Közokiratok

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A Litván Köztársaság államnyelve a litván.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

24. cikk (1) bekezdés b) pont:

a) (1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) születési anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) születés bejegyzését tanúsító kivonat

b) közjegyző előtt egy személy életben létéről és adott helyen tartózkodásáról tett nyilatkozat;

(az Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága által kiállított) tanúsítvány egy személy életben létéről és adott helyen tartózkodásáról;

c) (1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) halotti anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) elhalálozás bejegyzését tanúsító kivonat

d) (2005. december 4-e és 2017. január 1-je között kiállított) utónév, családi név vagy állampolgárság megváltoztatásáról szóló tanúsítvány

a (2017. január 1-je után kiállított) családi állapotról szóló bejegyzés módosításáról vagy kiegészítéséről szóló bejegyzés megerősítésére vonatkozó kivonat

e) Házasság:

(1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) házassági anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) házasság bejegyzését tanúsító kivonat

Házasságkötési képesség:

Házassági tanúsítvány

Családi állapotról szóló konzuli igazolás

Családi állapotról szóló igazolás

a) az (1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) házasság felbontásáról szóló anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) házasság felbontásának bejegyzését tanúsító kivonat

házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének ügyében hozott bírósági ítélet

a különválásról nem állítanak ki okiratot.

g) –

h) –

i) az (1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) születési anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) születés bejegyzését tanúsító kivonat

egy gyermek anyja és apja által a szülői jogállás elismeréséről szóló, közjegyző által hitelesített együttes nyilatkozat

anyai/apai származást megállapító bírósági ítélet

apai/anyai származás megdöntésére irányuló ügyben hozott bírósági ítélet;

j) az (1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) születési anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) születés bejegyzését tanúsító kivonat

örökbefogadás ügyében hozott bírósági ítélet

k) a bejelentett lakóhelyre vonatkozó tanúsítvány

személyes adatok igazolása a népesség-nyilvántartásból

l) útlevél/személyazonosító igazolvány

az (1992. január 1-je és 2017. január 1-je között kiállított) születési anyakönyvi kivonat

a (2017. január 1-je után kiállított) születés bejegyzését tanúsító kivonat

állampolgárság megszerzésére, elvesztésére vagy visszaszerzésére vonatkozó végzések illetve ítéletek

m) a természetes személlyel kapcsolatosan a gyanúsítottak, vádlottak és elítéltek nyilvántartásából származó információt tartalmazó tanúsítvány

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

24. cikk (1) bekezdés c) pontja:

a) (2017. január 1-je után kiállított) születés bejegyzését tanúsító kivonat

b) –

c) (2017. január 1-je után kiállított) elhalálozás bejegyzését tanúsító kivonat

d) –

e) (2017. január 1-je után kiállított) házasság bejegyzését tanúsító kivonat

Házassági tanúsítvány

k) a bejelentett lakóhelyre vonatkozó tanúsítvány

személyes adatok igazolása a népesség-nyilvántartásból

m) a természetes személlyel kapcsolatosan a gyanúsítottak, vádlottak és elítéltek nyilvántartásából származó információt tartalmazó tanúsítvány

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Nem létezik a hiteles fordítók jegyzéke.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

– közjegyzők,

– állami és önkormányzati szervek (az általuk kiállított okiratok másolatának vonatkozásában).

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Nincsenek hiteles fordítások vagy a fordításokra vagy hiteles másolatokra vonatkozó különleges előírások. A gyakorlatban az okiratokat általában fordítóirodák vagy fordítók fordítják le, így az okiraton jelzik, hogy az adott fordítást egy fordítóiroda vagy egy fordító készítette. Egyedi esetekben a fordítást a fordító aláírásával hitelesíthetik, illetve annak helyességét közjegyző tanúsíthatja.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Amennyiben egy okiratot állami vagy önkormányzati szerv hitelesít:

az általa kiállított okirat-másolat végén egy tanúsítványt fog tartalmazni, amely a „hiteles másolat/hiteles kivonat” szavakból, az időpontból, a másolat vagy a kivonat hitelesítését végző szerv vezetőjének vagy egyéb arra feljogosított személynek a hivatali címéből, aláírásából, utónevéből vagy kezdőbetűjéből illetve családi nevéből áll.

Amennyiben egy elektronikus okirat papíralapú másolatának hitelességét informatikai eszközzel tanúsítják, a tanúsításra feljogosított jogi személy tanúsítványa a „hiteles másolat” szavakból, a tanúsításra feljogosított jogi személy nevéből és az időpontból áll. A tanúsítványt bélyegző segítségével is csatolhatják.

A közjegyzői tanúsítványmintát a következőkkel kell kiegészíteni: a közjegyzői okirat időpontja, a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző irodájának elnevezése, a közjegyző utóneve és családi neve, a közjegyzői okirat közjegyzői nyilvántartási száma, a közjegyzői okirat közjegyzői díja (amennyiben a közjegyző elengedi a közjegyzői díjat, a „díjfizetés alól mentesült” szavakat kell rávezetni), az állami nyilvántartásokban való ellenőrzés díja, az állami nyilvántartások díja, bármely egyéb szolgáltatás díja, amit az ügyfél kérésére végeztek, valamint a közjegyző aláírása.

Egy másolat/kivonat hitelességét igazoló záradék:

„___ _____________ 20_____

Alulírott, _______________________________________________________________________, ezúton tanúsítom, hogy a jelen okirat a bemutatottal mindenben megegyezik.

Közjegyzői nyilvántartási szám: ________________________

Közjegyzői díj: __________________________

Az ügyfél kérésére végzett egyéb szolgáltatás(ok) díja: _________________

A közjegyzői aláírása”

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.