Dokumenti pubbliċi

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

L-Artikolu 24(1)(a) - lingwi aċċettati mill-Istat Membru għad-dokumenti pubbliċi biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1)

Il-Grieg u l-Ingliż

L-Artikolu 24(1)(b) - lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

L-awtoritajiet Ċiprijotti jsemmu, bħala eżempju, id-dokumenti pubbliċi li ġejjin:

Twelid: Ċertifikat tat-twelid

Mewt: Ċertifikat tal-mewt

Żwieġ: Ċertifikat taż-żwieġ

Kapacità li persuna tiżżewweġ: Ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ

Sħubija reġistrata: Ċertifikat tal-unjoni ċivili

Residenza: Ċertifikat ta' residenza permanenti

Ħall ta’ sħubija reġistrata: Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ dikjarazzjoni konġunta dwar il-ħall ta’ unjoni ċivili

Nuqqas ta’ fedina penali: Ċertifikat ta’ nuqqas ta’ fedina penali

L-Artikolu 24(1)(c) - il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni

Ċertifikat tat-twelid

Ċertifikat tal-mewt

Ċertifikat taż-żwieġ

Ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ

Ċertifikat tal-unjoni ċivili

Ċertifikat ta' residenza permanenti

Ċertifikat ta’ nuqqas ta’ fedina penali

L-Artikolu 24(1)(d) - il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu

Ir-Reġistru tat-Tradutturi Ġuramentati marbut mal-Uffiċċju tal-Istampa u l-Informazzjoni tal-Ministeru tal-Intern

L-Artikolu 24(1)(e) - lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati

Id-Dipartiment tar-Reġistru Ċivili u l-Migrazzjoni

Ċertifikat tat-twelid

Ċertifikat tal-mewt

Ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ

Ċertifikat tal-unjoni ċivili

Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ dikjarazzjoni konġunta dwar il-ħall ta’ unjoni ċivili

L-amministrazzjonijiet distrettwali (Επαρχιακές Διοικήσεις )

Ċertifikat tat-twelid

Ċertifikat tal-mewt

Ċertifikat ta' residenza permanenti

Muniċipalitajiet

Ċertifikat taż-żwieġ

L-Artikolu 24(1)(f) - informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati

L-istruzzjonijiet tal-Kunsill tat-Tradutturi Ġuramentati, il-korp responsabbli għat-traduzzjonijiet uffiċjali fir-Repubblika ta’ Ċipru, għat-tradutturi ġuramentati u għall-pubbliku huma li d-dokumenti kollha ppreżentati lit-tradutturi ġuramentati għat-traduzzjoni jridu jkunu awtentiċi u debitament iċċertifikati. Kopja tad-dokument mibgħut għat-traduzzjoni tinhemeż mat-test tradott mit-traduttur ġuramentat, u fl-aħħar ikun hemm il-firma tat-traduttur u t-timbru.

It-tradutturi ġuramentati ma jiċċertifikawx l-awtentiċità tad-dokument ippreżentat għat-traduzzjoni b’timbru speċjali fuq id-dokument, iżda jiċċekkjawh qabel ma jittraduċuh u jekk iqisu li ma jkunx awtentiku, ma jittraduċuhx.

It-tradutturi ġuramentati jiċċertifikaw biss l-awtentiċità tat-test tradott minnhom stess meta jintalbu kopja vera jew fidila tat-traduzzjoni tagħhom.

Għat-traduzzjonijiet:

Siġill elettroniku rettangolari bil-kliem “traduzzjoni korretta u preċiża tad-dokument mehmuż”

Timbru tond oriġinali tat-traduttur ġuramentat li jkun inħariġlu mill-Kunsill tat-Tradutturi Ġuramentati.

Il-firma oriġinali tat-traduttur ġuramentat

Isem it-traduttur ġuramentat

Il-bolla (bolla ta’ EUR 2 titwaħħal kemm kemm ’il barra mill-parti ta’ isfel tat-timbru u tiġi kkanċellata bit-timbru t-tond)

Għall-kopji tat-traduzzjonijiet:

Siġill elettroniku rettangolari oriġinali bil-kliem “kopja vera tad-dokument tradott”

Timbru tond oriġinali tat-traduttur ġuramentat li jkun inħariġlu mill-Kunsill tat-Tradutturi Ġuramentati.

L-isem u l-firma oriġinali tat-traduttur ġuramentat

Il-bolla (bolla ta’ EUR 2 titwaħħal kemm kemm ’il barra mill-parti ta’ isfel tat-timbru u tiġi kkanċellata bit-timbru t-tond)

Għal dokumenti ċċertifikati:

It-timbri (it-tondi) tat-tradutturi ġuramentati huma ta’ kulur blu u s-siġill elettroniku rettangolari huwa iswed.

Bolla ta’ EUR 2 titwaħħal kemm kemm ’il barra mill-parti ta’ isfel tat-timbru u tiġi kkanċellata bit-timbru t-tond.

L-Artikolu 24(1)(g) - informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati

It-timbri (it-tondi) tat-tradutturi ġuramentati huma ta’ kulur blu u s-siġill elettroniku rettangolari huwa iswed.

Bolla ta’ EUR 2 titwaħħal kemm kemm ’il barra mill-parti ta’ isfel tat-timbru u tiġi kkanċellata bit-timbru t-tond.

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.