Közokiratok

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Portugál

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Születés:

 • Születési anyakönyvi kivonat

Életben lét:

 • Közjegyző vagy a községi hivatal által kiállított életbenléti igazolás (a közjegyzőkről szóló törvény 161. cikke)

Haláleset:

 • Halotti anyakönyvi kivonat

Név:

 • Születési anyakönyvi kivonat

Házasságkötés:

 • Születési anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel

Házasságkötési képesség:

 • Házasságkötési képességről szóló tanúsítvány

Családi állapot:

 • Születési anyakönyvi kivonat

A házasság felbontása:

 • Születési anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel
 • Házassági anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel
 • A házasság közös megegyezéssel történő felbontásáról szóló, az anyakönyvi hivatal által kiállított tanúsítvány
 • A házasság felbontásáról szóló, a bíróság által kiállított tanúsítvány

Különválás:

 • Születési anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel
 • Házassági anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel
 • A közös megegyezéssel történő különválásról szóló, az anyakönyvi hivatal által kiállított tanúsítvány
 • A bíróság által kiállított tanúsítvány

A házasság érvénytelenítése:

 • Születési anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel
 • Házassági anyakönyvi kivonat, a vonatkozó megjegyzéssel

Leszármazás:

 • Születési anyakönyvi kivonat

Örökbefogadás:

 • Születési anyakönyvi kivonat

Lakóhely és/vagy tartózkodási hely:

 • A községi hivatal által kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Állampolgárság:

 • Állampolgársági bizonyítvány

Büntetlen előélet:

 • A büntetlen előélet igazolására szolgáló tanúsítvány

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Halotti anyakönyvi kivonat
 • Házassági anyakönyvi kivonat
 • Házasságkötési képességről szóló tanúsítvány
 • A büntetlen előélet igazolására szolgáló tanúsítvány

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Nem alkalmazandó

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

 • Anyakönyvi hivatalok
 • Közjegyzők
 • Községi hivatalok
 • Postai alkalmazottak (CTT)
 • Hivatalosan elismert kereskedelmi és iparkamarák
 • Ügyvédek
 • Jogtanácsosok

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

– Hiteles fordítások:

Az idegen nyelven készült okirathoz fordítást kell csatolni; az okirat fordítását elkészítheti portugál közjegyző, az abban az országban működő portugál konzulátus, amelyben az okiratot kiállították, ezen ország Portugáliában működő konzulátusa, vagy pedig egy megfelelő fordító, akinek eskü alatt vagy ünnepélyesen nyilatkozatot kell tennie a közjegyző előtt arról, hogy a fordítás hű az eredetihez.

 • Fordítást az 1992. október 29-i 244/92. sz. törvényerejű rendelettel összhangban elismert kereskedelmi és iparkamarák, valamint az ügyvédek és jogtanácsosok is készíthetnek.

A fordításnak meg kell jelölnie, hogy az eredeti okirat milyen nyelven íródott, és tartalmaznia kell egy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a lefordított szöveg az eredeti hű fordítása és egyezik annak szövegével.

Ha a fordítást hiteles fordító készítette, aki a saját fordítását hitelesítési záradékkal látja el, vagy a hitelesítési záradékot külön lapon csatolja, e fordítónak meg kell jelölnie, hogy a fordítás milyen módon készült, valamint fel kell tüntetnie a fent említett adatokat. A fordításnak szintén utalnia kell az eredeti okiraton szereplő összes pecsétre vagy egyéb jogi jelzésre, bélyegzőre, illetve fizetéssel kapcsolatos információra, valamint egyértelműen meg kell jelölnie a szövegben azonosított bármely olyan szabálytalanságot vagy hiányosságot, amely megkérdőjelezi a cselekményt vagy okiratot.

– Hiteles másolatok:

A fénymásolt okiraton az alábbi információkat kell feltüntetni vagy szerepeltetni: nyilatkozat arról, hogy a másolat megfelel az eredetinek, a cselekmény helye és ideje, a másolatot hitelesítő személy neve és aláírása, valamint a hitelesítést végző szerv azonosítására szolgáló hivatalos pecsét vagy valamely egyéb jelzés, mint például a kiállító szerv hivatalos pecsétje.

MEGJEGYZÉS: Az 1992. október 29-i 244/92. sz. törvényerejű rendelettel összhangban elismert kereskedelmi és iparkamarák, valamint az ügyvédek és jogtanácsosok által valamely okiratól készített fordítás vagy az okirat hitelesítése csak abban az esetben érvényes, ha azt informatikai rendszerben nyilvántartásba vették; ezért a fenti elemeken felül a fordításnak vagy a hitelesítésnek az informatikai rendszer által generált azonosítószámot is tartalmaznia kell. – 2006. június 29-i 657-B/2006. sz. miniszteri végrehajtási rendelet (Portaria).

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A hiteles másolatoknak tartalmazniuk kell a másolatot hitelesítő személy nevét és beosztását, valamint a hitelesítés keltét; a kiállító szervnek a fenti információk megadásán felül az okiratot le is kell pecsételnie.

A büntetlen előélet igazolására szolgáló tanúsítvány alfanumerikus hitelesítést és hozzáférési kódot tartalmaz, ami lehetővé teszi az eredeti okirat hitelességének ellenőrzését.

Utolsó frissítés: 20/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.