Publiskie dokumenti

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs valsts dokumentu saraksts

 1. Dzimšana
  Izraksts no reģistra par dzimšanas faktu.
 2. Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 3. Miršana
  Izraksts no reģistra par miršanas faktu.
  Zviedrijas nodokļu aģentūra (Skatteverket) arī izdod kremācijas vai apbedīšanas apliecību, kas nepieciešama pirms kremācijas vai apbedīšanas. Pastāv arī starptautiska caurlaide mirstīgo atlieku ievešanai Ziemeļvalstīs vai izvešanai no Ziemeļvalstīm. Nodokļu aģentūra arī izdod miršanas apliecības un paziņojumus par radiniekiem, ko galvenokārt izmanto, lai sniegtu informāciju par mirušo un tuvākajiem radiniekiem.
 4. Vārds
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vārdu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 5. Laulība
  Izraksts no reģistra par laulības noslēgšanas faktu.
  Paziņojums par laulības noslēgšanu.
 6. Spēja stāties laulībā
  Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai.
  Laulības apliecība.
 7. Laulība (ģimenes stāvoklis)
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 8. Reģistrētas partnerattiecības
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 9. Partnerattiecības (partnerattiecību statuss)
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 10. Vecāku statuss
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vecāku statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 11. Adopcija
  N/P
 12. Domicils
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 13. Valstspiederība
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par valstspiederību (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 14. Nesodāmība
  Izraksts no policijas iestādes sodu reģistra, kas izdots atbilstoši Likuma par sodu reģistriem (1998:620) 9. panta 2. punktam un paredzēts uzrādīšanai ārvalstu iestādei saistībā ar pieteikumu uzturēšanās, darba vai apmešanās atļaujas piešķiršanai vai citā sakarā, ja pieteikuma iesniedzēja tiesības konkrētajā ārvalstī ir atkarīgas no šāda izraksta.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Indikatīvs valsts dokumentu saraksts

 1. Dzimšana
  Izraksts no reģistra par dzimšanas faktu.
 2. Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 3. Miršana
  Izraksts no reģistra par miršanas faktu.
  Zviedrijas nodokļu aģentūra (Skatteverket) arī izdod kremācijas vai apbedīšanas apliecību, kas nepieciešama pirms kremācijas vai apbedīšanas. Pastāv arī starptautiska caurlaide mirstīgo atlieku ievešanai Ziemeļvalstīs vai izvešanai no Ziemeļvalstīm. Nodokļu aģentūra arī izdod miršanas apliecības un paziņojumus par radiniekiem, ko galvenokārt izmanto, lai sniegtu informāciju par mirušo un tuvākajiem radiniekiem.
 4. Vārds
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vārdu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 5. Laulība
  Izraksts no reģistra par laulības noslēgšanas faktu.
  Paziņojums par laulības noslēgšanu.
 6. Spēja stāties laulībā
  Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai.
  Laulības apliecība.
 7. Laulība (ģimenes stāvoklis)
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 8. Reģistrētas partnerattiecības
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 9. Partnerattiecības (partnerattiecību statuss)
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 10. Vecāku statuss
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vecāku statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 11. Adopcija
  N/P
 12. Domicils
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 13. Valstspiederība
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par valstspiederību (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 14. Nesodāmība
  Izraksts no policijas iestādes sodu reģistra, kas izdots atbilstoši Likuma par sodu reģistriem (1998:620) 9. panta 2. punktam un paredzēts uzrādīšanai ārvalstu iestādei saistībā ar pieteikumu uzturēšanās, darba vai apmešanās atļaujas piešķiršanai vai citā sakarā, ja pieteikuma iesniedzēja tiesības konkrētajā ārvalstī ir atkarīgas no šāda izraksta.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Zvērināts tulkotājs — https://www.kammarkollegiet.se/oversattare.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Indikatīvs saraksts nav norādīts, jo nav īpašu noteikumu par iestāžu pilnvarām sagatavot apliecinātas kopijas. Notāri ir pilnvaroti sagatavot apliecinātas kopijas, taču iestādes nav notāri.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātiem tulkojumiem jābūt apzīmogotiem. Notāri ir pilnvaroti sagatavot apliecinātas kopijas. Notāra apliecinātos dokumentos parasti norāda apliecinošā notāra vārdu, uzvārdu un dokumentu apliecināšanas vietu un datumu. Šādus dokumentus var arī apzīmogot. Lai pārliecinātos, vai persona ir pienācīgi iecelta par notāru, var izmantot informāciju par vietu. Šādu informāciju var iegūt no lēnes administratīvās padomes, kas pārvalda lēni, kurā attiecīgais notārs veic savu darbību (kurā ir viņa juridiskā adrese).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Notāra apliecinātos dokumentos parasti norāda apliecinošā notāra vārdu, uzvārdu un dokumentu apliecināšanas vietu un datumu. Šādus dokumentus var arī apzīmogot.

Lapa atjaunināta: 03/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.