Közokiratok

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A lett.

A törvény által meghatározott igen ritka esetekben lehetséges ez alól kivételt tenni: a bevándorlásról szóló törvény (Imigrācijas likums) szerint például a költségviselés jóváhagyásához vagy a tartózkodási engedély meghosszabbításához szükséges okiratok (pl. büntetlen előéletre vonatkozó igazolás, rokoni kapcsolatot igazoló okiratok másolatai, vagy a lett jogszabályok által előírt egyéb okiratok) lett, angol, francia, német vagy orosz nyelven is benyújthatók.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Születés: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya (Dzimtsarakstu departaments) által kiállított születési anyakönyvi kivonat (dzimšanas apliecība) illetve kivonat a születési nyilvántartásból (izziņa no dzimšanas reģistra); a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala (Dzimtsarakstu nodaļa) által kiállított születési anyakönyvi kivonat vagy kivonat a születési nyilvántartásból; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból (izziņa no Iedzīvotāju reģistra); lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított (eredeti vagy másodpéldány) születési anyakönyvi kivonat illetve kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Életbenlét: közjegyző (zvērināts notārs) által kiállított tanúsítvány; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított tanúsítvány.

Halál: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított halotti anyakönyvi kivonat (miršanas apliecība) illetve kivonat a halotti nyilvántartásból (izziņa no miršanas reģistra); a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala által kiállított halotti anyakönyvi kivonat illetve kivonat a halotti nyilvántartásából; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított halotti anyakönyvi kivonat (eredeti vagy másodpéldány) illetve kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Név: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított, utónév és/vagy családi név megváltoztatására vonatkozó végzés (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu); az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított tanúsítvány; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Házasság és házasságkötési képesség: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított házassági anyakönyvi kivonat (laulības apliecība) illetve kivonat a házassági nyilvántartásából (izziņa no laulības reģistra); a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala által kiállított házassági anyakönyvi kivonat illetve kivonat a házassági nyilvántartásból; a polgári törvénykönyvben (Civillikums) felsorolt vallásfelekezetek valamelyikének lelkésze által kiállított házassági anyakönyvi kivonat; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított (eredeti vagy másodpéldány) házassági anyakönyvi kivonat illetve kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Lettországban a hatóságok nem állítanak ki házasságkötési képességről szóló okiratot. Ilyen okirat helyett a családi állapotról szóló tájékoztatás kérhető.

Válás vagy házasság érvénytelenítése: válást (laulības šķiršanas apliecība) tanúsító közjegyzői okirat (notariāls akts); bírósági határozat (tiesas nolēmums); az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított tanúsítvány. a válás tényét tartalmazó, az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított kivonat a házassági nyilvántartásból; a válás tényét tartalmazó, a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala által kiállított kivonat a házassági nyilvántartásból.

Származás: bírósági ítélet; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Örökbefogadás: bírósági határozat; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Lakóhely és/vagy tartózkodási hely: az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; helyi önkormányzat által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Állampolgárság: az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Büntetlen előélet: a Belügyminisztérium Tájékoztatási Központja (Informācijas centrs) által kiállított kivonat a bűnösséget megállapító ítéletek (izziņa no sodu reģistra) nyilvántartásából; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított tanúsítvány.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Születés: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított születési anyakönyvi kivonat illetve kivonat a születési nyilvántartásból; a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala által kiállított születési anyakönyvi kivonat illetve kivonat a születési nyilvántartásából; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; valamely lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított (eredeti vagy másodpéldány) születési anyakönyvi kivonat illetve kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Életbenlét: közjegyző által kiállított tanúsítvány; valamely lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított tanúsítvány.

Halál: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított halotti anyakönyvi kivonat illetve kivonat a halotti nyilvántartásból; a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala által kiállított halotti anyakönyvi kivonat illetve kivonat a halotti nyilvántartásból; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; valamely lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított (eredeti vagy másodpéldány) halotti anyakönyvi kivonat illetve kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Házasság: az Igazságügyi Minisztérium Anyakönyvi Osztálya által kiállított házassági anyakönyvi kivonat illetve kivonat a házassági nyilvántartásból; a helyi önkormányzat anyakönyvi hivatala által kiállított házassági anyakönyvi kivonat illetve kivonat a házassági nyilvántartásból; a polgári törvénykönyvben felsorolt vallásfelekezetek valamelyikének lelkésze által kiállított házassági anyakönyvi kivonat; az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; valamely lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított (eredeti vagy másodpéldány) házassági anyakönyvi kivonat illetve kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Családi állapot: az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; valamely lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Lakóhely és/vagy tartózkodási hely: az Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból; helyi önkormányzat által kiállított kivonat a népesség-nyilvántartásból.

Büntetlen előélet: a Belügyminisztérium Tájékoztatási Központja által kiállított kivonat a bűnösséget megállapító ítéletek nyilvántartásából; lett diplomáciai vagy konzuli képviselet által kiállított tanúsítvány.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Nincs ilyen jegyzék, mert Lettországban bármely természetes személy, aki a jogszabályban meghatározott eljárás szerint felelősséget visel az okirat fordításában fellelhető hiba által okozott kárért, hitelesítheti a fordítást.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az okiratok másolatát közjegyző hitelesítheti; azon eseteket kivéve, ahol a jogszabály előírja, hogy egy másolatot közjegyzőnek kell hitelesíteni, annak pontosságát az érintett szervezet is hitelesítheti (az okiratok jogi kötőerejéről szóló törvény (Dokumentu juridiskā spēka likuma) 6. szakasza).

Egy okirat másolatának pontosságát az okiratot készítő természetes személy is hitelesítheti. Valamely természetes személy olyan okiratnak másolatának pontosságát is hitelesítheti, amelyet egy másik természetes személytől vagy szervezettől kapott, kivéve azokat az eseteket, ahol a jogszabály az okirat készítőjének egyetértését írja elő.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A fordító a fordítás helyességét a fordítás utolsó oldalán, a szöveget követően tanúsítja, lett nyelven. A fordító rávezeti a TULKOJUMS PAREIZS („a fordítás helyes”) szavakat nagybetűkkel, a fordító utónevét, családi nevét és személyazonosító számát, a fordító aláírását, a hitelesítés helyének nevét és a hitelesítés idejét (lásd A Minisztertanács 291. sz. rendelete az okiratok hivatalos nyelven készült fordításának hitelesítési eljárásáról (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Hasonló követelmények érvényesek a hiteles másolatokra (lásd a következő pontot).

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A KOPIJA („másolat”) szót nagybetűkkel rá kell írni az első oldal jobb felső sarkába. A tanúsítvány a nagybetűkkel írt KOPIJA PAREIZA („pontos másolat”) szavakból, a másolat pontosságát hitelesítő tisztviselő teljes hivatalos megnevezéséből (beleértve a szervezet teljes nevét és – amennyiben szükséges – egyéb információkat, amelyek segítségével egyértelműen azonosítható az adott személy), a tisztviselő saját aláírásából, a tisztviselő nevének olvasható kiírásából, valamint a hitelesítés időpontjából áll.

Utolsó frissítés: 10/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.