Viešieji dokumentai

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Švedų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Orientacinis nacionalinių dokumentų sąrašas

 1. Gimimas
  Išrašas iš registro, gimimas
 2. Kad asmuo yra gyvas
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 3. Mirtis
  Išrašas iš registro, mirtis
  Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) taip pat išduoda pažymėjimą kremavimui arba laidojimui, kurio reikalaujama prieš kremavimą arba laidojimą. Taip pat yra tarptautinis leidimas gabenti kūną į Šiaurės šalis arba iš jų. Mokesčių inspekcija taip pat išduoda mirties liudijimą ir ataskaitą apie giminaičius, kuri visų pirma naudojama informacijai apie mirusįjį ir artimiausius giminaičius suteikti.
 4. Vardas, pavardė
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vardą ir pavardę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 5. Santuoka
  Išrašas iš registro, santuoka
  Pranešimas apie santuoką
 6. Santuokai nėra kliūčių
  Pažyma, kad santuokai nėra kliūčių
  Santuokos liudijimas
 7. Santuoka (santuokinė padėtis)
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta santuokinė padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 8. Registruota partnerystė
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta partnerystės padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 9. Partnerystė (partnerystės padėtis)
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie partnerystės padėtį (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 10. Vaiko ir tėvų giminystės santykiai
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vaiko ir tėvų giminystės santykius (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 11. Įvaikinimas
  Nėra duomenų
 12. Nuolatinė gyvenamoji vieta
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 13. Pilietybė
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie pilietybę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 14. Informacija apie neteistumą
  Išrašas iš policijos nuosprendžių registro, išduotas pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro (1998: 620) 9 straipsnio 2 dalį ir skirtas pateikti užsienio valdžios institucijai kartu su prašymu išduoti leidimą gyventi, dirbti, įsikurti ar pan., kai prašymą pateikusio asmens teisės užsienio šalyje priklauso nuo tokio išrašo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Orientacinis nacionalinių dokumentų sąrašas:

 1. Gimimas
  Išrašas iš registro, gimimas
 2. Kad asmuo yra gyvas
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 3. Mirtis
  Išrašas iš registro, mirtis
  Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) taip pat išduoda pažymėjimą kremavimui arba laidojimui, kurio reikalaujama prieš kremavimą arba laidojimą. Taip pat yra tarptautinis leidimas gabenti kūną į Šiaurės šalis arba iš jų. Mokesčių inspekcija taip pat išduoda mirties liudijimą ir ataskaitą apie giminaičius, kuri visų pirma naudojama informacijai apie mirusįjį ir artimiausius giminaičius suteikti.
 4. Vardas, pavardė
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vardą ir pavardę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 5. Santuoka
  Išrašas iš registro, santuoka
  Pranešimas apie santuoką
 6. Santuokai nėra kliūčių
  Pažyma, kad santuokai nėra kliūčių
  Santuokos liudijimas
 7. Santuoka (santuokinė padėtis)
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta santuokinė padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 8. Registruota partnerystė
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta partnerystės padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 9. Partnerystė (partnerystės padėtis)
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie partnerystės padėtį (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 10. Vaiko ir tėvų giminystės santykiai
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vaiko ir tėvų giminystės santykius (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 11. Įvaikinimas
  Nėra duomenų
 12. Nuolatinė gyvenamoji vieta
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 13. Pilietybė
  Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie pilietybę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
 14. Informacija apie neteistumą
  Išrašas iš policijos nuosprendžių registro, išduotas pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro (1998: 620) 9 straipsnio 2 dalį ir skirtas pateikti užsienio valdžios institucijai kartu su prašymu išduoti leidimą gyventi, dirbti, įsikurti ar pan., kai prašymą pateikusio asmens teisės užsienio šalyje priklauso nuo tokio išrašo.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Prisiekęs vertėjas raštu – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Orientacinis sąrašas nepateikiamas, nes nėra specialių taisyklių, susijusių su institucijų įgaliojimais daryti patvirtintas kopijas. Daryti patvirtintas kopijas yra įgalioti notarai, tačiau institucijos nėra notarai.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Ant patvirtintų vertimų privalo būti antspaudas. Daryti patvirtintas kopijas yra įgalioti notarai. Ant notaro patvirtintų dokumentų paprastai bus nurodytas tvirtinančio notaro vardas ir pavardė bei patvirtinimo vieta ir data. Jie taip pat gali būti antspauduoti. Informacija apie vietą gali būti naudojama nustatant, ar asmuo buvo tinkamai paskirtas notaru. Šią informaciją galima gauti iš apskrities administracinės valdybos, atsakingos už tą apskritį, kurioje atitinkamas notaras vykdo veiklą (kurios teritorijoje yra jo registruota buveinė).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ant notaro patvirtintų dokumentų paprastai bus nurodytas tvirtinančio notaro vardas ir pavardė bei patvirtinimo vieta ir data. Jie taip pat gali būti antspauduoti.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.