Openbare documenten

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De Belgische taalwetgeving in bestuurszaken (wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken) regelt het gebruik van talen in lokale diensten.

Daarin wordt met name bepaald in welke taal de burger documenten bij de autoriteiten kan indienen.

België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het Duitse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (artikel 2 van de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken). In elk taalgebied aanvaarden de lokale autoriteiten voor de indiening van documenten alleen de taal van het taalgebied.

 • Het Nederlandse taalgebied

De gemeenten van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant:

documenten moeten in het Nederlands worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen en Ronse:

documenten moeten in het Nederlands of eventueel in het Frans worden ingediend.

 • Het Franse taalgebied

De gemeenten van de provincies Henegouwen, Luxemburg, Namen, Luik (met uitzondering van het Duitstalige deel) en Waals-Brabant:

documenten moeten in het Frans worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Zinnik, Edingen, Moeskroen en Komen-Waasten:

documenten moeten in het Frans of eventueel in het Nederlands worden ingediend.

Uitzondering: de gemeenten Malmedy en Weismes:

documenten moeten in het Frans of eventueel in het Duits worden ingediend.

 • Het Duitse taalgebied

De gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith:

documenten moeten in het Duits of eventueel in het Frans worden ingediend.

 • Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

De gemeenten Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Sint-Gillis, Sint‑Jans‑Molenbeek, Sint‑Joost‑ten‑Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde:

documenten kunnen in het Nederlands of in het Frans worden ingediend.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

1) Akten van de burgerlijke stand (opgesteld door de Belgische gemeenten en door de diplomatieke en consulaire posten)

 • Geboorteakte;
 • huwelijksakte;
 • adoptieakte;
 • erkenningsakte;
 • overlijdensakte.
 • akte van naamsverandering;
 • akte van voornaamsverandering;
 • echtscheidingsakte;
 • akte van afwezigheid;
 • akte van Belgische nationaliteit;
 • akte betreffende een levenloos kind;
 • akte van prenatale erkenning;
 • akte van verklaring van naamskeuze;
 • akte van aanpassing van de geslachtsregistratie;
 • akte van herroeping of herziening van adoptie, van nieuwe aanpassing van de geslachtsregistratie of van nietigverklaring.

2) Gerechtelijke beslissingen

 • Vonnis houdende een vervangende geboorteakte;
 • vonnis inzake vaststelling van de afstamming (onderzoek naar moederschap, vaderschap of meemoederschap);
 • vonnis inzake betwisting van de afstamming (moederschap, vermoeden van vaderschap of meemoederschap; erkenning door de moeder, de vader of de meemoeder);
 • vonnis inzake adoptie.

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

 • Mits het gaat om een uittreksel waarin geen veroordelingen worden vermeld en waaruit dus het ontbreken van een strafblad blijkt:
  • uittreksel uit het centraal strafregister afgegeven overeenkomstig artikel 595 van het wetboek van strafvordering;
  • uittreksel uit het centraal strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 1, van het wetboek van strafvordering;
  • uittreksel uit het centraal strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 2, van het wetboek van strafvordering.
 • In België worden uittreksels voor particulier gebruik in eerste instantie afgegeven door de gemeentelijke autoriteiten, die sinds 1 januari 2018 op het centraal strafregister zijn aangesloten. Slechts in een aantal gevallen (woonplaats in het buitenland, diplomaten, rechtspersonen enz.) wordt er door het centraal strafregister een uittreksel afgegeven aan burgers.

4) Door consulaire posten afgegeven attesten

 • Attest van geen huwelijksbeletsel;
 • attest betreffende de burgerlijke staat (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, nietigverklaring van het huwelijk, geregistreerd partnerschap, ontbinding van een geregistreerd partnerschap);
 • attest van woonplaats (woon- en/of verblijfplaats, met of zonder historiek);
 • attest van nationaliteit;
 • uittreksel uit registers;
 • attest van gezinssamenstelling;
 • attest van overeenstemming van naam.

5) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken

 • Attest van hoofdverblijfplaats;
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek;
 • attest van leven;
 • attest van Belgische nationaliteit;
 • attest van wettelijke samenwoning;
 • attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;
 • attest van Belgisch kiezer;
 • uittreksel uit registers.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

1) Uittreksels uit akten van de burgerlijke stand

Opgesteld door gemeenten of consulaire posten:

- geboorteakte;

- huwelijksakte;

- overlijdensakte.

2) Uittreksels uit het centraal strafregister

- Ontbreken van strafblad.

3) Door consulaire posten afgegeven attesten

- Bekwaamheid om te huwen;

- huwelijkse staat.

4) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken

- Attest van hoofdverblijfplaats -> bijlage X;

- attest van hoofdverblijfplaats met historiek -> bijlage X;

- attest van leven -> bijlage II;

- attest van wettelijke samenwoning -> bijlage VII;

- attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk -> bijlage X.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

De artikelen 555/6-555/16 van het Gerechtelijk wetboek regelen de lijst van personen die beëdigde vertalingen mogen uitvoeren.

Deze lijst is beschikbaar via het portaal Justonweb.

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

1) Akten van de burgerlijke stand

-        Gemeenten,

-        rechtstreeks uit de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS);

-        Belgische ambassades en consulaten,

-        de FOD Buitenlandse Zaken - Directie Personenrecht.

2) Attesten afgegeven door gemeenten/FOD Binnenlandse Zaken (mijn dossier)

-        De FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Instellingen en Bevolking - Rijksregister

3) Uittreksels uit het centraal strafregister

"Kopieën" van een uittreksel uit het centraal strafregister kunnen niet voor eensluidend worden gewaarmerkt. Alleen het originele uittreksel is authentiek.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Niets anders dan wat hierboven is vermeld.

Laatste update: 08/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.