaprisegnutih prevoditelja

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Upravna tijela koja su ovlaštena izdavati službene dokumente ili koja čuvaju dokumente u svojim arhivima mogu izdavati i preslike tih dokumenata ili izvatke iz tih dokumenata te službeno ovjeravati njihovu vjerodostojnost.

Javni bilježnici ovlašteni su izdavati javnobilježnički ovjerene preslike.

Ne izrađuju se ovjerene preslike dokumenata o osobnom stanju, a prevedeni obrasci izdaju se samo za izvorne dokumente.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevodi mogu se prepoznati prema potpisu i pečatu zaprisegnutog prevoditelja. Zaprisegnuti prevoditelj može izraditi prijevod i u digitalnom obliku. U tom se slučaju potpis i pečat zaprisegnutog prevoditelja zamjenjuju njegovim digitalnim potpisom.

Službeno ovjerene preslike

Kako bi se službeno ovjerila vjerodostojnost preslike, na kraju teksta mora se dodati bilješka o ovjeri koja mora sadržavati sljedeće:

1. izdavatelja dokumenta, datum izdavanja i upućivanje na lokaciju dokumenta u registru

2. potvrdu o tome da je preslika istovjetna izvorniku

3. ako izvornik nije izdalo upravno tijelo koje ovjerava vjerodostojnost preslike, bilješku o tome da je preslika izdana isključivo radi dostavljanja upravnim tijelima navedenima u toj bilješci

4. informacije o bilo kakvim prazninama u dokumentu, tekstu koji je precrtan, umetanjima, nečitkim dijelovima teksta, tragovima brisanja teksta, drugim čimbenicima koji ukazuju na to da je izvorni sadržaj dokumenta promijenjen ili činjenici da je dokument od više stranica razvezan

5. mjesto i datum ovjeravanja, ime i potpis osobe koja je ovjerila presliku i pečat upravnog tijela.

Potpisane bilješke iz kaznene evidencije izdaju se u papirnatom obliku iz kaznene evidencije.

Javnobilježnički ovjerene preslike

Kako bi se određena činjenica javnobilježnički potvrdila, javni bilježnik izdaje javnobilježničku ovjeru koja mora uključivati izjavu javnog bilježnika o činjenicama koje je utvrdio te imati potpis i otisak pečata javnog bilježnika. Na njoj se moraju navesti datum i mjesto ovjere. Javnobilježnička ovjera može se izdati i u digitalnom obliku. U tom se slučaju potpis i otisak pečata javnog bilježnika zamjenjuju njegovim digitalnim potpisom. Digitalna ovjera može se izdati samo za digitalni dokument.

Pri ovjeravanju vjerodostojnosti preslike javni bilježnik napisat će riječ ärakiri (est. preslika) na vrhu prve stranice dokumenta. Taj se zahtjev ne odnosi na javnobilježničke ovjere u digitalnom obliku.

Posljednji put ažurirano: 18/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Grčka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) prihvaćeni su jezici grčki i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2016/1191:

nadležnost Ministarstva pravosuđa:

 • „potvrda o nekažnjavanju”

nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova:

 • potvrda o upisu rođenja, koja se odnosi na činjenicu rođenja i posvojenja odrasle osobe (posvojenje maloljetnog djeteta tajno je i ne evidentira se u upravnom dokumentu)
 • rodni list, koji se odnosi na činjenicu rođenja, da je osoba živa i na ime fizičke osobe
 • smrtni list, koji se odnosi na činjenicu smrti
 • vjenčani list, koji se odnosi na činjenicu braka i razvoda, zakonsku rastavu i poništenje braka
 • potvrda o građanskom stanju, koja se odnosi na građansko stanje, razvod, zakonsku rastavu, poništenje braka, roditeljstvo, državljanstvo, životno partnerstvo i razvrgnuće životnog partnerstva
 • dozvola za brak, koja se odnosi na sposobnost za sklapanje braka
 • potvrda o životnom partnerstvu, koja se odnosi na životno partnerstvo i razvrgnuće životnog partnerstva
 • potvrda o državljanstvu, koja se odnosi na državljanstvo.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Potvrda o registraciji rođenja, rodni list, smrtni list, vjenčani list, dozvola za brak (sposobnost za sklapanje braka), potvrda o građanskom stanju (podaci o braku moraju se navesti u slučajevima sklapanja braka, a podaci o životnom partnerstvu u slučajevima životnog partnerstva), potvrda o životnom partnerstvu, potvrda o državljanstvu.

Kad je riječ o potvrdi o nekažnjavanju, ne postoje standardne rubrike unosa za pojedine zemlje, osim onih koje su sadržane u standardnome dijelu višejezičnih obrazaca koji su zajednički svim državama članicama.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Kad je riječ o državljanstvu i izdavanju dozvole za brak, nadležno općinsko tijelo prihvaća službene prijevode stranih dokumenata:

 1. Službe za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova ili
 2. ovlaštenog stalnog državnog službenika grčkog konzularnog tijela u zemlji izdavanja ili
 3. diplomiranog prevoditelja na Odjelu za strane jezike, prevođenje i tumačenje na Jonskom sveučilištu ili
 4. grčkog odvjetnika koji ispunjava uvjete utvrđene u članku 36. Zakona br. 4194/2013 o kodeksu odvjetnika (Službeni list, Serija I., br. 208).

Inače prema grčkom zakonu ne postoji popis osoba ovlaštenih za obavljanje ovjerenih prijevoda.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Tijela ovlaštena za izradu ovjerenih preslika akata matičnog ureda matičari su koji su ih izdali. Ne postoji uvjet za izdavanje preslika potvrda koje izdaju grčki matični registri jer građani svaki put traže onoliko potvrda koliko su dužni dostaviti različitim tijelima.

Potvrda o nekažnjavanju izdaje se na sljedeći način: i) za osobe rođene u Grčkoj potvrdu izdaje državno odvjetništvo prvostupanjskog suda u mjestu rođenja, konkretno Odjel za kaznenu evidenciju, dok ii) za osobe rođene u inozemstvu ili za osobe čije se mjesto rođenja ne može potvrditi potvrdu izdaje glavni ured Ministarstva pravosuđa, konkretno Odjel za kaznenu evidenciju i pomilovanje.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

i. Da bi se smatrao valjanim, prijevod dokumenta na stranom jeziku mora u privitku sadržavati i izvornik ili ovjerenu presliku dokumenta na stranom jeziku. Dodatno:

A. U slučaju prijevoda od strane Službe za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova prevoditelj mora potvrditi da je predmetni (prevedeni) dokument vjeran prijevod priloženog dokumenta; potpis prevoditelja mora ovjeriti navedena Služba za prevođenje; dokument mora imati pečat Ministarstva vanjskih poslova na mjestu spajanja njegovih stranica. Osim toga, prevedeni dokument mora sadržavati podatke Službe za prevođenje, a posebno riječi „SLUŽBENI PRIJEVOD” na grčkom, engleskom i francuskom jeziku u zaglavlju svake stranice; zaglavlje mora sadržavati i broj pod kojim se dokument čuva u Službi za prevođenje; a podnožje mora sadržavati podatke Službe, i to „HELENSKA REPUBLIKA, MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA, SLUŽBA ZA PREVOĐENJE”, isto tako na grčkom, engleskom i francuskom jeziku.

B. U slučaju prijevoda od strane odvjetnika mora se potvrditi da je predmetni (prevedeni) dokument vjeran prijevod priloženog dokumenta i da odvjetnik ima odgovarajuće znanje jezika s kojeg prevodi i jezika na koji je preveo dokument; dokument mora imati pečat odvjetnika na mjestu spajanja njegovih stranica.

C. U slučaju prijevoda od strane konzulata ili veleposlanstva dovoljno je da prijevod potječe od tih tijela i da ga oni potvrđuju, bez obzira na identitet prevoditelja i prirodu njihova odnosa s konzulatom ili veleposlanstvom.

ii. Da bi se preslika potvrde o nekažnjavanju smatrala valjanom, dovoljno je da je ispiše certificirani korisnik Nacionalnog informacijskog sustava kaznene evidencije. Vjerodostojnost svake preslike potvrde o nekažnjavanju može se potvrditi unakrsnom provjerom „verifikacijskog broja” (jedinstveni identifikator), referentnog broja i datuma izdavanja preslike s podacima dostupnima na portalu Nacionalne kaznene evidencije na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, a posebno sa „Službom za provjeru kaznene evidencije”.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Samo matičar može izdati ovjerene preslike dokumenata matičnog ureda koji će biti priloženi višejezičnim standardnim obrascima. Te ovjerene preslike moraju imati potpis matičara i pečat općine koja je izdala predmetni dokument.

Posebne su značajke preslika potvrda o nekažnjavanju verifikacijski broj, referentni broj, datum i vodeni žig na obrascu.

Posljednji put ažurirano: 02/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Španjolska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Španjolski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U članku 2. Uredbe navodi se da se ona primjenjuje na isprave navedene u nastavku, uz napomene o javnim ispravama koje se ovjeravaju ili načinima na koje ih se može pribaviti. (a) Rođenje: rodni list. Standardizirani obrazac. (b) Činjenica da je određena osoba živa: u potvrdi o činjenici da je osoba živa i njezinom statusu potvrđuje se da je određena osoba živa te se navodi njezino bračno stanje. Činjenicu da je osoba živa te da nije u braku, da je udovac/udovica ili da je razveden/razvedena potvrđuje matičar (nakon što se dotična osoba osobno pojavi pred njim). Osoba može dokazati da je živa i tako da se pojavi pred javnim bilježnikom, koji će u pravilu ovjeriti zapis o nazočnosti. Činjenica da osoba nije u braku, da je udovac/udovica ili da je razveden/razvedena može se dokazati izjavom pod prisegom ili svečanom izjavom pred matičarom ili u obliku javnobilježničke isprave. Postupci kojima je potrebno osobno nazočiti mogu se provesti i pred matičarom u mjestu prebivališta i, putem punomoći, pred sucem u mjestu prebivališta dotične osobe ili njezina predstavnika te pred javnim bilježnikom. (c) Smrt: izvadak iz registra osobnog stanja. Standardizirani obrazac. (d) Ime: izvadak iz registra osobnog stanja (rođenje). (b) Brak, među ostalim sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje: ne vodi se zapis u registru osobnog stanja; upotrebljava se rodni list. Za brak se upotrebljava izvadak iz registra osobnog stanja. Vjenčani list koji izdaje matičar isto je tako dostatan za dokazivanje bračnog odnosa. Za dokaz o sposobnosti za sklapanje braka potrebno je otvoriti spis, iz čega proizlazi potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (do 30. lipnja 2020. u nadležnom matičnom uredu ili, ako je primjenjivo, u središnjem matičnom uredu ili konzulatu). Situacije koje uključuju stranu dimenziju (bračni drug je stranac ili je brak sklopljen izvan Španjolske) mogu biti složenije. (f) Razvod, zakonska rastava i poništenje braka: izvadak iz registra osobnog stanja, uključujući bilješke s margina. (g) Registrirano partnerstvo, među ostalim sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva: potvrda upravnog tijela nadležnog za sklapanje registriranih partnerstava ili, prema potrebi, javnobilježnička isprava. (h) Razvrgnuće, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva: zakonska rastava i razvrgnuće registriranog partnerstva nisu definirani u španjolskom postupovnom pravu. Sklapanje ili razvrgnuće registriranog partnerstva dokazuju se potvrdom o registraciji parova koji nisu u braku, što nije uobičajeno u Španjolskoj, ili javnobilježničkom ispravom (Kraljevski dekret 8/2015 od 30. listopada 2015., preinačena verzija Zakona o socijalnoj sigurnosti, članak 221.). (i) Roditeljstvo: izvadak iz registra osobnog stanja. (j) Posvojenje: izvadak iz registra osobnog stanja. (k) Prebivalište i/ili boravište: izvadak iz općinskog registra, kad je riječ o prebivalištu; potvrda koju izdaje općina ili javnobilježnička isprava, kad je riječ o boravištu. (l) Državljanstvo: izvadak iz registra osobnog stanja. (m) Nepostojanje kaznene evidencije, pod uvjetom da javne isprave kojima se potvrđuje ta činjenica građaninu Unije izdaju tijela države članice čije državljanstvo ima taj građanin: potvrda Ministarstva pravosuđa. Javne isprave koje bi se mogle zatražiti od građana Unije s boravištem u državi članici čije državljanstvo nemaju kad žele glasovati ili kandidirati se na izborima za Europski parlament ili općinskim izborima u državi članici u kojoj imaju boravište, pod uvjetima utvrđenima u Direktivi 93/109/EZ odnosno Direktivi Vijeća 94/80/EZ: izvadak iz općinskog registra.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Popis javnih isprava koje izdaje Španjolska kojima se može priložiti višejezični standardni obrazac kao pomagalo pri prevođenju:

(a) izvadak iz registra osobnog stanja u pogledu:

rođenja

činjenice da je osoba živa

smrti

sklapanja braka

dokaza o bračnom stanju

sposobnosti za sklapanje braka

(b) nepostojanje kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te suradnje objavljuje popis zaprisegnutih prevoditelja koji se obvezno mora primjenjivati (šesnaesta dodatna odredba [Prijevodi i tumačenja za službene potrebe] Zakona 2/2014 od 25. ožujka 2014. o državnom djelovanju i vanjskim službama). Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Kad je riječ o vjerodostojnom prijenosu javnih isprava, tijela koja su relevantna za primjenu Uredbe u Španjolskoj su javni bilježnici i matičari, svaki u svojem području nadležnosti.

Ovjerene preslike vjerodostojne su preslike javnih isprava tijela koje ih izdaje ili ovjerava. U pravilu se upotrebljavaju preslike javnobilježničkih isprava ili ovjerene preslike sudskih isprava, prema potrebi uz dokaz o njihovoj obvezujućoj naravi. Članci 134., 501., 502. i 504. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o građanskom postupku.

Upravni dokumenti upotrebljavaju se u obliku potvrde o donesenoj odluci. Članak 52. Zakona 39/2015 od 1. listopada 2015. o zajedničkom upravnom postupku javnih službi.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

U određenim slučajevima postoje obrasci (potvrde o osobnom stanju), ali u drugima nema standardnog obrasca. Ako obrazac nije dostupan, ovjerenom prijevodu prilaže se preslika ili iskaz.

Ovjereni prijevodi uređeni su Zakonom br. 2/2014 od 25. ožujka 2014. o djelovanju i vanjskoj službi, dodatna odredba 16 (Službeni list 74, 26. ožujka 2014.).

Preslike s javnobilježničkom ovjerom izdaju se na javnobilježničkom papiru koji izdaje državna kovnica (Fábrica Nacional de Moneda – FNMT) svakom javnom bilježniku, s posebnim sigurnosnim pečatom koji izdaje Opće vijeće javnih bilježnika (Consejo General del Notariado), uz pečat otisnut tintom te s oznakom, potpisom i inicijalima javnog bilježnika. Na javnobilježničkom papiru otisnut je hologram državne kovnice.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Preslike s javnobilježničkom ovjerom moraju se moći jednostavno identificirati kad se izdaju, na temelju papira za javnobilježničke isprave s numeriranim pečatom i popisom javnog bilježnika. Sigurnosni pečat uključuje se uz pečat javnog bilježnika otisnut tintom i, ako je riječ o ovjerenim preslikama izvornika, pečat kojim se potvrđuje vjerodostojnost (sello de legitimaciones). Javni bilježnik potpisuje i parafira isprave koje ovjerava. Čini se da se Uredba (EU) 2016/1191, a stoga i informacije koje je potrebno ovjeriti, odnose na sudske i upravne isprave u papirnatom obliku, tiskane tintom na standardnim obrascima kad je riječ o matičnim uredima (s regionalnim odstupanjima). Međutim, važno je imati na umu raširenu provedbu postupaka e-uprave u Španjolskoj u okviru kojih se omogućuje validacija elektroničkih kodova povezanih s elektroničkim potpisom korisnika koji izdaje ispravu i uključivanje tih postupaka u europska načela e-uprave (Zakon 39/2015 od 1. listopada 2015. o zajedničkom upravnom postupku javnih službi i Zakon 42/2015 od 5. listopada 2015. o izmjeni Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o građanskom postupku).

Posljednji put ažurirano: 30/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Francuska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Francuski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Okvirni popis javnih isprava:

(a) rođenje

– rodni list

– privremeni rodni list koji se izdaje kad se utvrdi postojanje novorođenčeta ili u slučaju djeteta na skrbi države (pupille de l’Etat) koje nema rodni list ili za čije je rođenje zatraženo da ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se potvrđuje rođenje djeteta

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– izjava (acte de notoriété) za potrebe sklapanja braka kojom se zamjenjuje rodni list koji se ne može pribaviti i koju izdaje javni bilježnik ili diplomatsko ili konzularno tijelo izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– rodni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

– potvrda o podrijetlu koju izdaje prefektura (préfet) i kojom se zamjenjuje rodni list kad ne postoji privremeni rodni list, ali postoji zahtjev da rođenje ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se ispravlja rodni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

(b) činjenica da je osoba živa

– potvrda kojom se potvrđuje da je određena osoba živa (certificat de vie)

(c) smrt

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

– potvrda o mrtvorođenom djetetu

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– presuda kojom se proglašava smrt osobe

– presuda kojom se proglašava nestanak osobe (déclaration d’absence)

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili smrtni list

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se ispravlja smrtni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– bilješka „osoba preminula tijekom protjerivanja”

– bilješka „žrtva terorističkog čina”

– bilješka „osoba preminula boreći se za Francusku”

– bilješka „osoba preminula služeći svojem narodu”

– smrtni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(d) ime

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– sudska odluka o posvojenju u okviru koje se potvrđuje ime

– prijepis izreke presude o jednostavnom posvojenju

– odluka o poništavanju postupka jednostavnog posvojenja

zajednička izjava o odabiru imena koju je odobrio matičar

– izjava o neslaganju s imenom prijavljenim matičnom uredu

– izjava o promjeni imena prijavljenog matičnom uredu

– odluka o promjeni imena

– odluka matičara o promjeni imena u skladu sa stranim ispravama o osobnom stanju

– presuda o imenu nakon promjene u odnosu srodstva

(e) brak, među ostalim sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

– vjenčani list

– rodni list

izjava (acte de notoriété) kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– potvrda o sklapanju građanskog braka

– potvrda o slobodnom bračnom stanju koju izdaje diplomatsko ili konzularno tijelo

odluke iz točke (f), osim onih koje se odnose na poništavanje

– javnobilježnička potvrda o postojanju predbračnog ugovora

– sudska odluka kojom se ispravlja vjenčani list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– vjenčani list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(f) razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

– potvrda o podnošenju ugovora o sporazumnom razvodu sastavljenog u obliku javnobilježničke isprave

– potvrda o podnošenju ugovora o sporazumnom razvodu

– presuda o razvodu

– presuda o rastavi

– presuda o poništenju

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

(g) registrirano partnerstvo, među ostalim sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

ugovor o registriranom partnerstvu (PACS – pacte civil de solidarité) koji je odobrio matičar ili diplomatski ili konzularni službenik (prije tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance))

– ugovor o registriranom partnerstvu u obliku javne isprave

– potvrda o upisu zaključenja/izmjene/razvrgnuća ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje javni bilježnik, matičar ili, do 31. listopada 2017., tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance)

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje matični ured (SCEC)

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– smrtni list

(h) razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva

– rodni list s upisom razvrgnuća ili poništenja ugovora o registriranom partnerstvu

– potvrda o upisu razvrgnuća ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje javni bilježnik, matičar ili, do 31. listopada 2017., tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance)

– presuda o rastavi

– presuda o poništenju ugovora o registriranom partnerstvu

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje matični ured (SCEC)

(i) roditeljstvo

– izjava o priznavanju roditeljstva pred matičarem

– izjava o priznavanju roditeljstva u obliku javne isprave (acte authentique)

– izjava (acte de notoriété) kojom se potvrđuje prihvaćanje osobnog stanja i koju izdaje prvostupanjski sud u mjestu rođenja ili boravka

– sudska odluka kojom se zamjenjuje potvrda o osobnom stanju

– presuda regionalnog suda (Tribunal de grande instance) o uspostavljanju ili poništavanju roditeljstva

(j) posvojenje

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– presuda o posvojenju

– prijepis izreke presude o jednostavnom posvojenju

– odluka o poništavanju postupka jednostavnog posvojenja

– presuda o posvojenju od strane države (adoption par la Nation)

(k) prebivalište i/ili boravište

– potvrda o boravištu (za francuske državljane u inozemstvu)

– potvrda o promjeni boravišta (za francuske državljane u inozemstvu)

(l) državljanstvo i nacionalnost

– potvrda o francuskom državljanstvu

– ovjerena preslika odluke o naturalizaciji ili reintegraciji u francusko društvo koju izdaje upravno tijelo

– izjava o francuskom državljanstvu, uz potvrdu o podnošenju izjave, koju zaprima direktor registra okružnog suda kad je riječ o izjavama podnesenima u Francuskoj ili upravno tijelo ili francuski konzulat kad je riječ o izjavama podnesenima u inozemstvu, a registrira direktor registra okružnog suda kad je riječ o izjavama podnesenima u Francuskoj ili Ministarstvo pravosuđa kad je riječ o izjavama podnesenima u inozemstvu ili ministarstvo nadležno za naturalizaciju kad je riječ o izjavama koje se podnose na temelju sklapanja braka s francuskim državljaninom

– sudski nalog popraćen potvrdom o tome da nije podnesena žalba

– rodni list s bilješkom u kojoj se navodi neka od prethodnih činjenica

(m) nepostojanje kaznene evidencije, ako javne isprave kojima se potvrđuje ta činjenica građaninu Unije izdaju tijela države članice čije državljanstvo ima taj građanin

– potvrda o dobrom ponašanju na temelju odjeljka br. 3 (Bulletin n°3 du casier judiciaire) u kojoj se navodi nepostojanje kaznene evidencije za određenu osobu.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Obrasci koji se odnose na rođenje (1)

– rodni list

– privremeni rodni list koji se izdaje kad se utvrdi postojanje novorođenčeta ili u slučaju djeteta u skrbi države (pupille de l’Etat) koje nema rodni list ili za čije je rođenje zatraženo da ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se potvrđuje rođenje djeteta

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– izjava (acte de notoriété) za potrebe sklapanja braka kojom se zamjenjuje rodni list koji se ne može pribaviti i koju izdaje javni bilježnik ili diplomatsko ili konzularno tijelo

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– isprava kojom se zamjenjuje rodni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

– potvrda o podrijetlu koju izdaje prefektura (préfet) i kojom se zamjenjuje rodni list kad ne postoji privremeni rodni list, ali postoji zahtjev da rođenje ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se ispravlja rodni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

Obrasci koji se odnose na život (2)

– potvrda da je određena osoba živa (za francuske državljane u inozemstvu)

Obrasci koji se odnose na smrt (3)

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

– potvrda o mrtvorođenom djetetu

– rodni list

– prijepis operativnog dijela presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– presuda kojom se proglašava smrt osobe

– presuda kojom se proglašava odsutnost osobe

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili smrtni list

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se ispravlja smrtni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– bilješka „osoba preminula tijekom protjerivanja”

– bilješka „žrtva terorističkog čina”

– bilješka „osoba preminula boreći se za Francusku”

– bilješka „osoba preminula služeći svojem narodu”

– isprava kojom se zamjenjuje smrtni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Obrasci koji se odnose na brak (4)

– rodni list

– vjenčani list

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

– prijepis operativnog dijela presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– potvrda o sklapanju građanskog braka

presuda o razvodu ili zakonskoj rastavi

– javnobilježnička potvrda o postojanju predbračnog ugovora

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– sudska odluka kojom se ispravlja vjenčani list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– isprava kojom se zamjenjuje vjenčani list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Obrasci koji se odnose na sposobnost za sklapanje braka (5)

– potvrda o slobodnom bračnom stanju koju izdaje diplomatsko ili konzularno tijelo

Obrasci koji se odnose na bračno stanje (6)

– vjenčani list

– rodni list

– privremeni rodni list koji se izdaje kad se utvrdi postojanje novorođenčeta ili u slučaju djeteta na skrbi države (pupille de l’Etat) koje nema rodni list ili za čije je rođenje zatraženo da ostane u tajnosti

– sudska odluka kojom se potvrđuje rođenje djeteta

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni ili vjenčani list

– izjava (acte de notoriété) za potrebe sklapanja braka kojom se zamjenjuje rodni list koji se ne može pribaviti i koju izdaje javni bilježnik ili diplomatsko ili konzularno tijelo

izjava kojom se zamjenjuju isprave iz matičnih ureda koje nisu dostupne jer su uništene ili izgubljene kao posljedica određene nezgode ili rata

– potvrda kojom se zamjenjuje rodni list koji izdaje OFPRA, francusko tijelo nadležno za izbjeglice (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

– sudska odluka kojom se ispravlja rodni list i koju donosi predsjednik regionalnog suda (Tribunal de grande instance)

– potvrda kojom se izjavljuje da osoba nije u braku i koju izdaje diplomatsko ili konzularno tijelo

Obrasci koji se odnose na registrirano partnerstvo (7)

– rodni list

– prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista

– sudska odluka kojom se zamjenjuje rodni list (jugement supplétif d’acte de naissance)

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

ugovor o registriranom partnerstvu (PACS – pacte civil de solidarité) koji je odobrio matičar ili diplomatski ili konzularni službenik (prije tajnik okružnog suda (Tribunal d’instance))

– ugovor o registriranom partnerstvu u obliku javne isprave

– potvrda o upisu zaključenja/izmjene/razvrgnuća ugovora o registriranom partnerstvu koju dostavlja matičar (prije tajnik okružnog suda) ili javni bilježnik

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje matični ured (SCEC)

Obrasci koji se odnose na sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva (8)

– rodni list (u kojem nema upisa o ugovoru o registriranom partnerstvu): vidjeti točku 5.2. obrasca)

Obrasci koji se odnose na status registriranog partnerstva (9)

– rodni list (osim za strane državljane rođene u inozemstvu)

prijepis izreke presude o posvojenju s učinkom rodnog lista (osim za strane državljane rođene u inozemstvu)

– presuda kojom se zamjenjuje rodni list (osim za strane državljane rođene u inozemstvu)

– smrtni list

– prijepis koji se čuva u općini u kojoj je preminula osoba imala boravište ako je smrtni list izdan negdje drugdje

– potvrda o nepostojanju ugovora o registriranom partnerstvu koju izdaje SCEC

Obrasci koji se odnose na PREBIVALIŠTE ili BORAVIŠTE (10)

– potvrda o boravištu (za francuske državljane u inozemstvu)

– potvrda o promjeni boravišta (za francuske državljane u inozemstvu)

Obrasci koji se odnose na kaznenu evidenciju (11)

– potvrda o dobrom ponašanju na temelju odjeljka br. 3 (Bulletin n°3 du casier judiciaire) u kojoj se navodi nepostojanje kaznene evidencije za određenu osobu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ovlašteni prevoditelji moraju biti stručnjaci s odobrenjem suda (experts judiciaires). Popisi stručnjaka, pri čemu svaki od njih sadržava odjeljak u kojem se navode (zaprisegnuti) prevoditelji koje je odobrio sud, dostupni su na internetskim stranicama Kasacijskog suda:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Popisi ovlaštenih prevoditelja ažuriraju se svake godine i navode na internetskim stranicama u nastavku:

 • popis Poveznica se otvara u novom prozorustručnjaka s odobrenjem Kasacijskog suda
 • Poveznica se otvara u novom prozorupopis stručnjaka s odobrenjem suda sastavlja svih 36 žalbenih sudova, uključujući stručnjake za pitanja prevođenja i tumačenja. Popise sudskih stručnjaka ažuriraju isti žalbeni sudovi koji ih sastavljaju te ih periodično šalju Kasacijskom sudu. Ponekad su na internetskim stranicama pojedinačnih žalbenih sudova dostupni pouzdaniji popisi.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Određene preslike mogu izdavati samo upravna ili pravosudna tijela ili pravosudni stručnjaci. To je slučaj s preslikama sudskih akata ili službenih isprava koje mogu izdati samo sudski registri ili javni službenici (npr. javni bilježnici, sudski izvršitelji, službenici nadležni za registre o osobnom stanju koje sami vode).

Kad je riječ o drugim ispravama, člankom R113-10 Zakonika o odnosima između javnosti i uprave (Code des relations entre le public et l'administration) poništena je obveza ovjeravanja fotokopija isprava koje izdaje određena služba u okviru upravnih postupaka i za koje se u zakonodavstvu već ne dopušta obična fotokopija. Međutim, tim se Zakonikom propisuje da službe moraju i dalje na zahtjev ovjeravati preslike koje zatraže strana tijela. Ne postoji popis tijela koja mogu izdavati ovjerene preslike. Međutim, člankom R2122-8 Općeg zakonika o regionalnim i lokalnim tijelima (Code général des collectivités territoriales) propisuje se da gradonačelnik i općinski službenici s ovlaštenjem gradonačelnika mogu ovjeravati potpise i sukladnost isprava kad se to od njih zatraži.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Način ovjeravanja prijevoda nije propisan zakonom.

Međutim, propisno ovjereni prijevod ima značajke navedene u nastavku.

Glavni i obvezni preduvjet je da prijevod izvrši prevoditelj s popisa stručnjaka koji je odobrio neki francuski žalbeni sud ili Kasacijski sud.

Osim toga, uobičajena je praksa sljedeća:

– u prijevodu se navodi da je riječ o točnom i vjerodostojnom prijevodu izvornika (certifiée conforme à l’original)

– svaka je stranica numerirana i parafira je ovlašteni prevoditelj

– na posljednjoj se stranici nalaze potpis, pečat i ime prevoditelja

– prijevod ima referentni broj (koji navodi ovlašteni prevoditelj – istim su brojem označeni i izvornik i prijevod).

Međutim, nijedna od tih značajki nije obvezna.

Na ovjerene preslike stavljaju se pečat kojim se potvrđuje ovjera te datum i potpis tijela koje ih ovjerava.

Međutim, ovjerene preslike sudskih akata ili službenih isprava može izdati samo tijelo koje čuva izvornik. Na te preslike tijelo koje je izdalo dokument stavlja datum, potpis i, prema potrebi, pečat.

Na preslike i izvatke iz registara osobnog stanja stavlja se pečat gradske vijećnice, diplomatskog ili konzularnog tijela ili matičnog ureda (SCEC) Ministarstva vanjskih poslova, uz datum i potpis matičara koji čuva izvornik.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Na ovjerene preslike stavljaju se pečat kojim se potvrđuje ovjera te datum i potpis tijela koje ih ovjerava.

Međutim, ovjerene preslike sudskih akata ili službenih isprava može izdati samo tijelo koje čuva izvornik. Na te preslike tijelo koje je izdalo dokument stavlja datum, potpis i, prema potrebi, pečat.

Na preslike i izvatke iz registara osobnog stanja stavlja se pečat gradske vijećnice, diplomatskog ili konzularnog tijela ili matičnog ureda (SCEC) Ministarstva vanjskih poslova, uz datum i potpis matičara koji čuva izvornik.

Posljednji put ažurirano: 23/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Hrvatska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Republika Hrvatska će prihvaćati javne isprave samo na hrvatskom jeziku, odnosno neće prihvaćati javne isprave na drugim službenim jezicima država članica EU.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe:

- rodni list (Prilog I.)

- smrtni list (Prilog III.)

- vjenčani list (Prilog IV.)

- potvrda o slobodnom bračnom stanju (Prilog VI.)

- potvrda o životnom partnerstvu (Prilog VII.)

- uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu (Prilog X.)

- potvrda o nepostojanju kaznene evidencije (Prilog XI.)

Napomena: Izdavanje javnih isprava iz Priloga I.-VII. u nadležnosti je Ministarstva uprave, javne isprave iz Priloga X. u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, dok je izdavanje isprave iz Priloga XI. u nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju:

- rodni list (Prilog I.)

- smrtni list (Prilog III.)

- vjenčani list (Prilog IV.)

- potvrda o slobodnom bračnom stanju (Prilog VI.)

- potvrda o životnom partnerstvu (Prilog VII.)

- uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu (Prilog X.)

- potvrda o nepostojanju kaznene evidencije (Prilog XI.)

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Osobe kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda javnih isprava, u skladu s hrvatskim pravom, su sudski tumači.

Link na ažurirani popis sudskih tumača objavljen na stranicama Ministarstva pravosuđa:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Osobe kvalificirane za izradu ovjerenih preslika javnih isprava u skladu sa hrvatskim pravom jesu javni bilježnici, a popis navedenih osoba, točnije Imenik javnih bilježnika vodi Upravni odbor Hrvatske javnobilježničke komore te je dostupan na web stranici Komore - Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hjk.hr/Uredi

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Sredstvo s pomoću kojeg se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike jest običan vizualni pregled jer svaki prijevod i preslika imaju prateći štambilj sudskog tumača ili javnog bilježnika kojim se jasno označuje da se radi o prijevodu, odnosno preslici.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Posebno obilježje ovjerene preslike jest upravo štambilj javnog bilježnika koji je izradio istu presliku.

Posljednji put ažurirano: 30/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Italija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Mogu se upotrebljavati jezici navedeni u nastavku:

talijanski (službeni jezik države)

njemački u regiji Trentino-Južni Tirol koja ima poseban status (Predsjednički dekret br. 670 od 31. 8. 1972. i Predsjednički dekret br. 574 od 15. 7. 1988.)

francuski u regiji Valle d’Aosta koja ima poseban status (članak 38. Ustavnog zakona br. 4 od 26. 2. 1948.)

slovenski u regiji Furlanija-Julijska krajina koja ima poseban status (članak 8. Zakona br. 38 od 23. 2. 2001.).

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave koje su navedene u članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe posebno uključuju sljedeće isprave iz državnih matica:

Područje primjene

Javne isprave

Rođenje

 • rodni list (certificato di nascita)
 • izvadak iz matice rođenih (estratto dell’atto di nascita)
 • cjelovita preslika upisa u maticu rođenih (copia integrale atto di nascita)

Činjenica da je osoba živa

 • potvrda o životu (certificato di esistenza in vita)

Smrt

 • smrtni list (certificato di morte)
 • izvadak iz matice umrlih (estratto atto di morte)
 • cjelovita preslika upisa u maticu umrlih (copia integrale atto di morte)

Ime

 • rodni list
 • izvadak iz matice rođenih
 • cjelovita preslika upisa u maticu rođenih

Sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

 • vjenčani list (certificato di matrimonio)
 • izvadak iz matice vjenčanih (estratto dell’atto di matrimonio)
 • cjelovita preslika upisa u maticu vjenčanih (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (certificato di capacità di contrarre matrimonio) ili potvrda o dopuštenju sklapanja braka (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • potvrda o osobnom stanju (certificato di stato civile)
 • izvadak iz matice rođenih

Razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

 • vjenčani list
 • sažeti izvadak iz matice vjenčanih (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • cjelovita preslika sporazuma o rastavi/razvodu (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • izvadak iz matice rođenih

Registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

 • potvrda o životnom partnerstvu (certificato di unione civile)
 • izvadak iz registra životnih partnerstava (estratto di costituzione di unione civile)
 • cjelovita preslika upisa u registar životnih partnerstava (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje životnog partnerstva (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • izvadak iz matice rođenih

Poništenje registriranog partnerstva

 • izvadak iz registra životnih partnerstava
 • izvadak iz matice rođenih

Roditeljstvo

 • izvadak iz matice rođenih s imenima oca i majke (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

prebivalište i/ili boravište

 • potvrda o boravištu (certificato di residenza)

Državljanstvo

 • potvrda o državljanstvu (certificato di cittadinanza)
 • izvadak iz matice rođenih

Posvojenje

 • izvadak iz matice rođenih

Nepostojanje kaznene evidencije

 • potvrda iz kaznene evidencije (certificato del casellario giudiziale)

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javne isprave

Višejezični standardni obrasci

Rodni list

Prilog I. – Rođenje

Potvrda o životu

Prilog II. – Činjenica da je osoba živa

Smrtni list

Prilog III. – Smrt

Vjenčani list

Prilog IV. – Sklapanje braka

Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka ili potvrda o dopuštenju sklapanja braka

Prilog V. – Sposobnost za sklapanje braka

Potvrda o bračnom stanju

Prilog VI. – Bračno stanje

Potvrda o životnom partnerstvu

Prilog VII. – Registrirano partnerstvo

Potvrda o sposobnosti za sklapanje životnog partnerstva

Prilog VIII. – Sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva

Potvrda o životnom partnerstvu

Prilog IX. – Status registriranog partnerstva

Potvrda o boravištu

Prilog X. – Prebivalište i/ili boravište

Potvrda iz kaznene evidencije

Prilog XI. – Nepostojanje kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Nije sastavljen javni popis prevoditelja i tumača. Međutim, prevoditelji i tumači mogu zatražiti da ih se (u svojstvu sudskog savjetnika) uvrsti u direktorije koje vode sudovi.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U skladu s člankom 18. stavkom 2. prvom rečenicom Predsjedničkog dekreta br. 445. od 28. 12. 2000., preslike mogu ovjeravati osobe navedene u nastavku:

javni službenik (pubblico ufficiale) koji je izdao potvrdu ili kod kojeg je pohranjen izvornik ili kojem se isprava mora podnijeti

javni bilježnik (notaio)

tajnik suda (cancelliere)

općinski tajnik (segretario comunale) ili neki drugi službenik kojeg imenuje načelnik općine.

Zadaci koji se odnose na popis stanovništva i osobno stanje odgovornost su države i izvršavaju ih načelnici općina, u svojstvu državnih službenika, i osoblje koje su ti načelnici imenovali.

Državni službenici izdaju potvrde iz popisa stanovništva (članak 33. Predsjedničkog dekreta br. 223/1989) i izvatke iz odgovarajućih registara koji sadržavaju podatke o osobnom stanju građana (članci od 106. do 108. Predsjedničkog dekreta br. 396/2000).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ako se uz ispravu prilaže ovjereni prijevod na talijanski jezik, taj prijevod kao točan prijevod teksta na stranom jeziku ovjeravaju diplomatska ili konzularna tijela ili službeni prevoditelj ili tumač koji pod prisegom potvrđuje da je riječ o točnom prijevodu teksta na stranom jeziku. Diplomatsko ili konzularno tijelo odnosno prevoditelj ili tumač unijet će svoje ime i osobne podatke i potpisati se ili upotrijebiti pečat ureda kojem pripadaju te se potpisati pored otiska pečata. Uz to će dodati i izjavu o odgovornosti koja se odnosi na radnju koju su izvršili.

Preslika se ovjerava dodavanjem izjave na kraj preslike kojom se potvrđuje da je riječ o ovjerenoj vjerodostojnoj preslici izvornika. Tu radnju vrši ovlašteni javni službenik koji mora naznačiti i datum i mjesto izdavanja, broj upotrijebljenih stranica, svoje puno ime i položaj te se potpisati punim imenom i prezimenom i otisnuti pečat ureda. Ako se preslika potvrde ili isprave sastoji od nekoliko listova, javni službenik mora staviti svoj potpis i na marginu svakog prethodnog lista.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Kao što je prethodno navedeno u pogledu članka 24. stavka 1. točke (e), preslike isprava ovjeravaju se putem izjave koju ovlašteni javni službenik sastavlja kako bi potvrdio da preslika u potpunosti odgovara izvornoj ispravi.

Preslika koja se na taj način ovjerava smatra se „autentičnom”(autentica) ako joj ovjera omogućuje da proizvodi iste pravne učinke kao izvornik.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Cipar

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Grčki i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Ciparska tijela spominju, među ostalim, sljedeće javne isprave:

Rođenje: rodni list

Smrt: smrtovnica

Brak: vjenčani list

Sposobnost za sklapanje braka: potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Registrirano partnerstvo: potvrda o civilnom partnerstvu

Boravište: potvrda o stalnom boravištu

Razvrgnuće registriranog partnerstva: potvrda o upisu zajedničke izjave o razvrgnuću civilnog partnerstva

Nepostojanje kaznene evidencije: potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rodni list

Smrtovnica

Vjenčani list

Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Potvrda o civilnom partnerstvu

Potvrda o stalnom boravištu

Potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Poveznica se otvara u novom prozoruEvidencija zaprisegnutih pismenih prevoditelja povezana s Uredom za tisak i informacije Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Odjel za matične urede i migracije

Rodni list

Smrtovnica

Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Potvrda o civilnom partnerstvu

Potvrda o upisu zajedničke izjave o razvrgnuću civilnog partnerstva

Okružne uprave (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Rodni list

Smrtovnica

Potvrda o stalnom boravištu

Općine

Vjenčani list

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Prema naputku koji je Vijeće zaprisegnutih pismenih prevoditelja, tijelo odgovorno za službene prijevode u Republici Cipru, uputilo zaprisegnutim pismenim prevoditeljima i javnosti, sve isprave predane na prijevod zaprisegnutim pismenim prevoditeljima moraju biti vjerodostojne i propisno ovjerene. Preslika isprave predane na prijevod prilaže se prevedenom tekstu, na kraju kojeg zaprisegnuti pismeni prevoditelj stavlja svoj potpis i pečat.

Zaprisegnuti pismeni prevoditelji ne ovjeravaju vjerodostojnost isprave predane na prijevod otiskivanjem posebnog pečata na ispravu, ali je provjeravaju prije nego što je prevedu i ako smatraju da nije vjerodostojna, ne prevode je.

Zaprisegnuti pismeni prevoditelji ovjeravaju vjerodostojnost isključivo svojeg prevedenog teksta ako je od njih zatražena vjerodostojna preslika njihova vlastitog prijevoda.

Za prijevode:

Četvrtasti elektronički žig s natpisom „Pravilan i točan prijevod priložene isprave”

Izvorni okrugli pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja koji mu je izdalo Vijeće zaprisegnutih pismenih prevoditelja

Vlastoručni potpis zaprisegnutog pismenog prevoditelja

Ime zaprisegnutog pismenog prevoditelja

Državni biljeg (državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom)

Za preslike prijevoda:

Izvorni četvrtasti elektronički žig s natpisom „Vjerodostojna preslika prevedene isprave”

Izvorni okrugli pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja koji mu je izdalo Vijeće zaprisegnutih pismenih prevoditelja

Ime i vlastoručni potpis zaprisegnutog pismenog prevoditelja

Državni biljeg (državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom)

Za ovjerene isprave:

(Okrugli) pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja plave je boje, a četvrtasti elektronički žig crne

Državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

(Okrugli) pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja plave je boje, a četvrtasti elektronički žig crne

Državni biljeg od 2 EUR lijepi se malo izvan donjeg dijela pečata te se poništava okruglim pečatom

Posljednji put ažurirano: 08/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Latvija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Latvijski.

Iznimke su moguće u određenim slučajevima, vrlo precizno definiranima zakonom: u Zakonu o imigraciji (Imigrācijas likums), na primjer, navodi se da se isprave potrebne za odobrenje sponzorstva ili produljenje boravišne dozvole (npr. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije, preslike dokumenata kojima se dokazuje srodstvo ili druge isprave propisane latvijskim zakonodavstvom) mogu podnijeti na latvijskom, engleskom, francuskom, njemačkom ili ruskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rođenje: rodni list (dzimšanas apliecība) ili izvod iz matice rođenih (izziņa no dzimšanas reģistra) koji je izdao Odjel za matične knjige (Dzimtsarakstu departaments) Ministarstva pravosuđa; rodni list ili izvadak iz matice rođenih koji je izdao ured za matične knjige (Dzimtsarakstu nodaļa) lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) koji je izdao Ured za građanstvo i migracije (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rodni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Činjenica da je osoba živa: potvrda koju je izdao javni bilježnik (zvērināts notārs); potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Smrt: smrtni list (miršanas apliecība) ili izvadak iz matice umrlih (izziņa no miršanas reģistra) koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; smrtni list ili izvadak iz matice umrlih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; smrtni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Ime: nalog za promjenu imena i/ili prezimena (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; potvrda koju je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Brak, uključujući sposobnost za sklapanje braka: vjenčani list (laulības apliecība) ili izvadak iz matice vjenčanih (izziņa no laulības reģistra) koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; vjenčani list koji je izdao svećenik jedne od vjeroispovijedi navedenih u Građanskom zakoniku (Civillikums); izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; vjenčani list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Latvija ne izdaje isprave o sposobnosti osobe za sklapanje braka. Umjesto te potvrde osoba može zatražiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

Razvod ili poništenje braka: javnobilježnička isprava (notariāls akts) kojom se potvrđuje razvod (laulības šķiršanas apliecība); sudska odluka (tiesas nolēmums); izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu; izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa i u koji je unesen razvod; izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti i u koji je unesen razvod.

Roditeljstvo: sudska presuda; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Posvojenje: sudska odluka; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije.

Prebivalište i/ili boravište: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu; izvadak iz registra stanovništva koji je izdalo lokalno tijelo.

Državljanstvo: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Nepostojanje kaznene evidencije: izvadak iz kaznene evidencije (izziņa no sodu reģistra) koji je izdao Informativni centar (Informācijas centrs) Ministarstva unutarnjih poslova; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rođenje: rodni list ili izvadak iz matice rođenih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; rodni list ili izvadak iz matice rođenih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; rodni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Činjenica da je osoba živa: potvrda koju je izdao javni bilježnik; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Smrt: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; smrtni list ili izvadak iz matice umrlih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; smrtni list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Brak: vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao Odjel za matične knjige Ministarstva pravosuđa; vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih koji je izdao ured za matične knjige lokalnog tijela vlasti; vjenčani list koji je izdao svećenik jedne od vjeroispovijedi navedenih u Građanskom zakoniku; izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; vjenčani list (izvornik ili preslika) ili izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Bračno stanje: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Prebivalište i/ili boravište: izvadak iz registra stanovništva koji je izdao Ured za građanstvo i migracije; izvadak iz registra stanovništva koji je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu; izvadak iz registra stanovništva koji je izdalo lokalno tijelo.

Nepostojanje kaznene evidencije: izvadak iz kaznene evidencije koji je izdao Informativni centar Ministarstva unutarnjih poslova; potvrda koju je izdala latvijska diplomatska ili konzularna misija u inozemstvu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Takav popis ne postoji jer u Latviji prijevod može ovjeriti svaka fizička osoba koja, u skladu s postupkom utvrđenim zakonom, preuzme odgovornost za sve štete nastale zbog pogrešaka u prijevodu dokumenta.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Preslike isprave može ovjeriti javni bilježnik, no ako zakonodavstvom nije propisano da presliku mora ovjeriti javni bilježnik, njezinu točnost može potvrditi i dotična organizacija (članak 6. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o pravnim učincima isprava (Dokumentu juridiskā spēka likuma)).

Točnost preslike isprave može potvrditi i fizička osoba koja je autor dokumenta. Fizička osoba može potvrditi točnost preslike isprave koju je primila od druge fizičke osobe ili organizacije ako zakonodavstvom nije propisano traženje suglasnosti autora.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Prevoditelj ovjerava točnost prijevoda na posljednjoj stranici, ispod teksta, na latvijskom jeziku. Prevoditelj upisuje riječi TULKOJUMS PAREIZS („točan prijevod”) tiskanim slovima te navodi svoje ime, prezime i osobni identifikacijski broj, kao i mjesto i datum ovjere te potpisuje dokument (vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruUredbu Kabineta br. 291 o postupcima za ovjeru prijevoda isprava na službeni jezik (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Slični uvjeti vrijede za ovjerene preslike (vidjeti sljedeću točku).

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Riječ KOPIJA („preslika”) mora biti ispisana tiskanim slovima u gornjem desnom kutu prve stranice. Ovjera se sastoji od riječi KOPIJA PAREIZA („točna preslika”) ispisanih tiskanim slovima, pune službene titule službenika koji ovjerava točnost preslike (uključujući puno ime organizacije te, prema potrebi, druge informacije kojima se omogućuje nedvojbeno utvrđivanje identiteta osobe), vlastitog potpisa i čitljivo ispisanog imena i prezimena službenika te datuma ovjere.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Litva

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Službeni jezik Republike Litve je litavski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Članak 24. stavak 1. točka (b):

a) rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

b) javnobilježnički ovjerena izjava da je fizička osoba živa i boravi na određenoj adresi

potvrda da je osoba živa i boravi na određenoj adresi (koju izdaje Državni zavod za socijalno osiguranje)

c) smrtni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice smrti (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

d) potvrda o promjeni imena, prezimena ili državljanstva (izdana u razdoblju od 4. prosinca 2005. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje izmjena ili dopuna upisa u registru stanovništva (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

e) brak:

vjenčani list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice braka (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

Sposobnost za sklapanje braka:

potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka

Konzularna potvrda o bračnom stanju

Potvrda o bračnom stanju

f) potvrda o razvodu (izdana u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice razvoda (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

sudska presuda o razvodu ili poništenju braka

potvrde o rastavi ne izdaju se

g) –

h) –

i) rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

javnobilježnički ovjeren zajednički zahtjev oca i majke za priznavanje očinstva

sudska presuda o utvrđivanju majčinstva/očinstva

sudska presuda o osporavanju majčinstva/očinstva

j) rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

sudska presuda o posvojenju

k) potvrda o prijavljenom mjestu boravišta

izvadak s osobnim podacima iz registra stanovništva

l) putovnica / osobna iskaznica

rodni list (izdan u razdoblju od 1. siječnja 1992. do 1. siječnja 2017.)

izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

nalozi ili presude o stjecanju, gubitku ili vraćanju državljanstva

m) potvrda koja sadržava podatke o fizičkoj osobi iz registra osumnjičenika, optuženika i osuđenika

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Članak 24. stavak 1. točka (c):

a) izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice rođenja (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

b) –

c) izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice smrti (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

d) –

e) izvadak kojim se potvrđuje upis činjenice braka (izdan poslije 1. siječnja 2017.)

potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka

k) potvrda o prijavljenom mjestu boravišta

izvadak s osobnim podacima iz registra stanovništva

m) potvrda koja sadržava podatke o fizičkoj osobi iz registra osumnjičenika, optuženika i osuđenika

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Ne postoji popis sudskih tumača.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

– Javni bilježnici

– Državna i općinska tijela (za preslike isprava koje ona izdaju).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ne postoje ovjereni prijevodi ni posebni zahtjevi za prijevode ili ovjerene preslike prijevoda. U praksi isprave obično prevode agencije za prevođenje ili prevoditelji, pa je na ispravi navedeno da ju je prevela agencija za prevođenje ili prevoditelj. U pojedinačnim slučajevima prijevod se može ovjeriti potpisom prevoditelja ili njegovu točnost potvrđuje javni bilježnik.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ako ispravu ovjerava državno ili općinsko tijelo:

na kraju preslike isprave koju ono izdaje nalazi se znak ovjere koji se sastoji od riječi „vjerodostojna preslika” / „vjerodostojno” te od datuma, funkcije, potpisa, imena ili inicijala te prezimena voditelja ili druge ovlaštene osobe tijela koje potvrđuje autentičnost preslike ili izvatka.

Ako se autentičnost tiskanog primjerka elektroničke isprave ovjerava IT alatima, znak ovjere pravne osobe koja je ovlaštena za ovjeravanje sastoji se od riječi „vjerodostojna preslika”, imena pravne osobe ovlaštene za ovjeravanje i datuma. Znak ovjere može se unijeti i štambiljem.

Obrazac za javnobilježničku potvrdu treba dopuniti sljedećim: datumom javnobilježničke isprave, imenom ureda javnog bilježnika koji izrađuje javnobilježničku ispravu, imenom i prezimenom javnog bilježnika, brojem upisa javnobilježničke isprave u javnobilježničku knjigu, iznosom naknade javnom bilježniku za javnobilježničku ispravu (ako se javni bilježnik odrekao naknade, treba navesti „odriče se naknade”), iznosom naknade za provjeru u državnim registrima, iznosom pristojbe, iznosom naknade za sve druge usluge izvršene na zahtjev klijenta te potpisom javnog bilježnika.

Potvrda o autentičnosti preslike/izvatka:

„___ _____________ 20_____.

Ja, _______________________________________________________________________, ovime potvrđujem da je ovaj dokument vjerodostojna preslika dostavljene isprave.

Br. upisa u javnobilježničku knjigu: ________________________

Naknada javnom bilježniku: __________________________

Naknade za druge usluge pružene na zahtjev klijenta: _________________

Potpis javnog bilježnika”

Posljednji put ažurirano: 23/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Mađarska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Mađarski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

a) rođenje:

rodni list

b) činjenica da je osoba živa:

potvrda da je osoba živa

c) smrt:

smrtni list, sudska odluka o proglašenju smrti, sudski nalog za upis činjenice smrti

d) ime: potvrda o promjeni imena

e) brak, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje:

vjenčani list, potvrda o bračnom stanju

f) razvod, zakonska rastava ili poništenje braka:

sudska presuda o razvodu, sudska presuda o poništenju braka, sudska presuda o valjanosti braka, sudska presuda o utvrđivanju postojanja ili nepostojanja braka

g) registrirano partnerstvo, uključujući sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva:

potvrda o registriranom partnerstvu, potvrda o bračnom stanju

h) razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva:

javnobilježnička isprava o razvrgnuću registriranog partnerstva

i) roditeljstvo:

rodni list, sudska presuda o utvrđivanju očinstva, sudski nalog ili presuda kojom se osporava očinstvo, sudska presuda o utvrđivanju majčinstva

j) posvojenje:

odluka skrbničkog tijela o posvajanju, sudska presuda o opozivu posvojenja

k) prebivalište i/ili boravište:

službena boravišna iskaznica

l) državljanstvo:

potvrda o državljanstvu

m) nepostojanje kaznene evidencije: izvadak iz pravosudne evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

1. rodni list, smrtni list, vjenčani list i potvrda o registriranom partnerstvu izdani poslije 1. srpnja 2014., pod uvjetom da sadržaj lista/potvrde nije mijenjan prije izdavanja standardiziranog obrasca

2. potvrda da je osoba živa

3. potvrda o bračnom stanju

4. službena boravišna iskaznica

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Mađarskoj je ovjereni prijevod svaki prijevod koji izradi organizacija ovlaštena za izradu ovjerenih prijevoda.

Općenito, u skladu s mađarskim pravom samo Mađarski ured za prevođenje i ovjeravanje (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. ili OFFI Zrt.) može izrađivati ovjerene prijevode.

Javni bilježnici ovlašteni za sastavljanje isprava na stranom jeziku mogu izraditi ovjerene prijevode na taj jezik javnih isprava i njihovih priloga u pitanjima koja su u nadležnosti javnog bilježnika ili ovjeriti točnost prijevoda tih isprava. Popis javnih bilježnika s jezičnom licencom nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html.

Konzularni službenik Mađarske kojeg je ministar vanjskih poslova ovlastio za vršenje nekih javnobilježničkih zadaća može sastaviti konzularnu potvrdu

za ovjeru prijevoda, uključujući prijevod koji je izradio taj isti službenik. Ažurirani popis konzularnih službenika ovlaštenih za izdavanje potvrda nalazi se ovdje: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U načelu svako je tijelo ovlašteno izrađivati ovjerene preslike u skladu sa svojim poslovnikom i unutar svojeg područja nadležnosti.

Javni bilježnici mogu izdati potvrdu da je preslika identična ispravi koja im je predočena.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjereni prijevodi koje je izradio OFFI Zrt.:

A. Elementi u upotrebi od 2. srpnja 2018.

1. OFFI izrađuje ovjerene prijevode na sigurnosnom papiru formata 210 x 297 mm obrubljenom „guilloche” uzorkom koji sadržava elemente koji su vidljivi samo pri višestrukom povećanju.

2. Tekst se nalazi u okviru tamnocrvene boje iznad kojeg su otisnuti državni grb Mađarske te ime i logotip poduzeća. Jedinstvena šifra isprave nalazi se u prvom retku unutar okvira tamnocrvene boje i u retku iznad teksta ovjere.

3. Ovjereni prijevod otisnut na zasebnom listu pričvršćuje se spajalicom za prevedenu izvornu ispravu ili njezinu ovjerenu presliku, a spajalica se pečati četvrtastom sigurnosnom naljepnicom dimenzija 30 × 25 mm na kojoj se nalaze logotip OFFI-ja, hologramska traka i jedinstveni serijski broj. Ta je naljepnica sastavni dio ovjere.

4. Kad je riječ o prijevodu sa stranog jezika na mađarski, prijevodu se dodaje sljedeći tekst ovjere na mađarskom jeziku:

„Mađarski ured za prevođenje i ovjeravanje potvrđuje da ovaj ovjereni prijevod potpuno odgovara tekstu priloženog izvornika.

Mađarski ured za prevođenje i ovjeravanje ne preuzima odgovornost za vjerodostojnost i sadržaj dokumenta koji je bio osnova za prijevod.”

Ispod toga se navode mjesto i datum izdavanja, vlastoručni potpis plavom tintom, pečat s imenom i tekst „u ime glavnog izvršnog direktora”.

Kad je riječ o prijevodu na strani jezik, prijevodu se dodaje prethodno navedeni tekst ovjere na odgovarajućem jeziku.

B. Elementi u upotrebi prije 2. srpnja 2018.

Elementi i tekst ovjere isti su kao oni opisani pod točkom A, uz sljedeće razlike:

1. U gornjem desnom uglu naličja sigurnosnog papira nalaze se otisnuti crtični kod i jedinstveni identifikator.

2. Ovjereni prijevod otisnut na zasebnom listu privezan je za prevedenu izvornu ispravu ili njezinu ovjerenu presliku crveno-bijelo-zelenim jamstvenikom, čiji su krajevi pričvršćeni za dokument ovjerenom naljepnicom OFFI-ja, na koju je otisnut službeni pečat OFFI-ja na takav način da nije moguće razdvojiti dokumente bez oštećivanja naljepnice.

3. Kad je riječ o prijevodu sa stranog jezika na mađarski, prijevodu se dodaje sljedeći tekst ovjere na mađarskom jeziku, ispod kojeg se navode mjesto i datum izdavanja, vlastoručni potpis plavom tintom i tekst „u ime glavnog izvršnog direktora”.

3. Obilježja elektronički ovjerenih prijevoda OFFI-ja

Izgled prijevoda i tekst štambilja ovjere jednaki su kao za otisnute primjerke.

Elektronički ovjereni prijevod nalazi se u mapi (u formatu .es3 ili .dosszie) koju je izradio OFFI, a koja sadržava i izvornu datoteku dostavljenu na prijevod. Uz elektronički potpisan i elektronički ovjeren prijevod s elektroničkim pečatom OFFI-ja (u formatu pdf), vjerodostojnom se smatra i izvorna datoteka dostavljena na prijevod koja se nalazi u mapi.

Izvorna datoteka i datoteka s prijevodom stavljaju se u mapu na takav način da bi odvajanje datoteka uništilo ovjeru, odnosno da su pripadajuće datoteke na siguran način „priložene” jedna drugoj.

Elektronička ovjera jamči da je prijevod izradio OFFI Zrt., da sadržaj datoteka nije mijenjan od ovjere te da tekst završenog prijevoda točno odgovara tekstu podnesenom na prijevod.

Ovjereni prijevodi koje je izradio javni bilježnik:

Ovjereni prijevodi koje su izradili javni bilježnici označuju se brojem javnobilježničkog predmeta. Prijevod mora biti ispisan na izvorniku ili priložen izvorniku. Javni bilježnici ovjeravaju prijevod izvornika dodavanjem teksta ovjere na kraju prijevoda.


Ovjereni prijevodi koje su izradili konzularni službenici:

Prijevod mora biti ispisan na izvorniku ili priložen izvorniku, a prijevodu se dodaje tekst ovjere. K tome, na kraju prijevoda mora se dodati izjava kojom se potvrđuje da prijevod točno odgovara izvorniku.

Konzularni službenik prilaže prijevod izvornoj ispravi i pričvršćuje ga crveno-bijelo-zelenim jamstvenikom, čiji su krajevi pričvršćeni okruglom bijelom samoljepljivom naljepnicom zapečaćenom s dvije strane brojčano označenim pečatom diplomatskog predstavništva.

Tekst ovjere glasi:

Ovime potvrđujem da je prijevod koji mi je dostavljen/koji sam izradio potpuno odgovara priloženom dokumentu na ……………………………………………………………………………. jeziku.-----------------------------------

Klijent je podmirio konzularnu naknadu u iznosu od ....................................................
Referentni broj predmeta: …………………………………………………………………………..

Sastavljeno ……………………….………………………………………………………….

Pečat

Potpis

Tekst ovjere može biti formuliran na drugi način, pod uvjetom da se ne može odvojiti od izvornika ili prijevoda te da sadržava sljedeće obvezne elemente:

(a) naveden strani jezik s kojega je dokument preveden,

(b) podcrtana odgovarajuća mogućnost u polju „prijevod koji mi je dostavljen/koji sam izradio”, ovisno o tome ovjerava li konzularni službenik točnost prijevoda koji mu je dostavljen ili je sam izradio prijevod,

(c) iznos naplaćene konzularne naknade,

(d) broj predmeta,

(e) datum,

(f) brojčano označen pečat diplomatskog predstavništva,

(g) potpis konzularnog službenika,

(h) funkciju konzularnog službenika.

U polju za datum, dan i godina moraju biti napisani i slovima u zagradi.

Tekst ovjere najčešće ima oblik štambilja otisnutog na ispravu ili na zaseban list koji se ne može odvojiti od izvornika ili prijevoda.

Ako je potrebno, konzularna ovjera može biti sastavljena na stranom jeziku s prethodno navedenim elementima ako je to prihvatljivo tijelima zemlje primateljice.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike koje je izradio javni bilježnik:

Javni bilježnik može ovjeriti presliku isprave ako je dokument od kojeg je preslika načinjena lako čitljiv. Javni bilježnik uspoređuje presliku s izvornikom i ovjerava da preslika odgovara izvorniku pričvršćivanjem teksta ovjere na presliku.

U tekstu ovjere mora stajati:

a) da je preslika napravljena od izvornika ili preslike ili faksimila izvornika;

b) je li na dostavljenom dokumentu bio biljeg;

c) čini li preslika samo dio izvornika,

d) jesu li na izvorniku vidljive izmjene, oštećenja ili druge okolnosti koje bi uzrokovale zabrinutost.

Ta se pravila primjenjuju mutatis mutandis na ovjeru elektroničke preslike ili izvatka izrađenog pod nadzorom javnog bilježnika od isprave ili iz elektroničke baze podataka te na ovjeru papirnate preslike ili izvatka izrađenog od elektroničkog dokumenta. Javni službenik potpisuje elektroničku presliku ili izvadak kvalificiranim elektroničkim potpisom. Nema potrebe za dodavanjem teksta ovjere na ovjerenu elektroničku presliku ili ovjereni elektronički faksimil ako su izrađeni od neoštećene papirnate isprave ili elektroničke javnobilježničke isprave te sadržavaju cjelovitu ispravu, kvalificirani elektronički potpis javnog bilježnika te vremenski žig.

Ovjerene preslike koje je izradio sud:

Preslika koju je sud izradio od isprave koja je dostavljena sudu ili preslika izrađena drugdje i dostavljena sudu na ovjeru mora sadržavati sljedeće:

a) frazu „vjerodostojna preslika”,

b) potpis osobe koja je izradila presliku,

c) pečat suda,

d) datum i vrijeme izrade preslike.

Ako je spis predmeta dostupan kao elektronički dokument, prethodno navedena pravila primjenjuju se na izradu papirnate preslike na temelju ispisa elektroničkog dokumenta. Ako se traži ispisani primjerak sudske odluke izrađene kao elektronički dokument, preslika mora sadržavati vremenski žig i elektronički potpis na elektroničkom dokumentu, kao i ime osobe čiji se elektronički potpis nalazi na elektroničkom dokumentu.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Malta

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Jezici koji se prihvaćaju u Malti su malteški i engleski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U nastavku je naveden okvirni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene te uredbe: rodni list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, smrtni list i potvrda iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Javne isprave kojima se višejezični standardni obrazac može priložiti kao pomoć pri prevođenju su rodni list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, smrtni list i potvrda iz kaznene evidencije. Isprava kojom se potvrđuje sposobnost za sklapanje braka istovjetna je ispravi kojom se potvrđuje sposobnost za sklapanje životnog partnerstva, a poznata je kao potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Budući da se u Malti prevoditeljima ne priznaje svojstvo stručnih djelatnika koji mogu izdavati jamstva, ne postoji popis osoba koje su kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda. S obzirom na to da pravni okvir za prevoditelje ne postoji, Ministarstvo vanjskih poslova i promicanja trgovine uspostavilo je sustav za evidenciju potpisa osoba koje izrađuju prijevode. Ta baza podataka potpisa nije namijenjena javnoj upotrebi, već se njome služi samo Ministarstvo vanjskih poslova i promicanja trgovine kako bi potvrdilo i usporedilo potpise osoba koje izrađuju prijevode. Više informacija moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave isto je tako sastavilo popis tumača i prevoditelja koji je objavljen na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx i koji može poslužiti kao referentni popis.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Standardna je praksa da odvjetnici / javni bilježnici izrađuju preslike javnih isprava koje se smatraju ovjerenim preslikama izvornih javnih isprava. Tijelo koje zahtijeva ispravu odlučuje o tome hoće li prihvatiti presliku. Ovjerene preslike drugih javnih isprava mogu izdavati i sudovi.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjerene preslike drugih isprava obično sadržavaju izjavu kojom se potvrđuje da je dokument ovjerena preslika te pečat i potpis osobe koja je ovlaštena za izdavanje ovjerene preslike. Ovjereni prijevodi sadržavaju datum, potpis i pečat prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike drugih isprava obično sadržavaju izjavu kojom se potvrđuje da je dokument ovjerena preslika te pečat i potpis osobe koja je ovlaštena za izdavanje ovjerene preslike.

Posljednji put ažurirano: 26/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Nizozemska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Prihvaćaju se samo isprave na nizozemskom jeziku.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Sve javne isprave navedene u članku 2. stavku 1. Uredbe, uz iznimku isprava koje se odnose na sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva (drugi dio točke (g)) i isprava o nepostojanju kaznene evidencije (točka (m)), s obzirom na to da se u Nizozemskoj takve isprave ne upotrebljavaju. Primjeri javnih isprava obuhvaćenih Uredbom akti su koji se odnose na sljedeće:

(a) rođenje

(b) činjenicu da je osoba živa

(c) smrt

(d) ime

(e) sklapanje braka, uključujući sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

(f) razvod, zakonsku rastavu ili poništenje braka

(g) registrirano partnerstvo

(h) razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonsku rastavu ili poništenje registriranog partnerstva

(i) roditeljstvo

(j) posvojenje

(k) prebivalište i/ili boravište

(l) državljanstvo.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Isprave o rođenju, činjenici da je osoba živa, smrti, sklapanju braka, sposobnosti za sklapanje braka, bračnom stanju, registriranom partnerstvu i prebivalištu i/ili boravištu.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Cjelovit popis zaprisegnutih tumača i prevoditelja može se pronaći u Poveznica se otvara u novom prozoruRegistru zaprisegnutih tumača i prevoditelja.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

– općine; za javne isprave koje su ovlaštene izdavati

– konzularna predstavništva; za javne isprave koje su ovlaštena izdavati.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

U ovjerenim će se preslikama navesti da su informacije koje one sadržavaju preuzete iz izvornika ili baze podataka. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave. Preslike će uglavnom sadržavati i službeni pečat.

U ovjerenim će se preslikama navesti da isprava odgovara izvorniku. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

U ovjerenim će se preslikama navesti da isprava odgovara izvorniku. Preslika će sadržavati potpis službenika koji je nadležan za izdavanje te isprave i mjesto i datum izdavanja isprave.

Posljednji put ažurirano: 20/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Austrija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Njemački.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Presude, odluke, izjave i nalozi sudova i javnog tužiteljstva.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. i sljedeće javne isprave:

(a)  rodni list (Geburtsurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – rođenje (Teilauszug Geburt)

(c)  smrtni list (Sterbeurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – smrt (Teilauszug Tod)

(d)  odluka o dopuštenju promjene imena (Namensänderungsbescheid)

(e)  vjenčani list (Heiratsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (Ehefähigkeitszeugnis), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(f)  odluka o razvodu (Scheidungsbeschluss), odluka o poništenju braka (Aufhebungsbeschluss der Ehe), odluka suda kojom se brak proglašava ništavim (gerichtliche Nichtigerklärung)

(g)  potvrda o partnerstvu (Partnerschaftsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(h)  odluka o poništenju registriranog partnerstva (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), sudska odluka kojom se registrirano partnerstvo proglašava ništavim (gerichtliche Nichtigerklärung)

(k)  potvrda o prijavi boravišta (Meldebestätigung)

(l)  potvrda o državljanstvu (Staatsbürgerschaftsnachweis)

(m)  izvadak iz kaznene evidencije (Strafregisterbescheinigung)

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

U državnoj upravi, obrasci koji služe za pomoć pri prijevodu mogu se priložiti uz sljedeće javne isprave (u skladu s člankom 7. stavkom 1.):

a)  rodni list (Geburtsurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – rođenje (Teilauszug Geburt)

(c)  smrtni list (Sterbeurkunde), izvadak iz matičnih knjiga – smrt (Teilauszug Tod)

(e)  vjenčani list (Heiratsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje braka (Ehefähigkeitszeugnis), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(g)  potvrda o partnerstvu (Partnerschaftsurkunde), potvrda o sposobnosti za sklapanje registriranog partnerstva (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izvadak iz matičnih knjiga kojim se dokazuje brak (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) ili registrirano partnerstvo (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

Nijedan višejezični obrazac nije relevantan u području sudstva.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Austriji su za ovjerene prijevode ovlaštene osobe koje su na popisu zaprisegnutih pismenih prevoditelja i sudskih tumača. Popis sudskih tumača (koji se stalno ažurira) dostupan je na:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Ovjereni prijepis (ili ovjerena preslika) isprava je koju kao vjerodostojnu presliku izvornika potvrđuje:

osoba ovlaštena za izdavanje vjerodostojnih isprava (npr. javni bilježnik (Notarin/Notar)),

okružni sud (Bezirksgericht) ili

izdavatelj (ne u svim slučajevima i ne svako nadležno tijelo).

U području sudstva ovjerene preslike izdaju:

(a) sudovi (popis dostupan na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html).

i

(b) javni bilježnici (popis dostupan na internetskim stranicama austrijske Komore javnih bilježnika: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.notar.at/de/).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjereni prijevodi:

U skladu s člankom 190. stavkom 1. Zakona o izvanparničnom postupku (Außerstreitgesetz), vjernost prijevoda u odnosu na izvornik potvrđuje javno zaprisegnuti sudski tumač svojim potpisom i pečatom (članak 14. i članak 8. stavak 5. Zakona o vještacima i tumačima (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz).

Dodatne informacije o obrascu za ovjerene prijevode dostupne su na internetskim stranicama austrijskog Udruženja sudskih tumača (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Izdavanje ovjerenih preslika na sudovima:

Sud potvrđuje vjernost

1. elektroničkih ili drugih prijepisa (preslika) u odnosu na javne isprave u papirnatom obliku ili

2. ispisa na papiru u odnosu na javne isprave u elektroničkom obliku

koji se podnose. Moraju biti jasno čitljivi uz pomoć tehničke opreme kojom raspolaže sud.

Potvrda se, ovisno o zahtjevu, unosi na papirnatu presliku, koja se izrađuje ili pažljivo ispituje na sudu, isprave u papirnatom obliku ili na sudu napravljen papirnati ispis elektroničke isprave (ovjerene preslike u papirnatom obliku), ili — ovisno o dostupnosti odgovarajuće tehnologije i osoblja – na elektroničku presliku isprave u papirnatom obliku (ovjerena elektronička preslika).

U potvrdi se u svim slučajevima navodi sljedeće:

1. mjesto i datum izdavanja potvrde;

2. je li predočena javna isprava u papirnatom ili elektroničkom obliku te je li riječ o izvorniku ili ovjerenoj preslici, prijepisu, drugoj preslici ili ispisu;

3. radi li se o preslici, prijepisu ili ispisu cijele isprave ili njezina dijela.

U potvrdi se moraju navesti i sljedeće informacije ako nisu razvidne iz preslike, prijepisa ili ispisa:

1. nosi li javna isprava potpise, sigurnosne značajke ili pečate i, ako je to slučaj, koje;

2. prema potrebi, da je oštećena ili njezin fizički oblik izaziva sumnje;

3. prema potrebi, da su njezini dijelovi očito mijenjani, brisani, dodavani ili upisivani na marginama.

Izdavanje ovjerenih preslika od strane javnih bilježnika:

Javni bilježnik ovlašten je potvrditi da je prijepis u papirnatom ili elektroničkom obliku papirnatog ispisa vjerodostojna preslika javne isprave ako predmetnu ispravu može jasno pročitati. Kako bi javni bilježnik mogao potvrditi da je elektronička, fotografska ili slična preslika javne isprave, plana, slike i slično vjerodostojna preslika, dovoljno je da bude izrađena pod njegovim nadzorom. Ako takva preslika ne daje puni prikaz stranice, na njoj treba navesti dio koji nedostaje. Isto se primjenjuje na papirnate ispise elektroničkih javnih isprava.

Javni bilježnik mora pažljivo usporediti prijepis ili presliku s izvornom javnom ispravom te unijeti svoju izjavu da je riječ o vjerodostojnoj preslici ili papirnatom prijepisu (preslici) ili papirnatom ispisu ili priložiti izjavu da je riječ o vjerodostojnoj preslici elektroničkog prijepisa.

U potvrdi je potrebno navesti i sljedeće informacije:

1. je li predočena javna isprava u papirnatom ili elektroničkom obliku te je li riječ o izvorniku ili ovjerenoj preslici, prijepisu, drugoj preslici ili ispisu;

2. nosi li javna isprava potpise, sigurnosne značajke ili pečate i, ako je to slučaj, koje;

3. radi li se o preslici, prijepisu ili ispisu cijele isprave ili njezina dijela te, ako je to slučaj, kojeg dijela;

4. prema potrebi, da je oštećena ili njezin fizički oblik izaziva sumnje;

5. prema potrebi, da su njezini dijelovi očito mijenjani, brisani, dodavani ili upisivani na marginama. Informacije iz točaka 2. i 5. nisu potrebne ako je riječ o fotografskoj preslici ili preslici izrađenoj na sličan način te su navedene okolnosti vidljive iz preslike.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti pod točkom (f).

Posljednji put ažurirano: 13/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Poljska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Poljski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

1) rodni list u skraćenom obliku;

2) rodni list;

3) odluka suda kojom se utvrđuje sadržaj isprave iz matičnih knjiga;

4) potvrda o činjenici života s javnobilježničkom ovjerom;

5) smrtni list u skraćenom obliku;

6) smrtni list;

7) odluka suda o pretpostavki smrti;

8) odluka suda o opozivu pretpostavke smrti;

9) odluka suda o proglašenju smrti;

10) odluka suda o opozivu proglašenja smrti;

11) odluka voditelja matičnog ureda o promjeni imena i prezimena;

12) vjenčani list u skraćenom obliku;

13) vjenčani list;

14) potvrda o osobnom stanju;

15) potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka prema poljskom pravu;

16) odluka suda kojom se ženi mlađoj od 18 godina dopušta sklapanje braka;

17) odluka suda kojom se mentalno bolesnoj osobi ili osobi s poteškoćama u učenju ili osobama u tazbinskom srodstvu dopušta sklapanje braka;

18) odluka suda kojom se utvrđuje postojanje braka;

19) odluka suda kojom se utvrđuje nepostojanje braka;

20) odluka suda o razvodu;

21) odluka suda o zakonskoj rastavi;

22) odluka suda o okončanju postupka zakonske rastave;

23) odluka suda o poništenju braka;

24) odluka suda o posvojenju;

25) odluka suda o poništenju posvojenja;

26) odluka suda o utvrđivanju očinstva;

27) odluka suda o utvrđivanju majčinstva;

28) odluka suda o osporavanju očinstva;

29) odluka suda o osporavanju majčinstva;

30) odluka suda o osporavanju priznavanja djeteta;

31) odluka suda o poništenju priznavanja djeteta;

32) potvrda o prijavi prebivališta;

33) potvrda o prijavi boravišta;

34) potvrda o boravku na određenom mjestu;

35) odluka o priznavanju poljskog državljanstva;

36) odluka o vraćanju poljskog državljanstva;

37) odluka o potvrđivanju poljskog državljanstva;

38) odluka o priznavanju statusa repatrirane osobe;

39) potvrda o nekažnjavanju iz središnje kaznene evidencije koja se izdaje na zahtjev zainteresirane stranke;

40) potvrda koju općinska tijela izdaju poljskim građanima koji borave u drugim državama članicama i koji žele ostvariti svoje aktivno ili pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament ili općinskim izborima u državi članici boravišta u skladu s relevantnim odredbama Direktive Vijeća 93/109/EZ od 6. prosinca 1993. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (SL L 329, 30.12.1993., str. 34.–38.) i Direktive Vijeća 94/80/EZ od 19. prosinca 1994. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na lokalnim izborima za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani (SL L 368, 31.12.1994., str. 38.).

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

1) rodni list u skraćenom obliku;

2) vjenčani list u skraćenom obliku;

3) smrtni list u skraćenom obliku;

4) potvrda o osobnom stanju;

5) potvrda o nepostojanju prepreka za sklapanje braka prema poljskom pravu;

6) potvrda o prijavi prebivališta;

7) potvrda o prijavi boravišta;

8) potvrda o boravku na određenom mjestu;

9) potvrda o činjenici života s javnobilježničkom ovjerom;

10) potvrda o nekažnjavanju iz središnje kaznene evidencije koja se izdaje na zahtjev zainteresirane stranke.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U Poljskoj su za ovjerene prijevode ovlašteni zaprisegnuti pismeni prevoditelji na popisu zaprisegnutih pismenih prevoditelja Ministarstva pravosuđa. Popis je dostupan u Biltenu javnih informacija (Biuletyn Informacji Publicznej): Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

To je u skladu s odredbama Zakona od 25. studenoga 2004. o zanimanju zaprisegnutih pismenih prevoditelja (Službeni list (Dziennik Ustaw) iz 2017., br. 1505).

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U Poljskoj su javni bilježnici ovlašteni za ovjeru vjerodostojnosti službenih preslika, izvadaka i neslužbenih preslika uz predočenje izvornih isprava. To je u skladu s odredbama Zakona o javnim bilježnicima od 14. veljače 1991. (Službeni list iz 2017., br. 2291; Službeni list iz 2018., br. 398, 723 i 1496).

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

a) značajke ovjerenih prijevoda: isprava koja sadržava prijevod nosi pečat zaprisegnutog pismenog prevoditelja obrubljen njegovim imenom i prezimenom, a u središtu pečata navedeni su jezici s kojih i na koje je ovlašten prevoditi i prevoditeljev broj unosa na popisu zaprisegnutih pismenih prevoditelja. Svi ovjereni prijevodi nose i broj pod kojim su upisani u evidenciju zaprisegnutog pismenog prevoditelja (repertorium). Usto, svaki prevoditelj navodi i je li ovjereni prijevod izrađen na temelju izvorne isprave, prijevoda ili preslike te je li takav prijevod ili preslika ovjeren i tko ga je ovjerio.

b) značajke ovjerene vjerodostojne preslike – javnobilježnička ovjera vjerodostojnosti preslike u odnosu na ispravu koja je predočena javnom bilježniku ima oblik klauzule pričvršćene na ispravu kao pečat ili ispis teksta ili se nalazi na posebnom listu papira. Ako je ovjera pričvršćena kao posebni list papira, on se mora trajno pričvrstiti na ispravu: mora se pričvrstiti na poleđinu isprave, a na spoju listova utiskuje se službeni pečat javnog bilježnika. Klauzula može biti na istom listu kao i preslika isprave koja se ovjerava uz uvjet da je sadržaj klauzule jasno odvojen od sadržaja isprave. Ako isprava koja se ovjerava ima posebne značajke (npr. napomene, ispravke, oštećenja), javni bilježnik to na odgovarajući način naznačava u klauzuli o ovjeri. Svaka klauzula o ovjeri mora sadržavati datum i mjesto ovjere, podatke o javnobilježničkom uredu, javnobilježnički potpis i pečat te, prema potrebi, vrijeme nastanka javnobilježničke isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Značajke ovjerene vjerodostojne preslike – javnobilježnička ovjera vjerodostojnosti preslike u odnosu na ispravu koja je predočena javnom bilježniku ima oblik klauzule pričvršćene na ispravu kao pečat ili ispis teksta ili se nalazi na posebnom listu papira. Ako je ovjera pričvršćena kao posebni list papira, on se mora trajno pričvrstiti na ispravu: mora se pričvrstiti na poleđinu isprave, a na spoju listova utiskuje se službeni pečat javnog bilježnika. Klauzula može biti na istom listu kao i preslika isprave koja se ovjerava uz uvjet da je sadržaj klauzule jasno odvojen od sadržaja isprave. Ako isprava koja se ovjerava ima posebne značajke (npr. napomene, ispravke, oštećenja), javni bilježnik to na odgovarajući način naznačava u klauzuli o ovjeri. Svaka klauzula o ovjeri mora sadržavati datum i mjesto nastanka, podatke o javnobilježničkom uredu, javnobilježnički potpis i pečat te, prema potrebi, vrijeme nastanka javnobilježničke isprave.

Posljednji put ažurirano: 10/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Portugal

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Portugalski jezik.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rođenje:

 • izvadak iz matice rođenih

Činjenica da je osoba živa:

 • potvrde o životu koje sastavljaju javni bilježnici (članak 161. Zakona o javnom bilježništvu) ili župna vijeća

Smrt:

 • izvadak iz matice umrlih

Ime:

 • izvadak iz matice rođenih

Sklapanje braka:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene

Sposobnost za sklapanje braka:

 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka

Osobno stanje:

 • izvadak iz matice rođenih

Razvod:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene
 • potvrda o sporazumnom razvodu braka koju izdaje matični ured
 • potvrda o razvodu braka koju izdaje sud

Zakonska rastava:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene
 • potvrda o sporazumnoj zakonskoj rastavi koju izdaje matični ured
 • potvrda koju izdaje sud

Poništenje braka:

 • izvadak iz matice rođenih, uz relevantne napomene
 • izvadak iz matice vjenčanih, uz relevantne napomene

Roditeljstvo:

 • izvadak iz matice rođenih

Posvojenje:

 • izvadak iz matice rođenih

Prebivalište i/ili boravište:

 • potvrda o prebivalištu koju izdaje župno vijeće

Državljanstvo:

 • potvrda o državljanstvu

Nepostojanje kaznene evidencije:

 • potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

 • izvadak iz matice rođenih
 • izvadak iz matice umrlih
 • izvadak iz matice vjenčanih
 • potvrda o sposobnosti za sklapanje braka
 • potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Nije primjenjivo.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

 • registarski uredi
 • javni bilježnici
 • župna vijeća
 • osoblje poštanskih ureda
 • valjano priznate trgovačke i industrijske komore
 • odvjetnici
 • pravni službenici.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

– Ovjereni prijevodi:

Uz isprave napisane na stranom jeziku mora se priložiti prijevod. Ispravu može prevesti portugalski javni bilježnik, portugalski konzulat u državi u kojoj je isprava sastavljena, konzulat te države u Portugalu ili prikladni prevoditelj koji pred javnim bilježnikom mora dati izjavu pod prisegom ili svečanu izjavu kojom potvrđuje da je prijevod vjeran izvorniku.

 • Prijevode mogu izrađivati i trgovačke i industrijske komore priznate u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 244/92 od 29. listopada 1992. te odvjetnici i pravni službenici.

U prijevodu se mora navesti jezik na kojem je napisana izvorna isprava i mora sadržavati izjavu kojom se potvrđuje da je tekst vjerodostojan prijevod koji odgovara izvornom tekstu.

Ako zaprisegnuti prevoditelj u svoj prijevod uvrsti potvrdu ili je priloži prijevodu kao zaseban list, mora naznačiti način na koji je izradio prijevod i navesti prethodno navedene informacije. U prijevodu se moraju navesti i svi pečati ili druge zakonske oznake, biljezi i informacije o plaćanju koje sadržava izvornik te jasno naznačiti sve nepravilnosti ili svi nedostaci utvrđeni u tekstu koji taj akt ili ispravu dovode u pitanje.

– Ovjerene preslike:

Sljedeće se informacije moraju navesti u fotokopiji isprave ili u nju uvrstiti: izjava o sukladnosti s izvornikom, mjesto i datum izdavanja akta, ime i potpis osobe koja ovjerava presliku i službeni pečat ili neka druga oznaka za identifikaciju tijela koje ovjerava presliku, kao što je službeni pečat tijela za izdavanje.

NAPOMENA: Ovjere i prijevodi isprava koje izrađuju trgovačke i industrijske komore priznate u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 244/92 od 29. listopada 1992. te odvjetnici i pravni službenici moraju se evidentirati u određenom informacijskom sustavu kako bi bili valjani. Stoga oni, osim prethodno navedenih elemenata, moraju sadržavati i identifikacijski broj generiran iz tog informacijskog sustava. – Provedbena odluka ministra (Portaria) br. 657-B/2006 od 29. lipnja 2006.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike moraju sadržavati ime i funkciju osobe koja ovjerava presliku i datum ovjere, a tijelo za izdavanje mora otisnuti pečat preko tih informacija sadržanih u ispravi.

Potvrda o nepostojanju kaznene evidencije sadržava alfanumeričku oznaku i pristupni kod s pomoću kojih se provjerava vjerodostojnost izvornika.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Slovenija

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Službeni jezik Slovenije jest slovenski. Službeni su jezici još i talijanski ili mađarski, ali samo u općinama u kojima žive pripadnici talijanske ili mađarske nacionalne manjine (članak 11. Ustava Republike Slovenije).

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

U nastavku se navodi okvirni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene te uredbe:

– rodni list
– potvrda o činjenici da je osoba živa
– smrtni list
– vjenčani list ili potvrda o registriranom partnerstvu
– potvrda o privremenom boravištu ili prebivalištu
– potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

U nastavku se navodi popis javnih isprava kojima se višejezični standardni obrasci mogu priložiti kao prikladno pomagalo pri prevođenju:


– rođenje (Prilog I.)
– činjenica da je osoba živa (Prilog II.)
– smrt (Prilog III.)
– sklapanje braka (Prilog IV.)
– sposobnost za sklapanje braka (Prilog V.)
– registrirano partnerstvo (Prilog VII.)
– status registriranog partnerstva (Prilog IX.)
– prebivalište i/ili boravište (Prilog X.)
– nepostojanje kaznene evidencije (Prilog XI.).

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

U nastavku se navode popisi osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda, u slučaju da takvi popisi postoje:

osobe koje su u skladu sa slovenskim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda javnih isprava jesu sudski tumači. Poveznica na ažurirani popis sudskih tumača objavljen na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa:
Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

U nastavku se navodi okvirni popis vrsta tijela koja su u skladu s nacionalnim pravom ovlaštena za izdavanje ovjerenih preslika:

tijela koja su u skladu s pravom Republike Slovenije ovlaštena za izdavanje ovjerenih preslika jesu javni bilježnici, čiji registar vodi Slovenska javnobilježnička komora (Notarska zbornica Slovenije) te ga objavljuje na svojim internetskim stranicama: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.notar-z.si/poisci-notarja, te druga tijela (upravne jedinice (upravne enote)) koja u okviru upravnog poslovanja mogu ovjeravati prijepise (prepis) ili preslike. Podaci za kontakt upravnih jedinica dostupni su na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.upravneenote.gov.si/

Službenik koji ovjerava prijepis ili presliku isprave koja je napisana na jeziku koji on ne razumije može naložiti sudskom tumaču da taj prijepis ili presliku usporedi s izvornom ispravom. Imenik sudskih tumača dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Informacije o načinu identificiranja ovjerenih prijevoda i ovjerenih preslika:

Ovjereni prijevodi i ovjerene preslike mogu se prepoznati vizualnim pregledom, s obzirom na to da svaki prijevod ili preslika sadržavaju pečat sudskog tumača ili javnog bilježnika kojim se jasno naznačuje da je riječ o prijevodu ili preslici isprave.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti točku (f).

Posljednji put ažurirano: 03/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Slovačka

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Slovački, a za potrebe članka 6. stavka 1. točke (a) prihvatljiv je i češki jezik.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o promjeni imena i prezimena, odluka o promjeni imena i prezimena, izjava o očinstvu, odluka suda o imenu, odluka suda o razvodu, odluka suda o poništenju braka, odluka suda o dopuštanju sklapanja braka maloljetniku, odluka suda o očinstvu/majčinstvu, odluka suda o posvajanju, odluka suda o proglašenju osobe mrtvom, potvrda o prebivalištu za slovačke državljane, potvrda o prebivalištu za strane državljane, potvrda o slovačkom državljanstvu (izdaje se samo u tiskanom obliku), izvod iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Rodni list, vjenčani list, smrtni list, odluka suda o proglašenju osobe mrtvom, odluka suda o dopuštanju sklapanja braka maloljetniku, odluka suda o razvodu, odluka suda o poništenju braka, potvrda o prebivalištu za slovačke građane, izvod iz kaznene evidencije.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Popis sudskih tumača dostupan je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa Slovačke.

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Javni bilježnici i javnobilježnički prisjednici

– javni bilježnici – na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruJavnobilježničke komore Slovačke Republike (Notárska komora Slovenskej republiky) (mogu se pretraživati na slovačkom, ali i na engleskom, njemačkom, francuskom i mađarskom jeziku);

– javnobilježnički prisjednici – ne postoji zaseban popis jer su oni zaposleni kod javnih bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

(A) Ovjereni prijevodi

i. Ovjereni prijevodi koje je izradio sudski tumač upisan na popis sudskih tumača sadržavaju izjavu tumača (prekladateľská doložka). U skladu s člankom 23. stavkom 4. Zakona br. 382/2004, ta izjava mora sadržavati informacije o sudskom tumaču, područje za koje je tumač ovlašten, serijski broj prijevoda pod kojim je zadatak evidentiran u knjizi prijevoda i izjavu tumača da je svjestan posljedica izrade neistinitog prijevoda. Ovjereni prijevodi mogu se identificirati s pomoću 12-znamenkastog broja zadatka na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa Slovačke.

ii. Ovjereni prijevodi koje je izradila ili ovjerila diplomatska misija ili konzularni ured u skladu s člankom 14.e stavkom 1. točkom (d) Zakona br. 151/2010 ako je riječ o prijevodima dokumenata koje je izdala strana zemlja za konzularne potrebe na slovački jezik. Djelatnici diplomatske misije ili konzularnog ureda mogu odbiti izraditi ili ovjeriti takav prijevod ako nedovoljno poznaju jezik na kojem je dokument sastavljen.

(B) Ovjerene preslike

i. Ovjerene preslike koje je izradio javni bilježnik ili javnobilježnički prisjednik moraju sadržavati izjavu o ovjeri (osvedčovacia doložka) koja, u skladu s člankom 57. stavkom 2. Zakona br. 323/1992, mora sadržavati sljedeće:

(a) informaciju o tome je li preslika identična dokumentu od kojega je napravljena i je li taj dokument izvornik ili ovjerena preslika te od koliko se listova ili araka sastoji

(b) broj listova ili araka preslike

(c) informaciju o tome je li preslika djelomična ili potpuna

(d) informaciju o tome sadržava li predočeni dokument izmjene, dodatke, umetke ili precrtane dijelove koji bi mogli dovesti u pitanje njegovu vjerodostojnost

(e) informaciju o tome jesu li na preslici načinjene izmjene koje nisu u skladu s predočenim dokumentom

(f) mjesto i datum izdavanja preslike

(g) potpis javnog bilježnika koji daje izjavu ili djelatnika kojeg je javni bilježnik ovlastio te službeni pečat javnog bilježnika.

ii. Ovjerene preslike koje izrađuju diplomatske misije Slovačke republike moraju sadržavati izjavu o ovjeri (na slovačkom) koja, u skladu s člankom 14.e stavkom 2. Zakona br. 151/2010, mora sadržavati okrugli službeni pečat diplomatske misije ili konzularnog ureda promjera 36 mm s državnim grbom te potpis ovlaštenog djelatnika diplomatske misije ili konzularnog ureda. Ako dokument koji se ovjerava ima više listova, oni se međusobno povezuju jamstvenikom, a slobodni krajevi jamstvenika prekrivaju se naljepnicom preko koje se otiskuje službeni pečat diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Elementi klauzule o ovjeri u skladu s člankom 14.e stavkom 1. točkom (a) Zakona br. 151/2010 kojom se potvrđuje da je preslika dokumenta istovjetna predočenom izvornom dokumentu:

(a) redni broj pod kojim je ovjera zavedena u posebnom registru

(b) izjava kojom se potvrđuje da preslika dokumenta odgovara predočenom dokumentu

(c) broj stranica i listova koje preslika dokumenta sadržava te

je li riječ o potpunoj ili djelomičnoj preslici dokumenta

(d) mjesto i datum izdavanja ovjere

(e) točan iznos pristojbe kako je utvrđeno u mjerodavnom zakonodavstvu

(f) ime, prezime, funkcija i potpis djelatnika koji je izdao ovjeru.

Obrazac izjave o ovjeri:

Broj .................. Pristojba ...............

Ovime se potvrđuje da ova potpuna

(djelomična) preslika/fotokopija koja se sastoji od ....

stranica odgovara predočenom

izvorniku koji se sastoji od .....................................

stranice/stranica.

Nepravilnosti, ispravci ......................

Sastavljeno u ......................... dana .......................

M.P. .....................................................

iii. Ovjerene preslike koje izrađuju okružna i općinska tijela sadržavaju izjavu o ovjeri koja, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona br. 599/2001, sadržava sljedeće podatke:

(a) izjavu kojom se potvrđuje da preslika dokumenta odgovara predočenom dokumentu

(b) broj stranica i listova koje preslika dokumenta sadržava

(c) redni broj pod kojim je ovjera upisana u knjigu ovjera

(d) datum i mjesto ovjere te, ako je potrebno, vrijeme kad je dokument predočen.

Napominjemo da u skladu s člankom 5. Zakona br. 599/2001 okružna i općinska tijela ne izrađuju ovjerene preslike za upotrebu u inozemstvu.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Ovjerene preslike (i fotokopije) nemaju posebna obilježja osim izjave javnog bilježnika ili javnobilježničkog prisjednika.

Posljednji put ažurirano: 18/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Finska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Finski i švedski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Javne isprave obuhvaćene Uredbom uključuju izvatke iz Sustava informacija o stanovništvu, isprave iz evidencija o osobnom stanju koje izdaju župe, izvatke iz kaznene evidencije kojima se potvrđuje nekažnjavanje te, u nekim slučajevima, sudske presude.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Finska je uvela sve višejezične standardne obrasce s izuzetkom obrasca iz Priloga VIII. (sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva). Osim Priloga XI. (nepostojanje kaznene evidencije), svi uključuju rubrike unosa za pojedinače zemlje.

Izvadci iz Sustava informacija o stanovništvu mogu se priložiti uz standardni obrazac s podacima o rođenjima, živim i preminulim osobama, braku, registriranim partnerstvima te prebivalištu i boravištu. Uz standardni obrazac može se priložiti i potvrda o pravu na temelju finskog prava na sklapanje braka pred stranim tijelom. Može se priložiti i izvadak iz kaznene evidencije kojim se potvrđuje nekažnjavanje .

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Finska ima sustav ovlaštenih prevoditelja kojim upravlja odbor ispitivača koji surađuju s finskom Nacionalnom agencijom za obrazovanje. Odbor ispitivača vodi bazu podataka ovlaštenih prevoditelja:Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Javni bilježnici izrađuju ovjerene preslike. Službenici Agencije za digitalizaciju i podatke o stanovništvu su javni bilježnici. U Ålandu javni bilježnici djeluju u okviru državne službe u Ålandu.

Podaci za kontakt Agencije za digitalizaciju i podatke o stanovništvu:

Internetska stranica na engleskom jeziku: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Internetska stranica na finskom jeziku: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Podaci za kontakt državne službe u Ålandu: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ambetsverket.ax/

Osim toga, predstavništva Finske u inozemstvu obavljaju određene javnobilježničke poslove te izdaju ovjerene preslike.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Ovjerena preslika nosi potpis ovlaštenog prevoditelja. Status prevoditelja može se provjeriti u navedenom registru ovlaštenih prevoditelja.

Ovjerene preslike koje su izradili javni bilježnici zaposleni u Agenciji za digitalizaciju i podatke o stanovništvu mogu se prepoznati po okruglom pečatu s prikazom lava u sredini. Usto nose i potpis i ime javnog bilježnika.

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Vidjeti prethodno navedeno.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Javne isprave - Švedska

Članak 24. stavak 1. točka (a) - jezici koje država članica prihvaća za javne isprave koje se njezinim tijelima upućuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a)

Švedski.

Članak 24. stavak 1. točka (b) - indikativni popis javnih isprava obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe

Indikativni popis nacionalnih isprava

 1. Rođenje
  Izvadak iz matice rođenih
 2. Činjenica da je osoba živa
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 3. Smrt
  Izvadak iz matice umrlih
  Švedska porezna uprava (Skatteverket) izdaje i potvrdu za kremaciju ili pogreb, koja je preduvjet za kremaciju ili pogreb. Postoji i međunarodna propusnica za prijevoz pokojnika iz nordijskih zemalja ili u njih. Porezna uprava izdaje i smrtni list te popis srodnika, čija je prvenstvena namjena informiranje o pokojniku i njegovim srodnicima.
 4. Ime
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o imenu (izvadak iz registra stanovništva)
 5. Brak
  Izvadak iz matice vjenčanih
  Obavijest o sklopljenom braku
 6. Sposobnost za sklapanje braka
  Potvrda o nepostojanju prepreka
  Vjenčani list
 7. Brak (bračno stanje)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o bračnom stanju (izvadak iz registra stanovništva)
 8. Registrirano partnerstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 9. Partnerstvo (stanje partnerstva)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 10. Roditeljstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o roditeljstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 11. Posvojenje
  Nije primjenjivo.
 12. Prebivalište
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 13. Državljanstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o državljanstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 14. Nepostojanje kaznene evidencije
  Izvadak iz kaznene evidencije Policijske uprave izdan u skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona o kaznenoj evidenciji (1998:620) u svrhu podnošenja stranom tijelu vlasti u vezi sa zahtjevom za boravišnu, radnu ili prebivališnu dozvolu ili drugu ispravu ako prava podnositelja zahtjeva u stranoj zemlji ovise o tom izvatku.

Članak 24. stavak 1. točka (c) - popis javnih isprava kojima se mogu priložiti višejezični standardni obrasci kao prikladno pomagalo pri prevođenju

Indikativni popis nacionalnih isprava

 1. Rođenje
  Izvadak iz matice rođenih
 2. Činjenica da je osoba živa
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 3. Smrt
  Izvadak iz matice umrlih
  Švedska porezna uprava (Skatteverket) izdaje i potvrdu za kremaciju ili pogreb, koja je preduvjet za kremaciju ili pogreb. Postoji i međunarodna propusnica za prijevoz pokojnika iz nordijskih zemalja ili u njih. Porezna uprava izdaje i smrtni list te popis srodnika, čija je prvenstvena namjena informiranje o pokojniku i njegovim srodnicima.
 4. Ime
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o imenu (izvadak iz registra stanovništva)
 5. Brak
  Izvadak iz matice vjenčanih
  Obavijest o sklopljenom braku
 6. Sposobnost za sklapanje braka
  Potvrda o nepostojanju prepreka
  Vjenčani list
 7. Brak (bračno stanje)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o bračnom stanju (izvadak iz registra stanovništva)
 8. Registrirano partnerstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 9. Partnerstvo (stanje partnerstva)
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o stanju partnerstva (izvadak iz registra stanovništva)
 10. Roditeljstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o roditeljstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 11. Posvojenje
  Nije primjenjivo.
 12. Prebivalište
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o prebivalištu (izvadak iz registra stanovništva)
 13. Državljanstvo
  Osobni identifikacijski dokument s podacima o državljanstvu (izvadak iz registra stanovništva)
 14. Nepostojanje kaznene evidencije
  Izvadak iz kaznene evidencije Policijske uprave izdan u skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona o kaznenoj evidenciji (1998:620) u svrhu podnošenja stranom tijelu vlasti u vezi sa zahtjevom za boravišnu, radnu ili prebivališnu dozvolu ili drugu ispravu ako prava podnositelja zahtjeva u stranoj zemlji ovise o tom izvatku.

Članak 24. stavak 1. točka (d) - popise osoba koje su u skladu s nacionalnim pravom kvalificirane za izradu ovjerenih prijevoda ako takvi popisi postoje

Sudski tumači – Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Članak 24. stavak 1. točka (e) - indikativni popis vrsta tijela koja su nacionalnim pravom ovlaštena za izradu ovjerenih preslika

Indikativni popis ne postoji jer nema posebnih pravila o ovlasti tijela za izradu ovjerenih preslika. Javni bilježnici imaju ovlasti za izradu ovjerenih preslika, ali oni se ne smatraju tijelima.

Članak 24. stavak 1. točka (f) - informacije koje se odnose na sredstva s pomoću kojih se mogu identificirati ovjereni prijevodi i ovjerene preslike

Na ovjerene prijevode mora se otisnuti pečat. Javni bilježnici imaju ovlasti za izradu ovjerenih preslika. Na ispravama koje je ovjerio javni bilježnik obično se nalaze ime javnog bilježnika te mjesto i vrijeme ovjere. Na njih se može otisnuti i pečat. Podatak o mjestu ovjere služi za utvrđivanje je li osoba propisno imenovana javnim bilježnikom. Ta se informacija može dobiti od tijela okružne uprave nadležnog za okrug u kojem dotični javni bilježnik posluje (ima registrirano sjedište).

Članak 24. stavak 1. točka (g) - informacije o posebnim obilježjima ovjerenih preslika

Na ispravama koje je ovjerio javni bilježnik obično se nalaze ime javnog bilježnika te mjesto i vrijeme ovjere. Na njih se može otisnuti i pečat.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.