Közokiratok

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

román

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet hatálya alá tartozó közokiratok például: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, a lakóhely Országos Névjegyzékbe bejegyzett igazolása (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP), hatósági erkölcsi bizonyítványok (vagy diplomáciai vagy konzuli képviseleteken beszerzett tanúsítványok a büntetlen előélet jogi értékű igazolásáról), életbenléti igazolások, állampolgársági igazolások, személyállapoti kérdésekben (válás, örökbefogadás stb.) hozott bírósági határozatok.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Azok a közokiratok, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható, a következők: születési anyakönyvi kivonat, amelyhez az I. mellékletben található többnyelvű formanyomtatványt csatolják; életbenléti igazolás, amelyhez a II. mellékletben található többnyelvű formanyomtatványt csatolják; halottvizsgálati bizonyítvány, amelyhez a III. mellékletben található többnyelvű formanyomtatványt csatolják; házassági anyakönyvi kivonatok, amelyekhez a IV. mellékletben található többnyelvű formanyomtatványt csatolják; az RNEP-ben nyilvántartott lakóhely-igazolások, amelyekhez a X. mellékletben található többnyelvű formanyomtatványt csatolják; és a hatósági erkölcsi bizonyítványok, amelyekhez a XI. mellékletben található többnyelvű formanyomtatványt csatolják.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A felhatalmazott tolmácsok és fordítók naprakész listája elérhető az Igazságügyi Minisztérium honlapján itt.

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A nemzeti jog a következő típusú hatóságokat hatalmazza fel hiteles másolatok készítésére: közjegyzők, közjegyzői kamarák (a kamarák másolatot állíthatnak ki a területükön korábban vagy jelenleg működő közjegyzők által készített közjegyzői okiratokról, akiknek archívumát a jogszabálynak megfelelően az adott kamarák átvették), Románia konzuli képviseletei és külföldi diplomáciai képviseletek, helyi tanácsok titkárai olyan településeken és városokban, amelyekben nem működnek közjegyzői irodák.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

I. A hiteles másolatok (a román jog szerintcopii legalizate) a másolat tanúsítványában szereplő következő elemek alapján azonosíthatók:

 • az elkészítés száma és dátuma,
 • a másolatot készítő közjegyző neve és vezetékneve / közjegyzői iroda neve.

II. A hiteles fordítások a következő elemek alapján azonosíthatók:

II.A. ha a fordítást hivatalos tolmács és fordító végezte, akinek aláírását közjegyző hitelesítette:

 • a fordítás végén a felhatalmazott tolmács és fordító beilleszti a következő fordítási hitelesítési záradékot: Alulírott … (az engedélyben szereplő név és vezetéknév), a román igazságügyi minisztérium által kiadott, …-i, …-engedély alapján feljogosított idegen nyelvű tolmács és fordító, igazolom a …ról/-ről …-ra/-re történő fordítás pontosságát, hogy a benyújtott szöveget hiánytalanul, kihagyások nélkül lefordították, és a fordítás nem torzította el az irat tartalmát vagy jelentését. A fordítani kért irat teljes terjedelmében/kivonat formájában összesen … oldalas, megnevezése/címe: …, kibocsátója: … és azt teljes terjedelmében/kivonat formájában benyújtották nekem. Az összesen … oldalas irat fordítása a … számon ÉÉÉÉ.HH.NN. napon benyújtott írásbeli kérelemnek megfelelően készült, és azt archívumomban fogom őrizni. Átvettem … RON díjat a … számú nyugta/adóbizonylat/fizetési megbízás ellenében ÉÉÉÉ.HH.NN. napon. …FELHATALMAZOTT TOLMÁCS ÉS FORDÍTÓ (aláírás és bélyegző).”

A fordításhoz mellékelve van a lefordított irat másolata. A hiteles tolmács és fordító bélyegzője és aláírása az oldalak illesztései melletti margókra kerül, így a bélyegző az irat összes számozott, tűzött, összevarrt vagy összefűzött oldalán látható.

 • Ezt követi a hiteles tolmács/fordító aláírásának közjegyző, diplomáciai vagy konzuli képviselet általi hitelesítése, amely igazolja, hogy a lényeges feltételek teljesültek, a dátum (év, hónap, nap), a hiteles tolmács és fordító vezetékneve és neve, a hiteles tolmács és fordító személyes megjelenésének ténye / aláírás-minta leadása a közjegyzői irodában, a fordításra bemutatott irat jogszabály szerinti minősítése, valamint a fordító fordításon lévő aláírásának megerősítése; ezt követi a közjegyző aláírása és bélyegzője. A közjegyző bélyegzőjét a szomszédos oldalak szomszédos margójára nyomják rá, így az irat minden oldalára rákerül.

Megjegyzés: Ha az iratot románról idegen nyelvre vagy idegen nyelvről egy másik idegen nyelvre fordítják, a fordítás hitelesítését és a fordító aláírásának közjegyző általi hitelesítését is a fordítás idegen nyelvén kell elkészíteni.

II.B. amennyiben a fordítást közjegyző végezte (ha az idegen nyelv az anyanyelve, vagy ha az Igazságügyi Minisztérium tolmácsként vagy fordítóként tanúsította):

 • a fordítás hitelesítésének száma és kelte, a fordítást végző közjegyző vezeték- és keresztneve, anyanyelve, vagy adott esetben az Igazságügyi Minisztérium által kiállított hiteles tolmács- és fordítóigazolványának száma.

A közjegyzők által végzett fordítások egyéb azonosító elemei és jellemzői:

 • a fordításhoz mellékelve van a lefordított irat másolata. A közjegyző bélyegzője és aláírása az oldalak illesztései melletti margókra kerül, így a bélyegző az irat összes számozott, tűzött, összevarrt vagy összefűzött oldalán látható,
 • a fordítás végére kerül a fordítás hitelesítése (amelyet az alábbi melléklettel összhangban jogszabály kifejezetten szabályoz). Ez igazolja a fordítás pontosságát, azt, hogy a fordításra szánt szöveget hiánytalanul, kihagyások nélkül lefordították, és a fordítás nem torzította el a szöveg tartalmát vagy jelentését; A tanúsítvány a következőkre is hivatkozásokat tartalmaz: anyanyelv vagy adott esetben a fordító- és tolmácsigazolvány száma és kiállításának dátuma, a hitelesítés nyelve, a fordításra bemutatott irat jogszabály szerinti minősítése stb.,
 • ezt követi a közjegyző aláírása és bélyegzője.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

 • hiteles másolat készíthető az eredeti okiratról, vagy adott esetben annak másodpéldányáról (azokban az esetekben, amikor jogszabály előírja, hogy a közjegyzői cselekmény felei az eredeti iratok helyett másodpéldányt kapnak),
 • hiteles másolat készülhet a teljes iratról, vagy adott esetben annak egyes részeiről. Ez utóbbi esetben a másolaton az irat tartalmának reprodukciója felett a „KIVONAT” szót kell elhelyezni, és a másolat hitelesítésében erre utalni kell,
 • a másolat hitelesítésének tartalmát jogszabály szabályozza, és a következőket tartalmazza: a) igazolást arról, hogy a másolat megfelel a bemutatott iratnak, b) az irat kelte, c) az egybevetést végző titkár aláírása, d) az iratnak az okiratban látható neve, vagy ha ilyen nincsen, akkor az okirat által létrehozott jogviszonynak megfelelő név,
 • az irat fénymásolatára közvetlenül a szöveg alatt a következő szöveggel ellátott bélyegző kerül: „tanúsítvány a hátoldalon” vagy adott esetben „a tanúsítvány lent”,
 • a tanúsítvány esettől függően a hitelesítendő irat hátoldalára (ha egyoldalas iratról van szó) vagy az irat alá (ha az irat szövege a hátoldalon vagy több oldalon folytatódik) kerül,
 • a többoldalas iratokat összevarrják vagy összefűzik. Ebben az esetben – hasonlóan ahhoz, amikor a tanúsítványt mellékletként csatolják, a közjegyző bélyegzője az okirat lapjai közé vagy részben az okirat oldalára, részben a mellékletre kerül,
 • a közjegyzői irattárból kiadmányozott hiteles másolatok hat hónapig érvényesek (a hitelesítés az okirat eredetére vonatkozik: közjegyzői irattár, vagy adott esetben a felek által biztosított); a felek által átadott iratok hiteles másolatának érvényességi ideje nincsen korlátozva,
 • az igazoláson szerepel a közjegyző vagy a közjegyzői iroda másolatot az eredetivel összevető titkára vagy adott esetben a konzul aláírása,
 • a hiteles másolaton szerepel a közjegyző, vagy adott esetben a konzul bélyegzője, valamint szárazbélyegzője.
Utolsó frissítés: 03/08/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.