Közokiratok

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Észtország észt nyelven fogadja el a dokumentumokat.

A különböző észtországi nyilvántartó hivatalok (helyi hatóságok és Észtország külföldi képviseletei) elfogadják az angol vagy orosz nyelvű, illetve az e nyelvekre lefordított dokumentumokat is.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett születési anyakönyvi kivonat;

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett halotti anyakönyvi kivonat;

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett házassági anyakönyvi kivonat

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett tanúsítvány a házasság felbontásáról;

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett tanúsítvány a névváltoztatásról;

házassági akadály fenn nem állását igazoló tanúsítvány

kivonat az észtországi népesség-nyilvántartásból

kivonat a bűnügyi nyilvántartási adatbázisból, amely megállapítja, hogy egy adott személy nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett születési anyakönyvi kivonat;

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett halotti anyakönyvi kivonat;

észtországi anyakönyvi hivatalban nyilvántartásba vett házassági anyakönyvi kivonat

házassági akadály fenn nem állását igazoló tanúsítvány

kivonat az észtországi népesség-nyilvántartásból, amely megerősíti, hogy valamely személy életben van;

családi állapotot tanúsító kivonat az észtországi népesség-nyilvántartásból

a szokásos tartózkodási helyet megerősítő kivonat az észtországi népesség-nyilvántartásból

kivonat a bűnügyi nyilvántartási adatbázisból, amely megállapítja, hogy egy adott személy nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Észtországban a hiteles fordítások elkészítésére képesítéssel rendelkező személyek a hiteles fordítók.

A hiteles fordítók jegyzéke

2020. január 1-jétől csak a hiteles fordítók készíthetnek hivatalos fordításokat. Az észt hiteles fordítók által készített fordításokon kívül az észt hatóságok kötelesek a dokumentumok külföldi hiteles fordító, közjegyző vagy más, erre felhatalmazott tisztviselő által hitelesített fordítását is elfogadni.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Azok a közigazgatási szervek, amelyek jogosultak hivatalos dokumentumok kiadására vagy irattárukban dokumentumok tárolására, e dokumentumok másolatait vagy kivonatait is kiállíthatják, és azok hitelességét hivatalosan igazolhatják.

A közjegyzők közjegyzői okirat kiadására jogosultak.

A családi állapotot igazoló dokumentumokról nem készül hiteles másolat, lefordított nyomtatványokat csak eredeti okmányok esetében adnak ki.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Hiteles fordítások

A hiteles fordítások a hiteles fordító aláírása és bélyegzője alapján azonosíthatók. A hiteles fordító a fordítást digitális formában is elkészítheti. Ebben az esetben a hiteles fordító aláírását és bélyegzőjét digitális aláírása helyettesíti.

Hitelesített másolatok

A másolat hitelességének hivatalos igazolása érdekében a szöveg végén a hitelesítésre vonatkozó feljegyzést kell feltüntetni, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

1) a dokumentum kibocsátója, a kibocsátás dátuma és információ arra vonatkozóan, hogy a dokumentum hol található a nyilvántartásban;

2) annak megerősítése, hogy a másolat az eredetivel azonos;

3) ha az eredeti példányt nem a másolat hitelességét igazoló közigazgatási szerv bocsátotta ki, megjegyzés arra vonatkozóan, hogy a másolatot kizárólag a feljegyzésben említett közigazgatási szerveknek történő benyújtás céljából adták ki;

4) a dokumentum szereplő esetleges hiányosságokra, áthúzott szövegrészekre, beillesztett szövegrészekre, olvashatatlan szövegre, törölt szöveg nyomaira, a dokumentum eredeti tartalmának megváltoztatására utaló egyéb tényezőkre, illetve arra a tényre vonatkozó információk, hogy a lap egy több oldalból álló dokumentumból származik;

5) a hitelesítés helye és ideje, a másolatot hitelesítő személy neve és aláírása, valamint a közigazgatási szerv bélyegzője.

A bűnügyi nyilvántartási adatbázisból származó, aláírt kivonatokat nyomtatott példányban adják ki.

Közjegyző által hitelesített másolatok

Valamely tény közjegyző általi megerősítése céljából a közjegyző közjegyzői tanúsítványt készít, amelynek tartalmaznia kell a közjegyző nyilatkozatát az általa megállapított tényről, valamint a közjegyző aláírását és bélyegzőjét. Fel kell tüntetni a tanúsítvány kiállításának időpontját és helyét. Közjegyzői tanúsítvány digitális formában is készülhet. Ebben az esetben a közjegyző aláírását és bélyegzőjét digitális aláírással kell helyettesíteni. Digitális tanúsítvány csak digitális dokumentum esetében adható ki.

A másolat hitelességének tanúsításakor a közjegyző a dokumentum első oldalának tetejére az „ärakiri” [másolat] szót írja. Ez a követelmény nem vonatkozik a digitális formátumú közjegyzői tanúsítványokra.

Utolsó frissítés: 10/08/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.