Közokiratok

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A Horvát Köztársaság csak horvát nyelven készült közokiratokat fogad el, azaz az uniós tagállamok más hivatalos nyelvén készült közokiratot nem.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

E rendelet hatálya alá tartozó közokiratok jegyzéke a következőket tartalmazza:

– születési anyakönyvi kivonat (rodni list) (I. Melléklet)

– halotti anyakönyvi kivonat (smrtni list) (III. Melléklet)

– házassági anyakönyvi kivonat (vjenčani list) (IV. Melléklet)

– igazolás a hajadon/nőtlen családi állapotról (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI. Melléklet)

– élettársi kapcsolatra vonatkozó anyakönyvi kivonat (potvrda o životnom partnerstvu) (VII. Melléklet)

– lakóhely- és/vagy tartózkodási hely igazolása (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X. Melléklet)

– büntetlen előéletre vonatkozó igazolás (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI. Melléklet)

Megjegyzés: Az I.-VII. Mellékletben szereplő közokiratokat a Közigazgatási Minisztérium (Ministarstvo uprave), a X. Mellékletben szereplőket a Belügyminisztérium (Ministarstvo unutarnjih poslova), a XI. Mellékletben hivatkozottakat pedig az Igazságügyi Minisztérium (Ministarstvo pravosuđa) állítja ki.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható:

– születési anyakönyvi kivonat (I. Melléklet)

– halotti anyakönyvi kivonat (III. Melléklet)

– házassági anyakönyvi kivonat (IV. Melléklet)

– igazolás a hajadon/nőtlen családi állapotról (VI. Melléklet)

– élettársi kapcsolatra vonatkozó anyakönyvi kivonat (VII. Melléklet)

– lakóhely- és/vagy tartózkodási hely igazolása (X. Melléklet)

– büntetlen előéletre vonatkozó igazolás (XI. Melléklet)

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A horvát jog szerint a bírósági tolmácsok jogosultak hiteles fordítás készítésére.

A bírósági tolmácsok naprakész jegyzékére mutató link az Igazságügyi Minisztérium honlapján:

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A horvát jog szerint a közjegyzők (javni bilježnici) készíthetnek hiteles másolatot közokiratokról; az erre jogosultak jegyzékét – más néven a közjegyzők jegyzékét (Imenik javnih bilježnika) – a Horvát Közjegyzői Kamara (Hrvatska javnobilježnička komora) igazgatósága (Upravni odbor) vezeti, és a kamara honlapján tekinthető meg – http://www.hjk.hr/Uredi

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A hiteles fordításokat és hiteles másolatokat szemrevételezéssel lehet azonosítani, mivel minden fordításon illetve másolaton megtalálható a bírósági tolmács vagy a közjegyző pecsétje, ami egyértelműen jelzi, hogy az adott okirat fordítás illetve másolat.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A hiteles másolatok sajátos jellemzője az azt készítő közjegyző pecsétje.

Utolsó frissítés: 30/01/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.