Közokiratok

Olaszország

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A következő nyelveket fogadják el:

olasz (az állam hivatalos nyelve),

német a speciális jogállású Trentino-Alto Adige régióban (az 1972. augusztus 31-i 670. sz. elnöki rendelet és az 1988. július 15-i 574. sz. elnöki rendelet),

francia a speciális jogállású Valle d’Aosta (Aosta völgy) régióban (az 1948. február 26-i 4. sz. alkotmányos törvény 38. cikke),

szlovén a speciális jogállású Friuli-Venezia Giulia régióban (a 2001. február 23-i 38. sz. törvény 8. cikke).

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett közokiratok közé különösen az alábbi népesség-nyilvántartási okiratok tartoznak:

Alkalmazási kör

Közokiratok

Születés

 • Születési anyakönyvi kivonat (certificato di nascita)
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból (estratto dell’atto di nascita)
 • A születési anyakönyvi bejegyzés teljes másolata (copia integrale atto di nascita)

Életben lét

 • Életbenléti igazolás (certificato di esistenza in vita)

Haláleset

 • Halotti anyakönyvi kivonat (certificato di morte)
 • Kivonat a halálozási anyakönyvi nyilvántartásból (estratto atto di morte)
 • A halálozási anyakönyvi bejegyzés teljes másolata (copia integrale atto di morte)

Név

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból
 • A születési anyakönyvi bejegyzés teljes másolata

Házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot

 • Házassági anyakönyvi kivonat (certificato di matrimonio)
 • Kivonat a házassági anyakönyvi nyilvántartásból (estratto dell’atto di matrimonio)
 • A házassági anyakönyvi bejegyzés teljes másolata (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • A házasságkötési képességről szóló tanúsítvány (certificato di capacità di contrarre matrimonio) vagy a házasságkötési jogról szóló tanúsítvány (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Anyakönyvi kivonat (certificato di stato civile)
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból

A házasság felbontása, a különválás vagy a házasság érvénytelenítése

 • Házassági anyakönyvi kivonat
 • Kivonat a házassági anyakönyvi nyilvántartásból (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • A különválásról/házasság felbontásáról kötött megállapodás teljes másolata (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból

Bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást

 • Bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó tanúsítvány (certificato di unione civile)
 • Kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok nyilvántartásából (estratto di costituzione di unione civile)
 • A bejegyzett élettársi kapcsolatok nyilvántartásába történt bejegyzés teljes másolata (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére való képességről szóló tanúsítvány (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból

A bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése

 • Kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok nyilvántartásából
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból

Leszármazás

 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból, amely tartalmazza az apa és az anya nevét (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Lakóhely és/vagy tartózkodási hely

 • Illetőségigazolás (certificato di residenza)

Állampolgárság

 • Állampolgársági bizonyítvány (certificato di cittadinanza)
 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból

Örökbefogadás

 • Kivonat a születési anyakönyvi nyilvántartásból

Büntetlen előélet

 • Bűnügyi nyilvántartási okmány (certificato del casellario giudiziale)

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Közokiratok

Többnyelvű formanyomtatványok

Születési anyakönyvi kivonat

I. melléklet – Születés

Életbenléti igazolás

II. melléklet – Életben lét

Halotti anyakönyvi kivonat

III. melléklet – Haláleset

Házassági anyakönyvi kivonat

IV. melléklet – Házasságkötés

Házasságkötési képességről szóló tanúsítvány vagy a házasságkötési jogról szóló tanúsítvány

V. melléklet – Házasságkötési képesség

Családi állapotra vonatkozó igazolás

VI. melléklet – Családi állapot

Bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat

VII. melléklet – Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességéről szóló tanúsítvány

VIII. melléklet – Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képessége

Bejegyzett élettársi kapcsolatot tanúsító okirat

IX. melléklet – Bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállás

Illetőségigazolás

X. melléklet – Lakóhely és/vagy tartózkodási hely

Bűnügyi nyilvántartási okmány

XI. melléklet – Büntetlen előélet

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A fordítókról és a tolmácsokról nincs nyilvános jegyzék. A fordítók és a tolmácsok ugyanakkor kérhetik, hogy szerepeltessék őket (bírósági tanácsadóként) a bíróságok által kezelt nyilvántartásokban.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A 2000. december 28-i 445. sz. elnöki rendelet 18. cikke (2) bekezdésének első mondatával összhangban hiteles másolat készítésére az alábbi személyek jogosultak:

– az a köztisztviselő (pubblico ufficiale), aki a tanúsítványt/bizonyítványt kiállította, akinél annak eredeti példányát letétbe helyezték, vagy aki számára az okiratot be kell nyújtani,

– a közjegyző (notaio),

– a bíróság hivatalvezetője (cancelliere),

– az önkormányzati titkár (segretario comunale), vagy a polgármester által kijelölt más tisztviselő.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartással és az anyakönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáért a kormányzat felel, és e feladatokat az önkormányzatok polgármesterei – akik kormánytisztviselők –, valamint az általuk kijelölt személyzet látja el.

A kormánytisztviselők tanúsítványt állítanak ki a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (1989/223  sz. elnöki rendelet 33. cikke) valamint anyakönyvi kivonatot állítanak ki a vonatkozó nyilvántartásokból (396/2000. sz. elnöki rendelet 106–108. cikke).

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Ha az okirathoz olasz nyelvre történő hiteles fordítást mellékeltek, a fordítást az idegen nyelvű szöveg helyes fordításaként a diplomáciai vagy konzuli hatóság hitelesíti, vagy hivatalos fordító vagy tolmács, aki eskü alatt tanúsítja, hogy az idegen nyelvű szövegről készült fordítás helyes. A diplomáciai vagy konzuli hatóság, vagy a fordító vagy a tolmács feltünteti a nevét és a személyes adatait, és a fordítást az aláírásával látja el, vagy azt lepecsételi annak az irodának a bélyegzőjével, amelyhez tartozik és a pecsét mellett elhelyezi az aláírását; szintén feltünteti az elvégzett munkára vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatot.

A másolat hitelesítése során a másolat alján elhelyeznek egy azt tanúsító nyilatkozatot, hogy a másolat mindenben megegyezik az eredetivel; ezt felhatalmazással rendelkező köztisztviselő végzi, aki szintén feltünteti a kibocsátás helyét és idejét, a felhasznált oldalak számát, a saját teljes nevét és eljárási minőségét, majd aláírásával és az iroda pecsétjével látja el a másolatot. Ha a tanúsítványról vagy okiratról készült másolat számos lapból áll, a köztisztviselőnek az utolsó lapot megelőző valamennyi lap margóján fel kell tüntetnie az aláírását.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Amint az a 24. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összefüggésben a fentiekben már említésre került, az okiratokról készült másolatokat a felhatalmazással rendelkező köztisztviselő a másolaton elhelyezett írásbeli nyilatkozattal hitelesíti, amely tanúsítja, hogy a másolat mindenben megegyezik az eredeti okirattal.

Az ily módon hitelesített másolat „hitelesnek” minősül, ha e tanúsítás következtében a másolat az eredeti okirattal egyező joghatások kiváltására alkalmas.

Utolsó frissítés: 21/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.