Dokumenti pubbliċi

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

L-Artikolu 24(1)(a) - lingwi aċċettati mill-Istat Membru għad-dokumenti pubbliċi biex jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet tiegħu skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1)

Ġermaniż

L-Artikolu 24(1)(b) - lista indikattiva ta' dokumenti pubbliċi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

Kamp ta’ applikazzjoni

Dokument pubbliku

Twelid

 • Geburtsurkunde (ċertifikat tat-twelid)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (estratt ċertifikat mir-reġistru tat-twelid)

Ħajja

 • einfache Meldebescheinigung (ċertifikat qasir ta’ reġistrazzjoni tar-residenza)
 • erweiterte Meldebescheinigung (ċertifikat komplut ta’ reġistrazzjoni ta’ residenza)

Mewt

 • Sterbeurkunde (ċertifikat tal-mewt)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (estratt ċertifikat mir-reġistru tal-mewt)

Isem

 • Geburtsurkunde (ċertifikat tat-twelid)
 • Eheurkunde (ċertifikat taż-żwieġ)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (ċertifikat ta’ unjoni ċivili)

Żwieġ

Kapacità li persuna tiżżewweġ

Status ċivili

 • Eheurkunde (ċertifikat taż-żwieġ)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (estratt ċertifikat mir-reġistru taż-żwiġijiet)
 • Ehefähigkeitszeugnis (ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ)
 • einfache Meldebescheinigung (ċertifikat qasir ta’ reġistrazzjoni tar-residenza)
 • erweiterte Meldebescheinigung (ċertifikat komplut ta’ reġistrazzjoni ta’ residenza)

Divorzju

Annullament taż-żwieġ

 • Eheurkunde (ċertifikat taż-żwieġ)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (estratt ċertifikat mir-reġistru taż-żwiġijiet)

Unjoni ċivili

Kapaċità li persuna tidħol għal unjoni ċivili

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (ċertifikat ta’ unjoni ċivili)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (estratt ċertifikat mir-reġistru tal-unjonijiet ċivili)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (ċertifikat tal-kapaċità li wieħed jidħol għal unjoni ċivili)

Ħall ta’ unjoni ċivili

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (ċertifikat ta’ unjoni ċivili)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (estratt ċertifikat mir-reġistru tal-unjonijiet ċivili)

Ġenituri

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (estratt ċertifikat mir-reġistru tat-twelid)

Domiċilju

Residenza

 • einfache Meldebescheinigung (ċertifikat qasir ta’ reġistrazzjoni tar-residenza)

Nazzjonalità

 • Einbürgerungsurkunde (ċertifikat ta’ naturalizzazzjoni)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (ċertifikat tal-akkwiżizzjoni taċ-ċittadinanza Ġermaniża permezz ta’ dikjarazzjoni)
 • Entlassungsurkunde (ċertifikat ta’ rilaxx miċ-ċittadinanza)
 • Verzichtsurkunde (ċertifikat ta’ rinunzja taċ-ċittadinanza)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (awtorizzazzjoni biex tinżamm iċ-ċittadinanza Ġermaniża)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (ċertifikat ta’ ċittadinanza)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (ċertifikat ta’ status legali bħala persuna Ġermaniża)

Adozzjoni

 • Gerichtlicher Beschluss (ordni tal-qorti)

Nuqqas ta’ fedina penali

 • Führungszeugnis (ċertifikat ta’ kondotta tajba)

L-Artikolu 24(1)(c) - il-lista ta' dokumenti pubbliċi li magħhom jistgħu jiġu mehmuża l-formoli standard multilingwi bħala għajnuna adatta għat-traduzzjoni

Dokument pubbliku

Għajnuna għat-traduzzjoni

Geburtsurkunde (ċertifikat tat-twelid)

Anness I - Twelid

einfache Meldebescheinigung (ċertifikat qasir ta’ reġistrazzjoni tar-residenza)

Anness II - Ħajja

Sterbeurkunde (ċertifikat tal-mewt)

Anness III - Mewt

Eheurkunde (ċertifikat taż-żwieġ)

Anness IV - Żwieġ

Ehefähigkeitszeugnis (ċertifikat ta’ kapaċità għaż-żwieġ)

Anness V - Kapacità li persuna tiżżewweġ

erweiterte Meldebescheinigung (ċertifikat komplut ta’ reġistrazzjoni ta’ residenza)

Anness VI - Stat ċivili

Lebenspartnerschaftsurkunde (ċertifikat ta’ unjoni ċivili)

Anness VII - Unjoni ċivili

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (ċertifikat tal-kapaċità li wieħed jidħol għal unjoni ċivili)

Anness VIII - Kapaċità li persuna tidħol għal unjoni ċivili

erweiterte Meldebescheinigung (ċertifikat komplut ta’ reġistrazzjoni ta’ residenza)

Anness IX - Stat ta’ unjoni ċivili

einfache Meldebescheinigung (ċertifikat qasir ta’ reġistrazzjoni tar-residenza)

Anness X - Domiċilju u/jew residenza

Nuqqas ta’ fedina penali

Anness XI- Nuqqas ta’ fedina penali

L-Artikolu 24(1)(d) - il-listi ta' persuni kkwalifikati, f'konformità mal-liġi nazzjonali, biex iwettqu traduzzjonijiet iċċertifikati, meta tali listi jkunu jeżistu

Hemm bażi tad-data mal-pajjiż kollu ta’ interpreti u tradutturi, li hija ġestita mill-istat federali ta’ Hessen. Hija disponibbli mingħajr ħlas għal kulħadd fuq http://www.justiz-dolmetscher.de/, u għandha funzjoni tat-tiftix dettaljata (pereż. wieħed jista’ jfittex skont l-istat federali, il-qorti jew il-lingwa). Fil-bażi ta' data hemm biss interpreti u tradutturi maħtura uffiċjalment u li jkunu ħadu l-ġurament. Tista’ ssib l-awtoritajiet responsabbli permezz ta’ dan l-indirizz.

L-Artikolu 24(1)(e) - lista indikattiva ta' tipi ta' awtoritajiet awtorizzati mil-liġi nazzjonali sabiex jagħmlu kopji ċċertifikati

Fil-Ġermanja l-awtoritajiet jew il-korpi kollha li joħorġu dokumenti pubbliċi (pereż. l-uffiċċji tar-reġistru tal-istat ċivili, l-awtoritajiet għar-reġistrazzjoni tar-residenza jew il-qrati tal-qorti) u n-nutara għandhom is-setgħa li joħorġu kopji ċċertifikati.

L-Artikolu 24(1)(f) - informazzjoni dwar il-mezzi li bihom traduzzjonijiet iċċertifikati u kopji ċċertifikati jistgħu jiġu identifikati

Kopja ċċertifikata għandha dikjarazzjoni li tikkonferma li hija veru kopja tal-oriġinal (pereż. dokument tal-qorti jew att notarili), is-siġill jew it-timbri tal-awtorità/uffiċċju tal-ħruġ u l-firma tal-persuna li tiċċertifika l-kopja (Artikolu 42(1) Beurkundungsgesetz (Liġi dwar ir-reġistrazzjoni uffiċjali tad-dokumenti). It-traduzzjonijiet iċċertifikati għandhom it-timbru/siġill u l-firma tat-traduttur.

L-Artikolu 24(1)(g) - informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kopji ċċertifikati

Kopja ċċertifikata għandha dikjarazzjoni li tikkonferma li hija veru kopja tal-oriġinal (pereż. dokument tal-qorti jew att notarili), is-siġill jew it-timbri tal-awtorità/uffiċċju tal-ħruġ u l-firma tal-persuna li tiċċertifika l-kopja (Artikolu 42(1) Beurkundungsgesetz (Liġi dwar ir-reġistrazzjoni uffiċjali tad-dokumenti). It-traduzzjonijiet iċċertifikati għandhom it-timbru/siġill u l-firma tat-traduttur.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.