Közokiratok

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Málta a máltai és az angol nyelvet fogadja el.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke a következőket tartalmazza: születési anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló tanúsítvány, házassági anyakönyvi kivonat, tanúsítvány a bejegyzett élettársi kapcsolatról, halotti anyakönyvi kivonat, valamint magatartásra vonatkozó igazolás.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

A következő közokiratokhoz csatolható fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány: születési anyakönyvi kivonat, családi állapotot igazoló tanúsítvány, házassági anyakönyvi kivonat, tanúsítvány a bejegyzett élettársi kapcsolatról, halotti anyakönyvi kivonat, valamint magatartásra vonatkozó igazolás. A házasságkötési képességet és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét igazoló okiratok megegyeznek, és a családi állapotot igazoló tanúsítványként ismertek.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Mivel Málta a fordítókat nem tekinti felhatalmazással rendelkező szakembereknek, nem vezet jegyzéket a hiteles fordítások készítésére képesítéssel rendelkező személyekről. A fordítókra vonatkozó jogi keret hiányában a Külügyi és Európa-ügyi Minisztérium a fordításokat készítő személyek aláírásának nyilvántartásba vételére szolgáló rendszert működtet. Ez az aláírásokat tartalmazó adatbázis nem nyilvános, azt csak az említett minisztérium használhatja a fordításokat készítő személyek aláírásának ellenőrzésére és egybevetésére. További információk a következő internetcímen érhetők el: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Az Igazságügyi, Esélyegyenlőségi és Közigazgatási Minisztérium szintén rendelkezik egy tolmács- és fordítói jegyzékkel, amelyet a https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx internetes oldalon tesz közzé, és amely referenciaként szolgálhat.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az ügyvédek/közjegyzők bevett gyakorlata, hogy másolatot készítenek a közokiratokról, méghozzá az eredeti közokiratról készített hiteles másolatok formájában. Az az okirat benyújtását előíró szerv mérlegelésétől függ, hogy elfogad-e másolatokat. A közokiratokról a bíróságok is készíthetnek hiteles másolatokat.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Az okiratokról készített hiteles másolatokon általában szerepel egy annak tanúsítására szolgáló nyilatkozat, hogy az adott dokumentum egy hiteles másolat, valamint szintén szerepel a hiteles másolat készítésére felhatalmazással rendelkező személy pecsétje és aláírása. A hiteles fordításokon feltüntetik a fordítás keltét, valamint a fordító aláírását és pecsétjét.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Az okiratokról készített hiteles másolatokon általában szerepel egy annak tanúsítására szolgáló nyilatkozat, hogy az adott dokumentum egy hiteles másolat, valamint szintén szerepel a hiteles másolat készítésére felhatalmazással rendelkező személy pecsétje és aláírása.

Utolsó frissítés: 27/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.