Közokiratok

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az elfogadott nyelvek a görög és az angol.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az 2016/1191/EU rendelet hatálya alá tartozó közokiratok a következők:

Az igazságügyi minisztérium illetékességi körében:

 • a „büntetlen előélet”.

A belügyminisztérium illetékességi körében:

 • születéssel és felnőtt örökbefogadásával kapcsolatos születési anyakönyvi kivonat (a kiskorú örökbefogadása titkos és nem szerepel adminisztratív dokumentumban)
 • születéshez kapcsolódó, ahhoz a tényhez kapcsolódó, hogy egy személy életben van, és természetes személy nevéhez kapcsolódó születési anyakönyvi kivonat
 • halálhoz kapcsolódó halotti anyakönyvi kivonat
 • házassághoz, a házasság felbontásához, különváláshoz és a házasság érvénytelenítéséhez kapcsolódó házassági anyakönyvi kivonat
 • családi állapothoz, váláshoz, különváláshoz, házasság érvénytelenítéséhez, szülői joghoz, állampolgársághoz, bejegyzett élettársi kapcsolathoz és bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséhez kapcsolódó anyakönyvi kivonat
 • házasságkötési képességhez kapcsolódó házasságkötési engedély
 • bejegyzett élettársi igazolás a bejegyzett élettársi kapcsolatról és a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetéséről
 • állampolgárságra vonatkozó állampolgársági bizonyítvány

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

születés bejegyzéséről szóló anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, házassági engedély (házasságkötési képesség), anyakönyvi kivonat (házasságkötés esetén házassági információkat kell megadni, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén pedig bejegyzett élettársi információkat kell megadni), bejegyzett élettársi igazolás, állampolgársági bizonyítvány.

Ami a büntetlen előélet igazolását illeti, nincsenek országspecifikus bejegyzési előírások, kivéve azokat, amelyek a valamennyi tagállamban közös, többnyelvű űrlapok szabványos részében találhatók.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Állampolgársági ügyekben és házassági engedély kiadása esetén az önkormányzatok illetékes hatóságai a külföldi dokumentumok alábbi szervek által készített hivatalos fordítását fogadják el:

 1. a külügyminisztérium fordítószolgálata, vagy
 2. a kibocsátó országban működő görög konzuli hatóság felhatalmazott állandó tisztviselője, vagy
 3. a Jón Egyetem Idegennyelvi, Fordítási és Tolmácsolási Tanszékének diplomás fordítója, vagy
 4. görög ügyvéd, aki megfelel az Ügyvédi Törvénykönyv (Kormányzati Közlöny, I. sorozat, 208. sz.) 36. cikkében meghatározott feltételeknek.

A többi okirat esetében a görög jog nem határozza meg a hiteles fordítások készítésére jogosult személyek felsorolását.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az anyakönyvi hivatalok okiratairól hiteles másolat készítésére felhatalmazott hatóságok az ezeket kibocsátó anyakönyvvezetők. Nincs szabályozva a görög népesség-nyilvántartások által kiállított igazolások másolatának kiadása, mivel az állampolgárok minden alkalommal annyi igazolást kérnek, amennyit a különböző hatóságoknak be kell nyújtaniuk.

A büntetlen előéletről szóló igazolás kibocsátása az alábbiak szerint történik: i) Görögországban született személyek esetében az igazolást a születési helyük szerinti elsőfokú bíróság ügyészsége adják ki, pontosabban annak bűnügyi nyilvántartási osztálya, míg ii) a külföldön született személyek vagy azok a személyek esetében, akiknek a születési helye nem ismert, az igazolást az igazságügyi minisztérium központi irodája, pontosabban annak bűnügyi nyilvántartási és kegyelmi osztálya adja ki.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

i. Az idegen nyelvű dokumentum fordítása akkor tekinthető érvényesnek, ha ahhoz csatolják az eredeti dokumentumot vagy az idegen nyelvű dokumentum hiteles másolatát is. Továbbá:

A. a külügyminisztérium fordítószolgálatának fordításai esetén a fordítónak igazolnia kell, hogy a kérdéses (lefordított) dokumentum a csatolt dokumentum hű fordítása; a fordító aláírását a fenti fordítószolgálatnak kell hitelesítenie; a dokumentumon a lapok csatlakozási pontján el kell helyezni a külügyminisztérium pecsétjét. Ezenkívül a lefordított dokumentumnak tartalmaznia kell a fordítószolgálat adatait, különös tekintettel a „HIVATALOS FORDÍTÁS” szavakra görögül, angolul és franciául minden oldal fejlécében; a fejlécen a fordítószolgálat ügyiratának iktatószámát is fel kell tüntetni; a láblécnek tartalmaznia kell a szolgálat adatait, nevezetesen: „GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, KÜLMINISZTÉRIUM, FORDÍTÓSZOLGÁLAT”, görögül, angolul és franciául,

B. ügyvéd általi fordítás esetén igazolni kell, hogy a szóban forgó (lefordított) dokumentum a csatolt dokumentum hű fordítása, és hogy az ügyvéd megfelelően ismeri azt a nyelvet, amelyről fordított; a dokumentumon a lapok csatlakozási pontján el kell helyezni az ügyvéd pecsétjét.

C. konzulátus vagy nagykövetség fordításai esetén elegendő, ha a fordítás ezektől a hatóságoktól származik, és ezek hitelesítik a fordítást, függetlenül a fordítók személyétől és a konzulátussal vagy a nagykövetséggel fennálló kapcsolatuk jellegétől.

ii. A büntetlen előéletről szóló igazolás érvényességéhez elegendő, ha azt a nemzeti bűnügyi nyilvántartási információs rendszer tanúsított felhasználója nyomtatja ki. A büntetlen előéletről szóló igazolás minden másolatának hitelessége ellenőrizhető a „hitelesítési kódszámának” (egyedi azonosítója), hivatkozási számának és kiállítása dátumának a http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm internetcímen elérhető nemzeti bűnügyi nyilvántartási portálon található információkkal történő összevetésével, különös tekintettel a „bűnügyi nyilvántartási ellenőrzési szolgáltatásra”.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Csak az anyakönyvvezető készíthet hitelesített másolatokat az anyakönyvi hivatal jogi aktusairól, amelyeket többnyelvű formanyomtatványokhoz csatolnak. Ezeken a hitelesített fénymásolatokon fel kell tüntetni az anyakönyvvezető aláírását és a kérdéses dokumentumot kiállító önkormányzat bélyegzőjét.

A büntetlen előéletről szóló igazolások másolatainak sajátossága az ellenőrző kód száma, a hivatkozási szám, a dátum és a nyomtatványon található vízjel.

Utolsó frissítés: 02/02/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.