Közokiratok

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

A lengyel

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

1) a születési anyakönyvi kivonat rövidített formája;

2) a teljes születési anyakönyvi kivonat;

3) az anyakönyvi hivatal nyilvántartásának tartalmát megállapító bírósági határozat;

4) közjegyző által hitelesített életbenléti igazolás;

5) a halotti anyakönyvi kivonat rövidített formája;

6) a teljes halotti anyakönyvi kivonat;

7) a holtnak nyilvánításról hozott bírósági határozat;

8) a holtnak nyilvánításról hozott határozatot megsemmisítő bírósági határozat;

9) a halál tényének bírósági megállapításáról szóló bírósági határozat;

10) halál tényének bírósági megállapításáról szóló határozatot megsemmisítő bírósági határozat;

11) az anyakönyvi hivatal vezetőjének határozata a vezetéknév és az utónév megváltoztatásáról;

12) a házassági anyakönyvi kivonat rövidített formája;

13) a teljes házassági anyakönyvi kivonat;

14) családi állapot igazolása;

15) igazolás arról, hogy a lengyel jog szerint nem áll fenn házassági akadály;

16) tizennyolc éven aluli nő számára a házasságkötést engedélyező bírósági határozat;

17) mentális betegségben szenvedő vagy tanulási rendellenességgel küzdő személyek számára, vagy házastárs egyenes ági rokonai számára házasságkötést engedélyező bírósági határozat;

18) házasság fennállását megállapító bírósági határozat;

19) házasság fenn nem állását megállapító bírósági határozat;

20) bírósági határozat a házasság felbontásáról;

21) bírósági határozat különválásról;

22) bírósági határozat különválás megszüntetéséről a házasság felbontása nélkül;

23) házasság érvénytelenségét megállapító bírósági határozat;

24) örökbefogadásról szóló bírósági határozat;

25) bírósági határozat örökbefogadás megszüntetéséről;

26) apaságot megállapító bírósági határozat;

27) anyaságot megállapító bírósági határozat;

28) apaság megtámadása tárgyában hozott bírósági határozat;

29) anyaság megtámadása tárgyában hozott bírósági határozat;

30) gyermek elismerése érvénytelenségét megállapító bírósági határozat;

31) gyermek elismerését megsemmisítő bírósági határozat;

32) állandó lakóhely létesítéséről szóló igazolás;

33) tartózkodási hely létesítéséről szóló igazolás;

34) adott helyen való tartózkodás igazolása;

35) lengyel állampolgárként való elismerésről szóló határozat;

36) a lengyel állampolgárság visszaállításáról szóló határozat;

37) a lengyel állampolgárság megerősítéséről szóló határozat;

38) hazatelepülőként való elismerésről szóló határozat;

39) az érdekelt fél kérelmére kiállított igazolás arról, hogy az illető nem szerepel a nemzeti bűnügyi nyilvántartásban;

40) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelv (HL L 329., 1993.12.30., 34. o.), és az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelv (HL L 368., 1994.12.31., 38. o.) megfelelő rendelkezéseivel összhangban az önkormányzati hatóságok által azon más uniós tagállamban élő lengyel állampolgárok számára kibocsátott igazolás, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánják gyakorolni passzív vagy aktív választójogukat az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

1) a születési anyakönyvi kivonat rövidített formája;

2) a házassági anyakönyvi kivonat rövidített formája;

3) a halotti anyakönyvi kivonat rövidített formája;

4) családi állapot igazolása;

5) igazolás arról, hogy a lengyel jog szerint nem áll fenn házassági akadály;

6) állandó lakóhely létesítéséről szóló igazolás;

7) tartózkodási hely létesítéséről szóló igazolás;

8) adott helyen való tartózkodás igazolása;

9) közjegyző által hitelesített életbenléti igazolás;

10) az érdekelt fél kérelmére kiállított igazolás arról, hogy az illető nem szerepel a nemzeti bűnügyi nyilvántartásban.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Lengyelországban a hiteles fordítások készítésére képesítéssel rendelkező személyek az Igazságügyi Minisztérium által a hiteles fordítókról vezetett listájára felvett hiteles fordítók. A lista a hivatalos információs közlönyben (Biuletyn Informacji Publicznej) található: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Ez a hiteles fordítói és tolmácsszakmáról szóló 2004. november 25-i törvény (Jogi Közlöny (Dziennik Ustaw), 2017., 1505. sz.) rendelkezéseiből következik.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Lengyelországban a közjegyzők azok a hatóságok, amelyek hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy igazolják a hivatalos másolatok, kivonatok és nem hivatalos másolatok egyezését a nekik bemutatott dokumentumokkal. Ez a közjegyzőkről szóló 1991. február 14-i törvény (Jogi Közlöny 2017., 1505. sz.; 2018., 398., 723. és 1496. sz.) rendelkezéseiből következik.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

a) a hiteles fordítás jellemzői: A fordítást tartalmazó dokumentumon szerepel a hiteles fordító bélyegzőjének lenyomata, karimáján a fordító utónevével és vezetéknevével, valamint annak a nyelvnek a megjelölése, amelyből és amelyre történő fordításra a fordító jogosult, továbbá a fordító sorszáma a hiteles fordítók listáján. Valamennyi hiteles fordításon szerepel az a szám is, amely alatt a fordító a hiteles fordítók nyilvántartásában (repertorium) szerepel. Ezen túlmenően a hiteles fordító azt is megjelöli, hogy egy adott hiteles fordítás eredeti dokumentumból, fordításból vagy másolatból készült-e, valamint hogy az a fordítás vagy másolat hitelesített volt-e, és ha igen, ki által hitelesített.

b) a hitelesített másolatok jellemzői — másolat közjegyzőnek bemutatott dokumentummal való egyezésének közjegyzői hitelesítése úgy történik, hogy a közjegyző pecsét vagy nyomtatott felirat formájában, vagy külön lapon záradékot fűz a dokumentumhoz. Amennyiben a hitelesítő záradékot külön lapként csatolják, a lapot tartósan hozzá kell kapcsolni a dokumentumhoz úgy, hogy az a dokumentumot kövesse, ne pedig megelőzze, és az összeillesztés helyén el kell helyezni a közjegyző hivatalos pecsétjének lenyomatát. A záradékot ugyanazon a lapon is fel lehet tüntetni, mint a tanúsítvány tárgyát képező irat másolatát, feltéve, hogy a záradék tartalma egyértelműen elkülönül a dokumentum tartalmától. Ha a hitelesítendő dokumentumnak különleges jellemzői vannak (pl. megjegyzések, javítások, sérülések), a közjegyző a tanúsítási záradékban erre megfelelő utalást tesz. Minden tanúsítási záradékban fel kell tüntetni a tanúsítás megtörténtének időpontját és helyét, a közjegyzőiroda megjelölését, a közjegyző bélyegzőjét és aláírását, és amennyiben ezt kérik, a közjegyző eljárásának időpontját is.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hitelesített másolatok jellemzői — másolat közjegyzőnek bemutatott dokumentummal való egyezésének közjegyzői hitelesítése úgy történik, hogy a közjegyző pecsét vagy nyomtatott felirat formájában, vagy külön lapon záradékot fűz a dokumentumhoz. Amennyiben a hitelesítő záradékot külön lapként csatolják, a lapot tartósan hozzá kell kapcsolni a dokumentumhoz úgy, hogy az a dokumentumot kövesse, ne pedig megelőzze, és az összeillesztés helyén el kell helyezni a közjegyző hivatalos pecsétjének lenyomatát. A záradékot ugyanazon a lapon is fel lehet tüntetni, mint a tanúsítvány tárgyát képező irat másolatát, feltéve, hogy a záradék tartalma egyértelműen elkülönül a dokumentum tartalmától. Ha a hitelesítendő dokumentumnak különleges jellemzői vannak (pl. megjegyzések, javítások, sérülések), a közjegyző a tanúsítási záradékban erre megfelelő utalást tesz. Minden tanúsítási záradékban fel kell tüntetni a tanúsítás megtörténtének időpontját és helyét, a közjegyzőiroda megjelölését, a közjegyző bélyegzőjét és aláírását, és amennyiben ezt kérik, a közjegyző eljárásának időpontját is.

Utolsó frissítés: 18/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.