Openbare documenten

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De Republiek Kroatië aanvaardt alleen openbare documenten in het Kroatisch, dus geen openbare documenten in andere officiële talen van de EU-lidstaten.

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De openbare documenten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, zijn:

- geboorteakte (rodni list) (bijlage I),

- overlijdensakte (smrtni list) (bijlage III),

- huwelijksakte (vjenčani list) (bijlage IV),

- attest van ongehuwde status (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (bijlage VI),

- attest van partnerschap (potvrda o životnom partnerstvu) (bijlage VII),

- attest van woonplaats en/of verblijfplaats (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (bijlage X),

- attest van afwezigheid van een strafblad (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (bijlage XI),

Opmerking: de openbare documenten zoals bedoeld in bijlagen I-VII worden afgegeven door het Ministerie van Openbaar Bestuur (Ministarstvo uprave), de in bijlage X bedoelde documenten worden afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministarstvo unutarnjih poslova), en de in bijlage XI bedoelde documenten worden afgegeven door het Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa).

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

De openbare documenten waaraan als geschikte vertaalhulp meertalige modelformulieren kunnen worden gevoegd, zijn:

- geboorteakte (bijlage I),

- overlijdensakte (bijlage III),

- huwelijksakte (bijlage IV),

- attest van ongehuwde staat (bijlage VI),

- attest van partnerschap (bijlage VII),

- attest van woonplaats en/of verblijfplaats (bijlage X),

- attest van afwezigheid van een strafblad (bijlage XI).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Op grond van het Kroatische recht zijn gerechtsvertalers gekwalificeerd om gewaarmerkte vertalingen uit te voeren.

Link naar de bijgewerkte lijst van gerechtsvertalers die wordt bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Justitie:

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Op grond van het Kroatische recht kunnen notarissen (javni bilježnici) gewaarmerkte afschriften van openbare documenten afgeven. De lijst van de gekwalificeerde notarissen — ook de "gids van notarissen" (Imenik javnih bilježnika) genoemd — wordt beheerd door de raad van bestuur (Upravni odbor) van de Kroatische Kamer van Notarissen (Hrvatska javnobilježnička komora) en kan worden geraadpleegd op de volgende website van de Kamer: http://www.hjk.hr/Uredi

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Gewaarmerkte vertalingen en gewaarmerkte afschriften kunnen worden geïdentificeerd door middel van een gewone visuele controle, aangezien elke vertaling of afschrift is voorzien van het stempel van een gerechtsvertaler of notaris dat duidelijk aangeeft dat het betrokken document een vertaling of afschrift is.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Een gewaarmerkt afschrift onderscheidt zich door een stempel van de notaris die het heeft afgegeven.

Laatste update: 30/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.