Openbare documenten

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Grieks en Engels

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

De Cypriotische autoriteiten vermelden als voorbeeld de volgende openbare documenten:

geboorte: geboorteakte

overlijden: overlijdensakte

huwelijk: huwelijksakte

bekwaamheid om te huwen: attest van huwelijksbekwaamheid

geregistreerd partnerschap attest van geregistreerd partnerschap

verblijf: permanente verblijfskaart

ontbinding van een geregistreerd partnerschap: attest van registratie van een gezamenlijke verklaring over de ontbinding van een geregistreerd partnerschap

afwezigheid van strafblad: attest van afwezigheid van strafblad

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

geboorteakte

overlijdensakte

huwelijksakte

attest van huwelijksbekwaamheid

attest van geregistreerd partnerschap

permanente verblijfskaart

attest van afwezigheid van strafblad

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Het Register van beëdigd vertalers dat verbonden is aan de dienst Pers en Informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Afdeling Burgerlijke Stand en Migratie

geboorteakte

overlijdensakte

attest van huwelijksbekwaamheid

attest van geregistreerd partnerschap

attest van registratie van een gezamenlijke verklaring over de ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Districtsbesturen (Επαρχιακές Διοικήσεις)

geboorteakte

overlijdensakte

permanente verblijfskaart

Gemeenten

huwelijksakte

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

De aanwijzingen van de Raad van beëdigd vertalers (de voor de officiële vertalingen in de Republiek Cyprus verantwoordelijke instantie) voor beëdigd vertalers en het publiek bestaan erin dat alle documenten die aan beëdigd vertalers voor vertaling worden aangeboden, authentiek moeten zijn en naar behoren zijn gewaarmerkt. Een fotokopie van het voor vertaling aangeboden document wordt bij de vertaalde tekst van de beëdigd vertaler gevoegd, waarna de handtekening van de vertaler wordt aangebracht en het document wordt voorzien van een stempel.

Beëdigd vertalers certificeren niet de authenticiteit van het voor vertaling overgelegde document door middel van een speciale stempel op het document, maar zij controleren het alvorens het te vertalen, en als zij van mening zijn dat het niet authentiek is, vertalen zij het niet.

Beëdigd vertalers certificeren alleen de authenticiteit van hun eigen vertaalde tekst als hun een accuraat of getrouw afschrift van hun vertaling wordt gevraagd.

Voor vertalingen:

Een rechthoekig elektronisch zegel met vermelding van de woorden “correcte en accurate vertaling van het bijgevoegde document”

Originele ronde stempel van de beëdigd vertaler die hij van de Raad van beëdigd vertalers heeft gekregen

Originele handtekening van de beëdigd vertaler

Naam van de beëdigd vertaler

Belastingzegel (een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld)

Voor afschriften van vertalingen:

Origineel rechthoekig elektronisch zegel met vermelding van de woorden “gewaarmerkt afschrift van het vertaalde document”

Originele ronde stempel van de beëdigd vertaler die hij van de Raad van beëdigd vertalers heeft gekregen

Naam en originele handtekening van de beëdigd vertaler

Belastingzegel (een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld)

Voor gecertificeerde documenten:

De stempels van beëdigd vertalers (rond) zijn blauw van kleur en het rechthoekige elektronische zegel is zwart.

Een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De stempels van beëdigd vertalers (rond) zijn blauw van kleur en het rechthoekige elektronische zegel is zwart.

Een belastingzegel van 2 EUR wordt aangebracht net iets buiten het onderste deel van de stempel en wordt met de ronde stempel afgestempeld.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.