Közokiratok

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Nincs szükség fordításra, ha a közokirat bolgár nyelven jött létre.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

  1. születés – születési anyakönyvi kivonat, egyszerű örökbefogadást követő születési anyakönyvi kivonat, a születési anyakönyvi kivonatról készült kivonat, a születési anyakönyvi kivonat teljes másolata, a születési anyakönyvi kivonat hiteles másolata;
  2. halál – a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a halotti anyakönyvi kivonat teljes másolata, a halotti anyakönyvi kivonat hiteles másolata, bírósági határozat;
  3. név – a több különböző névvel rendelkező személy személyazonosságának igazolása, bírósági határozat;
  4. házasság, beleértve a házasságkötési képességet, valamint a családi állapotot is – polgári házassági anyakönyvi kivonat, a polgári házassági anyakönyvi kivonat másolata, a polgári házassági anyakönyvi kivonat teljes másolata, a polgári házassági anyakönyvi kivonat hiteles másolata, a külföldön házasságot kötött bolgár állampolgár részére kiadott házassági anyakönyvi kivonat, a családi állapotra vonatkozó igazolás, a házastársat és a gyermekeket is feltüntető, családi állapotra vonatkozó igazolás;
  5. házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése – bírósági határozat; a polgári házassági anyakönyvi kivonatról készült kivonat, amely a „Megjegyzések” rovatban közli, hogy milyen módon és melyik napon szűnt meg a polgári házasság;
  6. származás – bírósági határozat, a családi állapotra vonatkozó igazolás, a házastársra és a családi kapcsolatokra vonatkozó igazolás, az anya vér szerinti gyermekeiről szóló igazolás;
  7. örökbefogadás – bírósági határozat, születési anyakönyvi kivonat (egyszerű örökbefogadás esetén), a születési anyakönyvi kivonat másolata (egyszerű örökbefogadás esetén), a születési anyakönyvi kivonat teljes másolata (egyszerű örökbefogadás esetén), a születési anyakönyvi kivonat hiteles másolata (egyszerű örökbefogadás esetén);
  8. lakóhely és/vagy tartózkodási hely – az állandó lakcím igazolása, az ideiglenes lakcím igazolása, az állandó lakcím megváltozásáról szóló igazolás, az ideiglenes lakcím megváltozásáról szóló igazolás;
  9. állampolgárság – a bolgár állampolgárságról szóló igazolás, a bolgár állampolgárság megszerzéséről szóló igazolás;

10.  büntetlen előélet – hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tanúsítja, hogy az érintett személy büntetlen előéletű (a bűnügyi nyilvántartó hivatalok működéséről és szervezetéről szóló 2008. február 26-i 8. sz. rendelet 45. szakaszának (1) bekezdéséhez tartozó 2. sz. melléklet 1. sz. sablonja).

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Az I. melléklet a születési anyakönyvi kivonat, az egyszerű örökbefogadást követő születési anyakönyvi kivonat, illetve a születési anyakönyvi kivonatról készült kivonat esetében alkalmazható.

A III. melléklet a születési anyakönyvi kivonatról készült kivonat esetében alkalmazható.

A IV. melléklet a polgári házassági anyakönyvi kivonat, illetve a polgári házassági anyakönyvi kivonatról készült kivonat esetében alkalmazható.

Az V. melléklet a külföldön házasságot kötött bolgár állampolgár részére kiadott házassági anyakönyvi kivonat esetében alkalmazható.

A VI. melléklet a családi állapotra vonatkozó igazolás, illetve a házastársat és a gyermekeket is feltüntető, családi állapotra vonatkozó igazolás esetében alkalmazható.

A X. melléklet az állandó lakcím, illetve az ideiglenes lakcím igazolása esetében alkalmazható.

A IX. melléklet az érintett személy büntetlen előéletét tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítvány esetében alkalmazható (a bűnügyi nyilvántartó hivatalok működéséről és szervezetéről szóló 2008. február 26-i 8. sz. rendelet 45. szakaszának (1) bekezdéséhez tartozó 2. sz. melléklet 1. sz. sablonja).

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A Külügyminisztérium jegyzéket vezet azon egyéni fordítóként vagy fordítóirodában dolgozó természetes személyekről, akik dokumentumfordítást végeznek.

A jegyzék csak bolgárul érhető el, a következő weboldalon:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az eredeti dokumentumot kiállító hatóság hiteles másolatot készíthet.

A hivatalos dokumentumok másolatainak pontosságát közjegyző vagy közjegyzőhelyettes hitelesítheti.

A hivatalos dokumentumok másolatait olyan személyek is hitelesíthetik, akik nem közjegyzők, azonban jogszabályban meghatározott körben közjegyzői feladatok ellátására jogosultak.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

I. A hiteles fordítások azonosításának módja

1. A bolgár dokumentumok Bolgár Köztársaságban elkészített, külföldi felhasználásra szánt hiteles fordításainak jellemzői.

A Bolgár Köztársaság Külügyminisztériuma jogosult arra, hogy az idegen nyelvre lefordított, más ország területén történő felhasználásra szánt bolgár dokumentumok fordításain hitelesítse a fordító aláírását.

A hitelesítés úgy történik, hogy a dokumentumra ráragasztanak egy négyszögletes matricát, amely a következőket tartalmazza: a fordító neve, a hitelesítés helye és ideje, a kifizetett összeg, egy egyedi azonosító szám, aláírás, bélyegző és egyéb releváns információk.

A dokumentumfordítások kizárólag A4-es papírra fekete-fehérben kinyomtatott eredeti példányok lehetnek. A fordítás minden oldalát meg kell számozni, és a fordítónak minden oldalt el kell látnia a kézjegyével. A fordításokat elválaszthatatlanul össze kell kapcsolni a megfelelően hitelesített lefordított dokumentummal.

A fordítás végén bolgárul vagy az adott idegen nyelven fel kell tüntetni a következő szövegrészt: „Alulírott ... tanúsítom a mellékelt ... dokumentum (mutassa be a dokumentum típusát és jellemzőit, azaz annak számát, sorozatát, dátumát és hitelességét) általam ... nyelvről ... nyelvre elkészített fordításának pontosságát. A fordítás ... oldalból áll. Fordító: ... (aláírás).”

A fordító nevének és aláírásának közvetlenül a szöveg után kell szerepelnie, tehát nem kerülhet külön oldalra, és nem lehet felette üres hely.

A javításokat, törléseket és beszúrásokat tartalmazó fordítások érvénytelenek. A nemzeti zászló és címer feltüntetése nem megengedett.

2. A Bolgár Köztársaság területén kívül bolgárról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvről bolgárra elkészített hiteles dokumentumfordítások jellemzői.

A Bulgárián kívül bolgárról idegen nyelvre, illetve idegen nyelvről bolgárra elkészített dokumentumfordítások esetében a Bolgár Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletének kell hitelesítenie a fordító fordításon szereplő aláírását. A fordítást csatolni kell az eredeti dokumentumhoz, és azt három helyen – a csatolt rész közepén vagy a dokumentum felső sarkában – el kell látni a diplomáciai/konzuli képviselet bélyegzőjével; a dokumentumot úgy kell összehajtani, hogy minden oldalt magában foglaljon, valamint le kell pecsételni.

A hitelesítés a fordító aláírásának hitelesítése útján történik olyan módon, hogy a következőket tartalmazó négyszögletes bélyegzővel látják el a dokumentumot: a hitelesítést kiadó személy neve és tisztsége, a hitelesítés helye és ideje, a kifizetett összeg, a konzuli hitelesítés iktatószáma, aláírás és bélyegző.

3. A külföldön kiadott, bolgárra lefordított és a Bolgár Köztársaságban történő felhasználásra szánt dokumentumok hiteles fordításainak jellemzői.

Az okiratok és egyéb nyilvántartások felülhitelesítésére, hitelesítésére és fordítására vonatkozó szabályzat 21.a. szakasza szerint a Bolgár Köztársaság közjegyzői jogosultak arra, hogy a külföldi dokumentumok Bolgár Köztársaságban történő felhasználásra szánt bolgár fordításain hitelesítsék a fordító aláírását.

A hitelesítés úgy történik, hogy a dokumentumot ellátják egy négyszögletes bélyegzővel, amely a következőket tartalmazza: a fordító neve, a hitelesítés helye és ideje, a kifizetett összeg, egy egyedi nyilvántartási szám, aláírás, bélyegző és egyéb releváns információk.

I. A hiteles másolatok azonosításának módja

1. A hiteles másolaton az alábbiak szerint meg kell határozni a másolatot hitelesítő hatóságot:

– tartalmaznia kell az érintett tisztségviselő nevét és aláírását, valamint a hatóság bélyegzőjét, és

– egy jóváhagyott bélyegzősablon segítségével (lásd a következő pontban szereplő tájékoztatást) fel kell tüntetni a másolaton az érintett közjegyző/közjegyzőhelyettes nevét és aláírását.

2. A kibocsátó hatóság a hivatalos dokumentumokról készült másolatok pontosságának minden egyes hitelesítésekor megfelelő feljegyzést készít a nyilvántartásaiban.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Az anyakönyvi nyilvántartáson alapuló dokumentumok másolatain fel kell tüntetni a másolat kiállításának dátumát, valamit a másolatot kiállító anyakönyvvezető vezeték- és keresztnevét. Az anyakönyvvezető aláírja a dokumentumot, és ellátja az önkormányzat általános bélyegzőjével.

A hivatalos dokumentumok pontosságának igazolásához az eredeti dokumentumot közjegyző vagy közjegyzőhelyettes útján kell benyújtani az anyakönyvvezetőhöz. A hitelesítésre a közjegyzők és a közjegyzői irodák hivatalos irattárairól szóló 1997. január 29-i 32. sz. rendelet 17. szakaszához tartozó 6. sz. mellékletnek megfelelően kerül sor.

A következő napon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . körzet alulírott közjegyzőjeként (nyilvántartási szám a közjegyzői kamaránál: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) tanúsítom a hozzám a . . . . . . . . . . . . . . . városban (faluban) élő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . által benyújtott, egy hivatalos dokumentumról (magánokiratról) . . . . . . . . . . . . . . . . . által elkészített kivonat hitelességét, és igazolom, hogy az eredeti dokumentum nem tartalmaz törléseket, kiegészítéseket, javításokat vagy egyéb furcsaságokat. Nyilvántartási szám: . . . . . . . . . . . . . Kifizetett összeg: BGN . . . . .

Közjegyző:

Utolsó frissítés: 06/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.