Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Publiskie dokumenti - Beļģija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Valodu izmantošanu vietējos dienestos reglamentē Beļģijas tiesību akti par valodām administratīvajās lietās (1963. gada 2. augusta Likums par valodu izmantojumu administratīvajās lietās un 1966. gada 18. jūlija Karaļa dekrēts, ar ko koordinē tiesību aktus par valodu izmantojumu administratīvajās lietās).

Tiesību aktos ir noteikts, kādu(-as) valodu(-as) pilsoņi var izmantot, iesniedzot iestādei dokumentus.

Beļģijā ir četri lingvistiskie reģioni: nīderlandiešu valodā runājošais reģions, franču valodā runājošais reģions, vācu valodā runājošais reģions un Briseles galvaspilsētas reģions (Likuma par valodu izmantojumu administratīvajās lietās 2. pants). Katrā lingvistiskajā reģionā vietējās iestādes pieņem tikai attiecīgā reģiona valodā iesniegtus dokumentus.

 • Nīderlandiešu valodā runājošais reģions

Pašvaldības, kas atrodas Antverpenes, Limburgas, Austrumflandrijas, Rietumflandrijas un Flāmu Brabantes provincē.

dokumenti jāiesniedz nīderlandiešu valodā.

Izņēmums: Sinthenēzijusrodes, Vēzembēkopemas, Drogenbosas, Krainemas, Linkebēkas, Vemeles, Bēveres, Herstapes, Spierehelkinas, Vūrenes, Mēzenas un Ronses pašvaldība,

kur dokumenti jāiesniedz nīderlandiešu valodā, bet tos var iesniegt arī franču valodā.

 • Franču valodā runājošais reģions

Pašvaldības, kas atrodas Eno, Luksemburgas, Namīras, Ljēžas (izņemot vācu valodā runājošo apgabalu) un Valoņu Brabantes provincē:

dokumenti jāiesniedz franču valodā.

Izņēmums: Suaņī, Enghienas, Mukronas un Kominvarnetonas pašvaldība,

kur dokumenti jāiesniedz franču valodā, bet tos var iesniegt arī nīderlandiešu valodā.

Izņēmums: Malmedi un Vemē pašvaldība,

kur dokumenti jāiesniedz franču valodā, bet tos var iesniegt arī vācu valodā.

 • Vācu valodā runājošais reģions

Amelas, Billingenes, Burgreulandas, Bītgenbahas, Eipenes, Kelmī, Lontzenes, Rērenes un Sanktvitas pašvaldība:

dokumenti jāiesniedz vācu valodā, bet tos var iesniegt arī franču valodā.

 • Briseles galvaspilsētas reģions

Anderlehtas, Audergemas, Berchemsenagates, Briseles, Eterbēkas, Everes, Forestas, Ganshoren, Ikselas, Jetes, Kokelbergas, Molenbēksentžēnas, Senžila, Senžostennodas, Šerbēkas, Ukles, Vatermelboitsfortas, Voluvsenlamertas un Voluvsenpjēras pašvaldība:

dokumenti jāiesniedz nīderlandiešu vai franču valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti (sagatavo Beļģijas pašvaldības un diplomātiskās pārstāvniecības un konsulāti)

 • dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • adopcijas apliecība;
 • maternitātes vai paternitātes atzīšanas apliecība;
 • miršanas apliecība;
 • uzvārda maiņas apliecība;
 • vārda maiņas apliecība;
 • laulības šķiršanas apliecība;
 • pazudušas personas apliecība;
 • Beļģijas pilsonības apliecība;
 • nedzīvi dzimuša bērna apliecība;
 • pirmsdzemdību paternitātes vai maternitātes atzīšanas apliecība;
 • uzvārda izvēles apliecība;
 • reģistrētā dzimuma maiņas apliecība;
 • adopcijas atsaukšanas apliecība, adopcijas pārskatīšanas apliecība, reģistrētā dzimuma otrreizējas maiņas vai maiņas atcelšanas apliecība.

2) Tiesu nolēmumi

 • tiesas nolēmums, kas aizvieto dzimšanas apliecību;
 • tiesas nolēmums, ar ko konstatē vecāka-bērna attiecības (pieteikums konstatēt maternitāti, paternitāti vai līdzmaternitātes attiecības);
 • tiesas nolēmums, ar ko apstrīd vecāka-bērna attiecības (materināte, paternitātes vai līdzmaternitātes pieņēmums, mātes, tēva vai otras mātes atzīšana);
 • tiesas pieņemts adopcijas lēmums.

3) Izraksts no Centrālā sodu reģistra

 • Ja izrakstā nav uzrādīta neviena sodāmība un personai nav kriminālas pagātnes:
  • izraksts no Centrālā sodu reģistra, kas izdots saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 595. pantu;
  • izraksts no Centrālā sodu reģistra, kas izdots saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 596. panta pirmo daļu;
  • izraksts no Centrālā sodu reģistra, kas izdots saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 596. panta otro daļu.
 • Beļģijā izrakstus fizisku personu vajadzībām parasti izdod pašvaldību iestādes, kurām kopš 2018. gada 1. janvāra ir pieeja Centrālajam sodu reģistram. Centrālais sodu reģistrs izdod apliecinājumus tikai tieši noteiktos apstākļos (piemēram, par ārvalstniekiem, diplomātiem vai juridiskām personām).

4) Konsulāro pārstāvniecību izdoti apliecinājumi

 • apliecinājums, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai;
 • civilstāvokli apliecinoši dokumenti (šķiršanās, laulāto atšķiršana un laulības anulēšana, reģistrētas partnerattiecības, reģistrētu partnerattiecību izbeigšana);
 • domicila apliecinājums (domicils un/vai dzīvesvieta ar adrešu vēsturi vai bez tās);
 • pilsonības apliecība;
 • izraksts no reģistriem;
 • mājsaimniecības sastāva apliecinājums;
 • vārda atbilstības apliecinājums.

5) Pašvaldību / Federālās Iekšlietu ministrijas (SPF Intérieur) izdoti apliecinājumi

 • personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums;
 • personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums ar adrešu vēsturi;
 • apliecinājums, ka persona ir dzīva;
 • Beļģijas pilsonības apliecība;
 • kopdzīves apliecība;
 • izziņa par pirmslaulības dzīvesvietu;
 • Beļģijas vēlētāja apliecība;
 • izraksts no reģistriem.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti

Sagatavo pašvaldības vai konsulārās pārstāvniecības:

- dzimšanas apliecība;

- laulības apliecība;

- miršanas apliecība.

2) Izraksti no Centrālā sodu reģistra

- sodāmības neesamība.

3) Konsulāro pārstāvniecību izdoti apliecinājumi

- apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

- ģimenes stāvoklis.

4) Pašvaldību vai Federālās Iekšlietu ministrijas (SPF Intérieur) izdoti apliecinājumi

- personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums -> X pielikums;

- personas pastāvīgās dzīvesvietas apliecinājums ar adrešu vēsturi -> X pielikums;

- apliecinājums, ka persona ir dzīva -> II pielikums;

- kopdzīves apliecība -> VII pielikums;

- izziņa par pirmslaulības dzīvesvietu -> X pielikums.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Zvērinātu tulkotāju saraksts Beļģijā pašlaik nepastāv.

2016. gada 1. decembrī stājās spēkā 2014. gada 10. aprīļa Likums, ar ko groza dažādus noteikumus attiecībā uz juridisko ekspertu valsts reģistra izveidi un zvērinātu tulkotāju, tulku un tulku-tulkotāju valsts reģistra izveidi.

Šis likums paredz izveidot zvērinātu tulkotāju, tulku un tulku-tulkotāju valsts reģistru, taču valsts reģistrs vēl nedarbojas.

Pašlaik tiek izstrādāts jauns likums par valsts reģistra turpmāku izstrādi. Kad likums tiks pieņemts un valsts reģistrs sāks darboties, Beļģija nosūtīs Komisijai saiti uz valsts reģistra tīmekļa vietni. Šī tīmekļa vietne palīdzēs atrast zvērinātu tulkotāju attiecīgajā reģionā nepieciešamajā valodā, tomēr visa informācija par zvērinātiem tulkotājiem nebūs pieejama publiski.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti:

- pašvaldības;

- iegūti tieši no civilstāvokli apliecinošu dokumentu datubāzes (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

- Beļģijas vēstniecības un konsulāti;

- Federālā Ārlietu ministrija — Personu tiesību direktorāts (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Pašvaldību / Federālās Iekšlietu ministrijas izdoti apliecinājumi (izmantojot “Mon Dossier”)

- Federālā Iekšlietu ministrija — Iestāžu un iedzīvotāju ģenerāldirektorāts — Valsts reģistrs (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Izraksti no Centrālā sodu reģistra

Centrālā sodu reģistra izrakstu “kopijas” nevar apliecināt kā autentiskas kopijas. Par autentisku tiek uzskatīts tikai oriģinālais izraksts.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Informācija par izrakstiem un apliecinājumiem (neapliecinātām kopijām)

1) Civilstāvokli apliecinoši dokumenti:

- pašvaldības logotips VAI BAEC logotips, VAI konsulārās pārstāvniecības logotips un Beļģijas logotips.

- BAEC elektroniskais zīmogs + saite/svītrkods, ko izmanto, lai pārbaudītu, vai kopiju vai izrakstu ir izdevusi BAEC.

2) Pašvaldību / Federālās Iekšlietu ministrijas apliecinājumi (izmantojot “Mon Dossier”)

Uz katra dokumenta ir Beļģijas Karalistes zīmogs (elektroniskais zīmogs) un frāze “SPF Intérieur – Registre national”.

Dokumenti ir PDF formātā, un uz tiem ir Valsts reģistra pārstāvja paraksts un visi oficiālie logotipi.

Elektroniskais zīmogs ir burtos “IBZ” galvenē.

3) Izraksti no Centrālā sodu reģistra

- Pašvaldību iestāžu izdoti izraksti

Izrakstā ir jābūt norādītam datumam, un pašvaldības iestādes pārstāvim tas ir jāparaksta (2016. gada 21. novembra Karaļa dekrēta 10. pants).

Šobrīd uz izrakstiem vienmēr jābūt autentiskam zīmogam, datumam un mēra vai viņa vietnieka parakstam.

Tā kā izraksti tiek ņemti no Centrālā sodu reģistra, uz tiem vienmēr būs redzams (skenēts) Centrālā sodu reģistra direktora paraksts.

Vairākas pašvaldības jau izdod izrakstus elektroniskā formātā.

- Centrālā sodu reģistra izdoti izraksti

Uz dokumenta būs Centrālā sodu reģistra reljefs zīmogs, kā arī tās amatpersonas (reģistrētais) paraksts, kas izdevusi izrakstu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Nekas cits, izņemot iepriekš minēto.

Lapa atjaunināta: 08/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Bulgārija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ja publisks dokuments ir sagatavots bulgāru valodā, tulkojums nav vajadzīgs.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

 1. Dzimšana – dzimšanas apliecība, dzimšanas apliecība vienkāršotās adopcijas gadījumā, dzimšanas apliecības izraksts, dzimšanas apliecības pilnīga kopija, dzimšanas apliecības apliecināta kopija.
 2. Nāve – miršanas apliecības kopija, miršanas apliecības pilnīga kopija, miršanas apliecības apliecināta kopija, tiesas lēmums.
 3. Vārds, uzvārds – personas apliecība personai ar dažādiem vārdiem, uzvārdiem; tiesas lēmums.
 4. Laulība, tostarp spēja doties laulībā, vai ģimenes stāvoklis – dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecība, dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības kopija, dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības pilnīga kopija, dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības apliecināta kopija, laulības apliecība, kas izsniegta Bulgārijas pilsonim, kurš laulājies ārvalstīs, izziņa par ģimenes stāvokli, izziņa par ģimenes stāvokli, laulāto un bērniem.
 5. Laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu – tiesas lēmums, izraksts no dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības, laukā “Piezīmes” norādot veidu, kādā dzimtsarakstu nodaļā noslēgta laulība tika šķirta, un datumu, kurā tā tika šķirta.
 6. Izcelsme – tiesas lēmums, izziņa par ģimenes stāvokli, laulāto un bērniem, apliecība par laulāto un ģimenes saitēm, apliecība par mātes bioloģiskajiem bērniem.
 7. Adopcija – tiesas lēmums, dzimšanas apliecība (vienkāršotās adopcijas gadījumā), dzimšanas apliecības kopija (vienkāršotās adopcijas gadījumā), dzimšanas apliecības pilnīga kopija (vienkāršotās adopcijas gadījumā), dzimšanas apliecības apliecināta kopija (vienkāršotās adopcijas gadījumā).
 8. Domicils un/vai dzīvesvieta – izziņa par pastāvīgo adresi, izziņa par pašreizējo adresi, izziņa par pastāvīgās adreses maiņu, izziņa par pašreizējās adreses maiņu.
 9. Valstspiederība – izziņa par Bulgārijas pilsonību, izziņa par Bulgārijas pilsonības iegūšanu.

10.  Kriminālsodāmības neesamība – izraksts no sodāmības reģistra, kas apliecina, ka persona nav bijusi notiesāta (1. paraugs 2. pielikumā saistībā ar 45. panta 1. punktu 2008. gada 26. februāra Noteikumos Nr. 8 par sodāmības reģistru biroju darbību un organizāciju).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

I pielikumu var pievienot dzimšanas apliecībai, dzimšanas apliecībai vienkāršotās adopcijas gadījumā vai izrakstam no dzimšanas apliecības.

III pielikumu var pievienot izrakstam no miršanas apliecības.

IV pielikumu var pievienot dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecībai vai izrakstam no dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas laulības apliecības.

V pielikumu var pievienot laulības apliecībai, ko izsniedz Bulgārijas pilsonim, kurš laulājies ārvalstīs.

VI pielikumu var pievienot izziņai par ģimenes stāvokli vai izziņai par ģimenes stāvokli, tostarp laulāto un bērniem.

X pielikumu var pievienot izziņai par pastāvīgo adresi un izziņai par pašreizējo adresi.

XI pielikumu var pievienot izrakstam no sodāmības reģistra, kas apliecina, ka persona nav bijusi notiesāta (1. paraugs 2. pielikumā saistībā ar 45. panta 1. punktu 2008. gada 26. februāra Noteikumos Nr. 8 par sodāmības reģistru biroju darbību un organizāciju).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ārlietu ministrija uztur to fizisko personu reģistru, kuras strādā par tulkotājiem individuāli vai tulkošanas uzņēmumā un kuras veic dokumentu tulkojumus.

Saraksts ir pieejams tikai bulgāru valodā šādā tīmekļa vietnē:

Saite atveras jaunā logāhttp://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinātas kopijas var izgatavot iestādes, kas izsniedza dokumenta oriģinālu.

Oficiālu dokumentu kopiju pareizību var apliecināt notārs vai notāra palīgs.

Oficiālu dokumentu kopijas var autentificēt personas, kuras nav notāri, bet kurām ir tiesības veikt notāra funkcijas, tikai tad, ja tas ir paredzēts tiesību aktos.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

I. Līdzekļi, ar kuriem var identificēt apliecinātus tulkojumus

1. Bulgārijas Republikā veiktu un izmantošanai ārvalstīs paredzētu bulgāru dokumentu apliecinātu tulkojumu iezīmes.

Bulgārijas Republikas Ārlietu ministrija ir pilnvarota apliecināt tulkotāja parakstu uz viņa veiktajiem bulgāru dokumentu tulkojumiem svešvalodā, kas paredzēti izmantošanai ārvalsts teritorijā.

Apliecināšanu veic, izvietojot taisnstūra uzlīmi ar informāciju par tulkotāja vārdu, uzvārdu, apliecināšanas vietu un datumu, samaksātās nodevas summu un unikālo identifikācijas numuru, ka arī parakstu, zīmogu un citu attiecīgu informāciju.

Dokumentu tulkojumi var būt tikai oriģināleksemplāri, kas drukāti vienā krāsā uz A4 formāta papīra. Tulkotājs numurē un parafē visas tulkojuma lappuses. Tulkojumi ir nesaraujami saistīti ar pienācīgi apliecinātu un autentificētu tulkoto dokumentu.

Tulkojuma beigās jābūt rakstītam šādam tekstam bulgāru valodā vai attiecīgajā svešvalodā: “ES, apakšā parakstījies(-usies)..., apliecinu, ka pievienotā dokumenta ... tulkojums no... uz... ir pareizs (aprakstiet dokumenta veidu un tā atribūtus – numurs, sērija, datums, apliecināts un autentificēts). Tulkojums sastāv no... lappusēm. Tulkotājs... (paraksts).”

Tūlīt aiz teksta seko tulkotāja vārds un paraksts, un tie nedrīkst būt uz atsevišķas lapas vai atdalīti no teksta ar atstarpēm.

Tulkojumi ar labojumiem, svītrojumiem un iestarpinājumiem nav derīgi. Uz tulkojuma nav atļauts attēlot valsts karoga un ģerboņa elementus.

2. Dokumentu apliecinātu tulkojumu no bulgāru valodas svešvalodā un no svešvalodas bulgāru valodā, kas veikti ārpus Bulgārijas Republikas teritorijas, iezīmes.

Ja dokumenti ir tulkoti no bulgāru valodas svešvalodā un no svešvalodas bulgāru valodā ārpus Bulgārijas, tulkotāja paraksts uz viņa tulkojuma ir jāapliecina Bulgārijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām. Tulkojums ir pievienots dokumenta oriģinālam, un uz tā ir diplomātiskās/konsulārās pārstāvniecības zīmogs trīs vietās pievienotā dokumenta vidū vai augšējā stūrī, kas ir salocīts tā, lai saturētu visas dokumenta lappuses, un ir apzīmogots..

Apliecināšanu veic, autentificējot tulkotāja parakstu – uz dokumenta uzspiežot taisnstūra zīmogu, kurā ir informācija par tās pilnvarotās personas, kas izsniegusi apliecinājumu, vārdu, uzvārdu un amatu, apliecināšanas vietu un datumu, samaksāto nodevu un konsulārās apliecināšanas atsauces numuru, kā arī uzliekot parakstu un zīmogu.

3. Tādu ārvalstīs izdotu dokumentu apliecinātu tulkojumu iezīmes, kas tulkoti bulgāru valodā un paredzēti izmantošanai Bulgārijas Republikā.

Pamatojoties uz Noteikumu par dokumentu legalizēšanu, apliecināšanu un tulkošanu 21.a pantu, notāriem Bulgārijas Republikā ir tiesības apliecināt tulkotāja parakstu uz ārvalstu dokumentu tulkojumiem bulgāru valodā, kas paredzēti izmantošanai Bulgārijas Republikā.

Apliecināšanu veic, uzliekot taisnstūra zīmogu ar informāciju par tulkotāja vārdu, uzvārdu, apliecināšanas vietu un datumu, samaksātās nodevas summu un unikālo identifikācijas numuru, kā arī parakstu, zīmogu un citu attiecīgu informāciju.

II. Līdzekļi, ar kuriem var identificēt apliecinātas kopijas

1. Iestāde, kas apstiprinājusi kopiju, jānorāda apliecinātajā kopijā,

– sniedzot ierēdņa vārdu, uzvārdu un parakstu, kā arī uzliekot zīmogu un

– uz kopijas uzrakstot notāra / notāra palīga vārdu, uzvārdu un parakstu saskaņā ar apstiprinātu zīmoga paraugu (sk. informāciju nākamajā punktā).

2. Attiecībā uz katru apliecinājumu par oficiāla dokumenta kopijas pareizību izdevējiestāde izdara attiecīgu ierakstu savos reģistros.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Izsniedzot civilstāvokļa dokumentu kopijas, uz tām jānorāda datums, kurā tās izgatavotas, kā arī civilstāvokļa aktu reģistra ierēdņa, kurš sagatavojis kopijas, vārds un uzvārds. Civilstāvokļa aktu reģistra ierēdnis paraksta dokumentu un apzīmogo to ar pašvaldības parasto zīmogu.

Lai apliecinātu oficiāla dokumenta kopijas autentiskumu, notāram vai notāra palīgam uzrāda dokumenta oriģinālu. Apliecināšanu veic saskaņā ar 17. panta 6. pielikumu 1997. gada 29. janvāra Noteikumos Nr. 32 par notāru oficiālajiem arhīviem un notāru birojiem.

(datums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es, ....rajona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notārs (Notāru palātas reģ. nr.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), apliecinu, ka šī kopija, ko sagatavoja..... . . . . . . . . . . . . . ir autentiska un atbilst oficiālam (privātam) dokumentam, ko man iesniedza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., kas dzīvo ....(pilsētā / ciematā), . . . . . . . . . . . . . . . . un apliecinu, ka oriģinālā nebija svītrojumu, papildinājumu, labojumu vai citu īpatnību. Reģistrācijas nr. . . . . . . . . . . . . . Samaksātā nodeva: ...BGN. . . . .

Notārs:

Lapa atjaunināta: 06/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Čehija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Čehu, slovāku.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

 • Dzimšanas apliecība;
 • laulības apliecība;
 • miršanas apliecība;
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība;
 • apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;
 • apliecinājums par šķēršļu neesību, lai stātos reģistrētās partnerattiecībās;
 • precīzs izraksts no ģimenes stāvokļa grāmatas;
 • apstiprinājums par ģimenes stāvokļa grāmatā ierakstītajiem datiem;
 • apstiprinājums par datiem, kas ietverti dokumentu reģistrā vai ģimenes stāvokļa grāmatas dublikātā, kurš glabāts līdz 1958. gada 31. decembrim;
 • lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu;
 • laulības apstiprinājums;
 • fiziskām personām — izraksts par sodāmību;
 • notāra apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;
 • iedzīvotāju reģistrā ietverto datu sniegšana fiziskai personai;
 • apliecinājums, kurā ietverta vecāku rakstiska deklarācija par bērna (dzimuša vai nedzimuša) paternitāti;
 • laulības apstiprinājums (ko izdevusi Čehijas vēstniecība vai konsulāts);
 • tiesas lēmumi par regulas 2. panta 1. punktā izklāstītajiem faktiem;

spriedums, kurā noteikts nepilngadīgā dzimšanas datums;

spriedums, ar kuru persona atzīta par mirušu;

spriedums, kurā noteikts likumiskais personas nāves datums;

spriedums, ar ko nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā;

spriedums, ar ko atzīst nepilngadīgā tiesībspēju un rīcībspēju;

laulības šķiršanas spriedums;

spriedums par paternitātes atzīšanu;

spriedums par maternitātes atzīšanu;

spriedums par nepilngadīgā adopciju vai spriedums par pieaugušā adopciju.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

 • Dzimšanas apliecība (dzimšana);
 • miršanas apliecība (miršana);
 • laulības apliecība (laulība);
 • apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai (spēja stāties laulībā);
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība (reģistrētas partnerattiecības);
 • apliecinājums par šķēršļu neesību, lai stātos reģistrētās partnerattiecībās (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās);
 • fiziskām personām — izraksts par sodāmību (izziņa par nesodāmību dalībvalstī, kuras valstspiederīgais ir konkrētā persona);
 • iedzīvotāju reģistrā ietverto datu sniegšana fiziskai personai (domicils un/vai dzīvesvieta).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

 • Tulkotāji saskaņā ar Likumu Nr. 36/1967 par ekspertiem un tulkotājiem — tulkotāju saraksts, kas pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

Saite atveras jaunā logāhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Čehijas vēstniecības un konsulāti — tulkojumu precizitātes pārbaude saskaņā ar 18. panta 3. punkta e) apakšpunktu Likumā Nr. 150/2017 par ārpakalpojumiem

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinājumu par to, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts (autentiskuma apstiprinājumu), sniedz:

 • reģionālās iestādes;
 • municipālās iestādes pašvaldībās ar paplašinātām pilnvarām;
 • municipālās iestādes, rajona iestādes vai municipālo rajonu iestādes teritoriāli strukturētās korporatīvās pilsētās, kā arī Prāgas pilsētas rajonu iestādes; to saraksts ir ietverts īstenošanas tiesību aktos (to municipālo iestāžu saraksts, kas veic autentiskuma apstiprināšanu un legalizāciju, ir noteikts 1. pielikumā Īstenošanas dekrētam Nr. 36/2006 par apliecinājumu, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts, un paraksta autentiskuma apliecināšanu, ar grozījumiem);
 • militāro rajonu iestādes;
 • pasta licences turētājs (Čehijas Pasts);
 • Čehijas Tirdzniecības kamera;
 • notāri;
 • Čehijas vēstniecības (konsulāti).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi

1. Apliecināts tulkojums, ko veic tulkotājs

Tulkotāji rakstiskā tulkojuma pirmajā lapā norāda valodu, no kuras tulkots, un pēdējā lapā iekļauj savas kvalifikācijas apstiprinājumu, kam pievieno tulka zīmogu. Tulkotais dokuments vai tā apliecināta kopija ir stingri jāpiestiprina ar skavu pie rakstiskā tulkojuma. Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājums var būt rakstīts ar roku vai drukāts, vai uzspiests ar zīmogu.

Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājumā ietver šādu informāciju:

 • informācija par personas iecelšanu par tulkotāju (tiesas lēmums par tulkotāja iecelšanu — izdošanas vieta un datums, atsauces numurs, informācija par valodu, attiecībā uz kuru tulkotājs iecelts);
 • apstiprinājums, ka tulkojums ir precīzs pievienotā dokumenta teksta atveidojums;
 • informācija par labojumiem tulkojumā;
 • kārtas numurs, ar kādu tulkojums reģistrēts tulkotāja žurnālā;
 • tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājuma izdošanas vieta un datums;
 • tulkotāja vārds, uzvārds un zīmogs.

Papildus minētajai obligātajai informācijai var norādīt tulkotāja adresi un citu kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi, datu kastes identifikācijas numuru un reģistrācijas numuru Čehijas Republikas Tiesas iecelto tulku un tulkotāju kamerā. Vēlams norādīt arī tulkojuma lapu faktisko skaitu.

Tulkotāja kvalifikācijas apstiprinājumu vienmēr sagatavo mērķa valodā.

2. Čehijas vēstniecības vai konsulāta apliecinājums par publiska dokumenta tulkojuma precizitāti

Autentiskuma apliecinājumā, kurā apliecina tulkojuma precizitāti, norāda:

 • vēstniecības vai konsulāta nosaukumu;
 • kārtas numuru, ar kādu apliecinājums reģistrēts apliecinājumu žurnālā;
 • tulkotā dokumenta valodu;
 • valodu, kurā dokuments pārtulkots;
 • informāciju par to, vai tulkojumu pasūtījusi vēstniecība vai iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;
 • informāciju par to, vai tulkojums ir pilnīgs vai daļējs;
 • personas, kura apliecinājusi dokumenta precizitāti, vārdu(-us), uzvārdu un parakstu;
 • oficiālo zīmogu un
 • tulkotāja kvalifikācijas apliecinājuma izdošanas vietu un datumu.

Apliecinātas kopijas

Apliecinājumā par to, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts (autentiskuma apstiprinājumā) un kuru iekļauj dokumenta oriģinālā vai tam stingri piestiprinātā lapā, norāda autentiskuma apliecinājumu un uzspiež oficiālo zīmogu. Autentiskuma apliecinājumā ietver šādu informāciju:

 • iestādes nosaukums;
 • kārtas numurs, ar kādu autentiskuma apstiprinājums reģistrēts apliecinājumu žurnālā;
 • informācija, ka dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, ir identisks dokumentam, pamatojoties uz kuru tas radīts, un par to, vai dokuments ir oriģināls, jau apliecinātais un autentificētais dokuments, dokuments, kas izriet no apliecinātā dokumenta atveidošanas, dublikāts, kas radīts no datnes, vai rakstiska lēmuma vai saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem izdota lēmuma rezolutīvās daļas kopija;
 • dokumenta lapu skaits;
 • informācija par to, vai dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, ir pilnīgs vai daļējs dublikāts vai pilnīga vai daļēja kopija;
 • informācija par to, vai dokuments, no kura radīts dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, satur redzamu drošības elementu, kas ir konkrētā dokumenta juridiski svarīgā satura daļa (piemēram, hologrammu);
 • autentiskuma apstiprināšanas datums;
 • personas, kura apstiprinājusi autentiskumu (piemēram, amatpersonas, mēra vai mēra vietnieka, militārā rajona iestādes nolīgtā darbinieka, pasta licences turētāja vai Čehijas Tirdzniecības kameras darbinieka) vārds, uzvārds un paraksts.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Autentiskuma apstiprinājumu norāda dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, autentiskuma apliecinājuma veidā katrā lapā, vai arī lapas dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, ar skavu stingri piestiprina visam dokumentam un apzīmogo. Zīmogu uzspiež ar oficiālo spiedogu uz abām pusēm tā, lai daļa no oficiālā spiedoga nospieduma atrastos uz dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts.

Ja dokumentā, kura autentiskums tiek apliecināts, nav pietiekami daudz vietas autentiskuma apliecinājuma norādīšanai, to iekļauj atsevišķā lapā, ko stingri piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts, un tā piestiprinājuma vietu apzīmogo (sk. iepriekš).

Ja dokuments, kura autentiskums tiek apliecināts, satur vienu vai vairākas lapas un katrai atsevišķai lapai teksts ir tikai uz vienas puses, tukšās puses pārsvītro virzienā no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri, un autentiskuma apliecinājumu norāda tajā pusē, kuras autentiskums tiek apliecināts.

Ja dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts, tekstā vai starp autentiskuma apliecinājumu un dokumenta, kura autentiskums tiek apliecināts, tekstu ir tukša vieta, persona, kura veic apliecināšanu, pārsvītro tukšo vietu virzienā no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri.

Autentiskuma apliecinājuma veidne ir ietverta 2. pielikumā Īstenošanas dekrētam Nr. 36/2006 par apliecinājumu, ka dokuments ir tā oriģināla noraksts, un paraksta autentiskuma apliecināšanu, ar grozījumiem.

Autentiskuma apliecinājumu norāda dokumentā, kura autentiskums tiek autentificēts, šādos veidos:

 • ar zīmogu un iepriekš minēto informāciju, kas rakstīta ar roku, vai
 • ar izdruku, kas izveidota, izmantojot IT tehnoloģiju, un kas satur minētos datus; izdruku izdrukā uz pašlīmējošas uzlīmes, uz dokumenta vai atsevišķas papīra lapas. Uzlīmi piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts, un apzīmogo ar oficiālo zīmogu tā, lai daļa no oficiālā spiedoga nospieduma atrastos uz uzlīmes. Autentifikācijas apliecinājuma izdruku uz atsevišķas papīra lapas stingri piestiprina dokumentam, kura autentiskums tiek apliecināts.
Lapa atjaunināta: 07/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Dānija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Dānijas iestādēm parasti ir pienākums pieņemt tikai publiskus dokumentus dāņu valodā, tāpēc tās var pieprasīt šādu dokumentu tulkojumu, ja tie nav dāņu valodā.

Tomēr saskaņā ar Ziemeļvalstu valodu konvenciju konkrētus dokumentus var pieņemt somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodā. Tas jo īpaši attiecas uz vārda maiņas apliecībām, atļauju izmantot vārdu, vārda apstiprinājumu, laulības apliecībām, civilo partnerattiecību apliecībām, ģimenes stāvokļa apliecībām, laulības šķiršanas dekrētiem, laulāto atšķiršanas rīkojumiem un spriedumiem, kas attiecas uz laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, un spriedumiem, ar kuriem nolemj, ka laulība vai reģistrētas partnerattiecības ir atzīstamas par tādām, kas vairs nepastāv. Turklāt dokumentus, kas saistīti ar tādu lietu apstrādi, kuras attiecas uz personas vārdu, var pieņemt vācu vai angļu valodā.

Dokumentus, ar kuriem apstiprina nesodāmību, var pieņemt arī angļu valodā.

Tomēr īpašos gadījumos iestāde var atzīt dokumentus citās valodās, tomēr tai nav pienākuma atzīt citas valodas, kas nav iepriekš uzskaitītās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dānijas iestādes ir noteikušas, ka regulas darbības jomā ietilpst šādi dokumenti:

 • izziņa par nesodāmību;
 • apliecinājums par uzturēšanās vietu;
 • individuālais ieraksts par personu Centrālajā iedzīvotāju reģistrā (personattest);
 • dzimšanas un kristību apliecība (fødsels- og dåbsattest);
 • laulības apliecība;
 • laulības svētīšanas apliecība;
 • kristību apliecība (dåbsattest);
 • dzimšanas apliecība (fødselsattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • dzimšanas un vārda apliecība (fødsels- og navneattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • vārda apliecība (navneattest) (vairs neizdod, bet joprojām ir spēkā);
 • miršanas un apbedīšanas apliecība (izdod tikai atsevišķos gadījumos, kad apliecība ir vajadzīga par personu, kura mirusi pirms 1968. gada 1. aprīļa, t. i., datuma, kad tika izveidots Centrālais iedzīvotāju reģistrs);
 • vārda maiņas apliecība;
 • atļauja izmantot vārdu;
 • vārda apstiprinājums;
 • civilo partnerattiecību apliecība;
 • ģimenes stāvokļa apliecības;
 • laulības šķiršanas dekrēts;
 • laulāto atšķiršanas rīkojums;
 • spriedums:
  • ar ko apstiprina laulības šķiršanu;
  • ar ko apstiprina laulāto nošķiršanu;
  • ar ko apstiprina laulības atzīšanu par neesošu;
  • ar ko nosaka, ka laulība ir atzīstama par tādu, kas vairs nepastāv;
  • ar ko nosaka, ka reģistrētās civilās partnerattiecības ir atzīstamas par tādām, kas vairs nepastāv.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dānijas dokumenti, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu pielikumu, ir šādi

 • izziņa par nesodāmību;
 • apliecinājums par uzturēšanās vietu;
 • individuālais ieraksts par personu Centrālajā iedzīvotāju reģistrā (personattest);
 • dzimšanas un kristību apliecība (fødsels- og dåbsattest);
 • laulības apliecība;
 • laulības svētīšanas apliecība;
 • kristību apliecība (dåbsattest);
 • civilo partnerattiecību apliecība;
 • ģimenes stāvokļa apliecība.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Dānijā nav publiski pieejama tulkotāju/tulku saraksta vai datubāzes.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestāde, kas izdevusi apliecību vai dokumentu, konkrētos gadījumos var izdot apstiprinošu kopiju. Turklāt arī iestāde, kas pārņēmusi izdevējiestādes pienākumu, konkrētos gadījumos var izdot apstiprinošu kopiju.

Apstiprinošu apliecības vai dokumenta kopiju var izdot arī notārs Dānijas tiesās.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apstiprinošā kopijā parasti norāda, kura iestāde ir apstiprinājusi kopiju, vai nu ar municipalitātes zīmogu, vai ar notāra apliecinājumu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Dažreiz uz apstiprinošās kopijas ir zīmoga nospiedums “KOPIJA”.

Lapa atjaunināta: 09/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Vācija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Vācu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Joma

Publiskais dokuments

Dzimšanas fakts

 • Geburtsurkunde (dzimšanas apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (apliecināts izraksts no dzimšanas reģistra)

Fakts, ka persona ir dzīva

 • einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)
 • erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

Miršanas fakts

 • Sterbeurkunde (miršanas apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (apliecināts izraksts no miršanas datu reģistra)

Vārds

 • Geburtsurkunde (dzimšanas apliecība)
 • Eheurkunde (laulības apliecība)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)

Laulība

Spēja stāties laulībā

Ģimenes stāvoklis

 • Eheurkunde (laulības apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (apliecināts izraksts no laulību reģistra)
 • Ehefähigkeitszeugnis (apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai)
 • einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)
 • erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

Šķiršanās

Laulības anulēšana

 • Eheurkunde (laulības apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (apliecināts izraksts no laulību reģistra)

Reģistrētas partnerattiecības

Spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (apliecināts izraksts no reģistrētu partnerattiecību reģistra)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (apliecinājums par šķēršļu neesību partnerattiecību reģistrēšanai)

Reģistrētu partnerattiecību izbeigšana

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (apliecināts izraksts no reģistrētu partnerattiecību reģistra)

Izcelsme

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (apliecināts izraksts no dzimšanas reģistra)

Domicils

Uzturēšanās vieta

 • einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)

Valstspiederība

 • Einbürgerungsurkunde (naturalizācijas apliecība)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (apliecinājums par Vācijas pilsonības iegūšanu deklarācijas ceļā)
 • Entlassungsurkunde (apliecinājums par pilsonības atņemšanu)
 • Verzichtsurkunde (apliecinājums par atteikšanos no pilsonības)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (atļauja saglabāt Vācijas pilsonību)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (pilsonības apliecība)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (apliecība par vācieša juridisko statusu)

Adopcija

 • Gerichtlicher Beschluss (tiesas nolēmums)

Sodāmības neesība

 • Führungszeugnis (izziņa par nesodāmību)

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Publiskais dokuments

Tulkošanas palīglīdzeklis

Geburtsurkunde (dzimšanas apliecība)

I pielikums. Dzimšanas fakts

einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)

II pielikums. Fakts, ka persona ir dzīva

Sterbeurkunde (miršanas apliecība)

III pielikums. Miršanas fakts

Eheurkunde (laulības apliecība)

IV pielikums. Laulība

Ehefähigkeitszeugnis (apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai)

V pielikums. Spēja stāties laulībā

erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

VI pielikums. Ģimenes stāvoklis

Lebenspartnerschaftsurkunde (kopdzīves apliecība)

VII pielikums. Reģistrētas partnerattiecības

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (apliecinājums par šķēršļu neesību partnerattiecību reģistrēšanai)

VIII pielikums. Spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās

erweiterte Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas paplašinātais apliecinājums)

IX pielikums. Reģistrētu partnerattiecību statuss

einfache Meldebescheinigung (uzturēšanās vietas reģistrācijas īsais apliecinājums)

X pielikums. Domicils un/vai uzturēšanās vieta

Sodāmības neesība

XI pielikums. Sodāmības neesība

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ir izveidota valsts mēroga tulku un tulkotāju datubāze, ko uztur Hesenes federālā zeme. Tā ir brīvi pieejama ikvienam tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz-dolmetscher.de/, un tajā ir pieejama detalizētas meklēšanas funkcija (tajā var meklēt, piemēram, pēc federālās zemes, tiesas vai valodas). Datubāzē ir iekļauti tikai publiski iecelti un zvērināti tulki un tulkotāji. Šajā tīmekļa vietnē var atrast arī atbildīgās iestādes.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Vācijā apliecinātas kopijas var izdot visas iestādes un struktūras, kas izdod publiskus dokumentus (piemēram, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes, uzturēšanās vietas reģistrācijas iestādes un tiesas), un notāri.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz apliecinātas kopijas ir apliecinājums par to, ka tā atbilst dokumenta oriģinālam (piemēram, tiesas dokumentam vai notariālam aktam), izdevējiestādes zīmogs vai spiedogs un tās personas paraksts, kas apliecina kopiju (Likuma par oficiālu dokumentu reģistrēšanu (Beurkundungsgesetz) 42. panta 1. punkts). Uz apliecinātiem tulkojumiem ir tulkotāja zīmogs/spiedogs un paraksts.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Uz apliecinātas kopijas ir apliecinājums par to, ka tā atbilst dokumenta oriģinālam (piemēram, tiesas dokumentam vai notariālam aktam), izdevējiestādes zīmogs vai spiedogs un tās personas paraksts, kas apliecina kopiju (Likuma par oficiālu dokumentu reģistrēšanu (Beurkundungsgesetz) 42. panta 1. punkts).  Uz apliecinātiem tulkojumiem ir tulkotāja zīmogs/spiedogs un paraksts.

Lapa atjaunināta: 29/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Igaunija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Igaunija pieņem dokumentus igauņu valodā.

Igaunijas dažādās dzimtsarakstu nodaļas (vietējās iestādes un Igaunijas pārstāvniecības ārvalstīs) pieņem arī dokumentus angļu vai krievu valodā vai tulkojumus šajās valodās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dzimšanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Miršanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Laulības apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Laulības šķiršanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Vārda/uzvārda maiņas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra

Izraksts no sodāmības reģistra datubāzes, kurā norādīts, ka sodāmības reģistra datubāzē nav ieraksta par sodāmību

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dzimšanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Miršanas apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Laulības apliecība, kas reģistrēta Igaunijas dzimtsarakstu nodaļā

Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra, kas apliecina, ka persona ir dzīva

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra, kas apliecina civilstāvokli

Izraksts no Igaunijas iedzīvotāju reģistra par dzīvesvietu

Izraksts no sodāmības reģistra datubāzes, kurā norādīts, ka sodāmības reģistra datubāzē nav ieraksta par sodāmību

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Igaunijā personas, kuras ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ir zvērināti tulkotāji.

Saite atveras jaunā logāZvērināto tulkotāju saraksts

No 2020. gada 1. janvāra tikai zvērināti tulkotāji drīkst sagatavot oficiālus tulkojumus. Igaunijas iestādēm ir noteikts, ka, papildus Igaunijas zvērināto tulkotāju tulkojumiem, tām ir jāpieņem dokumentu tulkojumi, kurus apliecinājuši ārvalstu zvērināti tulkotāji, notāri vai citas atbilstīgi pilnvarotas amatpersonas.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Administratīvās struktūras, kas ir pilnvarotas izsniegt oficiālus dokumentus vai glabāt dokumentus savos arhīvos, arī var izsniegt šo dokumentu kopijas vai izrakstus un oficiāli apliecināt to autentiskumu.

Notāriem ir pilnvaras izsniegt notariāli apliecinātas kopijas.

Civilstāvokli apliecinošiem dokumentiem apliecinātas kopijas netiek izgatavotas, un tulkotas veidlapas izsniedz tikai attiecībā uz oriģināldokumentiem.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi

Apliecinātus tulkojumus var identificēt ar zvērināta tulkotāja parakstu un zīmogu. Zvērināta tulkotāja tulkojumu var sagatavot arī digitālā formātā. Šādā gadījumā zvērināta tulkotāja parakstu un zīmogu aizstāj ar viņa elektronisko parakstu.

Oficiāli apliecinātas kopijas

Lai oficiāli apliecinātu kopijas autentiskumu, teksta beigās jāpievieno atzīme par apliecināšanu, un tajā jānorāda:

1) dokumenta izdevējs, izdošanas datums un atsauce uz dokumenta atrašanās vietu reģistrā;

2) apstiprinājums, ka kopija ir identiska oriģinālam;

3) ja oriģināldokumentu nav izdevusi administratīvā struktūra, kas apliecina kopijas autentiskumu, – piezīme par to, ka kopija ir izdota, lai to iesniegtu vienīgi piezīmē minētajām administratīvajām struktūrām;

4) informācija par visām dokumenta nepilnībām, pārsvītroto tekstu, pievienoto tekstu, nesalasāmu tekstu, dzēsta teksta pēdām, citiem faktoriem, kas norāda uz izmaiņām dokumenta sākotnējā saturā, vai par to, ka dokumenta, kas satur vairākas lappuses, iesējums ir ticis atvērts;

5) apliecināšanas vieta un datums, kopiju apliecinošās personas vārds, uzvārds un paraksts, kā arī administratīvās struktūras zīmogs.

Parakstītus izrakstus no sodāmības reģistra datubāzes izsniedz papīra formātā.

Notariāli apliecinātas kopijas

Lai notariāli apstiprinātu faktu, notārs sniedz notariālu apliecinājumu, kurā jāiekļauj notāra deklarācija par konstatētajiem faktiem, kā arī notāra paraksts un krāsas zīmoga nospiedums. Jānorāda apliecinājuma izdarīšanas datums un vieta. Notariāls apliecinājums var būt arī digitālā formātā. Šādā gadījumā tulkotāja parakstu un krāsas zīmoga nospiedumu aizstāj ar viņa elektronisko parakstu. Digitālo apliecinājumu var sniegt tikai attiecībā uz elektronisko dokumentu.

Apliecinot kopijas autentiskumu, notārs ieraksta vārdu “ärakiri” (kopija) dokumenta pirmās lappuses augšpusē. Šī prasība neattiecas uz notariālu apliecinājumu digitālā formātā.

Lapa atjaunināta: 10/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Grieķija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu akceptētās valodas ir grieķu un angļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Publiski dokumenti, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 2016/1191, ir šādi:

Tieslietu ministrijas atbildība:

 • “izziņa par nesodāmību”.

Iekšlietu ministrijas atbildība:

 • dzimšanas reģistrācijas apliecība attiecībā uz dzimšanas reģistrāciju un uz pieaugušā adopciju (dati par nepilngadīgas personas adopciju ir slepeni un nav ierakstīti administratīvā dokumentā)
 • dzimšanas apliecība, kas apliecina dzimšanas reģistrāciju, faktu, ka persona ir dzīva, un fiziskas personas vārdu, uzvārdu
 • miršanas apliecība, kas apliecina nāves gadījuma reģistrāciju
 • laulības apliecība, kas apliecina laulības reģistrāciju, laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības anulēšanu
 • civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments, kas apliecina civilstāvokļa reģistrāciju, laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu, laulības atzīšanu par neesošu, izcelšanos, valstspiederību, reģistrētas partnerattiecības un reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu
 • atļauja doties laulībā, kas apliecina spēju doties laulībā
 • reģistrētu partnerattiecību apliecība, kas apliecina partnerattiecību reģistrāciju un reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu
 • valstspiederību apliecinošs dokuments, kas apliecina valstspiederību

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas reģistrācijas apliecība, dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, laulības apliecība, atļauja doties laulībā (spēja doties laulībā), civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments (laulības gadījumā jāsniedz informācija par laulību un reģistrētu partnerattiecību gadījumā jāsniedz informācija par reģistrētām partnerattiecībām), reģistrētu partnerattiecību apliecība, valstspiederību apliecinošs dokuments.

Attiecībā uz izziņu par nesodāmību nav pieejama neviena konkrētās valsts ierakstu pozīcija, izņemot tās, kas ir iekļautas visām dalībvalstīm kopīgajā daudzvalodu veidlapu standarta daļā.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Valstspiederību apliecinošu dokumentu un laulības apliecību izsniegšanas gadījumā attiecīgās pašvaldību iestādes pieņem oficiālus ārvalstu dokumentu tulkojumus, kurus izsniedzis:

 1. Ārlietu ministrijas Tulkošanas dienests vai
 2. Grieķijas konsulārās iestādes pilnvarots pastāvīgais ierēdnis izdevējā valstī vai
 3. Jonijas Universitātes Svešvalodu, rakstiskās un mutiskās tulkošanas katedras diplomēts tulkotājs vai
 4. Grieķijas jurists, kurš atbilst Advokātu kodeksa Likuma Nr. 4194/2013 36. pantā izklāstītajiem nosacījumiem (Valdības biļetens, I sērija, Nr. 208).

Attiecībā uz pārējiem dokumentiem nav tāda personu saraksta, kurām saskaņā ar Grieķijas likumiem būtu atļauts veikt sertificētus tulkojumus.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestādes, kuras ir pilnvarotas izgatavot Reģistra biroja aktu apliecinātas kopijas, ir sekretāri, kas tos izdevuši. Nav paredzēts izsniegt Grieķijas iedzīvotāju reģistru izsniegto apliecību kopijas, jo iedzīvotāji katru reizi pieprasa tik daudz apliecību eksemplārus, cik viņiem ir jāiesniedz dažādās iestādēs.

“Izziņu par nesodāmību” izsniedz: i) Grieķijā dzimušām personām izziņu izsniedz viņu dzimšanas vietas Pirmās instances tiesas prokuratūra, jeb precīzāk, Sodu reģistrs; savukārt ii) personām, kas dzimušas ārvalstīs, vai personām, kuru dzimšanas vietu nevar pārbaudīt, sertifikātu izsniedz Tieslietu ministrijas galvenais birojs, jeb precīzāk, Sodu un apžēlošanas reģistrs.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

i. Lai svešvalodā izdota dokumenta tulkojumu varētu uzskatīt par derīgu, tā pielikumā jāiekļauj arī dokumenta oriģināls vai svešvalodā izdotā dokumenta apliecināta kopija. Turklāt:

A. Ārlietu ministrijas Tulkošanas dienesta tulkojumu gadījumā tulkotājam jāapliecina, ka attiecīgais (tulkotais) dokuments ir pievienotā dokumenta precīzs tulkojums; iepriekšminētajam tulkošanas dienestam ir jāapliecina tulka paraksts; un dokumenta lappušu savienojuma vietā jābūt Ārlietu ministrijas spiedogam. Turklāt tulkotajā dokumentā jāiekļauj tulkošanas dienesta informācija, un jo īpaši katras lapas galvenē grieķu, angļu un franču valodā jābūt norādītiem vārdiem “OFICIĀLAIS TULKOJUMS”; galvenē jāiekļauj arī Tulkošanas dienestā glabātās lietas numurs; kājenē jāiekļauj dienesta informācija, proti, “GRIEĶIJAS REPUBLIKA, ĀRLIETU MINISTRIJA, TULKOŠANAS DIENESTS”, tieši tāpat - grieķu, angļu un franču valodā,

B. ja tulkojumu sagatavojis jurists, nepieciešams apliecinājums, ka attiecīgais (iztulkotais) dokuments ir pievienotā dokumenta precīzs tulkojums un ka juristam ir pietiekamas zināšanas avota un mērķa valodā; un dokumenta lappušu savienojuma vietā jābūt jurista spiedogam.

C. ja tulkojumus veic konsulāts vai vēstniecība, pietiek ar to, ka tulkojums ir sagatavots šajās iestādēs un tam ir pievienots šo iestāžu apliecinājums, neraugoties uz tulkotāja identitāti un viņa attiecību raksturu ar konsulātu vai vēstniecību.

ii. Lai kopija no sodu reģistra izziņas par nesodāmību tiktu uzskatīta par derīgu, pietiek ar to, ka to ir izdrukājis sertificēts Valsts sodu reģistra informācijas sistēmas lietotājs. Sodāmības reģistra izziņas par nesodāmību katras kopijas autentiskumu var pārbaudīt, salīdzinot tās “verifikācijas koda numuru” (unikāls identifikators), atsauces numuru un izdošanas datumu ar informāciju, kas atrodama Nacionālā sodu reģistra tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm un jo īpaši “Sodu reģistra kontroles dienestā”.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Tikai sekretārs var izgatavot apstiprinātas Reģistra biroja aktu kopijas, kas tiks pievienotas daudzvalodu standarta veidlapām. Uz šīm apliecinātajām fotokopijām jābūt sekretāra parakstam un tās pašvaldības zīmogam, kura izsniegusi attiecīgo dokumentu.

Sodu reģistra nesodāmības izziņas kopiju īpašās iezīmes ir verifikācijas koda numurs, atsauces numurs, datums un ūdenszīme uz veidlapas.

Lapa atjaunināta: 02/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Spānija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Spāņu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 2. pantā paredzēts, ka to piemēro turpmāk minētajiem dokumentiem, kas apzīmēti kā apliecināti publiskie dokumenti, vai veidiem, kādos tie iegūstami. a) Dzimšanas fakts: Dzimšanas apliecība. Standarta veidlapa. b) Fakts, ka persona ir dzīva: dzīvības apliecinājumā un ģimenes stāvokļa apliecībā tiek apstiprināts, ka persona ir dzīva, un norādīts ģimenes stāvoklis. To, vai persona ir dzīva, neprecējusies, kļuvusi par atraitni vai šķīrusies, apliecina civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona (pēc tam, kad attiecīgā persona ir ieradusies pie tās). Persona var arī apstiprināt, ka ir dzīva, ierodoties pie notāra, kas parasti apliecina apmeklējuma ierakstu. To, ka persona ir neprecējusies, kļuvusi par atraitni vai šķīrusies, apliecina pie civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas, izmantojot ar zvērestu apliecinātu paziņojumu vai oficiālu apstiprinājumu, vai ar notariālu aktu. Šīs procedūras, kurās jāierodas personīgi, var veikt arī pie civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas domicila vietā un, izmantojot pilnvaru, pie miertiesneša attiecīgās personas vai tās pārstāvja domicila vietā, kā arī pie notāra. c) Miršanas fakts: izraksts no civilstāvokļa reģistra. Standarta veidlapa. d) Vārds, uzvārds: izraksts no civilstāvokļa reģistra (dzimšanas fakts). e) Laulība, tostarp spēja stāties laulībā un ģimenes stāvoklis: nav civilstāvokļa akta; tiek izmantota dzimšanas apliecība. Attiecībā uz laulībām – izraksts no civilstāvokļa reģistra. Lai apliecinātu laulāto attiecības, pietiek ar civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas izdotu laulības apliecību. Lai pierādītu spēju stāties laulībā, ir jāsagatavo dokuments, pamatojoties uz kuru tiek izsniegts apliecinājums par spēju stāties laulībā (līdz 2020. gada 30. jūnijam to veic civilstāvokļa reģistrācijas kompetentā amatpersona vai, attiecīgā gadījumā, civilstāvokļa reģistrācijas galvenā amatpersona vai konsulāts). Situācijas ar ārēju dimensiju (ārvalstu laulātais vai laulība, kas noslēgta vietā ārpus Spānijas) var būt sarežģītākas. f) Laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu: izraksts no civilstāvokļa reģistra, tostarp papildu piezīmes. g) Reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss: tās administratīvās struktūras apliecinājums, kurai uzticēts reģistrēt reģistrētos partnerus vai, attiecīgā gadījumā, notariālais akts. h) Reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām: Spānijas procesuālajās tiesībās nav definēta nedz reģistrēto partneru atšķiršana, nedz reģistrēto partnerattiecību izbeigšana. Apliecinājumu par reģistrēto partnerattiecību reģistrāciju vai izbeigšanu apstiprina ar neprecētu pāru reģistrācijas apliecību, neveicot saskaņošanu Spānijā, vai ar notariālu aktu. (Karaļa 2015. gada 30. oktobra Dekrētlikums Nr. 8/2015, Sociālā nodrošinājuma akta pārstrādāta redakcija, 221. pants). i) Radniecības statuss: izraksts no civilstāvokļa reģistra. j) Adopcija: izraksts no civilstāvokļa reģistra. k) Domicils un/vai uzturēšanās vieta: izraksts no pašvaldības reģistra (domicila gadījumā); pašvaldības apliecinājums vai notariāls akts (uzturēšanās vietas gadījumā). l) Valstspiederība: izraksts no civilstāvokļa reģistra. m) Sodāmības neesamība, ja publiskus dokumentus par šo faktu Savienības iedzīvotājam izdod minētā iedzīvotāja valstspiederības dalībvalsts iestādes: Tieslietu ministrijas apliecinājums. Publiskie dokumenti, kurus Savienības iedzīvotājiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras valstspiederīgie tie nav, var nākties iesniegt, ja šie iedzīvotāji vēlas balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās vai pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecīgi izklāstīti Direktīvā 93/109/EK un Padomes Direktīvā 94/80/EK: izraksts no pašvaldības reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

To Spānijas izsniegto publisko dokumentu saraksts, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:

a) izraksti no civilstāvokļa reģistra par:

dzimšanas faktu,

dzīvības apliecinājumu,

miršanas faktu,

laulību,

ģimenes stāvokļa apliecinājumu,

spēju stāties laulībā;

b) ziņas par sodāmību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ārlietu, Eiropas Savienības un sadarbības ministrija publicē obligāti izmantojamu sarakstu ar zvērinātiem tulkotājiem (sešpadsmitais papildnoteikums [Oficiāla rakstura tulkojumi un interpretācijas] 2014. gada 25. marta Likumā Nr. 2/2014 par valsts rīcību un ārpakalpojumiem) Saite atveras jaunā logāhttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Iestādes, kas ir nozīmīgas regulas piemērošanai Spānijā saistībā ar publisku dokumentu autentisku pārsūtīšanu, ir notāri un civilstāvokļa aktu reģistratori, katrs savā attiecīgajā kompetences jomā.

Apliecinātas kopijas attiecas uz publisko dokumentu autentiskām kopijām, kuras sagatavo iestāde, kas izsniedz vai atļauj izsniegt tās. Parasti ir izplatītas notariālu aktu kopijas vai tiesas dokumentu apstiprinātas vai apliecinātas kopijas — vajadzības gadījumā ar apliecinājumu par to saistošo spēku (2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 134., 501., 502. un 504. pants).

Administratīvie dokumenti tiek nosūtīti, izmantojot nolēmuma apliecināšanu. (2015. gada 1. oktobra Publisko administrāciju kopējās administratīvās procedūras likuma Nr. 39/2015 52. pants).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Atsevišķos gadījumos ir izstrādātas veidlapas (civilstāvokļa apliecības), bet citos gadījumos standarta veidlapa nav paredzēta. Ja veidlapa nav pieejama, izsniegtajai kopijai vai liecībai pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu.

Apliecinātus tulkojumus reglamentē 2014. gada 25. marta Likums Nr. 2/16 par darbību un ārējo dienestu, 16. papildu noteikums (BOE 74, 2014. gada 26. marts).

Notariāli apliecinātas kopijas izsniedz uz notariāla papīra, ko Valsts naudas kaltuve (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre — FNMT) izsniedz individuāli katram notāram, papildus tintes spiedogam uzspiežot īpašu drošības spiedogu, kuru izdod Notāru ģenerālpadome (Consejo General del Notariado), un iekļaujot notāra zīmi, parakstu un iniciāļus. Uz notariālā papīra ir Valsts naudas kaltuves hologramma.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Notariāli apliecinātajām kopijām jābūt viegli identificējamām, tiklīdz tās ir izdotas uz notariālu aktu pamata, izmantojot numurētu spiedogu, un uz tām jābūt notāra parakstam. Drošības spiedogs tiek iekļauts kopā ar notāra tintes spiedogu, un oriģinālo dokumentu apliecināto kopiju gadījumā tiek izmantots autentifikācijas spiedogs (sello de legitimaciones). Notārs paraksta un apzīmē ar iniciāļiem dokumentus, kas tam uzticēti. Regula (ES) 2016/1191 un līdz ar to arī apliecināmā informācija acīmredzot attiecas uz tiesu un administratīvajiem dokumentiem papīra formā, kurus drukā ar tinti, izmantojot standarta veidlapas, kas saistītas ar civilstāvokļa reģistru (ar reģionālām atšķirībām). Tomēr ir svarīgi paturēt redzeslokā to, ka Spānijā tiek plaši ieviestas e-pārvaldes procedūras, kas ļauj apstiprināt elektroniskos kodus, kuri saistīti ar izdevēja elektronisko parakstu, un iekļaut šādas procedūras Eiropas e-pārvaldes principos (2015. gada 1. oktobra Publisko administrāciju kopējās administratīvās procedūras likums Nr. 39/2015 un 2015. gada 5. oktobra Likums Nr. 42/2015, ar ko groza 2000. gada 7. janvāra Civilprocesa likumu Nr. 1/2000).

Lapa atjaunināta: 12/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Francija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Franču valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs publisko dokumentu saraksts:

a) dzimšanas fakts:

— dzimšanas apliecība,

— pagaidu dzimšanas apliecība, kas izdota pēc jaundzimuša bērna atklāšanas vai tāda valsts aizbildnībā esoša bērna (pupille de l’Etat) gadījumā, kuram nav zināmas dzimšanas apliecības vai attiecībā uz kuru ir pieprasīta dzimšanas fakta turēšana slepenībā,

— tiesas nolēmums par dzimšanas fakta apstiprināšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— paziņojums (acte de notoriété) par laulības noslēgšanu, kas aizstāj neiegūstamu dzimšanas apliecību un ko izsniedzis notārs vai diplomātiskā vai konsulārā iestāde,paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdota dzimšanas apliecība,

— prefekta (préfet) izsniegta izcelsmes apliecība, kas aizstāj dzimšanas apliecību, ja nav pagaidu dzimšanas apliecības gadījumā, ja

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo dzimšanas apliecību;

b) fakts, ka persona ir dzīva:

— apliecinājums par to, ka persona ir dzīva (certificat de vie);

c) miršanas fakts:

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

— nedzīvi dzimuša bērna apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— spriedums, ar ko persona atzīta par mirušu,

— spriedums, ar ko persona atzīta par bezvēsts pazudušu (déclaration d’absence),

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai miršanas apliecību,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo miršanas apliecību,

— piezīme “miris deportācijā”,

— piezīme “terorisma upuris”,

— piezīme “miris par Franciju”,

— piezīme “miris, kalpojot nācijai”,

— Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdota miršanas apliecība;

d) vārds, uzvārds:

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— adopcijas lēmums saistībā ar tiesas nolēmumu par vārdu, uzvārdu,

— vienkāršotās adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts,

— nolēmums, ar ko atceļ vienkāršoto adopciju,

civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas apstiprināts akts par vārda, uzvārda izvēles kopīgu paziņojumu,

— paziņojums par domstarpībām saistībā ar vārdu, uzvārdu, par kuru ziņots civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonai,

— paziņojums par tā vārda, uzvārda maiņu, par kuru ziņots civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonai,

— rīkojums par vārda, uzvārda maiņu,

— civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas lēmums par vārda, uzvārda maiņu saskaņā ar ārvalstu civilstāvokli apliecinošiem dokumentiem,

— spriedums par vārdu, uzvārdu pēc filiācijas izmaiņām;

e) laulība, tostarp spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis:

— laulības apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— paziņojums (acte de notoriété), kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— apliecība par civillaulības noslēgšanu,

— diplomātiskas vai konsulāras iestādes izsniegta apliecība par tiesībām doties laulībā,

f) apakšpunktā minētie lēmumi, izņemot tos, kas attiecas uz laulības atzīšanu par neesošu,

— notāra apliecinājums par to, ka pastāv laulības līgums,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo laulības apliecību,

— Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdota laulības apliecība;

f) laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu:

— notāram iesniegts akts par savstarpēji saskaņotas laulības šķiršanas vienošanās glabāšanu,

— apliecība par savstarpēji saskaņotas laulības šķiršanas vienošanās glabāšanu,

— laulības šķiršanas spriedums,

— atšķiršanas spriedums,

— spriedums par laulības atzīšanu par neesošu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību;

g) reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss:

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas vai diplomātisko vai konsulāro amatpersonu (iepriekš rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersonas) apstiprināts civilo partnerattiecību līgums (pacte civil de solidarité — PACS),

— ar oficiālu aktu noslēgts civilo partnerattiecību līgums,

— reģistrācijas kvīts par civilo partnerattiecību līguma noslēgšanu/grozīšanu/izbeigšanu, ko nodrošina notārs, civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona vai, līdz 2017. gada 31. oktobrim, rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersona,

— Civilstāvokļa lietu centrālā dienesta (SCEC) izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību,

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— miršanas apliecība;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām:

— dzimšanas apliecība ar ierakstu par civilo partnerattiecību līguma izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu,

— reģistrācijas kvīts par civilo partnerattiecību līguma izbeigšanu, ko nodrošina notārs, civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona vai, līdz 2017. gada 31. oktobrim, rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersona,

— atšķiršanas spriedums,

— spriedums, ar ko civilo partnerattiecību līgumu atzīst par neesošu,

— Civilstāvokļa lietu centrālā dienesta (SCEC) izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību;

i) vecāku statuss:

— pie civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas noslēgts atzīšanas akts,

— ar oficiālu aktu (acte authentique) noslēgts atzīšanas akts,

— dzimšanas vai uzturēšanās vietas pirmās instances tiesas tiesneša izdots paziņojums (acte de notoriété), ar ko apstiprina civilstāvokļa atzīšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj civilstāvokļa apliecību,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) spriedums, ar ko nosaka vai anulē filiāciju;

j) adopcija:

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— adopcijas nolēmums,

— vienkāršotās adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts,

— nolēmums, ar ko atceļ vienkāršoto adopciju,

— valsts adopcijas nolēmums (adoption par la Nation);

k) domicils un/vai uzturēšanās vieta:

— apliecinājums par uzturēšanās vietu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem),

— apliecinājums par uzturēšanās vietas maiņu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem);

l) pilsonība un valstspiederība:

— Francijas pilsonības apliecība,

— administratīvās iestādes izsniegta autentiska kopija dekrētam par naturalizāciju vai reintegrāciju Francijas pilsonības iegūšanai,

— rajona tiesas reģistra dienestu direktora (Francijā izdotu paziņojumu gadījumā) vai administratīvās iestādes, vai Francijas konsula (ārvalstīs izdotu paziņojumu gadījumā) saņemts un rajona tiesas reģistra dienestu direktora (Francijā izdotu paziņojumu gadījumā) vai Tieslietu ministrijas (ārvalstīs izdotu paziņojumu gadījumā), vai par naturalizāciju atbildīgās ministrijas (tādu paziņojumu gadījumā, kas izdoti, pamatojoties uz laulībām ar Francijas pilsoni) reģistrēts paziņojums par Francijas pilsonību ar norādi, ka šis paziņojums ir reģistrēts,

— tiesas nolēmums, kam pievienots apliecinājums par to, ka nav iesniegta apelācijas sūdzība,

— dzimšanas apliecība ar papildu piezīmi, kurā norādīts viens no iepriekš minētajiem dokumentiem;

m) sodāmības neesība, ja publiskos dokumentus par šo faktu Savienības iedzīvotājam izdod minētā iedzīvotāja valstspiederības dalībvalsts iestādes:

— biļetens Nr. 3 (izziņa par nesodāmību) (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”), kurā norādīts, ka personai nav sodāmības.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Veidlapas, kas attiecas uz dzimšanas faktu (1):

— dzimšanas apliecība,

— pagaidu dzimšanas apliecība, kas izdota pēc jaundzimuša bērna atklāšanas vai tāda valsts aizbildnībā esoša bērna (pupille de l’Etat) gadījumā, kuram nav zināmas dzimšanas apliecības vai attiecībā uz kuru ir pieprasīta dzimšanas fakta turēšana slepenībā,

— tiesas nolēmums par dzimšanas fakta apstiprināšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— paziņojums (acte de notoriété) par laulības noslēgšanu, kas aizstāj neiegūstamu dzimšanas apliecību un ko izsniedzis notārs vai diplomātiskā vai konsulārā iestāde,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— akts, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu dzimšanas apliecību,

— prefekta (préfet) izsniegta izcelsmes apliecība, kas aizstāj dzimšanas apliecību, ja nav pagaidu dzimšanas apliecības gadījumā, kad dzimšanas fakts jātur slepenībā,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo dzimšanas apliecību.

Veidlapas, kas attiecas uz faktu, ka persona ir dzīva (2):

— apliecinājums par to, ka persona ir dzīva (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem).

Veidlapas, kas attiecas uz miršanas faktu (3):

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

— nedzīvi dzimuša bērna apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— spriedums, ar ko persona atzīta par mirušu,

— spriedums, ar kuru persona atzīta par bezvēsts pazudušu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai miršanas apliecību,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo miršanas apliecību,

— piezīme “miris deportācijā”,

— piezīme “terorisma upuris”,

— piezīme “miris par Franciju”,

— piezīme “miris, kalpojot nācijai”,

— akts, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu miršanas apliecību.

Veidlapas, kas attiecas uz laulību (4):

— dzimšanas apliecība,

— laulības apliecība,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— apliecība par civillaulības noslēgšanu,

nolēmums par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu,

— notāra apliecinājums par to, ka pastāv laulības līgums,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo laulības apliecību,

— akts, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu laulības apliecību.

Veidlapas, kas attiecas uz spēju doties laulībā (5):

— diplomātiskas vai konsulāras iestādes izsniegta apliecība par tiesībām doties laulībā.

Veidlapas, kas attiecas uz ģimenes stāvokli (6):

— laulības apliecība,

— dzimšanas apliecība,

— pagaidu dzimšanas apliecība, kas izdota pēc jaundzimuša bērna atklāšanas vai tāda valsts aizbildnībā esoša bērna (pupille de l’Etat) gadījumā, kuram nav zināmas dzimšanas apliecības vai attiecībā uz kuru ir pieprasīta dzimšanas fakta turēšana slepenībā,

— tiesas nolēmums par dzimšanas fakta apstiprināšanu,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas vai laulības apliecību,

— paziņojums (acte de notoriété) par laulības noslēgšanu, kas aizstāj neiegūstamu dzimšanas apliecību un ko izsniedzis notārs vai diplomātiskā vai konsulārā iestāde,

paziņojums, kas aizstāj civilstāvokļa reģistrācijas dokumentus, kuri nav iegūstami, jo tie ir iznīcināti vai pazaudēti negadījuma vai karadarbības dēļ,

— apliecība, kas aizstāj Francijas Bēgļu un bezvalstnieku aizsardzības biroja (Office français de protection des réfugiés et apatrides — OFPRA) izdotu dzimšanas apliecību,

— reģionālās tiesas (Tribunal de grande instance) priekšsēdētāja izdots tiesas nolēmums, ar ko labo dzimšanas apliecību,

— diplomātiskas vai konsulāras iestādes izsniegta apliecība par to, ka persona nav devusies laulībā.

Veidlapas, kas attiecas uz reģistrētām partnerattiecībām (7):

— dzimšanas apliecība,

— pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku,

— tiesas nolēmums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (jugement supplétif d’acte de naissance),

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

civilstāvokļa reģistrācijas amatpersonas vai diplomātisko vai konsulāro amatpersonu (iepriekš rajona tiesas (Tribunal d’instance) reģistrācijas amatpersonas) apstiprināts civilo partnerattiecību līgums (pacte civil de solidarité — PACS),

— ar oficiālu aktu noslēgts civilo partnerattiecību līgums,

— saņemšanas apstiprinājums par civilo partnerattiecību līguma noslēgšanu/grozīšanu/izbeigšanu, ko nodrošina civilstāvokļa reģistrācijas amatpersona (iepriekš rajona tiesas reģistrācijas amatpersona) vai notārs,

— Civilstāvokļa lietu centrālā dienesta (SCEC) izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību.

Veidlapas, kas attiecas uz spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (8):

— dzimšanas apliecība (kurā nav ieraksta par civilo partnerattiecību līgumu) (sk. veidlapas 5.2. punktu).

Veidlapas, kas attiecas uz reģistrētu partnerattiecību statusu (9):

— dzimšanas apliecība (izņemot ārzemniekiem, kas dzimuši ārvalstīs),

pilnīgas adopcijas nolēmuma rezolutīvās daļas noraksts ar dzimšanas apliecības spēku (izņemot ārzemniekiem, kas dzimuši ārvalstīs),

— spriedums, kas aizstāj dzimšanas apliecību (izņemot ārzemniekiem, kas dzimuši ārvalstīs),

— miršanas apliecība,

— mirušā dzīvesvietas pašvaldībā glabāts noraksts, ja miršanas apliecība izrakstīta citur,

— SCEC izsniegts apliecinājums par civilo partnerattiecību līguma neesību.

Veidlapas, kas attiecas uz DOMICILU vai UZTURĒŠANĀS VIETU (10):

— apliecinājums par uzturēšanās vietu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem),

— apliecinājums par uzturēšanās vietas maiņu (ārvalstīs dzīvojošiem Francijas pilsoņiem).

Veidlapas, kas attiecas uz sodāmību (11):

— biļetens Nr. 3 (izziņa par nesodāmību) (“Bulletin n°3 du casier judiciaire”), kurā norādīts, ka personai nav sodāmības.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Sertificētiem tulkotājiem ir jābūt tiesas apstiprinātiem ekspertiem (experts judiciaires). Ekspertu saraksti, kuros iekļauta sadaļa par apstiprinātiem (zvērinātiem) tulkotājiem, ir pieejami Kasācijas tiesas tīmekļvietnē:

Saite atveras jaunā logāhttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Tīmekļvietnē tiek publicēti šādi ik gadu atjauninātie ekspertu tulkotāju saraksti:

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Jāņem vērā, ka konkrētas kopijas var izsniegt tikai administratīvās vai tiesu iestādes vai praktizējoši juristi. Tas attiecas uz tiesas aktu vai oficiālu aktu kopijām, kuras var izsniegt tikai tiesu kancelejas vai valsts amatpersonas (piemēram, notāri, tiesu izpildītāji, to civilstāvokļa aktu reģistrācijas amatpersonas, kurus tās uzglabā).

Attiecībā uz citiem dokumentiem — ar Sabiedrības un administrācijas attiecību kodeksa (Code des relations entre le public et l'administration) R113-10. pantu administratīvajās procedūrās ir atcelta prasība par administrācijas izdotu dokumentu fotokopiju apliecināšanu, ja attiecīgajā tiesību aktā jau nav atļauta vienkārša fotokopija. Tomēr kodeksā paredzēts, ka administrācijai pēc pieprasījuma ir jāturpina apliecināt kopijas, kas nepieciešamas ārvalstu iestādēm. Nav sastādīts to iestāžu saraksts, kas var izsniegt apliecinātas kopijas. Tomēr Pašvaldību vispārējā kodeksa (Code général des collectivités territoriales) R2122-8. pantā paredzēts, ka pēc pieprasījuma parakstus un dokumentu atbilstību var apliecināt mērs un tā deleģētās pašvaldības amatpersonas.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Veids, kādā tulkojumi tiek apliecināti, tiesību aktos nav noteikts.

Tomēr turpmāk ir izklāstīts, kā var noteikt pienācīgi apliecinātu tulkojumu.

Galvenā obligātā prasība ir tāda, ka tulkojums jāveic tulkotājam, kas iekļauts Francijas apelācijas tiesas vai Kasācijas tiesas ekspertu sarakstā.

Papildus minētajam pastāv šāda vispārpieņemta prakse:

— tulkojumā norāda, ka tas ir pareizs un precīzs oriģināla tulkojums (“certifiée conforme à l’original”),

— katru lappusi numurē un apzīmē ar zvērināta eksperta tulkotāja iniciāļiem,

— pēdējā lapā iekļauj tulkotāja parakstu, zīmogu un vārdu, uzvārdu,

— tulkojumā ietver reģistrācijas numuru (kuru piešķir zvērināts eksperts tulkotājs un kurš ir vienāds gan avota tekstam, gan tulkojumam).

Tomēr neviena no četrām iepriekš minētajām iespējām nav obligāta.

Apliecinātājiestāde apzīmogo apliecinātās kopijas, norādot, ka tās ir apliecinātas, kā arī datē un paraksta tās.

Tomēr tiesas aktu vai oficiālu aktu apliecinātas kopijas var izsniegt tikai tā iestāde, kurai glabāšanā nodots oriģināls. Šīs kopijas datē, paraksta un, vajadzības gadījumā, apzīmogo tā iestāde, kas izsniegusi dokumentu.

Civilstāvokļa aktu kopijas un izrakstus apzīmogo pilsētas dome, diplomātiska vai konsulāra iestāde vai Ārlietu ministrijas Civilstāvokļa lietu centrālais dienests (SCEC), bet datē un paraksta reģistrācijas amatpersona, kurai glabāšanā nodots oriģināls.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātājiestāde apzīmogo apliecinātās kopijas, norādot, ka tās ir apliecinātas, kā arī datē un paraksta tās.

Tomēr tiesas aktu vai oficiālu aktu apliecinātas kopijas var izsniegt tikai tā iestāde, kurai glabāšanā nodots oriģināls. Šīs kopijas datē, paraksta un, vajadzības gadījumā, apzīmogo tā iestāde, kas izsniegusi dokumentu.

Civilstāvokļa aktu kopijas un izrakstus apzīmogo pilsētas dome, diplomātiska vai konsulāra iestāde vai Ārlietu ministrijas Civilstāvokļa lietu centrālais dienests (SCEC), bet datē un paraksta reģistrācijas amatpersona, kurai glabāšanā nodots oriģināls.

Lapa atjaunināta: 23/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Horvātija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Horvātijas Republikā pieņem tikai publiskus dokumentus horvātu valodā, proti, netiek pieņemti publiski dokumenti citās ES dalībvalstu oficiālajās valodās.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

To publisko dokumentu saraksts, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā:

– dzimšanas apliecība (rodni list) (I pielikums);

– miršanas apliecība (smrtni list) (III pielikums);

– laulības apliecība (vjenčani list) (IV pielikums);

– apliecinājums par neatrašanos laulībā (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI pielikums);

– apliecinājums par atrašanos partnerattiecībās (potvrda o životnom partnerstvu) (VII pielikums);

– apliecinājums par domicilu un/vai uzturēšanās vietu (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X pielikums);

– izziņa par nesodāmību (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI pielikums).

Piezīme. I–VII pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Valsts pārvaldes ministrija (Ministarstvo uprave), X pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Iekšlietu ministrija (Ministarstvo unutarnjih poslova), savukārt XI pielikumā minētos publiskos dokumentus izdod Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

To publisko dokumentu saraksts, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:

– dzimšanas apliecība (I pielikums);

– miršanas apliecība (III pielikums);

– laulības apliecība (IV pielikums);

– apliecinājums par neatrašanos laulībā (VI pielikums);

– apliecinājums par atrašanos partnerattiecībās (VII pielikums);

– apliecinājums par domicilu un/vai uzturēšanās vietu (X pielikums);

– izziņa par nesodāmību (XI pielikums).

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saskaņā Horvātijas tiesību aktiem tiesu tulkotāji ir kvalificēti veikt apliecinātus tulkojumus.

Saite uz atjauninātu tiesas tulkotāju sarakstu, kas publicēts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem apliecinātas publisku dokumentu kopijas var sagatavot notāri (javni bilježnici); kvalificēto notāru sarakstu, ko dēvē arī par notāru direktoriju (Imenik javnih bilježnika), pārvalda Horvātijas Notāru kameras (Hrvatska javnobilježnička komora) Administrācijas padome (Upravni odbor), un tas ir pieejams Kameras tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.hjk.hr/Uredi.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt, veicot vienkāršu vizuālu apskati, jo ikvienam tulkojumam vai kopijai ir uzspiests tiesas tulkotāja vai notāra zīmogs, skaidri norādot, ka konkrētais dokuments ir tulkojums vai kopija.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas īpašā iezīme ir tā notāra zīmogs, kurš sagatavojis kopiju.

Lapa atjaunināta: 30/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Itālija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Var izmantot šādas valodas:

- itāļu (oficiālā valsts valoda);

- vācu Trentīno-Alto Adidžes reģionā, kam piešķirts īpašs statuss (1972. gada 31. augusta Prezidenta dekrēts Nr. 670 un 1988. gada 15. jūlija Prezidenta dekrēts Nr. 574);

- franču Valles d’Aostas reģionā, kam piešķirts īpašs statuss (1948. gada 26. februāra Konstitucionālā likuma Nr. 4 38. pants);

- slovēņu Friuli-Venēcijas Džūlijas reģionā, kam piešķirts īpašs statuss (2001. gada 23. februāra Likuma Nr. 38 4. pants).

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie dokumenti ietver konkrēti šādus iedzīvotāju dienestu dokumentus:

Joma

Publiskie dokumenti

Dzimšana

 • Dzimšanas apliecība (certificato di nascita)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra (estratto dell’atto di nascita)
 • Dzimšanas reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale atto di nascita)

Dzīve

 • Izziņa par to, ka persona ir dzīva (certificato di esistenza in vita)

Nāve

 • Miršanas apliecība (certificato di morte)
 • Izraksts no miršanas reģistra (estratto atto di morte)
 • Miršanas reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale atto di morte)

Vārds

 • Dzimšanas apliecība
 • Izraksts no dzimšanas reģistra
 • Dzimšanas reģistra ieraksta pilna kopija

Laulības, t.sk. spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis

 • Laulības apliecība (certificato di matrimonio)
 • Izraksts no laulību reģistra (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Laulību reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Apliecība par spēju doties laulībā (certificato di capacità di contrarre matrimonio) vai apliecība par tiesībām doties laulībā (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Civilstāvokļa apliecība (certificato di stato civile)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Šķiršanās, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu

 • Laulības apliecība
 • Kopsavilkuma izraksts no laulību reģistra (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Laulāto atšķiršanas/laulības šķiršanas līguma pilna kopija (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Reģistrētas partnerattiecības, t.sk. spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss

 • Reģistrētu partnerattiecību apliecība (certificato di unione civile)
 • Izraksts no reģistrēto partnerattiecību reģistra (estratto di costituzione di unione civile)
 • Reģistrēto partnerattiecību reģistra ieraksta pilna kopija (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Apliecība par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Reģistrētu partnerattiecību atzīšana par neesošām

 • Izraksts no reģistrēto partnerattiecību reģistra
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Vecāki

 • Izraksts no dzimšanas reģistra, norādot tēva un mātes vārdu (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Domicils un/vai pastāvīgā dzīvesvieta

 • Pastāvīgās dzīvesvietas apliecība (certificato di residenza)

Valstspiederība

 • Valstspiederības apliecība (certificato di cittadinanza)
 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Adopcija

 • Izraksts no dzimšanas reģistra

Sodāmības neesamība

 • Apliecība par sodāmības neesamību (certificato del casellario giudiziale)

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Publiskie dokumenti

Daudzvalodu standarta veidlapas

Dzimšanas apliecība

I pielikums - Dzimšana

Izziņa par to, ka persona ir dzīva

II pielikums - Dzīve

Miršanas apliecība

III pielikums - Nāve

Laulības apliecība

IV pielikums - Laulības

Apliecība par spēju doties laulībā vai apliecība par tiesībām doties laulībā

V pielikums - Spēja doties laulībā

Apliecība par ģimenes stāvokli

VI pielikums - Ģimenes stāvoklis

Reģistrētu partnerattiecību apliecība

VII pielikums - Reģistrētas partnerattiecības

Apliecība par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās

VIII pielikums - Spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās

Reģistrētu partnerattiecību apliecība

IX pielikums - Reģistrētu partnerattiecību statuss

Pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

X pielikums - Domicils un/vai pastāvīgā dzīvesvieta

Apliecība par sodāmības neesamību

XI pielikums - Sodāmības neesamība

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Nav publiska tulkotāju un tulku saraksta. Tomēr tulkotāji un tulki var lūgt, lai viņus (līdzīgi kā tiesas padomdevējus) iekļauj tiesu uzturētos sarakstos.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Saskaņā ar Prezidenta 2000. gada 28. decembra Dekrēta Nr. 445 8. panta 2. punkta pirmo teikumu dokumentu kopijas var apliecināt:

- amatpersona (pubblico ufficiale), kura izdevusi apliecību vai ar kurai deponēts oriģināls vai kurai ir jāiesniedz dokuments;

- notārs (notaio);

- tiesas sekretārs (cancelliere);

pašvaldības sekretārs (segretario comunale) vai cita mēra norīkota amatpersona.

Par uzdevumu veikšanu saistībā ar iedzīvotāju reģistru un civilstāvokli ir atbildīga valdība, un tos veic pašvaldību mēri kā valsts amatpersonas, un viņu norīkoti darbinieki.

Valsts amatpersonas izdod iedzīvotāju reģistra izziņas (Prezidenta Dekrēta Nr. 223/1989 33. pants) un izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistra par informāciju, kas atrodama attiecīgajos reģistros (Prezidenta Dekrēta Nr. 396/2000 106.-108. pants).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Ja dokumentam ir pievienots apliecināts tulkojums itāļu valodā, citā valodā sagatavota dokumenta teksta tulkojumu kā pareizu apliecina diplomātiskās vai konsulārās iestādes vai zvērināts tulkotājs vai tulks, kurš ar zvērestu apliecina, ka teksta svešvalodā tulkojums ir pareizs. Diplomātiskās vai konsulārās iestādes darbinieks vai zvērināts tulkotājs vai tulks norādīs savu vārdu un personas datus, uzliks savu parakstu vai sava biroja zīmogu un parakstu blakus zīmogam; tāpat viņi pievienos apliecinājumu par savu atbildību par viņu paveikto darbu.

Kopiju apliecina, tās beigās pievienojot apliecinājumu, kurā teikts, ka tā ir patiesa oriģinālā dokumenta kopija; to dara pilnvarota amatpersona, kurai arī jānorāda kopijas izgatavošanas datums un vieta, lapu skaits, amatpersonas vārds un amats, jāuzliek paraksts un biroja zīmogs. Ja apliecības vai dokumenta kopija sastāv no vairākām lapām, amatpersonai ir jāliek savs paraksts uz katras lapas malas.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Kā iepriekš minēts saistībā ar 24. panta 1. punkta e) apakšpunktu dokumentu kopijas apliecina, pilnvarotai amatpersonai uzliekot rakstisku apliecinājumu, ka kopija precīzi atbilst oriģinālajam dokumentam.

Šādi apliecinātu kopiju atzīst par “autentisku” (autentica), ja apliecinājums tai piešķir tādu pašu juridisku spēku kā oriģinālajam dokumentam.

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Kipra

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Grieķu un angļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Kipras iestādes kā piemēru min šādus publiskus dokumentus:

Dzimšana: dzimšanas apliecība

Nāve: miršanas apliecība

Laulības: laulību apliecība

Tiesības stāties laulībā: apliecība par tiesībām stāties laulībā

Reģistrētas partnerattiecības: civilo partnerattiecību apliecība

Dzīvesvieta: pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

Reģistrētu partnerattiecību izbeigšana: kopīgās deklarācijas par civilo partnerattiecību izbeigšanu reģistrācijas apliecība

Sodu reģistra ieraksta neesība: apliecība, par to, ka sodu reģistrā nav ieraksta

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas apliecība

miršanas apliecība

laulību apliecība

apliecība par tiesībām stāties laulībā

civilo partnerattiecību apliecība

pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

apliecība, par to, ka sodu reģistrā nav ieraksta

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saite atveras jaunā logāZvērinātu tulkotāju reģistrs Iekšlietu ministrijas preses un informācijas birojā.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Civilstāvokļa reģistrs un migrācijas departaments

dzimšanas apliecība

miršanas apliecība

apliecība par tiesībām stāties laulībā

civilo partnerattiecību apliecība

kopīgās deklarācijas par civilo partnerattiecību izbeigšanu reģistrācijas apliecība

Rajona pašvaldības (Επαρχιακές Διοικήσεις )

dzimšanas apliecība

miršanas apliecība

pastāvīgās dzīvesvietas apliecība

Pašvaldības

laulību apliecība

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Zvērinātu tulkotāju padomes – struktūras, kas Kipras Republikā atbildīga par oficiāliem tulkojumiem – norādījumi zvērinātiem tulkotājiem un sabiedrībai paredz, ka visiem dokumentiem, kas tiek iesniegti tulkošanai zvērinātiem tulkotājiem, jābūt publiskiem un attiecīgi apliecinātiem. Tulkošanai iesniegtā dokumenta norakstu (kopiju) pievieno zvērināta tulkotāja tulkotajam tekstam, kura beigās tiek pievienots tulkotāja paraksts un zīmogs.

Zvērināti tulkotāji neapliecina tulkošanai iesniegtā dokumenta autentiskumu ar īpašu zīmogu uz dokumenta, taču pirms tulkojuma viņi pārbauda dokumentu un ja tulkotājs uzskata, ka tas nav autentisks, viņš to netulko.

Zvērināti tulkotāji tikai apliecina sava tulkotā teksta autentiskumu, ja viņiem tiek lūgts viņa paša tulkojuma autentisks noraksts.

Tulkojumiem:

taisnstūra elektronisks zīmogs, uz kura ir vārdi “pareizs un precīzs pievienotā dokumenta tulkojums”;

oriģināls apaļš zvērināta tulkotāja spiedogs, kuru tulkotājam izsniegusi Zvērinātu tulkotāju padome;

zvērināta tulkotāja paraksts;

zvērināta tulkotāja vārds un uzvārds;

spiedogs par atlīdzību (2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu).

Tulkojumu noraksti:

oriģināls taisnstūra elektronisks zīmogs, uz kura ir vārdi “tulkotā dokumenta pareizs noraksts”;

oriģināls apaļš zvērināta tulkotāja spiedogs, kuru tulkotājam izsniegusi Zvērinātu tulkotāju padome;

zvērināta tulkotāja vārds un oriģināls paraksts;

spiedogs par atlīdzību (2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu).

Apliecinātiem dokumentiem:

Zvērināta tulkotāja spiedogi (apaļie) ir zilā krāsā un taisnstūra elektroniskais zīmogs ir melns.

2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Zvērināta tulkotāja spiedogi (apaļie) ir zilā krāsā un taisnstūra elektroniskais zīmogs ir melns.

2 eiro atlīdzības spiedogs ir pievienots nedaudz ārpus spiedoga apakšējai daļai un to atceļ ar apaļu spiedogu.

Lapa atjaunināta: 18/07/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Latvija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Latviešu valoda.

Ļoti šauros likumā noteiktos gadījumos ir iespējami izņēmumi, piemēram, Imigrācijas likumā noteikts, ka izsaukuma apstiprināšanai vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņu par sodāmību, radniecību vai svainību apliecinošu dokumentu kopijas un citus saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem nepieciešamos dokumentus) var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

dzimšanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota dzimšanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

to, ka persona ir dzīva – zvērināta notāra izdots apliecinājums; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdots apliecinājums.

miršanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas  izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota miršanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

vārdu un uzvārdu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu; Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izziņa; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

laulību, tostarp spēju doties laulībā – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra; Civillikumā norādītās konfesijas garīdznieka izsniegta laulības apliecība; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota laulības apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

Latvija neizsniedz dokumentu, kas apliecina personas spēju doties laulībā. Tā vietā persona var pieprasīt informāciju par ģimenes stāvokli.

laulības šķiršanu, laulības atzīšanu par spēkā neesošu – notariāls akts (laulības šķiršanas apliecība); tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu; pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota izziņu no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu.

vecāku statusu – tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

adopciju – tiesas nolēmums; Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

domicilu un/vai uzturēšanās vietu – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra; pašvaldības izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

valstspiederību – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

sodāmības neesamību – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa no sodu reģistra; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

dzimšanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota dzimšanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

to, ka persona ir dzīva – zvērināta notāra izdots apliecinājums; Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdots apliecinājums.

miršanas faktu – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas  izdota miršanas apliecība vai izziņa no miršanas reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota miršanas apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

laulība – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra, pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas izdota laulības apliecība vai izziņa no laulības reģistra, Civillikumā norādītās konfesijas garīdznieka izsniegta laulības apliecība, Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota laulības apliecība (arī atkārtota) vai izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

ģimenes stāvoklis – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

domicils un/vai uzturēšanās vieta – Pilsonības un migrācijas lietu pārvades izziņa no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa no Iedzīvotāju reģistra, pašvaldības izziņa no Iedzīvotāju reģistra.

sodāmības neesamību – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa no sodu reģistra, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī izdota izziņa.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Saraksti nepastāv, jo Latvijā tulkojumu var apliecināt jebkura fiziska persona, uzņemoties atbildēt likumā noteiktajā kārtībā par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Dokumentu kopijas ir tiesīgi apliecināt zvērināti notāri un, ja normatīvajos aktos nav paredzēta dokumenta kopijas obligāta notariāla apliecināšana, tad dokumenta kopiju pareizību var apliecināt arī organizācija (Saite atveras jaunā logāDokumentu juridiskā spēka likuma 6. pants).

Papildus informējam, ka Latvijā arī fiziskā persona var apliecināt tāda dokumenta, kura autors ir šī persona, atvasinājuma pareizību. Fiziska persona var apliecināt arī tāda dokumenta, kuru tā saņēmusi no citām fiziskajām personām un organizācijām, atvasinājuma pareizību, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulka vārds, uzvārds un personas kods; tulka paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums; apliecinājuma datums (sk. Saite atveras jaunā logāMinistru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā).

Līdzīgus rekvizītus satur arī apliecinātas kopijas (sk. nākamo atbildi).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu "KOPIJA". Savukārt apliecinājuma uzrakstā norāda ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus "KOPIJA PAREIZA"; dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu un, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu), personisko parakstu un tā atšifrējumu; apliecinājuma datumu.

Lapa atjaunināta: 25/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Lietuva

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Lietuvas Republikas oficiālā valoda ir lietuviešu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Regulas 24. panta 1. punkta b) apakšpunkts

a) Dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

b) notariāls apliecinājums, ka fiziskā persona ir dzīva un atrodas konkrētā vietā;

apliecinājums par to, ka persona ir dzīva un atrodas konkrētā vietā (ko izdevusi Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda padome);

c) miršanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina miršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

d) apliecība par vārda, uzvārda vai valstspiederības maiņu (izdota laikā no 2005. gada 4. decembra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina ierakstu par civilstāvokļa ieraksta grozīšanu vai papildināšanu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

e) laulība:

laulības apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina laulāšanās fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

spēja stāties laulībā:

apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

konsulārs apliecinājums par ģimenes stāvokli;

apliecinājums par ģimenes stāvokli;

f) laulības šķiršanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina laulības šķiršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

tiesas spriedums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

laulāto atšķiršanu apliecinošus dokumentus neizdod;

g) –;

h) –;

i) dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

notariāli apliecināts bērna tēva un mātes kopīgs pieteikums, ar ko atzīst paternitāti;

tiesas spriedums, ar ko nosaka maternitāti/paternitāti;

tiesas spriedums par paternitātes/maternitātes apstrīdēšanu;

j) dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

tiesas spriedums par adopciju;

k) apliecinājums par deklarēto dzīvesvietu;

apliecinājums par personas datiem no Iedzīvotāju reģistra;

l) pase / personas apliecība;

dzimšanas apliecība (izdota laikā no 1992. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. janvārim);

izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

rīkojumi vai spriedumi, kas attiecas uz valstspiederības iegūšanu, zaudēšanu vai atgūšanu;

m) apliecinājums, kurā ietverta informācija par fizisko personu, kas iegūta no aizdomās turamo, apsūdzēto un notiesāto personu reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Regulas 24. panta 1. punkta c) apakšpunkts

a) Izraksts, kas apliecina dzimšanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

b) –;

c) izraksts, kas apliecina miršanas fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

d) –;

e) izraksts, kas apliecina laulāšanās fakta ierakstu (izdots kopš 2017. gada 1. janvāra);

apliecinājums par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai;

k) apliecinājums par deklarēto dzīvesvietu;

apliecinājums par personas datiem no Iedzīvotāju reģistra;

m) apliecinājums, kurā ietverta informācija par fizisko personu, kas iegūta no aizdomās turamo, apsūdzēto un notiesāto personu reģistra.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Sertificētu tulkotāju saraksts nepastāv.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

– Notāri;

– valsts un pašvaldības iestādes (attiecībā uz to izdotu dokumentu kopijām).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Nepastāv apliecināti tulkojumi vai īpašas prasības attiecībā uz tulkojumiem vai apliecinātām to kopijām. Praksē dokumentus parasti tulko tulkojumu aģentūras vai tulkotāji, tāpēc uz dokumenta norāda, ka to tulkojusi tulkojumu aģentūra vai tulkotājs. Atsevišķos gadījumos tulkojumu var apliecināt ar tulkotāja parakstu vai tā precizitāti var apliecināt notārs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Ja dokumentu apliecina valsts vai pašvaldības iestāde:

tās izdotā dokumenta kopijas beigās ir apliecinājuma zīme, kas sastāv no vārdiem “apliecināta kopija / apliecināts izraksts”, papildus norādot datumu un iestādes, kas apliecina kopijas vai izraksta autentiskumu, vadītāja vai citas pilnvarotas personas amata nosaukumu, parakstu, vārdu vai tā iniciāli un uzvārdu.

Ja elektroniska dokumenta kopijas, kas sagatavota papīra formātā, autentiskumu apliecina ar IT rīkiem, tās juridiskās personas apliecinājuma zīme, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas autentiskumu, sastāv no vārdiem “apliecināta kopija”, juridiskās personas, kas pilnvarota apliecināt kopiju, nosaukuma, kā arī datuma. Apliecinājuma zīmi var uzspiest arī ar zīmogu.

Notariālā apliecinājuma veidnē jāieraksta šāda informācija: notariālā akta datums, apliecinošā notāra biroja nosaukums, notāra vārds un uzvārds, notariālā akta reģistrācijas numurs notāra reģistrā, notāra nodeva par notariālo aktu (ja notārs atbrīvojis no notāra nodevas samaksas, jāieraksta vārdi “nodevu neiekasē”), nodeva par datu pārbaudi valsts reģistros, valsts reģistru nodeva, nodeva par jebkuriem citiem pakalpojumiem, kas sniegti pēc klienta pieprasījuma, un notāra paraksts.

Ieraksts, kas apliecina kopijas/izraksta autentiskumu:

“20_____. gada ___ _____________

Es, _______________________________________________________________________, ar šo apliecinu, ka šī ir iesniegtā dokumenta apliecināta kopija.

Notāra reģistra Nr.: ________________________

Notāra nodeva: __________________________

Nodeva(-as) par citiem pakalpojumiem, kas sniegti pēc klienta pieprasījuma: _________________

Notāra paraksts”

Lapa atjaunināta: 23/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Luksemburga

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Luksemburgai pieņemamās valodas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir franču vai vācu valoda.

Attiecībā uz šādiem dokumentiem ir pieņemama arī angļu valoda:

- dzimšanas apliecība,

- laulības apliecība,

- atzīšanas akts,

- miršanas apliecība,

- uzvārda maiņas akts,

- vārda maiņas akts,

- publisks dokuments par reģistrētā dzimuma un vārda(-u) maiņu.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

-          Dzimšanas apliecības,

-          atzīšanas akti, ar ko nosaka izcelšanos,

-          laulības apliecības,

-          apliecības par spēju stāties laulībā,

-          miršanas apliecības,

-          nedzīvi dzimuša bērna apliecības,

-          lielhercoga lēmums par uzvārda maiņu,

-          lielhercoga lēmums par vārda(-u) maiņu,

-          stāšanās partnerattiecībās apliecības,

-          partnerattiecību izbeigšanas apliecības,

-          apliecība par vienošanos, ar ko nostiprina īpašumtiesiskās sekas partnerattiecībās,

-          dzīvības apliecinājumi,

-          uzturēšanās apliecības,

-          pagarinātas uzturēšanās apliecības,

-          izziņas par pierakstu konkrētā adresē,

-          ministru lēmumi par reģistrētā dzimuma un vārda(-u) maiņu,

-          tiesas nolēmumi par dzimuma maiņu,

-          ministru lēmumi ar pilsonību,

-          valstspiederības apliecības,

-          pie notāra sastādīti atzīšanas akti,

-          izraksti no sodāmības reģistra (biļetens Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5), ja personai nav sodāmības,

-          apliecinājums par reģistrēšanos vēlētāju reģistrā,

-          civilstāvokļa aktu reģistru izraksti vairākās valodās saskaņā ar ICCS konvenciju Nr. 16,

-          tiesas nolēmumi par dzimšanas fakta konstatēšanu,

-          tiesas nolēmumi par vienkāršoto adopciju,

-          tiesas nolēmumi par pilnīgu adopciju,

-          tiesas nolēmumi, ar ko atceļ adopciju,

-          tiesas nolēmumi, ar ko nosaka izcelšanos (maternitātes noteikšana, paternitātes noteikšana),

-          tiesas nolēmumi, ar ko apstrīd izcelšanos (maternitātes apstrīdēšana, paternitātes apstrīdēšana),

-          tiesas nolēmumi par laulības šķiršanu,

-          tiesas nolēmumi par laulības atzīšanu par neesošu,

-          tiesas nolēmumi par laulāto atšķiršanu,

-          tiesas nolēmumi, ar ko konstatē prombūtni,

-          tiesas nolēmumi, ar ko atceļ adopciju.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

-          Dzimšanas apliecības (tikai izraksti),

-          dzīvības apliecinājums,

-          miršanas apliecības (tikai izraksti),

-          laulības apliecības (tikai izraksti),

-          apliecības par stāšanos reģistrētās partnerattiecībās,

-          apliecības par reģistrētu partnerattiecību izbeigšanu,

-          uzturēšanās apliecības,

-          izraksts no sodāmības reģistra (biļetens Nr. 3, Nr. 4 vai Nr. 5), ja personai nav sodāmības.

Šis saraksts ir izsmeļošs tajā ziņā, ka daudzvalodu standarta veidlapu var pievienot tikai iepriekš uzskaitītajiem publiskajiem dokumentiem.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

To personu saraksti, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, atrodami Luksemburgas Lielhercogistes Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:

Saite atveras jaunā logāhttp://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Pašvaldības administratīvās iestādes ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas. Pēc kopijas sagatavošanas tiek iekasēta nodeva. Šī kancelejas nodeva ir jāmaksā pašvaldības administrācijai.

Lai saņemtu apliecinātu kopiju, pieteikuma iesniedzējiem ar attiecīgo dokumentu jādodas uz savas dzīvesvietas Iedzīvotāju apkalpošanas biroju vai pašvaldības administrācijas sekretariātu.

Apliecinātas kopijas sagatavo amatpersona uz vietas, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja iesniegto dokumenta oriģinālu.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātos tulkojumus paraksta zvērināts tulkotājs.

Uz apliecinātajām kopijām ir pašvaldības administrācijas zīmogs, tās pašvaldības amatpersonas paraksts, kura kopijas sagatavojusi, un kancelejas zīmogmarka.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Uz apliecinātajām kopijām ir pašvaldības administrācijas zīmogs, pašvaldības ierēdņa paraksts un kancelejas zīmogmarka.

Lapa atjaunināta: 17/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Ungārija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ungāru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

a) Dzimšana:

dzimšanas apliecība;

b) dzīve:

apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;

c) nāve:

miršanas apliecība, tiesas rīkojums, ar ko pasludina, ka persona uzskatāma par mirušu;

d) vārds: apliecinājums par vārda maiņu;

e) laulība, tostarp spēja stāties laulībā un ģimenes stāvoklis:

laulības apliecība, ģimenes stāvokļa apliecība;

f) laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par neesošu:

tiesas spriedums par laulības šķiršanu, tiesas spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, tiesas spriedums par laulības spēkā esību, tiesas spriedums, ar ko konstatē laulības esību vai neesību;

g) reģistrētas partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss:

reģistrētu partnerattiecību apliecība, ģimenes stāvokļa apliecība;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par neesošām:

rīkojums, ar ko izbeidz pie notāra reģistrētas partnerattiecības;

i) vecāku statuss:

dzimšanas apliecība, tiesas spriedums, ar ko nosaka paternitāti, tiesas rīkojums vai spriedums, ar ko atspēko paternitātes pieņēmumu, tiesas spriedums, ar ko nosaka maternitāti;

j) adopcija:

aizbildnības iestādes adopcijas rīkojums, tiesas spriedums, ar ko izbeidz adopciju;

k) domicils un/vai uzturēšanās vieta:

oficiālā uzturēšanās atļauja;

l) valstspiederība:

apliecinājums par valstspiederību;

m) nesodāmība: izraksts no tiesu reģistra.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) Dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, laulības apliecība un reģistrēto partnerattiecību apliecība, kas izdota pēc 2014. gada 1. jūlija, ar nosacījumu, ka apliecības saturs nav mainīts kopš standarta veidlapas izdošanas;

2) apliecinājums par to, ka persona ir dzīva;

3) ģimenes stāvokļa apliecība;

4) oficiālā uzturēšanās atļauja.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Ungārijā apliecināts tulkojums ir jebkurš tulkojums, ko veikusi organizācija, kas ir pilnvarota sagatavot apliecinātus tulkojumus.

Parasti apliecinātus tulkojumus Ungārijā saskaņā ar likumu var sagatavot tikai Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. jeb OFFI Zrt.).

Notāri, kuri ir licencēti dokumentu sagatavošanai svešvalodā, var veikt apliecinātus publisku dokumentu un to pielikumu tulkojumus attiecīgajā valodā lietās, kas ir notāra kompetencē, vai apliecināt šādu dokumentu tulkojumu precizitāti. Informācija par notāriem, kuriem ir valodas licence, ir atrodama vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Ungārijas karjeras konsulārā amatpersona, kuru ārlietu ministrs pilnvarojis veikt konkrētus notāra pienākumus, var sagatavot konsulāro apliecību,

lai apliecinātu tulkojumus, tostarp tulkojumus, ko veicis viņš pats. Aktuālais to konsulāro amatpersonu saraksts, kuras ir pilnvarotas izdot apliecinājumus, ir atrodams vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Principā jebkura iestāde ir pilnvarota sagatavot apliecinātas kopijas atbilstoši savam reglamentam un savas atbildības jomai.

Notāri var izdot apliecinājumu, kurā norādīts, ka kopija ir identiska viņiem uzrādītajam dokumentam.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo OFFI Zrt.

A. Elementi, kas izdoti pēc 2018. gada 2. jūlija

1. OFFI sagatavo savus apliecinātos tulkojumus uz 210 x 297 mm lielas aizsardzības papīra lapas ar apmales zīmējumu gijošas rakstā un iestrādātiem drošības elementiem, ko var redzēt tikai oriģinālizmēra vairākkārtējā palielinājumā.

2. Tekstu iekļauj tumši sarkanajā ierāmējumā, virs kura nodrukāts Ungārijas ģerbonis un uzņēmuma nosaukums un logotips. Unikālo dokumenta identifikācijas kodu iekļauj pirmajā rindā tumši sarkanajā ierāmējumā un rindā virs apliecinājuma klauzulas.

3. Apliecināto tulkojumu, kas nodrukāts uz atsevišķas lapas, ar skavotāju piestiprina pārtulkotajam autentiskajam dokumentam vai apliecinātajai tā kopijai, un uz skavas uzlīmē 30 × 25 mm kvadrātveida aizsarguzlīmi, kurā norādīts OFFI logotips, hologrāfiska josla un unikāls sērijas numurs. Šāda uzlīme ir apliecinājuma būtiska sastāvdaļa.

4. Tulkojumā, ko veic no svešvalodas ungāru valodā, iekļauj šādu apliecinājuma klauzulu ungāru valodā:

“Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs apliecina, ka šis apliecinātais tulkojums precīzi atbilst pievienotā dokumenta tekstam.

Ungārijas Tulkojumu un apliecinājumu birojs neuzņemas atbildību par tā dokumenta autentiskumu un saturu, kas ir izmantots par pamatu tulkojumam.”

Aiz klauzulas norāda izdošanas vietu un datumu, autentisko parakstu ar zilu tinti, vārda zīmogu un tekstu “galvenās izpildpersonas vārdā”.

Tulkojumam svešvalodā minēto apliecinājuma klauzulu iekļauj tulkojumā, kas veikts attiecīgajā valodā.

B. Elementi, kas izdoti pirms 2018. gada 2. jūlija

Elementi un apliecinājuma klauzulas ir tādas pašas kā A punktā aprakstītās, izņemot turpmāk norādītās atšķirības.

1. Aizsardzības papīra aizmugurē augšējā labajā stūrī ir uzdrukāts svītrkods un unikālais identifikators.

2. Apliecināto tulkojumu, kas uzdrukāts uz atsevišķas lapas, sasien kopā ar autentisko dokumentu vai apliecināto tā kopiju, izmantojot sarkana, balta un zaļa diega pavedienu, kura galus piestiprina dokumentam ar apliecinātu OFFI uzlīmi, kam uzspiež OFFI oficiālo zīmogu tā, lai nebūtu iespējams dokumentus atdalīt, nesabojājot uzlīmi.

3. Tulkojumam no svešvalodas ungāru valodā apliecinājuma klauzulu ungāru valodā iekļauj tulkojumā un aiz tās norāda izdošanas vietu un datumu, autentisko parakstu ar zilu tinti un tekstu “galvenās izpildpersonas vārdā”.

3. OFFI elektronisko apliecināto tulkojumu iezīmes

Tulkojuma noformējums un apliecinājuma zīmoga nospieduma teksts ir tāds pats kā papīra versijai.

Elektroniski apliecināto tulkojumu iekļauj OFFI izveidotā mapē (.es3 vai .dosszie formātā), kurā iekļauj arī datnes oriģinālu, kas iesniegts tulkošanai. Papildus elektroniski parakstītajam un elektroniski apliecinātajam tulkojumam ar OFFI elektronisko zīmogu (.pdf formātā) autentiskumu saglabā arī mapē iekļautais datnes oriģināls, kas iesniegts tulkošanai.

Datnes oriģinālu un datni, kas satur tulkojumu, ievieto mapē tā, lai datņu atšķiršanas gadījumā apliecinājums tiktu zaudēts, tāpēc datnes, kas pieder viena pie otras, savstarpēji “savieno” drošā veidā.

Elektroniskais apliecinājums garantē, ka tulkojumu veicis OFFI Zrt., ka datņu saturs nav mainīts kopš apliecināšanas un ka galīgā tulkojuma teksta saturs ir identisks tekstam, kas iesniegts tulkošanai.

Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo notāri

Apliecinātus tulkojumus, ko sagatavojuši notāri, identificē ar notāra lietas numuru. Tulkojumam jābūt rakstītam uz dokumenta oriģināla, vai tas jāpievieno dokumenta oriģinālam. Notāri apliecina dokumenta oriģināla tulkojumu, tā beigās iekļaujot apliecinājuma klauzulu.


Apliecināti tulkojumi, ko sagatavo karjeras konsulārās amatpersonas

Tulkojumam jābūt rakstītam uz dokumenta oriģināla, vai tas jāpievieno dokumenta oriģinālam, un tulkojumam pievieno apliecinājuma klauzulu. Visbeidzot, tulkojuma beigās jāpievieno klauzula, kas apliecina, ka tulkojums precīzi atbilst dokumenta oriģinālam.

Ja karjeras konsulārā amatpersona pievienoto tulkojumu dokumenta oriģinālam, abus dokumentus sasien ar sarkana, balta un zaļa diega pavedienu, ko piestiprina vietā ar baltu, apaļu uzlīmi, kuru divās malās apzīmogo ar diplomātiskās pārstāvniecības numurētu zīmogu.

Apliecinājuma klauzulas teksts ir šāds:

Ar šo apliecinu, ka manis iesniegtais / manis sagatavotais tulkojums precīzi atbilst pievienotajam dokumentam ……………………………………………………………………………. valodā.-----------------------------------

Klients ir samaksājis konsulāro nodevu par summu ....................................................
Lietas numurs …………………………………………………………………………..

Datums: ……………………….………………………………………………………….

zīmogs

paraksts

Klauzula var būt arī citā formā, tomēr ar nosacījumu, ka to nevar atdalīt no dokumenta oriģināla vai tulkojuma un ka tajā ir ietverti šādi obligātie elementi:

a) norāde par svešvalodu, no kuras dokuments pārtulkots;

b) ir pasvītrots atbilstošais variants frāzē “manis iesniegtais / manis sagatavotais tulkojums” atkarībā no tā, vai konsulārā amatpersona apliecina tai iesniegta tulkojuma precizitāti vai ir pati veikusi tulkojumu;

c) samaksātās konsulārās nodevas summa;

d) lietas numurs;

e) datums;

f) diplomātiskās pārstāvniecības numurēta zīmoga nospiedums;

g) karjeras konsulārās amatpersonas paraksts;

h) norāde par karjeras konsulārās amatpersonas statusu.

Norādot datumu, gadam un dienai jābūt norādītai arī ar vārdiem iekavās.

Visbiežāk šī klauzula ir zīmoga veidā, ko uzspiež dokumentam, vai atsevišķas lapas veidā, ko nevar atdalīt no dokumenta oriģināla vai tulkojuma.

Ja nepieciešams, konsulāro apliecinājumu var sagatavot arī svešvalodā, iekļaujot iepriekš izklāstītos elementus, ja to atzīst saņēmējas valsts iestādes.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas, ko sagatavo notāri

Notārs var apliecināt dokumenta kopiju, ja dokuments, kura kopija tiek sagatavota, ir skaidri salasāms. Notārs salīdzina kopiju ar dokumenta oriģinālu un apliecina, ka kopija atbilst oriģinālam, kopijā iekļaujot apliecinājuma klauzulu.

Apliecinājuma klauzulā jānorāda:

a) ka kopija sagatavota, par pamatu izmantojot dokumenta oriģinālu vai oficiālu dublikātu vai tā kopiju;

b) vai uz uzrādītā dokumenta ir bijusi zīmogmarka;

c) vai kopijā atveidota tikai daļa no oriģināla;

d) vai dokumenta oriģinālā ir redzamas izmaiņas, bojājumi vai citas pazīmes, kas vieš šaubas.

Šie noteikumi jāpiemēro mutatis mutandis, lai apliecinātu elektronisku kopiju vai izrakstu, kas sagatavots notāra uzraudzībā, par pamatu izmantojot dokumentu vai elektronisku datubāzi, un lai apliecinātu kopiju papīra formātā vai izrakstu, kas sagatavots, par pamatu izmantojot elektronisku dokumentu. Notārs paraksta elektronisko kopiju vai izrakstu ar kvalificētu elektronisko parakstu. Nav nepieciešams apliecinātam elektroniskam dublikātam vai apliecinātai elektroniskai kopijai pievienot apliecinājuma klauzulu, ja dublikāts vai kopija sagatavota, par pamatu izmantojot nebojātu dokumentu papīra formātā vai elektronisku notariālu dokumentu un ja tajā ietverts viss dokumenta teksts, notāra kvalificētais elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

Apliecinātas kopijas, ko sagatavo tiesa

Kopijā, ko sagatavojusi tiesa, par pamatu izmantojot tai uzrādītu dokumentu, vai kopijā, kas sagatavota citviet un uzrādīta tiesai apliecināšanai, jābūt ietvertai šādai informācijai:

a) frāze “apliecināta kopija:”;

b) tās personas paraksts, kura sagatavojusi kopiju;

c) tiesas zīmogs;

d) kopijas sagatavošanas laiks un datums.

Ja lietas materiāli ir pieejami kā elektronisks dokuments, iepriekš izklāstītie noteikumi jāpiemēro, sagatavojot kopiju papīra formātā, pamatojoties uz elektroniska dokumenta izdruku. Ja tiek prasīta tāda tiesas lēmuma kopija, kas sagatavots kā elektronisks dokuments, kopijā jābūt elektroniskā dokumenta laika zīmogam un elektroniskajam parakstam, norādot arī personu, kuras elektroniskais paraksts ir ietverts elektroniskajā dokumentā.

Lapa atjaunināta: 02/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Malta

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Maltai pieņemamās valodas ir maltiešu un angļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Šīs regulas piemērošanas jomā ietilpstošo publisko dokumentu indikatīvs sarakts ietver: dzimšanas apliecību, brīvā statusa apliecība, laulības apliecība, civilo partnerattiecību apliecība, miršanas apliecība un apliecība par uzvedību.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Šādiem publiskiem dokumentiem var pievienot standarta daudzvalodu veidlapu kā tulkošanas palīglīdzekli: dzimšanas apliecība, brīvā statusa apliecība, laulības apliecība, civilo partnerattiecību apliecība, miršanas apliecība un apliecība par uzvedību. Spēju stāties laulībā un spēju stāties civilās partnerattiecībās apliecina viens un tas pats dokuments, ko sauc par brīvā statusa apliecību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Tā kā Maltā nav īpašu zvērinātu tulkotāju, tai nav saraksta ar personām, kas ir tiesīgas izsniegt apliecinātus tulkojumus. Ņemot vērā to, ka Maltā nav tiesiskā satvara, kas regulētu tulkotāju profesiju, Ārlietu un Eiropas lietu ministrija (MFEU) ir izveidojusi sistēmu to personu parakstu reģistrācijai, kuras nodarbojas ar tulkošanu. Šī parakstu datubāze nav publiski pieejama, bet ir tikai MFEU lietošanai, lai apstiprinātu un salīdzinātu to personu parakstus, kuras nodarbojas ar tulkošanu. Papildu informācija atrodama šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Tieslietu, līdztiesības un pārvaldības lietu ministrijai arī ir savs saraksts ar tulkiem un tulkotājiem, kas publicēts šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx, šo sarakstu var izmantot informācijai.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Oriģinālu publisku dokumentu apliecinātas kopijas izgatavo advokāti/notāri. Iestāde, kas pieprasa dokumentu, var pati izlemt, vai tā pieņem dokumenta kopijas. Citu publisku dokumentu apliecinātas kopijas var izdot arī tiesas.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz citu dokumentu apliecinātām kopijām parasti ir paziņojums, ka dokuments ir apliecināta kopija un tās personas zīmogs un paraksts, kas ir tiesīga izdot apliecināto kopiju. Uz apliecinātiem tulkojumiem ir datums un tulkotāja paraksts un zīmogs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Uz citu dokumentu apliecinātām kopijām parasti ir paziņojums, ka dokuments ir apliecināta kopija un tās personas zīmogs un paraksts, kas ir tiesīga izdot apliecināto kopiju.

Lapa atjaunināta: 16/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Nīderlande

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Tiks pieņemti tikai dokumenti nīderlandiešu valodā.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Visi regulas 2. panta 1. punktā minētie publiskie dokumenti, izņemot dokumentus, kas attiecas uz spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statusu g) apakšpunkta otrā daļa), un dokumentus par sodāmības neesību m) apakšpunkts), jo Nīderlandē neizmanto šādus dokumentus. Regulā aptverto publisko dokumentu piemēri ir akti, kas attiecas uz:

a) dzimšanas faktu;

b) faktu, ka persona ir dzīva;

c) miršanas faktu;

d) vārdu, uzvārdu;

e) laulību, tostarp spēju doties laulībā un ģimenes stāvokli;

f) laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu;

g) reģistrētajām partnerattiecībām;

h) reģistrēto partnerattiecību izbeigšanu, reģistrēto partneru atšķiršanu vai reģistrēto partnerattiecību atzīšanu par neesošām;

i) vecāku statusu;

j) adopciju;

k) domicilu un/vai uzturēšanās vietu;

l) valstspiederību.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dokumenti par dzimšanas faktu, faktu, ka persona ir dzīva, miršanas faktu, laulībām, spēju doties laulībā, ģimenes stāvokli, reģistrētām partnerattiecībām un domicilu un/vai uzturēšanās vietu.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Pilns zvērinātu tulku un tulkotāju saraksts pieejams Saite atveras jaunā logāZvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

— Pašvaldības (publiskiem dokumentiem, kurus tās ir pilnvarotas izdot).

— Konsulārās pārstāvniecības (publiskiem dokumentiem, kurus tās ir pilnvarotas izdot).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātās kopijās norādīts, ka tajās iekļautā informācija ir ņemta no oriģināla vai datubāzes. Kopijā ir tās amatpersonas paraksts, kas kompetenta izsniegt dokumentu, un norādīta dokumenta izdošanas vieta un datums. Kopijā parasti ir uzspiests arī oficiāls zīmogs.

Oficiāli apliecinātās kopijās norādīts, ka dokuments atbilst oriģinālam. Kopijā ir tās amatpersonas paraksts, kas kompetenta izsniegt dokumentu, un norādīta dokumenta izdošanas vieta un datums.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Oficiāli apliecinātās kopijās norādīts, ka dokuments atbilst oriģinālam. Kopijā ir tās amatpersonas paraksts, kas kompetenta izsniegt dokumentu, un norādīta dokumenta izdošanas vieta un datums.

Lapa atjaunināta: 30/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Austrija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Vācu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Tiesu un prokuratūru spriedumi, lēmumi, atzinumi un rīkojumi.

Saskaņā ar 2. panta 1. punktu arī šādi publiskie dokumenti:

a) dzimšanas apliecība (Geburtsurkunde), izraksts no reģistra — dzimšanas fakts (Teilauszug Geburt);

c) miršanas apliecība (Sterbeurkunde), izraksts no reģistra — miršanas fakts (Teilauszug Tod);

d) lēmums par vārda maiņu (Namensänderungsbescheid);

e) laulības apliecība (Heiratsurkunde), apliecinājums par spēju stāties laulībā (Ehefähigkeitszeugnis), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

f) lēmums par laulības šķiršanu (Scheidungsbeschluss), lēmums par laulības anulēšanu (Aufhebungsbeschluss der Ehe), tiesas atzinums par laulības spēkā neesību (gerichtliche Nichtigerklärung);

g) partnerattiecību apliecība (Partnerschaftsurkunde), apliecinājums par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

h) lēmums par reģistrētu partnerattiecību anulēšanu (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), tiesas atzinums par reģistrētu partnerattiecību spēkā neesību (gerichtliche Nichtigerklärung);

k) dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums (Meldebestätigung);

l) pilsonības apliecība (Staatsbürgerschaftsnachweis);

m) izraksts no sodu reģistra (Strafregisterbescheinigung).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Valsts pārvaldes iestādēs veidlapas, ko izmanto kā tulkošanas palīglīdzekļus, var pievienot šādiem publiskajiem dokumentiem (saskaņā ar 7. panta 1. punktu):

a) dzimšanas apliecība (Geburtsurkunde), izraksts no reģistra — dzimšanas fakts (Teilauszug Geburt);

c) miršanas apliecība (Sterbeurkunde), izraksts no reģistra — miršanas fakts (Teilauszug Tod);

e) laulības apliecība (Heiratsurkunde), apliecinājums par spēju stāties laulībā (Ehefähigkeitszeugnis), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft);

g) partnerattiecību apliecība (Partnerschaftsurkunde), apliecinājums par spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izraksts no reģistra par laulības pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) vai reģistrētu partnerattiecību pastāvēšanu (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

Tieslietu jomā daudzvalodu veidlapas nav nepieciešamas.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Austrijā apliecinātus tulkojumus var veikt zvērinātu un tiesas sertificētu tulku sarakstā reģistrētas personas. Šis tiesas tulku saraksts (kas tiek pastāvīgi atjaunināts) ir pieejams tīmekļa vietnē

Saite atveras jaunā logāhttp://sdgliste.justiz.gv.at/

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecināts noraksts (jeb apliecināta kopija) ir dokuments, kura atbilstību oriģinālam apliecina:

persona, kura ir pilnvarota izdot autentiskus dokumentus (piemēram, notārs (Notarin/Notar)),

iecirkņa tiesa (Bezirksgericht) vai

izdevējiestāde (ne visos gadījumos un ne visas iestādes).

Tieslietu jomā apliecinātas kopijas var izdot:

a) tiesas (var atrast Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

un

b) notāri (saraksts pieejams Austrijas Notāru kameras tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.notar.at/de/).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

- Apliecināti tulkojumi

Saskaņā ar Likuma par tiesvedību bezstrīdus jautājumos (Außerstreitgesetz) 190. panta 1. punktu precīza tulkojuma atbilstība oriģinālam ir jāapliecina zvērinātam un tiesas sertificētam tulkam ar savu parakstu un zīmogu (Ekspertu un tulku likuma (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)14. pants un 8. panta 5. punkts).

Plašāka informācija par apliecinātu tulkojumu formu pieejama Austrijas Sertificētu tiesas tulku apvienības (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) tīmekļa vietnē

Saite atveras jaunā logāhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Tiesu izdotas apliecinātas kopijas

Ja tiesai tiek iesniegti:

1) publiski dokumenti papīra formātā ar to elektroniskiem vai cita veida norakstiem (kopijām) vai

2) publiski dokumenti elektroniskā formātā ar to izdrukām,

to atbilstība ir jāapliecina tiesai. Tiesai jāspēj tos skaidri salasīt, izmantojot tās rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu.

Atkarībā no izmantojuma apliecinājumam ir jābūt uz papīra dokumenta papīra kopijas, kas izveidota tiesā vai ko tiesa ir rūpīgi pārbaudījusi, uz elektroniska dokumenta papīra izdrukas (apliecināta papīra kopija), kas izveidota tiesā, vai — atkarībā no attiecīgu tehnoloģiju un darbinieku pieejamības — uz papīra dokumenta elektroniskas kopijas (apliecināta elektroniska kopija).

Jebkurā gadījumā apliecinājumā ir jābūt:

1) apliecinājuma vietai un datumam;

2) informācijai par to, vai attiecīgais publiskais dokuments ir papīra vai elektroniskā formātā un vai tas ir oriģināls, apstiprināta kopija, noraksts, cita kopija vai izdruka;

3) informācijai par to, vai kopijā, norakstā vai izdrukā ir iekļauts viss publiskais dokuments vai tikai tā daļa.

Apliecinājumā ir jāiekļauj arī šāda informācija, ja vien kopijā, norakstā vai izdrukā tas jau nav skaidri redzams:

1) informācija par to, vai publiskajā dokumentā ir paraksti, drošības elementi vai zīmogi un, ja ir, kādi;

2) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka tas ir ieplēsts vai acīmredzami sliktā vizuālā stāvoklī;

3) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka tā daļas ir acīmredzami mainītas, dzēstas, pievienotas vai papildinātas dokumenta malās.

- Notāru izdotas apliecinātas kopijas

Notārs ir pilnvarots apliecināt papīra izdrukas noraksta papīra vai elektroniskā formātā atbilstību publiskā dokumenta oriģinālam, ja notārs var skaidri izlasīt dokumentu. Lai notārs varētu apliecināt elektroniski, fotogrāfiski vai līdzīgā veidā izveidotas publiska dokumenta, plāna, attēla u. tml. kopijas atbilstību oriģinālam, pietiek ar to, ka kopija ir izveidota notāra klātbūtnē. Ja šādā kopijā nav attēlota visa dokumenta lappuse, kopijā ir jānorāda, ka informācija nav pilnīga. Tas pats attiecas uz elektronisku publisko dokumentu papīra izdrukām.

Notāram ir rūpīgi jāsalīdzina noraksts vai kopija ar publiskā dokumenta oriģinālu un uz papīra noraksta (kopijas) vai papīra izdrukas ir jānorāda, ka noraksts ir pareizs, vai arī jāpievieno apliecinājums par to, ka noraksts ir pareizs.

Apliecinājumā ir jāiekļauj arī šāda informācija:

1) informācija par to, vai attiecīgais publiskais dokuments ir papīra vai elektroniskā formātā un vai tas ir oriģināls, apstiprināta kopija, noraksts, cita kopija vai izdruka;

2) informācija par to, vai publiskajā dokumentā ir paraksti, drošības elementi vai zīmogi un, ja ir, kādi;

3) informācija par to, vai kopijā, norakstā vai izdrukā ir iekļauts viss publiskais dokuments vai tikai tā daļa un kura daļa;

4) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka attiecīgais dokuments ir ieplēsts vai acīmredzami sliktā vizuālā stāvoklī;

5) attiecīgos gadījumos informācija par to, ka tā daļas ir mainītas, dzēstas, pievienotas vai papildinātas dokumenta malās. Ja kopija ir izveidota fotogrāfiski vai līdzīgā veidā un attiecīgā informācija kopijā ir skaidri redzama, 2.–5. punktā minētā informācija nav jānorāda.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Skatīt informāciju par f) apakšpunktu.

Lapa atjaunināta: 23/05/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Polija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Poļu valoda

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

1) īsās formas dzimšanas apliecība;

2) garās formas dzimšanas apliecība;

3) tiesas lēmums par Reģistrācijas biroja ieraksta saturu;

4) notariāli apliecināts apliecinājums, ka persona ir dzīva;

5) īsās formas miršanas apliecība;

6) garās formas miršanas apliecība;

7) tiesas nolēmums par pieņēmumu par nāvi;

8) tiesas nolēmums, ar ko atsauc lēmumu par pieņēmumu par nāvi;

9) tiesas nolēmums par miršanas fakta apstiprināšanu;

10) tiesas nolēmums, ar ko atsauc lēmumu par miršanas fakta apstiprināšanu;

11) Reģistrācijas biroja vadītāja lēmums par vārda un uzvārda maiņu;

12) īsās formas laulības apliecība;

13) garās formas laulības apliecība;

14) civilstāvokļa apliecinājums;

15) apliecinājums par neesošiem šķēršļiem laulības noslēgšanai saskaņā ar Polijas tiesību aktiem;

16) tiesas nolēmums par aizliegumu 18 gadu vecumu nesasniegušai sievietei stāties laulībā;

17) tiesas nolēmums, ar ko garīgi slimai personai, personai ar mācīšanās nespēju vai radniecībā tiešā līnijā esošām personām aizliedz stāties laulībā;

18) tiesas nolēmums par laulības fakta apstiprināšanu;

19) tiesas nolēmums par laulības neesības apstiprināšanu;

20) tiesas nolēmums par laulības šķiršanu;

21) tiesas nolēmums par laulāto atšķiršanu;

22) tiesas nolēmums par laulāto atšķiršanas izbeigšanu;

23) tiesas nolēmums par laulības anulēšanu;

24) tiesas nolēmums par adopciju;

25) tiesas nolēmums par adopcijas izbeigšanu;

26) tiesas nolēmums par paternitātes fakta apstiprināšanu;

27) tiesas nolēmums par maternitātes fakta apstiprināšanu;

28) tiesas nolēmums par paternitātes fakta atspēkošanu;

29) tiesas nolēmums par maternitātes fakta atspēkošanu;

30) tiesas nolēmums par spēkā neesošu bērna atzīšanu;

31) tiesas nolēmums par bērna atzīšanas anulēšanu;

32) pastāvīgās dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

33) pagaidu dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

34) apliecinājums par uzturēšanos konkrētā vietā;

35) lēmums par Polijas pilsonības piešķiršanu;

36) lēmums par Polijas pilsonības atjaunošanu;

37) lēmums, ar ko apliecina Polijas pilsonību;

38) lēmums par repatriācijas atzīšanu;

39) apliecinājums par nesodāmību saskaņā ar Valsts Sodu reģistru, kas izdots pēc ieinteresētās personas pieprasījuma;

40) pašvaldības iestāžu izdots apliecinājums citās dalībvalstīs dzīvojošiem Polijas pilsoņiem, kuri pauž vēlmi balsot vai kandidēt Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās savas dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā ar Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34.–38. lpp.) un Padomes 1994. gada 19. decembra Direktīvu 94/80/EK, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās izmanto Savienības pilsoņi, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV L 368, 31.12.1994., 38. lpp.).

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

1) īsās formas dzimšanas apliecība;

2) īsās formas laulības apliecība;

3) īsās formas miršanas apliecība;

4) civilstāvokļa apliecinājums;

5) apliecinājums par neesošiem šķēršļiem laulības noslēgšanai saskaņā ar Polijas tiesību aktiem;

6) pastāvīgās dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

7) pagaidu dzīvesvietas reģistrācijas apliecinājums;

8) apliecinājums par uzturēšanos konkrētā vietā;

9) notariāli apliecināts apliecinājums, ka persona ir dzīva;

10) apliecinājums par ierakstu Valsts Sodu reģistrā, kas izdots pēc ieinteresētās personas pieprasījuma.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Polijā apliecinātus tulkojumus var izstrādāt zvērināti tulkotāji, kas iekļauti Tieslietu ministrijas zvērinātu tulkotāju sarakstā. Saraksts ir pieejams Publiskās informācijas biļetenā (Biuletyn Informacji Publicznej): Saite atveras jaunā logāhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Tas atbilst 2004. gada 25. novembra Likumam par zvērināta tulkotāja profesiju (Likumu Vēstnesis (Dziennik Ustaw) 2017, publikācija Nr. 1505).

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Polijā struktūras, kas ir pilnvarotas apliecināt oficiālu kopiju, izrakstu un neoficiālu kopiju atbilstību uzrādītajiem dokumentiem ir notāri. Tas atbilst 1991. gada 14. februāra Notāru likumam (Likumu Vēstnesis 2017, publikācija Nr. 2291; 2018, publikācija Nr. 398, 723 un 1496).

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

a) apliecinātu tulkojumu iezīmes: dokumentā, kurā iekļauts tulkojums, ir zvērināta tulkotāja zīmoga uzdruka ar tulkotāja vārdu un uzvārdu gar malu, norāde par valodu, no kuras un kurā tulkotājs ir pilnvarots tulkot, kā arī tulkotāja numurs zvērinātu tulkotāju sarakstā. Uz visiem apliecinātiem tulkojumiem ir arī numurs, ar kādu tie ierakstīti zvērinātu tulkotāju reģistrā (repertorium). Papildus zvērināts tulkotājs arī norāda, vai attiecīgais apliecinātais tulkojums ir veikts no dokumenta oriģināla, tulkojuma vai kopijas un vai šāds tulkojums vai kopija ir apliecināta un kas to apliecinājis.

b) apliecinātas kopijas iezīmes: notariāls apliecinājums par kopijas atbilstību notāram uzrādītajam dokumentam ir dokumentam pievienots teikums zīmoga vai drukāta uzraksta formā vai uz atsevišķas lapas. Ja apliecinājums tiek pievienots uz atsevišķas lapas, šai lapai jābūt piestiprinātai pie dokumenta: tā jānovieto aiz dokumenta, nevis pirms tā, un vietā, kur lapas ir savienotas, ir jābūt notāra oficiālā zīmoga uzdrukai. Apliecinājums var būt arī uz tās pašas lapas, uz kuras ir apliecinātā dokumenta kopija, ja vien ir skaidri saprotams, ka apliecinājuma saturs ir atdalīts no dokumenta satura. Ja apliecinātajam dokumentam ir kādas īpašas iezīmes (piemēram, piezīmes, labojumi, bojājumi), notārs apliecinājumā veic attiecīgu piezīmi. Katrā apliecinājumā ir jābūt datumam un vietai, kurā apliecinājums veikts, norādei par notāra biroju, notāra zīmogam un parakstam, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorāda notariālā akta veikšanas laiks.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātas kopijas iezīmes: notariāls apliecinājums par kopijas atbilstību notāram uzrādītajam dokumentam ir dokumentam pievienots teikums zīmoga vai drukāta uzraksta formā vai uz atsevišķas lapas. Ja apliecinājums tiek pievienots uz atsevišķas lapas, šai lapai jābūt piestiprinātai pie dokumenta: tā jānovieto aiz dokumenta, nevis pirms tā, un vietā, kur lapas ir savienotas, ir jābūt notāra oficiālā zīmoga uzdrukai. Apliecinājums var būt arī uz tās pašas lapas, uz kuras ir apliecinātā dokumenta kopija, ja vien ir skaidri saprotams, ka apliecinājuma saturs ir atdalīts no dokumenta satura. Ja apliecinātajam dokumentam ir kādas īpašas iezīmes (piemēram, piezīmes, labojumi, bojājumi), notārs apliecinājumā veic attiecīgu piezīmi. Katrā apliecinājumā ir jābūt datumam un vietai, kurā apliecinājums veikts, norādei par notāra biroju, notāra zīmogam un parakstam, kā arī nepieciešamības gadījumā jānorāda notariālā akta veikšanas laiks.

Lapa atjaunināta: 11/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Portugāle

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Portugāļu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dzimšanas fakts:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Fakts, ka persona ir dzīva:

 • notāru (Notariāta kodeksa 161. pants) vai draudžu padomju sagatavots apliecinājums, ka persona ir dzīva.

Miršanas fakts:

 • izraksts no miršanas reģistra.

Vārds, uzvārds:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Laulība:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi.

Spēja doties laulībā:

 • apliecinājums par spēju doties laulībā.

Ģimenes stāvoklis:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Laulības šķiršana:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • izraksts no laulību reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • civilstāvokļa reģistra nodaļas izsniegta apliecība par laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata,
 • tiesas izsniegta laulības šķiršanas apliecība.

Laulāto atšķiršana:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • izraksts no laulību reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • civilstāvokļa reģistra nodaļas izsniegta apliecība par laulāto atšķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata,
 • tiesas izsniegta apliecība.

Laulības atzīšana par neesošu:

 • izraksts no dzimšanas reģistra ar attiecīgu piezīmi,
 • izraksts no laulību reģistra ar attiecīgu piezīmi.

Izcelšanās:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Adopcija:

 • izraksts no dzimšanas reģistra.

Domicils un/vai uzturēšanās vieta:

 • draudzes padomes izsniegts apliecinājums par domicilu.

Valstspiederība:

 • apliecinājums par valstspiederību.

Sodāmības neesība:

 • apliecinājums par sodāmības neesību.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

 • Izraksts no dzimšanas reģistra
 • Izraksts no miršanas reģistra
 • Izraksts no laulību reģistra
 • Apliecinājums par spēju doties laulībā
 • Apliecinājums par sodāmības neesību

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Nepiemēro.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

 • Reģistra dienesti
 • Notāri
 • Draudžu padomes
 • Pasta darbinieki (CTT)
 • Pienācīgi atzītas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
 • Advokāti
 • Juridiskie pārstāvji

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

— Apliecināti tulkojumi

Svešvalodā rakstītiem dokumentiem jāpievieno tulkojums; dokumentu var tulkot Portugāles notārs, Portugāles konsulāts valstī, kurā dokuments tika sagatavots, attiecīgās valsts konsulāts Portugālē vai piemērots tulkotājs, kam jādod zvērests vai jāsniedz oficiāls paziņojums notāra klātbūtnē, lai apliecinātu, ka tulkojums atbilst oriģinālam.

 • Tulkojumus var veikt arī Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kas atzītas saskaņā ar 1992. gada 29. oktobra Dekrētlikumu Nr. 244/92, kā arī advokāti un juridiskie pārstāvji.

Tulkojumā jānorāda tā valoda, kurā uzrakstīts oriģinālais dokuments, un jāiekļauj paziņojums, ka teksts ir precīzs tulkojums, kas atspoguļo oriģināltekstu.

Ja tulkojumu veic zvērināts tulkotājs, kas iekļauj sertifikātu savā tulkojumā vai pievieno sertifikātu kā atsevišķu lapu, tam jānorāda veids, kādā tulkojums tika veikts, kā arī iepriekš minētā informācija. Tulkojumā jāpiemin arī visi oriģināldokumentā iekļautie zīmogi vai citas juridiskās zīmes, spiedogi un informācija par maksājumiem, kā arī skaidri jānorāda visas tekstā konstatētās nepilnības vai trūkumi, kas liek apšaubīt konkrēto aktu vai dokumentu.

— Apliecinātas kopijas

Dokumenta fotokopijā jābūt iekļautai vai ievietotai šādai informācijai — deklarācijai par atbilstību oriģinālam, akta sagatavošanas vietai un datumam, tās personas vārdam, uzvārdam un parakstam, kas apliecina kopiju, kā arī oficiālajam spiedogam vai kādam citam marķējumam, kas identificē apliecinātājiestādi, piemēram, izdevējiestādes oficiālajam spiedogam.

PIEZĪME. Lai dokumentu apliecinājumi un tulkojumi, kurus veikušas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kas atzītas saskaņā ar 1992. gada 29. oktobra Dekrētlikumu Nr. 244/92, kā arī advokāti un juridiskie pārstāvji, būtu spēkā, tiem jābūt reģistrētiem IT sistēmā; tāpēc papildus iepriekš minētajiem elementiem tajos jāietver arī IT sistēmas ģenerēts identifikācijas numurs (ministra 2006. gada 29. jūnija Īstenošanas rīkojums (Portaria) Nr. 657-B/2006).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Apliecinātās kopijās jāiekļauj tās personas vārds, uzvārds un amata nosaukums, kas apliecina kopiju, kā arī datums, kad tās tika apliecinātas; papildus šai informācijai izdevējiestādei arī jāapzīmogo konkrētais dokuments.

Apliecinājumā par sodāmības neesību tiek iekļauts burtciparu autentifikācijas un piekļuves kods, kas ļauj pārbaudīt oriģināla autentiskumu.

Lapa atjaunināta: 14/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Slovēnija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Slovēnijā oficiālā valoda ir slovēņu valoda. Pašvaldībās, kuru teritorijā dzīvo itāļu un ungāru minoritātes, taču tikai un vienīgi un šajās teritorijās, oficiālā valoda ir arī itāļu valoda vai ungāru valoda (Slovēnijas Konstitūcijas 11. pants).

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs to publisko dokumentu saraksts, kuri ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā:

- dzimšanas apliecība
- apliecība par to, ka persona ir dzīva
- miršanas apliecība
- laulības apliecība vai apliecība par reģistrētām partnerattiecībām
- pagaidu dzīvesvietas vai dzīvesvietas apliecība
- apliecība par sodāmības neesību

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Saraksts ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas:


- dzimšana (I pielikums)
- pierādījums par to, ka persona ir dzīva (II pielikums)
- miršana (III pielikums)
- laulības (IV pielikums)
- spēja stāties laulībā (V pielikums)
- reģistrētas partnerattiecības (VII pielikums)
- reģistrētu partnerattiecību statuss (IX pielikums)
- domicils un/vai dzīvesvieta (X pielikums)
- sodāmības neesība (XI pielikums)

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

To personu saraksts, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv:

saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem tiesu tulki ir kvalificēti veikt publisku dokumentu apliecinātus tulkojumus. Saite uz atjauninātu tiesu tulku sarakstu, kas publicēts Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē:
Saite atveras jaunā logāhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Indikatīvu to iestāžu veidu saraksts, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas.

Iestādes, kas saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas, ir notāri; notāru reģistru uztur Slovēnijas Notāru padome (Notarska zbornica Slovenije) un to publicē savā tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://www.notar-z.si/poisci-notarja; kā arī citas iestādes (administratīvās nodaļas (upravne enote)), kas var apliecināt norakstus (prepis) vai kopijas administratīvu procedūru ietvaros. Administratīvo nodaļu kontaktinformācija ir atrodama šeit: Saite atveras jaunā logāhttp://www.upravneenote.gov.si/.

Ierēdnis, kas apliecina tāda dokumenta norakstu vai kopiju, kurš sastādīts valodā, ko ierēdnis neprot, var pieprasīt tiesas tulkam salīdzināt norakstu vai kopiju ar dokumenta oriģinālu. Tiesu tulku saraksts ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Informācija par to, kā identificēt apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas.

Apliecinātus tulkojums un apliecinātas kopijas var atpazīt vizuāli, jo katram tulkojumam vai kopijai ir pievienots tiesu tulka vai notāra zīmogs, kas skaidri norāda, ka tas ir dokumenta tulkojums vai kopija.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Sk. informāciju par f) apakšpunktu.

Lapa atjaunināta: 03/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Slovākija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Slovāku valoda un 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta nolūkā pieņemama ir arī čehu valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Dzimšanas apliecība, laulības apliecība, miršanas apliecība, vārda un uzvārda maiņas apliecība, lēmums par vārda un uzvārda maiņu, paternitātes deklarācija, spriedums par vārdu/uzvārdu, spriedums par laulības šķiršanu, spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, spriedums, ar kuru nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā, spriedums par paternitāti/maternitāti, spriedums par adopciju, spriedums, ar kuru personu juridiski pasludina par mirušu, izziņa par dzīvesvietu Slovākijas pilsoņiem, izziņa par dzīvesvietu ārzemniekiem, Slovākijas pilsoņa apliecība (izsniegta tikai papīra formātā), sodāmības reģistra izziņa.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Dzimšanas apliecība, laulības apliecība, miršanas apliecība, spriedums, ar kuru personu juridiski pasludina par mirušu, spriedums, ar kuru nepilngadīgajam atļauts stāties laulībā, spriedums par laulības šķiršanu, spriedums par laulības atzīšanu par neesošu, izziņa par dzīvesvietu Slovākijas pilsoņiem, sodāmības reģistra izziņa.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Tulkotāju saraksts ir pieejams Saite atveras jaunā logāSlovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Notāri un notāra amata kandidāti

— notāri — Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Notāru palātas (Notárska komora Slovenskej republiky) tīmekļa vietnē (meklēšanu var veikt slovāku, kā arī angļu, vācu, franču un ungāru valodā);

— nepastāv atsevišķs notāra amata kandidātu saraksts; viņi strādā notāra vadībā.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

A) Apliecināti tulkojumi:

i. Apliecināti tulkojumi, ko veicis tulkotāju sarakstā reģistrēts tulkotājs, ietver tulkotāja paziņojumu (prekladateľská doložka). Saskaņā ar Likuma Nr. 382/2004 23. panta 4. punktu tulkotāja paziņojumā ir jāiekļauj tulkotāja identifikācijas informācija, joma, kurā tulkotājs ir pilnvarots tulkot, tulkojuma sērijas numurs, ar kuru darbs ir reģistrēts reģistrācijas žurnālā, un tulkotāja deklarācija par to, ka viņš apzinās kļūdaina tulkojuma sekas. Saite atveras jaunā logā Slovākijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē var identificēt Apliecinātus tulkojumus, izmantojot 12 ciparu darba numuru.

ii. Ja runa ir par ārvalstu izdota dokumenta tulkojumu slovāku valodā konsulāro funkciju veikšanai, apliecinātus tulkojumus veic vai apstiprina diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā pārstāvniecība saskaņā ar Likuma Nr. 151/2010 14.e panta 1. punkta d) apakšpunktu. Diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības darbinieki var atteikties sagatavot vai apliecināt šādu tulkojumu, ja viņi nepietiekami pārvalda valodu, kurā dokuments sastādīts.

B) Apliecinātas kopijas:

i. Notāra vai stažiera-notāra sagatavotajās apliecinātajās kopijās ir jāiekļauj apliecinošs paziņojums (osvedčovacia doložka), kurā saskaņā ar Likuma Nr. 323/1992 57. panta 2. punktu jānorāda:

a) vai kopija vārds vārdā atbilst dokumentam, no kura tā ir sagatavota, vai šis dokuments ir oriģināls vai apliecināta kopija, un cik lapas tam ir,

b) kopiju veidojošo lapu skaits,

c) vai tā ir pilnīga vai daļēja kopija,

d) vai uzrādītajā dokumentā ir kādas izmaiņas, papildinājumi, iestarpinājumi vai svītrojumi, kas varētu likt apšaubīt tā autentiskumu,

e) vai kopijā ir izdarīti labojumi, lai novērstu neatbilstību uzrādītajam dokumentam,

f) izdošanas vieta un datums,

g) paziņojumu sniedzošā notāra vai šī notāra pilnvarotā darbinieka paraksts un notāra oficiālais zīmogs.

ii. Slovākijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību apliecinātās kopijās jāiekļauj apliecinošs paziņojums (slovāku valodā), uz kura saskaņā ar Likuma Nr. 151/2010 14.e panta 2. punktu jābūt diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības apaļajam oficiālajam zīmogam, kura diametrs ir 36 mm un kas ietver valsts emblēmu, kā arī diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības pilnvarota darbinieka parakstam. Ja apliecinātajam dokumentam ir divas vai vairākas lapas, tās jāsasien kopā ar auklu, turklāt brīvajiem galiem jāuzlīmē uzlīme un tie jāapzīmogo ar diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās pārstāvniecības oficiālo zīmogu.

Saskaņā ar Likuma Nr. 151/2010 14.e panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai apliecinātu, ka dokumenta kopija atbilst uzrādītā dokumenta oriģinālam, apliecinošajā paziņojumā jāiekļauj šāda informācijā:

a) kārtas numurs, ar kādu apliecinošais paziņojums ir ierakstīts īpašā reģistrā,

b) paziņojums, kas apstiprina, ka dokumenta kopija atbilst uzrādītajam dokumentam,

c) dokumenta kopijā ietverto lapu un lappušu skaits, kā arī tas, vai

tā ir pilnīga vai daļēja dokumenta kopija,

d) apstiprinošā paziņojuma izdošanas vieta un datums,

e) precīza nodevas summa, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos,

f) apstiprinošo paziņojumu izsniegušā darbinieka vārds, uzvārds, amats un paraksts.

Apliecinošā paziņojuma veidne:

Numurs.................. Nodeva...............

Ar šo tiek apstiprināts, ka šī pilnīgā

(daļējā) fotokopija/kopija, kuru veido....

lappuses, atbilst uzrādītājam

oriģinālam, kuru veido.....................................

lappuses.

Neatbilstības, korekcijas......................

(vieta),............... (datums) .......................

zīmoga vieta .....................................................

iii. Rajona iestāžu un pašvaldību apliecinātajās kopijās ir jāiekļauj apliecinošais paziņojums, kurā saskaņā ar Likuma Nr. 599/2001 7. panta 2. punktu ietver šādu informāciju:

a) paziņojums, kas apstiprina, ka dokumenta kopija atbilst uzrādītajam dokumentam,

b) dokumenta kopijā ietverto lapu un lappušu skaits,

c) kārtas numurs, ar kādu apliecinošais paziņojums ir ierakstīts apliecinošo paziņojumu reģistrā,

d) apliecinošā paziņojuma datums un vieta un, ja vajadzīgs, laiks, kad dokuments tika uzrādīts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Likuma Nr. 599/2001 5. pantu rajona iestādes un pašvaldības nesagatavo apliecinātas kopijas izmantošanai ārvalstīs.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Izņemot notāra vai notāra amata kandidāta apliecinošo paziņojumu, apliecinātajām kopijām (un fotokopijām) nav specifisku iezīmju.

Lapa atjaunināta: 07/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Somija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Somu un zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Publiskie dokumenti, kas ietilpst Regulas darbības jomā, ir izraksti no Iedzīvotāju informācijas sistēmas, ciemu izdoti civilstāvokli apliecinoši dokumenti, izraksti no sodu reģistra par sodāmības neesību un atsevišķos gadījumos arī tiesas spriedumi.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Somija ir ieviesusi visas daudzvalodu standarta veidlapas, izņemot VIII pielikumu (spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās). Visās, izņemot XI pielikumu (sodāmības neesība), ir iekļauti konkrētām valstīm domāti standarta ierakstu nosaukumi.

Izrakstus no Iedzīvotāju informācijas sistēmas var pievienot standarta veidlapai ar informāciju par dzimšanas faktiem, dzīvajām personām, mirušajām personām, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, domicilu un uzturēšanās vietu. Standarta veidlapai var pievienot arī apliecinājumu par tiesībām saskaņā ar Somijas tiesību aktiem stāties laulībā ārvalstu iestādē. Var pievienot arī izrakstu no sodu reģistra par sodāmības neesību.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Somijā ir pilnvarotu tulkotāju sistēma, ko pārvalda pārbaudītāju valde, kas sadarbojas ar Somijas Nacionālo izglītības aģentūru. Pārbaudītāju valde uztur pilnvarotu tulkotāju datubāzi: Saite atveras jaunā logāhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Apliecinātas kopijas izdod notāri. Digitālo datu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūras ierēdņi ir notāri. Olandē notāri darbojas Olandes Valsts departamenta pakļautībā.

Ar Digitālo datu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūru var sazināties šādi:

Tīmekļa vietne angļu valodā: Saite atveras jaunā logāhttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Tīmekļa vietne somu valodā: Saite atveras jaunā logāhttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Ar Olandes Valsts departamentu var sazināties šādi: Saite atveras jaunā logāhttps://www.ambetsverket.ax/

Noteiktas notāru funkcijas pilda un apliecinātas kopijas izdod arī Somijas pārstāvniecības ārvalstīs.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Uz apliecinātas kopijas ir pilnvarotā tulkotāja paraksts. Tulkotāju var pārbaudīt iepriekš minētajā pilnvaroto tulkotāju reģistrā.

Digitālo datu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūrā strādājoša notāra apliecinātas kopijas var atpazīt pēc apaļa zīmoga ar lauvas emblēmu vidū. Uz tām ir arī notāra paraksts un vārds.

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Skatīt iepriekš.

Lapa atjaunināta: 01/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Publiskie dokumenti - Zviedrija

24. panta 1. punkta a) apakšpunkts - valodas, kuras dalībvalstīm ir pieņemamas attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas to iestādēm ir uzrādāmi saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Zviedru valoda.

24. panta 1. punkta b) apakšpunkts - indikatīvu to publisko dokumentu sarakstu, kuri ietilpst šīs regulas darbības jomā

Indikatīvs valsts dokumentu saraksts

 1. Dzimšana
  Izraksts no reģistra par dzimšanas faktu.
 2. Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 3. Miršana
  Izraksts no reģistra par miršanas faktu.
  Zviedrijas nodokļu aģentūra (Skatteverket) arī izdod kremācijas vai apbedīšanas apliecību, kas nepieciešama pirms kremācijas vai apbedīšanas. Pastāv arī starptautiska caurlaide mirstīgo atlieku ievešanai Ziemeļvalstīs vai izvešanai no Ziemeļvalstīm. Nodokļu aģentūra arī izdod miršanas apliecības un paziņojumus par radiniekiem, ko galvenokārt izmanto, lai sniegtu informāciju par mirušo un tuvākajiem radiniekiem.
 4. Vārds
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vārdu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 5. Laulība
  Izraksts no reģistra par laulības noslēgšanas faktu.
  Paziņojums par laulības noslēgšanu.
 6. Spēja stāties laulībā
  Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai.
  Laulības apliecība.
 7. Laulība (ģimenes stāvoklis)
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 8. Reģistrētas partnerattiecības
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 9. Partnerattiecības (partnerattiecību statuss)
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 10. Vecāku statuss
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vecāku statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 11. Adopcija
  N/P
 12. Domicils
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 13. Valstspiederība
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par valstspiederību (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 14. Nesodāmība
  Izraksts no policijas iestādes sodu reģistra, kas izdots atbilstoši Likuma par sodu reģistriem (1998:620) 9. panta 2. punktam un paredzēts uzrādīšanai ārvalstu iestādei saistībā ar pieteikumu uzturēšanās, darba vai apmešanās atļaujas piešķiršanai vai citā sakarā, ja pieteikuma iesniedzēja tiesības konkrētajā ārvalstī ir atkarīgas no šāda izraksta.

24. panta 1. punkta c) apakšpunkts - sarakstu ar publiskajiem dokumentiem, kuriem kā piemērotu tulkošanas palīglīdzekli var pievienot daudzvalodu standarta veidlapas

Indikatīvs valsts dokumentu saraksts

 1. Dzimšana
  Izraksts no reģistra par dzimšanas faktu.
 2. Apliecinājums par to, ka persona ir dzīva
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 3. Miršana
  Izraksts no reģistra par miršanas faktu.
  Zviedrijas nodokļu aģentūra (Skatteverket) arī izdod kremācijas vai apbedīšanas apliecību, kas nepieciešama pirms kremācijas vai apbedīšanas. Pastāv arī starptautiska caurlaide mirstīgo atlieku ievešanai Ziemeļvalstīs vai izvešanai no Ziemeļvalstīm. Nodokļu aģentūra arī izdod miršanas apliecības un paziņojumus par radiniekiem, ko galvenokārt izmanto, lai sniegtu informāciju par mirušo un tuvākajiem radiniekiem.
 4. Vārds
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vārdu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 5. Laulība
  Izraksts no reģistra par laulības noslēgšanas faktu.
  Paziņojums par laulības noslēgšanu.
 6. Spēja stāties laulībā
  Dokuments par šķēršļu neesību laulības noslēgšanai.
  Laulības apliecība.
 7. Laulība (ģimenes stāvoklis)
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 8. Reģistrētas partnerattiecības
  Personu apliecinošs dokuments, kas apliecina partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 9. Partnerattiecības (partnerattiecību statuss)
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par partnerattiecību statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 10. Vecāku statuss
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par vecāku statusu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 11. Adopcija
  N/P
 12. Domicils
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par dzīvesvietu (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 13. Valstspiederība
  Personu apliecinošs dokuments ar informāciju par valstspiederību (izraksts no civilstāvokļa aktu reģistra).
 14. Nesodāmība
  Izraksts no policijas iestādes sodu reģistra, kas izdots atbilstoši Likuma par sodu reģistriem (1998:620) 9. panta 2. punktam un paredzēts uzrādīšanai ārvalstu iestādei saistībā ar pieteikumu uzturēšanās, darba vai apmešanās atļaujas piešķiršanai vai citā sakarā, ja pieteikuma iesniedzēja tiesības konkrētajā ārvalstī ir atkarīgas no šāda izraksta.

24. panta 1. punkta d) apakšpunkts - to personu sarakstus, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kvalificētas veikt apliecinātus tulkojumus, ja šādi saraksti pastāv

Zvērināts tulkotājs — Saite atveras jaunā logāhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare.

24. panta 1. punkta e) apakšpunkts - indikatīvu to iestāžu veidu sarakstu, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas sagatavot apliecinātas kopijas

Indikatīvs saraksts nav norādīts, jo nav īpašu noteikumu par iestāžu pilnvarām sagatavot apliecinātas kopijas. Notāri ir pilnvaroti sagatavot apliecinātas kopijas, taču iestādes nav notāri.

24. panta 1. punkta f) apakšpunkts - informāciju, kas saistīta ar līdzekļiem, ar kuriem apliecinātus tulkojumus un apliecinātas kopijas var identificēt

Apliecinātiem tulkojumiem jābūt apzīmogotiem. Notāri ir pilnvaroti sagatavot apliecinātas kopijas. Notāra apliecinātos dokumentos parasti norāda apliecinošā notāra vārdu, uzvārdu un dokumentu apliecināšanas vietu un datumu. Šādus dokumentus var arī apzīmogot. Lai pārliecinātos, vai persona ir pienācīgi iecelta par notāru, var izmantot informāciju par vietu. Šādu informāciju var iegūt no lēnes administratīvās padomes, kas pārvalda lēni, kurā attiecīgais notārs veic savu darbību (kurā ir viņa juridiskā adrese).

24. panta 1. punkta g) apakšpunkts - informāciju par apliecinātu kopiju konkrētajām iezīmēm

Notāra apliecinātos dokumentos parasti norāda apliecinošā notāra vārdu, uzvārdu un dokumentu apliecināšanas vietu un datumu. Šādus dokumentus var arī apzīmogot.

Lapa atjaunināta: 24/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.