Közokiratok

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Szlovénia hivatalos nyelve a szlovén. Csak és kizárólag az olasz vagy magyar kisebbségek lakta településeken az olasz vagy a magyar szintén hivatalos nyelv (a Szlovén Alkotmány 11. cikke).

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

Az alábbi rendelet hatálya alá eső közokiratok tájékoztató jellegű listája:

- születési anyakönyvi kivonat
- életbenléti igazolás
- halotti anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat vagy anyakönyvi kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatról
- ideiglenes tartózkodási igazolás vagy lakcímkártya
- büntetlen előítéletet igazoló okirat

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

Azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható:


- születés (I. melléklet)
- életbenléti igazolás (II. melléklet)  
- elhalálozás (III. melléklet)
- házasságkötés (IV. melléklet)
- házasságkötési képesség (V. melléklet)
- bejegyzett élettársi kapcsolat (VII. melléklet)
- bejegyzett élettársi jogviszony (IX. melléklet)
- lakóhely és/vagy tartózkodási hely (X. melléklet)
- büntetlen előélet (XI. melléklet)

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

A nemzeti jog értelmében a hiteles fordítások készítésére képesített személyek jegyzéke, ha van ilyen:

a szlovén jog értelmében a bírósági tolmácsok a köziratok hiteles fordításának készítésére képesített személyek. A bírósági tolmácsok naprakész jegyzékét az Igazságügyi Minisztérium honlapján találja:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

A nemzeti jog alapján hiteles másolatok készítésére felhatalmazott szervek tájékoztató jellegű listája:

A szlovén jog alapján a hiteles másolatok készítésére felhatalmazott szervek a közjegyzők, akik jegyzékét a Szlovák Közjegyzői Kamara [Notarska zbornica Slovenije] vezeti és honlapján teszi közzé; https://www.notar-z.si/poisci-notarja, valamint egyéb szervek (közigazgatási egységek [upravne enote]), melyek közigazgatási működésük során leiratokat [prepis] vagy másolatokat hitelesíthetnek. A közigazgatási egységek elérhetőségeit itt találhatja: http://www.upravneenote.gov.si/.

Ha a leiratot vagy a másolatot hitelesítő tisztviselő nem beszéli a nyelvet, amelyen az adott leirat vagy másolat íródott, bírósági tolmácsot rendelhet ki, aki elvégzi a leiratnak vagy a másolatnak az eredeti dokumentummal való összehasonlítását. A bírósági tolmácsok jegyzéke az Igazságügyi Minisztérium honlapján elérhető: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A hitelesített fordítások vagy másolatok felismerésére szolgáló információk:

A hitelesített fordítások vagy másolatok szemrevételezéssel felismerhetők, mivel mindegyik fordítás vagy másolat a bírósági tolmács vagy a közjegyző pecsétjével van ellátva, ami egyértelműen jelzi, hogy az adott dokumentum az eredeti példány fordítása vagy másolata.

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

Lásd az f) pontot.

Utolsó frissítés: 03/08/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.