Viešieji dokumentai

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Kalbų vartojimą teikiant vietos paslaugas reglamentuoja Belgijos kalbų sprendžiant administracinius klausimus teisės aktai (1963 m. rugpjūčio 2 d. Įstatymas dėl kalbų vartojimo sprendžiant administracinius klausimus ir 1966 m. liepos 18 d. Karaliaus dekretas dėl kalbų vartojimo sprendžiant administracinius klausimus koordinavimo).

Šiais teisės aktais nustatoma, kurią (-ias) kalbą (-as) piliečiai gali vartoti teikdami dokumentus institucijai.

Belgijoje yra keturi kalbiniai regionai: nyderlandiškai kalbantis regionas, prancūziškai kalbantis regionas, vokiškai kalbantis regionas ir Briuselio sostinės regionas (Įstatymo dėl kalbų vartojimo sprendžiant administracinius klausimus 2 straipsnis). Kiekviename kalbiniame regione vietos valdžios institucijos priima tik to regiono kalba pateiktus dokumentus.

 • Nyderlandiškai kalbantis regionas

Antverpeno, Limburgo, Rytų Flandrijos, Vakarų Flandrijos ir Flamandų Brabanto provincijų savivaldybės:

dokumentai turėtų būti pateikiami nyderlandų kalba.

Išskyrus: Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen ir Ronse savivaldybes:

dokumentai turėtų būti pateikiami nyderlandų kalba, bet gali būti pateikti prancūzų kalba.

 • Prancūziškai kalbantis regionas:

Heno, Liuksemburgo, Namiūro, Lježo (išskyrus vokiškai kalbančią teritoriją) ir Valonijos Brabanto provincijų savivaldybės:

dokumentai turėtų būti pateikiami prancūzų kalba.

Išskyrus: Soignies, Enghien, Mouscron ir Comines-Warneton savivaldybes:

dokumentai turėtų būti pateikiami prancūzų kalba, bet gali būti pateikti nyderlandų kalba.

Išskyrus: Malmedy ir Waimes savivaldybes:

dokumentai turėtų būti pateikiami prancūzų kalba, bet gali būti pateikti vokiečių kalba.

 • Vokiškai kalbantis regionas:

Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren ir Sankt Vith savivaldybės:

dokumentai turėtų būti pateikiami vokiečių kalba, bet gali būti pateikti prancūzų kalba.

 • Briuselio sostinės regionas:

Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brussels, Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert ir Woluwe-Saint-Pierre savivaldybės:

dokumentai gali būti pateikiami nyderlandų arba prancūzų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1) Civilinės būklės pažymėjimai (parengti Belgijos savivaldybių ir diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų)

 • gimimo liudijimas;
 • santuokos liudijimas;
 • įvaikinimo pažymėjimas;
 • pripažinimo pažymėjimas;
 • mirties liudijimas;
 • pavardės keitimo pažymėjimas;
 • vardo keitimo pažymėjimas;
 • santuokos nutraukimo pažymėjimas;
 • dingusio asmens pažymėjimas;
 • Belgijos pilietybės pažymėjimas;
 • negyvo kūdikio gimimo liudijimas;
 • negimusio kūdikio tėvystės pripažinimo pažymėjimas;
 • pavardės pasirinkimo pareiškimo pažymėjimas;
 • registruotos lyties keitimo pažymėjimas;
 • įvaikinimo panaikinimo pažymėjimas, įvaikinimo peržiūros pažymėjimas, antro registruotos lyties keitimo arba panaikinimo pažymėjimas.

2) teismo sprendimai

 • teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą;
 • teismo sprendimas, nustatantis vaiko ir tėvų giminystės santykius (prašymas nustatyti motinos, tėvo ar antrosios motinos giminystės santykius);
 • teismo sprendimas, kuriuo ginčijami vaiko ir tėvų giminystės santykiai (motinos, numanomo tėvo ar antrosios motinos; motinos, tėvo ar antrosios motinos pripažinimas);
 • teismo sprendimas dėl įvaikinimo.

3) Išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro

 • Jeigu išraše neįrašytas joks teistumas, taigi nurodoma, kad asmuo anksčiau neteistas:
  • išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro, išduotas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 595 straipsnį;
  • išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro, išduotas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 596 straipsnio pirmą pastraipą;
  • išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro, išduotas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 596 straipsnio antrą pastraipą.
 • Belgijoje išrašus fiziniams asmenims       paprastai išduoda savivaldybės institucijos, kurios yra prijungtos prie Centrinio nuosprendžių registro nuo 2018 m. sausio 1 d. Centrinis nuosprendžių registras tiesiogiai išduoda pažymėjimus tik konkrečiomis aplinkybėmis (pvz., iš užsienio kilusiems gyventojams, diplomatams ar juridiniams asmenims).

4) Konsulinių įstaigų išduoti pažymėjimai

 • pažymėjimas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių;
 • civilinės būklės pažymėjimas (santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ir santuokos pripažinimo negaliojančia, registruotos partnerystės, registruotos partnerystės nutraukimo);
 • nuolatinės gyvenamosios vietos pažymėjimas (nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos, nurodant ankstesnius adresus arba ne);
 • pilietybės pažymėjimas;
 • išrašas iš registrų;
 • namų ūkio sudėties pažymėjimas;
 • vardo ir pavardės suderinimo pažymėjimas.

5) Savivaldybių arba Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos (SPF Intérieur) išduoti pažymėjimai

 • pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta;
 • pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta, nurodant ankstesnius adresus;
 • asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas;
 • Belgijos pilietybės pažymėjimas;
 • teisės aktais įtvirtinto bendro gyvenimo pažymėjimas;
 • gyvenamosios vietos iki santuokos pažymėjimas;
 • Belgijos rinkėjo pažymėjimas;
 • išrašas iš registrų.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

1) Civilinės būklės pažymėjimai

Padarytos savivaldybių ir konsulinių įstaigų:

- gimimo liudijimas;

- santuokos liudijimas;

- mirties liudijimas.

2) Išrašai iš Centrinio nuosprendžių registro

- informacija apie neteistumą.

3) Konsulinių įstaigų išduoti pažymėjimai

- kliūčių santuokai nebuvimas;

- santuokinė padėtis.

4) Savivaldybių arba Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos (SPF Intérieur) išduoti pažymėjimai

- pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta -> X priedas;

- pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta, nurodant ankstesnius adresus -> X priedas;

- asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas -> II priedas;

- teisės aktais įtvirtinto bendro gyvenimo pažymėjimas -> VII priedas;

- gyvenamosios vietos iki santuokos pažymėjimas -> X priedas.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.

Kol kas dar nėra prisiekusiųjų Belgijos vertėjų raštu sąrašo.

2014 m. balandžio 10 d. įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamos įvairios nuostatos, siekiant sukurti nacionalinį teisinių ekspertų registrą ir sukurti nacionalinį prisiekusiųjų vertėjų raštu, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu ir žodžiu registrą, įsigaliojo 2016 m. gruodžio 1 d.

Šiuo teisės aktu siekiama sukurti nacionalinį prisiekusiųjų vertėjų raštu, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu ir žodžiu registrą; tačiau nacionalinis registras dar neveikia.

Šiuo metu rengiamas naujas įstatymas dėl tolesnio nacionalinio registro plėtojimo. Kai teisės aktas bus priimtas ir nacionalinis registras pradės veikti, Belgija pateiks Komisijai nuorodą į nacionalinio registro interneto svetainę. Šioje interneto svetainėje visi galės lengvai rasti prisiekusiojo vertėjo raštu kalbą, kurios jiems reikia jų regione, nors ne visa informacija apie prisiekusiuosius vertėjus raštu bus skelbiama viešai.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

1) Civilinės būklės pažymėjimai

- savivaldybės;

- paimti tiesiai iš civilinės būklės pažymėjimų duomenų bazės (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

- Belgijos ambasados ir konsulatai;

- Federalinė viešoji užsienio reikalų tarnyba, Asmeninių teisių direktoratas (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Savivaldybių arba Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos išduoti pažymėjimai (naudojantis „Mon dossier“)

- Federalinė viešoji vidaus reikalų tarnyba, Institucijų ir gyventojų generalinis direktoratas, nacionalinis registras (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Išrašai iš Centrinio nuosprendžių registro

Išrašo iš Centrinio nuosprendžių registro kopijos negali būti patvirtintos kaip autentiškos kopijos. Autentišku laikomas tik originalus išrašas.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Informacija apie išrašus ir pažymėjimus (nepatvirtintos kopijos)

1) Civilinės būklės pažymėjimai

- Savivaldybės logotipas ARBA BAEC logotipas ARBA konsulinės įstaigos logotipas ir Belgijos logotipas.

- Elektroninis BAEC spaudas + nuoroda arba brūkšninis kodas, skirti patikrinti, ar kopiją arba išrašą išdavė BAEC.

2) Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos pažymėjimai (naudojantis „Mon dossier“)

Ant kiekvieno dokumento matyti Belgijos Karalystės antspaudas (elektroninis spaudas) ir užrašas „SPF Intérieur – Registre national“.

Rinkmenos yra PDF formato ir su Nacionalinio registro parašu bei visais oficialiais logotipais.

Elektroninis spaudas pavaizduotas antraštėje „IBZ“ raidėmis.

3) Išrašai iš Centrinio nuosprendžių registro

- Savivaldybės institucijų išduoti išrašai

Išrašas turi būti su nurodyta data ir pasirašytas savivaldybės institucijos. (2016 m. lapkričio 21 d. Karaliaus dekretas, 10 straipsnis).

Šiuo metu išrašuose visada turi būti autentiškas antspaudas, data ir mero arba jo pavaduotojo parašas.

Kadangi išrašai yra paimti iš Centrinio nuosprendžių registro, juose visada bus matomas (skenuotas) Centrinio nuosprendžių registro direktoriaus parašas.

Kelios savivaldybės jau išduoda elektroninio formato išrašus.

- Centrinio nuosprendžių registro išduoti išrašai

Dokumente bus įspaustas Centrinio nuosprendžių registro antspaudas ir išrašą išdavusio pareigūno parašas (registruotas).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Nieko be to, kas nurodyta pirmiau.

Paskutinis naujinimas: 08/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.