Közokiratok

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Csak a holland nyelvű okiratokat fogadják el.

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi okirat, kivéve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességével és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállással kapcsolatos okiratokat (a g) pont második fele), valamint a büntetlen előéletre vonatkozó okiratokat (m) pont), mivel Hollandia nem alkalmaz ilyen okiratokat. A rendelet hatálya alá az alábbiakkal kapcsolatos aktusokra vonatkozó közokiratok tartoznak:

a) születés;

b) életben lét;

c) haláleset;

d) név;

e) házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot;

f) a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése;

g) bejegyzett élettársi kapcsolat;

h) bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése;

i) leszármazás;

j) örökbefogadás;

k) lakóhely és/vagy tartózkodási hely;

l) állampolgárság.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

A születéssel, életben léttel, halálesettel, házasságkötéssel, házasságkötési képességgel, családi állapottal, bejegyzett élettársi kapcsolattal és a lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel kapcsolatos okiratok.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A hiteles tolmácsok és fordítók nyilvántartása teljes körű listát tartalmaz a hiteles tolmácsokról és fordítókról.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

– A helyi önkormányzatok, azon közokiratok tekintetében, amelyeket jogosultak kiállítani

– A konzuli képviseletek, azon közokiratok tekintetében, amelyeket jogosultak kiállítani

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A hiteles másolatnak meg kell jelölnie, hogy a benne foglalt adatok az eredeti okiratból vagy adatbázisból származnak. A másolaton szerepelnie kell az okirat kiállítására illetékes tisztviselő aláírásának, valamint az okirat kiállítása helyének és idejének. A másolatot rendszerint hivatalos pecséttel is ellátják.

A hitelesített másolat tartalmazza, hogy az okirat megegyezik az eredetivel. A másolaton szerepelnie kell az okirat kiállítására illetékes tisztviselő aláírásának, valamint az okirat kiállítása helyének és idejének.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hitelesített másolat tartalmazza, hogy az okirat megegyezik az eredetivel. A másolaton szerepelnie kell az okirat kiállítására illetékes tisztviselő aláírásának, valamint az okirat kiállítása helyének és idejének.

Utolsó frissítés: 26/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.