Közokiratok

Az (EU) 2016/1191 rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok

2016 júliusában az Európai Unió rendeletet fogadott el egyes közokiratok Unión belüli szabad forgalmának egyszerűsítésére. A rendelet célja a bürokrácia és a költségek csökkentése a polgárok számára, amikor egy uniós tagállam hatóságai által kibocsátott közokiratot egy másik uniós tagállam hatóságainak be kell mutatniuk. A rendelet alapján az egyik uniós tagállamban kibocsátott közokiratokat (például egy születési anyakönyvi kivonatot vagy egy közjegyző által készített házassági okiratot) egy másik uniós tagállamnak hiteles okiratként kell elfogadnia az okirat hitelesítése (az ún. apostille) nélkül. A rendelet hatálya alá tartozó közokiratok különösen a személyi állapottal (például a születés, a halálozás, a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat, az örökbefogadás), kapcsolatos közokiratok, de ide tartoznak a lakóhellyel és a büntetlen előélettel kapcsolatos közokiratok is.

A javaslat továbbá eltörli azt a kötelezettséget is, hogy a más uniós tagállamban kiállított közokiratokról minden esetben hiteles másolatot és hiteles fordítást kell készíteni. A rendelet opcionális többnyelvű formanyomtatványokat vezet be, amelyek a fordítás szükségességének elkerülése végett a közokiratokhoz csatolhatók. A rendelet tartalmazza annak szabályozását, hogy valamely uniós országban kiállított közokirat egy másik uniós országban milyen tartalommal bír vagy annak milyen joghatásai vannak. Az ilyen tartalom vagy joghatások elismerése a fogadó ország jogától függ. A rendelet 2019. február 16-tól alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 09/07/2024

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.