Publiskie dokumenti

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Valodu izmantošanu vietējos dienestos reglamentē Beļģijas tiesību akti par valodām administratīvajās lietās (1963. gada 2. augusta Likums par valodu izmantojumu administratīvajās lietās un 1966. gada 18. jūlija Karaļa dekrēts, ar ko koordinē tiesību aktus par valodu izmantojumu administratīvajās lietās).

Tiesību aktos ir noteikts, kādu(-as) valodu(-as) pilsoņi var izmantot, iesniedzot iestādei dokumentus.

Beļģijā ir četri lingvistiskie reģioni: nīderlandiešu valodā runājošais reģions, franču valodā runājošais reģions, vācu valodā runājošais reģions un Briseles galvaspilsētas reģions (Likuma par valodu izmantojumu administratīvajās lietās 2. pants). Katrā lingvistiskajā reģionā vietējās iestādes pieņem tikai attiecīgā reģiona valodā iesniegtus dokumentus.

 • Nīderlandiešu valodā runājošais reģions

Pašvaldības, kas atrodas Antverpenes, Limburgas, Austrumflandrijas, Rietumflandrijas un Flāmu Brabantes provincē.

dokumenti jāiesniedz nīderlandiešu valodā.

Izņēmums: Sinthenēzijusrodes, Vēzembēkopemas, Drogenbosas, Krainemas, Linkebēkas, Vemeles, Bēveres, Herstapes, Spierehelkinas, Vūrenes, Mēzenas un Ronses pašvaldība,

kur dokumenti jāiesniedz nīderlandiešu valodā, bet tos var iesniegt arī franču valodā.

 • Franču valodā runājošais reģions

Pašvaldības, kas atrodas Eno, Luksemburgas, Namīras, Ljēžas (izņemot vācu valodā runājošo apgabalu) un Valoņu Brabantes provincē:

dokumenti jāiesniedz franču valodā.

Izņēmums: Suaņī, Enghienas, Mukronas un Kominvarnetonas pašvaldība,

kur dokumenti jāiesniedz franču valodā, bet tos var iesniegt arī nīderlandiešu valodā.

Izņēmums: Malmedi un Vemē pašvaldība,

kur dokumenti jāiesniedz franču valodā, bet tos var iesniegt arī vācu valodā.

 • Vācu valodā runājošais reģions

Amelas, Billingenes, Burgreulandas, Bītgenbahas, Eipenes, Kelmī, Lontzenes, Rērenes un Sanktvitas pašvaldība:

dokumenti jāiesniedz vācu valodā, bet tos var iesniegt arī franču valodā.

 • Briseles galvaspilsētas reģions

Anderlehtas, Audergemas, Berchemsenagates, Briseles, Eterbēkas, Everes, Forestas, Ganshoren, Ikselas, Jetes, Kokelbergas, Molenbēksentžēnas, Senžila, Senžostennodas, Šerbēkas, Ukles, Vatermelboitsfortas, Voluvsenlamertas un Voluvsenpjēras pašvaldība:

dokumenti jāiesniedz nīderlandiešu vai franču valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti (sagatavo Beļģijas pašvaldības un diplomātiskās pārstāvniecības un konsulāti)

 • dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • adopcijas apliecība;
 • maternitātes vai paternitātes atzīšanas apliecība;
 • miršanas apliecība;
 • uzvārda maiņas apliecība;
 • vārda maiņas apliecība;
 • laulības šķiršanas apliecība;
 • pazudušas personas apliecība;
 • Beļģijas pilsonības apliecība;
 • nedzīvi dzimuša bērna apliecība;
 • pirmsdzemdību paternitātes vai maternitātes atzīšanas apliecība;
 • uzvārda izvēles apliecība;
 • reģistrētā dzimuma maiņas apliecība;
 • adopcijas atsaukšanas apliecība, adopcijas pārskatīšanas apliecība, reģistrētā dzimuma otrreizējas maiņas vai maiņas atcelšanas apliecība.

2) Tiesu nolēmumi

 • tiesas nolēmums, kas aizvieto dzimšanas apliecību;
 • tiesas nolēmums, ar ko konstatē vecāka-bērna attiecības (pieteikums konstatēt maternitāti, paternitāti vai līdzmaternitātes attiecības);
 • tiesas nolēmums, ar ko apstrīd vecāka-bērna attiecības (materināte, paternitātes vai līdzmaternitātes pieņēmums, mātes, tēva vai otras mātes atzīšana);
 • tiesas pieņemts adopcijas lēmums.

3) Izraksts no Centrālā sodu reģistra

 • Ja izrakstā nav uzrādīta neviena sodāmība un personai nav kriminālas pagātnes:
  • izraksts no Centrālā sodu reģistra, kas izdots saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 595. pantu;
  • izraksts no Centrālā sodu reģistra, kas izdots saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 596. panta pirmo daļu;
  • izraksts no Centrālā sodu reģistra, kas izdots saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 596. panta otro daļu.
 • Beļģijā izrakstus fizisku personu vajadzībām parasti izdod pašvaldību iestādes, kurām kopš 2018. gada 1. janvāra ir pieeja Centrālajam sodu reģistram. Centrālais sodu reģistrs izdod apliecinājumus tikai tieši noteiktos apstākļos (piemēram, par ārvalstniekiem, diplomātiem vai juridiskām personām).

4) Konsulāro pārstāvniecību izdoti apliecinājumi

 • apliecinājums, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai;
 • civilstāvokli apliecinoši dokumenti (šķiršanās, laulāto atšķiršana un laulības anulēšana, reģistrētas partnerattiecības, reģistrētu partnerattiecību izbeigšana);
 • domicila apliecinājums (domicils un/vai dzīvesvieta ar adrešu vēsturi vai bez tās);
 • pilsonības apliecība;
 • izraksts no reģistriem;
 • mājsaimniecības sastāva apliecinājums;
 • vārda atbilstības apliecinājums.

5) Pašvaldību / Federālās Iekšlietu ministrijas (SPF Intérieur) izdoti apliecinājumi

 • personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums;
 • personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums ar adrešu vēsturi;
 • apliecinājums, ka persona ir dzīva;
 • Beļģijas pilsonības apliecība;
 • kopdzīves apliecība;
 • izziņa par pirmslaulības dzīvesvietu;
 • Beļģijas vēlētāja apliecība;
 • izraksts no reģistriem.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti

Sagatavo pašvaldības vai konsulārās pārstāvniecības:

- dzimšanas apliecība;

- laulības apliecība;

- miršanas apliecība.

2) Izraksti no Centrālā sodu reģistra

- sodāmības neesamība.

3) Konsulāro pārstāvniecību izdoti apliecinājumi

- apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

- ģimenes stāvoklis.

4) Pašvaldību vai Federālās Iekšlietu ministrijas (SPF Intérieur) izdoti apliecinājumi

- personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums -> X pielikums;

- personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums ar adrešu vēsturi -> X pielikums;

- apliecinājums, ka persona ir dzīva -> II pielikums;

- kopdzīves apliecība -> VII pielikums;

- izziņa par pirmslaulības dzīvesvietu -> X pielikums.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: franču.

Zvērinātu tulkotāju saraksts Beļģijā pašlaik nepastāv.

2016. gada 1. decembrī stājās spēkā 2014. gada 10. aprīļa Likums, ar ko groza dažādus noteikumus attiecībā uz juridisko ekspertu valsts reģistra izveidi un zvērinātu tulkotāju, tulku un tulku-tulkotāju valsts reģistra izveidi.

Šis likums paredz izveidot zvērinātu tulkotāju, tulku un tulku-tulkotāju valsts reģistru, taču valsts reģistrs vēl nedarbojas.

Pašlaik tiek izstrādāts jauns likums par valsts reģistra turpmāku izstrādi. Kad likums tiks pieņemts un valsts reģistrs sāks darboties, Beļģija nosūtīs Komisijai saiti uz valsts reģistra tīmekļa vietni. Šī tīmekļa vietne palīdzēs atrast zvērinātu tulkotāju attiecīgajā reģionā nepieciešamajā valodā, tomēr visa informācija par zvērinātiem tulkotājiem nebūs pieejama publiski.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti:

- pašvaldības;

- iegūti tieši no civilstāvokli apliecinošu dokumentu datubāzes (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

- Beļģijas vēstniecības un konsulāti;

- Federālā Ārlietu ministrija — Personu tiesību direktorāts (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Pašvaldību / Federālās Iekšlietu ministrijas izdoti apliecinājumi (izmantojot “Mon Dossier”)

- Federālā Iekšlietu ministrija — Iestāžu un iedzīvotāju ģenerāldirektorāts — Valsts reģistrs (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Izraksti no Centrālā sodu reģistra

Centrālā sodu reģistra izrakstu “kopijas” nevar apliecināt kā autentiskas kopijas. Par autentisku tiek uzskatīts tikai oriģinālais izraksts.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Informācija par izrakstiem un apliecinājumiem (neapliecinātām kopijām)

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti:

- pašvaldības logotips VAI BAEC logotips, VAI konsulārās pārstāvniecības logotips un Beļģijas logotips.

- BAEC elektroniskais zīmogs + saite/svītrkods, ko izmanto, lai pārbaudītu, vai kopiju vai izrakstu ir izdevusi BAEC.

2) Pašvaldību / Federālās Iekšlietu ministrijas apliecinājumi (izmantojot “Mon Dossier”)

Uz katra dokumenta ir Beļģijas Karalistes zīmogs (elektroniskais zīmogs) un frāze “SPF Intérieur – Registre national”.

Dokumenti ir PDF formātā, un uz tiem ir Valsts reģistra pārstāvja paraksts un visi oficiālie logotipi.

Elektroniskais zīmogs ir burtos “IBZ” galvenē.

3) Izraksti no Centrālā sodu reģistra

- Pašvaldību iestāžu izdoti izraksti

Izrakstā ir jābūt norādītam datumam, un pašvaldības iestādes pārstāvim tas ir jāparaksta (2016. gada 21. novembra Karaļa dekrēta 10. pants).

Šobrīd uz izrakstiem vienmēr jābūt autentiskam zīmogam, datumam un mēra vai viņa vietnieka parakstam.

Tā kā izraksti tiek ņemti no Centrālā sodu reģistra, uz tiem vienmēr būs redzams (skenēts) Centrālā sodu reģistra direktora paraksts.

Vairākas pašvaldības jau izdod izrakstus elektroniskā formātā.

- Centrālā sodu reģistra izdoti izraksti

Uz dokumenta būs Centrālā sodu reģistra reljefs zīmogs, kā arī tās amatpersonas (reģistrētais) paraksts, kas izdevusi izrakstu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Nekas cits, izņemot iepriekš minēto.

Lapa atjaunināta: 08/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.