Közokiratok

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

A 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja - azok a nyelvek, amelyeken a tagállam elfogadja a hatóságainak bemutatandó közokiratokat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint

Svéd

A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja - az e rendelet hatálya alá tartozó közokiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

A nemzeti okiratok tájékoztató jellegű jegyzéke

 1. Születés
  Kivonat a nyilvántartásból, születés
 2. Életbenlét
  Személyazonosító igazolvány a tartózkodásra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 3. Halál
  Kivonat a nyilvántartásból, elhalálozás
  A svéd adóhivatal (Skatteverket) szintén kiállít a hamvasztásról illetve temetésről szóló tanúsítványt, amelyre a hamvasztás illetve temetés megtörténte előtt van szükség. A holttest skandináv országokból történő elszállításához vagy oda történő szállításához létezik nemzetközi laissez-passer is. A vámhivatal kiállít továbbá halottvizsgálati bizonyítványt és rokoni jelentést, amely elsősorban az elhunyt személy és bármely hozzátartozó vonatkozásában tartalmaz információkat.
 4. Név
  Személyazonosító igazolvány a névre vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 5. Házasság
  Kivonat a nyilvántartásból, házasság
  Értesítés házasságkötésről
 6. Házasságkötési képesség
  Házassági tanúsítvány
  Házassági anyakönyvi kivonat
 7. Házasság (családi állapot)
  Személyazonosító igazolvány a családi állapotra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 8. Bejegyzett élettársi kapcsolat
  Személyazonosító igazolvány az élettársi kapcsolatra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 9. Élettársi kapcsolat (élettársi kapcsolati státusz)
  Személyazonosító igazolvány az élettársi kapcsolati státuszra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 10. Származás
  Személyazonosító igazolvány a származásra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 11. Örökbefogadás
  Nem alkalmazandó
 12. Lakóhely
  Személyazonosító igazolvány a tartózkodásra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 13. Állampolgárság
  Személyazonosító igazolvány az állampolgárságra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 14. Büntetlen előélet:
  A bűnügyi nyilvántartásról szóló (1998:620. sz.) törvény 9. szakaszának (2) bekezdése alapján kiállított kivonat a rendőrhatóság bűnügyi nyilvántartásából, amely tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, vagy letelepedési engedély iránti kérelemmel kapcsolatban külföldi hatóság előtt történő bemutatás céljából kerül kiállításra olyan esetekben, amikor a kérelmező jogai a külföldi országban ilyen kivonaton alapulnak.

A 24. cikk (1) bekezdésének c) pontja - azon közokiratok jegyzéke, amelyekhez megfelelő fordítási segédletként többnyelvű formanyomtatvány csatolható

A nemzeti okiratok tájékoztató jellegű jegyzéke:

 1. Születés
  Kivonat a nyilvántartásból, születés
 2. Életbenlét
  Személyazonosító igazolvány a tartózkodásra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 3. Halál
  Kivonat a nyilvántartásból, elhalálozás
  A svéd adóhivatal (Skatteverket) szintén kiállít a hamvasztásról illetve temetésről szóló tanúsítványt, amelyre a hamvasztás illetve temetés megtörténte előtt van szükség. A holttest skandináv országokból történő elszállításához vagy oda történő szállításához létezik nemzetközi laissez-passer is. A vámhivatal kiállít továbbá halottvizsgálati bizonyítványt és rokoni jelentést, amely elsősorban az elhunyt személy és bármely hozzátartozó vonatkozásában tartalmaz információkat.
 4. Név
  Személyazonosító igazolvány a névre vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 5. Házasság
  Kivonat a nyilvántartásból, házasság
  Értesítés házasságkötésről
 6. Házasságkötési képesség
  Házassági tanúsítvány
  Házassági anyakönyvi kivonat
 7. Házasság (családi állapot)
  Személyazonosító igazolvány a családi állapotra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 8. Bejegyzett élettársi kapcsolat
  Személyazonosító igazolvány az élettársi kapcsolatra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 9. Élettársi kapcsolat (élettársi kapcsolati státusz)
  Személyazonosító igazolvány az élettársi kapcsolati státuszra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 10. Származás
  Személyazonosító igazolvány a származásra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 11. Örökbefogadás
  Nem alkalmazandó
 12. Lakóhely
  Személyazonosító igazolvány a tartózkodásra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 13. Állampolgárság
  Személyazonosító igazolvány az állampolgárságra vonatkozó információval (kivonat az anyakönyvi nyilvántartásból)
 14. Büntetlen előélet
  A bűnügyi nyilvántartásról szóló (1998:620. sz.) törvény 9. szakaszának (2) bekezdése alapján kiállított kivonat a rendőrhatóság bűnügyi nyilvántartásából, amely tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, vagy letelepedési engedély iránti kérelemmel kapcsolatban külföldi hatóság előtt történő bemutatás céljából kerül kiállításra olyan esetekben, amikor a kérelmező jogai a külföldi országban ilyen kivonaton alapulnak.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles fordítások készítésére jogosult személyek jegyzéke, amennyiben van ilyen jegyzék

Hiteles fordító – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

A 24. cikk (1) bekezdésének e) pontja - a nemzeti jog alapján hiteles másolat kiállítására felhatalmazott hatóságtípusok tájékoztató jellegű jegyzéke

Mivel nem léteznek különleges szabályok a hiteles másolatok hatóságok által történő kiállítására vonatkozóan, ezért nincs ilyen tájékoztató jellegű jegyzék. A közjegyzők jogosultak hiteles másolatok készítésére, de a hatóságok nem közjegyzők.

A 24. cikk (1) bekezdésének f) pontja - információk a hiteles fordítások és a hiteles másolatok azonosítására szolgáló eszközökről

A hiteles fordításokat bélyegzővel kell ellátni. A közjegyzők jogosultak hiteles másolatok készítésére. A közjegyző által hitelesített okiratokon általában a hitelesítő közjegyző neve és a hitelesítés helye és időpontja szerepel. Bélyegzővel is elláthatják ezeket az okiratokat. A helyre vonatkozó információ az arról való meggyőződésre szolgálhat, hogy az adott személy szabályszerűen lett kinevezve közjegyzővé. Ez az információ beszerezhető annak a megyének a megyei közigazgatási igazgatótanácsától, ahol a kérdéses közjegyző a tevékenységét végzi (ahol a bejegyzett irodája működik).

A 24. cikk (1) bekezdésének g) pontja - információk a hiteles másolatok sajátos jellemzőiről

A közjegyző által hitelesített okiratokon általában a hitelesítő közjegyző neve és a hitelesítés helye és időpontja szerepel. Bélyegzővel is elláthatják ezeket az okiratokat.

Utolsó frissítés: 30/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.