Közokiratok

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A luxemburgi hatóságok részére a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében benyújtandó közokiratokat francia vagy német nyelven lehet benyújtani.

Az alábbi dokumentumok esetében az angol nyelv is elfogadott:

– Születési anyakönyvi kivonat;

– Házassági anyakönyvi kivonat;

– Apai elismerő nyilatkozat;

– Halotti anyakönyvi kivonat;

– A vezetéknév megváltoztatásának igazolása;

– Az utónév megváltoztatásának igazolása;

– A személy megadott nemét és utónevét (utóneveit) módosító közokiratok.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

–          Születési anyakönyvi kivonat;

–          A származást igazoló okiratok;

–          Házassági anyakönyvi kivonat;

–          Házasságkötési képességről szóló tanúsítvány;

–          Halotti anyakönyvi kivonat;

–          Halvaszületést tanúsító okirat;

–          Vezetéknév megváltoztatását jóváhagyó nagyhercegi rendelet;

–          Utónév (utónevek) megváltoztatását jóváhagyó nagyhercegi rendelet;

–          Tanúsítvány bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről;

–          Tanúsítvány bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról;

–          Az élettársi kapcsolat vagyonjogi vonatkozásait meghatározó vagyonjogi megállapodást tanúsító okirat;

–          Életbenléti igazolás

–          Tartózkodási igazolás

–          Meghosszabbított tartózkodási igazolás;

–          Egy adott címre történő bejelentkezés igazolása;

–          A személy megadott nemét és utónevét (utóneveit) módosító miniszteri rendelet;

–          A nemváltoztatásra vonatkozó bírósági határozat;

–          Az állampolgárságról szóló miniszteri rendelet;

–          Állampolgársági igazolás;

–         Apaság közjegyzői előtti elismerése;

–          Erkölcsi bizonyítvány (3., 4. vagy 5. nyilvántartási szám), ha a személy büntetlen előéletű;

–          A választói névjegyzékbe való felvétel igazolása;

–          Az anyakönyvi okmányok többnyelvű kivonatai az ICCS 16. sz. egyezménye szerint;

–          A születést megállapító bírósági határozat

–          Az egyszerű örökbefogadásra vonatkozó bírósági határozat;

–          Teljes örökbefogadásról szóló bírósági határozat;

–          Az örökbefogadást felbontó bírósági határozat;

–          A származást megállapító bírósági határozat (anyaság vagy apaság megállapítása iránti kérelem);

–          A származást vitató bírósági határozat (anyaság vagy apaság vitatása);

–          A házasság felbontásáról szóló bírósági határozat;

–          A házasság érvénytelenségét megállapító bírósági határozat;

–          A különválással kapcsolatos bírósági határozat;

–          Holtnak nyilvánító bírósági határozat;

–          Az örökbefogadást felbontó bírósági határozat.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

–          Születési anyakönyvi kivonat (csak a nyilvántartásból származó kivonat);

–          Életbenléti igazolás

–          Halotti anyakönyvi kivonat (csak a nyilvántartásból származó kivonat);

–          Házassági anyakönyvi kivonat (csak a nyilvántartásból származó kivonat);

–          Tanúsítvány bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről;

–          Tanúsítvány bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról;

–          Tartózkodási igazolás

–          Erkölcsi bizonyítvány (3., 4. vagy 5. nyilvántartási szám), ha a személy büntetlen előéletű.

Ez a felsorolás kimerítő, ami azt jelenti, hogy a fenti felsorolásban nem szereplő közokirathoz nem csatolható többnyelvű formanyomtatvány.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Hiteles fordítások készítésére a nemzeti jog szerint jogosult személyek jegyzéke a Luxemburgi Nagyhercegség Igazságügyi Minisztériumának honlapján található a következő címen:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Hiteles másolatok készítésére jogosultak az önkormányzati hivatalok. A másolat elkészítésekor az önkormányzati hatóság számára díjat (taxe de chancellerie) kell fizetni.

A hiteles másolat átvételéhez a másolatot kérő személynek be kell vinnie a dokumentumot a Népességi Hivatalhoz vagy lakóhelye szerinti önkormányzati hivatal titkárságára.

Az önkormányzati tisztviselő a hiteles másolatot a helyszínen, a másolatot kérő által rendelkezésre bocsátott eredeti példány felhasználásával készíti el.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A hiteles fordításokon szerepel a hiteles fordító aláírása.

A hiteles másolatot el kell látni az önkormányzat bélyegzőjével, a másolatot kiállító önkormányzati tisztviselő aláírásával, valamint illetékbélyeggel.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hiteles másolatot el kell látni az önkormányzat bélyegzőjével, a másolatot kiállító önkormányzati tisztviselő aláírásával, valamint illetékbélyeggel.

Utolsó frissítés: 14/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.