Közokiratok

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Német

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Hatály

Közokirat

Születés

 • Geburtsurkunde (születési anyakönyvi kivonat)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (hiteles kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból)

Életbenlét

 • einfache Meldebescheinigung (egyszerűsített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)
 • erweiterte Meldebescheinigung (bővített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

Halál

 • Sterbeurkunde (halotti anyakönyvi kivonat)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (hiteles kivonat a halotti anyakönyvi nyilvántartásból)

Név

 • Geburtsurkunde (születési anyakönyvi kivonat)
 • Eheurkunde (házassági anyakönyvi kivonat)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat)

Házasság

Házasságkötési képesség

Családi állapot

 • Eheurkunde (házassági anyakönyvi kivonat)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (hiteles kivonat a házassági anyakönyvi nyilvántartásból)
 • Ehefähigkeitszeugnis (házasságkötési képességet tanúsító okirat)
 • einfache Meldebescheinigung (egyszerűsített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)
 • erweiterte Meldebescheinigung (bővített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

Válás

A házasság érvénytelenítése

 • Eheurkunde (házassági anyakönyvi kivonat)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (hiteles kivonat a házassági anyakönyvi nyilvántartásból)

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képessége

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (hiteles kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok nyilvántartásából)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (igazolás bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről)

Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (hiteles kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok nyilvántartásából)

Leszármazás

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (hiteles kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból)

Lakóhelye

Tartózkodási helye

 • einfache Meldebescheinigung (egyszerűsített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

Állampolgársága

 • Einbürgerungsurkunde (honosítási okirat)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (igazolás a német állampolgárság nyilatkozat útján történő megszerzéséről)
 • Entlassungsurkunde (okirat az állampolgárság megszűnéséről)
 • Verzichtsurkunde (igazolás az állampolgárságról való lemodásról)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (a német állampolgárság megtartásának engedélyezése)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (állampolgársági bizonyítvány)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (a német állampolgári jogállás igazolása)

Örökbefogadás

 • Gerichtlicher Beschluss (bírósági végzés)

Büntetlen előélet

 • Führungszeugnis (büntetlen előélet igazolása)

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Közokirat

Fordítási segédlet

Geburtsurkunde (Születési anyakönyvi kivonat)

I. melléklet – Születés

einfache Meldebescheinigung (egyszerűsített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

II. MELLÉKLET – Életben lét

Sterbeurkunde (halotti anyakönyvi kivonat)

III. MELLÉKLET – Halálozás

Eheurkunde (házassági anyakönyvi kivonat)

IV. Melléklet – Házasságkötés

Ehefähigkeitszeugnis (házasságkötési képességet tanúsító okirat)

V. melléklet – Házasságkötési képesség

erweiterte Meldebescheinigung (bővített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

VI. melléklet – Családi állapot

Lebenspartnerschaftsurkunde (bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat)

VII. melléklet – Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (igazolás bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről)

VIII. melléklet – Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képessége

erweiterte Meldebescheinigung (bővített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

IX. melléklet – Bejegyzett élettársi kapcsolat

einfache Meldebescheinigung (egyszerűsített lakcím-nyilvántartásbavételi igazolás)

X. melléklet – Lakóhely és/vagy tartózkodási hely

Büntetlen előélet

XI. melléklet – Büntetlen előélet

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Létezik egy országos adatbázis tolmácsokról és fordítókról, amelyet Hessen szövetségi tartomány vezet. Az adatbázis a http://www.justiz-dolmetscher.de internetes oldalon bárki által szabadon hozzáférhető, és részletes keresési funkcióval rendelkezik (például keresni lehet szövetségi tartomány, bíróság vagy nyelv alapján). A nyilvántartásban csak államilag kinevezett és hitelesítéssel rendelkező tolmácsok és fordítók szerepelhetnek. Ugyanezen a linken az illetékes hatóságok is megtalálhatók.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Németországban hitelesített másolatok kiadására minden olyan hatóság vagy szerv jogosult, amely közokiratokat ad ki (pl. anyakönyvi hivatalok, lakcímnyilvántartó hivatalok, vagy a bíróságok).

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A hiteles másolat egy feljegyzést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a másolat az eredeti dokumentummal mindenben megegyezik (pl. bírósági iratok vagy közjegyzői okiratok), tartalmazza a kiállító hatóság/hivatal pecsétjét vagy bélyegzőjét, valamint a másolatot hitelesítő személy aláírását (a Beurkundungsgesetz (a dokumentumok hitelesítéséről szóló törvény) 42. szakaszának (1) bekezdése). A hiteles fordítások tartalmazzák a fordító pecsétjét/bélyegzőjét és az aláírását.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hiteles másolat egy feljegyzést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a másolat az eredeti dokumentummal mindenben megegyezik (pl. bírósági iratok vagy közjegyzői okiratok), tartalmazza a kiállító hatóság/hivatal pecsétjét vagy bélyegzőjét, valamint a másolatot hitelesítő személy aláírását (a Beurkundungsgesetz (a dokumentumok hitelesítéséről szóló törvény) 42. szakaszának (1) bekezdése). A hiteles fordítások tartalmazzák a fordító pecsétjét/bélyegzőjét és az aláírását.

Utolsó frissítés: 30/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.