Közokiratok

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Görög és angol

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A ciprusi hatóságok például az alábbi közokiratokat említik:

Születés: Születési anyakönyvi kivonat

Halál: Halotti anyakönyvi kivonat

Házasság: Házassági anyakönyvi kivonat

Házasságkötési képesség: Házasságkötési képességet tanúsító okirat

Bejegyzett élettársi kapcsolat: Bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat

Tartózkodás: Állandó tartózkodási igazolás

Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása: Igazolás bejegyzett élettársi kapcsolat felbontására vonatkozó közös nyilatkozat nyilvántartásba vételéről

Büntetlen előélet: Büntetlen előéletre vonatkozó igazolás

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Születési anyakönyvi kivonat

Halotti anyakönyvi kivonat

Házassági anyakönyvi kivonat

Házasságkötési képességet tanúsító okirat

Bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat

Állandó tartózkodási igazolás

Büntetlen előéletre vonatkozó igazolás

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A Hiteles fordítók nyilvántartása, amely a Belügyminisztérium Sajtó- és Tájékoztatási Irodája mellett működik

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Népesség-nyilvántartási és Migrációs Főosztály

Születési anyakönyvi kivonat

Halotti anyakönyvi kivonat

Házasságkötési képességet tanúsító okirat

Bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat

Igazolás bejegyzett élettársi kapcsolat felbontására vonatkozó közös nyilatkozat nyilvántartásba vételéről

Kerületi közigazgatási szervek (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Születési anyakönyvi kivonat

Halotti anyakönyvi kivonat

Állandó tartózkodási igazolás

Települési önkormányzatok

Házassági anyakönyvi kivonat

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A Hiteles fordítók tanácsa - amely a Ciprusi Köztársaságban a hivatalos fordításokért felelős testület - által a hiteles fordítókhoz és az ügyfelekhez intézett utasításoknak megfelelően a hiteles fordítókhoz fordítás céljából benyújtott valamennyi dokumentumnak eredeti és hitelesített okiratnak kell lennie. A hiteles fordító által készített fordításhoz csatolni kell a fordításra benyújtott dokumentum fénymásolatát, amelynek végén szerepelnie kell a fordító aláírásának és bélyegzőjének.

A hiteles fordítók nem igazolják külön pecséttel a fordításra benyújtott dokumentum hitelességét a dokumentumon, de a fordítás előtt ellenőrzik azt, és ha úgy vélik, hogy nem hiteles, nem végzik el a fordítást.

A hiteles fordító csak a saját fordításának hitelességét igazolja, amikor arról hiteles másolatot kérnek.

Fordítások esetében:

Négyszögletes elektronikus bélyegző, amelyen „a csatolt dokumentum helyes és pontos fordítása” szöveg szerepel.

A hiteles fordító eredeti körbélyegzője, amelyet a Hiteles fordítók tanácsa bocsátott a rendelkezésére.

Hiteles fordító eredeti aláírása

A hiteles fordító neve

Illetékbélyeg (2 EUR összegű illetékbélyeget kell a bélyegző alsó részén, azon kissé kívül esve elhelyezni, és körbélyegzővel érvényteleníteni)

A fordítások másolatai esetében:

Eredeti négyszögletes elektronikus bélyegző, amelyen „a csatolt dokumentum hiteles fordítása” szöveg szerepel.

A hiteles fordító eredeti körbélyegzője, amelyet a Hiteles fordítók tanácsa bocsátott a rendelkezésére.

Hiteles fordító neve és eredeti aláírása

Illetékbélyeg (2 EUR összegű illetékbélyeget kell a bélyegző alsó részén, azon kissé kívül esve elhelyezni, és körbélyegzővel érvényteleníteni)

Közokiratok esetében:

A hiteles fordító (kör)bélyegzője kék színű, a négyszögletes elektronikus bélyegző pedig fekete.

2 EUR összegű illetékbélyeget kell a bélyegző alsó részén, azon kissé kívül esve elhelyezni, és körbélyegzővel érvényteleníteni.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hiteles fordító (kör)bélyegzője kék színű, a négyszögletes elektronikus bélyegző pedig fekete.

2 EUR összegű illetékbélyeget kell a bélyegző alsó részén, azon kissé kívül esve elhelyezni, és körbélyegzővel érvényteleníteni.

Utolsó frissítés: 04/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.