Közokiratok

Dánia

Tartalomszolgáltató:
Dánia

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Főszabályként a dán hatóságok csak a dán nyelvű közokiratokat kötelesek elfogadni, és ezért előírhatják az okiratok fordítását, amennyiben azok nem dán nyelvűek.

Az Északi Nyelvi Egyezmény szerint azonban bizonyos okiratok elfogadhatók finn, izlandi, norvég és svéd nyelven is. Ez különösen vonatkozik a névváltoztatásra vonatkozó tanúsítványokra, a névhasználati engedélyre, név jóváhagyására, a házassági anyakönyvi kivonatokra, a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó anyakönyvi kivonatokra, a családi állapotra vonatkozó igazolásokra, a házasságot felbontó ítéletekre, a különválásra vonatkozó határozatokra és a házasság felbontásához kapcsolódó ítéletekre, a házasság felbontására vagy érvénytelenítésére vonatkozó ítéletekre, és olyan ítéletekre, amelyek a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszűntté nyilvánítják. Egy személy nevének tárgyában folyó eljáráshoz kapcsolódó okiratok továbbá német és angol nyelven is elfogadhatók.

A büntetlen előéletet igazoló okiratokat szintén elfogadják angol nyelven.

Bizonyos esetekben azonban egy hatóság más nyelveken készült okiratokat is elfogadhat, de nem köteles elismerni semmilyen egyéb nyelvet a fent felsoroltakon kívül.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A dán hatóságok a következő okiratokat azonosították a rendelet hatálya alá tartozókként:

 • büntetlen előélet igazolása;
 • tartózkodási helyre vonatkozó igazolás;
 • valamely természetes személy egyéni adatlapja a központi népesség-nyilvántartásban (personattest);
 • születési anyakönyvi kivonat és keresztlevél (fødsels- og dåbsattest);
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • egyházi házassági anyakönyvi kivonat;
 • keresztlevél (dåbsattest);
 • születési anyakönyvi kivonat (fødselsattest) (már nem állítanak ki ilyet, de még érvényes);
 • születési anyakönyvi kivonat és névadásról szóló tanúsítvány (fødsels- og navneattest) (már nem állítanak ki ilyet, de még érvényes);
 • névadásról szóló tanúsítvány (navneattest) (már nem állítanak ki ilyet, de még érvényes);
 • halotti és temetési igazolás (csak bizonyos esetekben kerül kiállításra, amikor olyan állampolgárra vonatkozó igazolás kiállítása szükséges, aki 1968. április 1-je, azaz a központi népesség-nyilvántartás létrehozása előtt halálozott el);
 • névváltoztatásra vonatkozó tanúsítvány;
 • névhasználati engedély;
 • név jóváhagyása;
 • bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tanúsítvány;
 • családi állapotra vonatkozó igazolások;
 • házasságot felbontó határozat;
 • különválásra vonatkozó határozat;
 • ítélet
  • házasság felbontásáról;
  • különválásról;
  • házasság érvénytelenítéséről;
  • amely a házasságot megszűntté nyilvánítja.
  • amely a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszűntté nyilvánítja.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Azon dán közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként nyelvi függelék csatolható:

 • büntetlen előélet igazolása;
 • tartózkodási helyre vonatkozó igazolás;
 • valamely természetes személy egyéni adatlapja a központi népesség-nyilvántartásban (personattest);
 • születési anyakönyvi kivonat és keresztlevél (fødsels- og dåbsattest);
 • házassági anyakönyvi kivonat;
 • egyházi házassági anyakönyvi kivonat;
 • keresztlevél (dåbsattest);
 • bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tanúsítvány;
 • családi állapotra vonatkozó igazolás.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Dániában nem létezik a fordítók/tolmácsok nyilvánosan elérhető jegyzéke vagy adatbázisa.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A tanúsítványt vagy okiratot kiállító hatóság bizonyos esetekben kiállíthat hiteles másolatot. Az a hatóság továbbá, amelyik a kiállító hatóságtól átvette a feladatot, bizonyos esetekben szintén kiállíthat hiteles másolatot.

A dán bíróságokon működő közjegyző is kiállíthatja egy tanúsítvány vagy okirat hiteles másolatát.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A hiteles másolaton általában meglátható annak igazolása, hogy mely hatóság erősítette meg az eredetivel való egyezést, önkormányzati bélyegző vagy közjegyzői tanúsítvány formájában.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Egyes esetekben a hiteles másolaton a „MÁSOLAT” bélyegző látható.

Utolsó frissítés: 09/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.