Openbare documenten

Nationale informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) 2016/1191

In juli 2016 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen die het verkeer van bepaalde openbare documenten tussen de EU-landen vereenvoudigt. De verordening heeft tot doel de administratieve rompslomp en de kosten voor burgers te verminderen wanneer deze een door de autoriteiten van een EU-land afgegeven openbaar document moeten verstrekken aan de autoriteiten van een ander EU-land. Krachtens de verordening moeten in een EU-land afgegeven openbare documenten (bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte) in een ander EU-land als authentiek worden erkend zonder dat daarvoor een waarmerk (de apostille) vereist is. De onder de verordening vallende openbare documenten hebben met name betrekking op de burgerlijke stand (bijvoorbeeld geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, adoptie), maar ook op verblijf en het ontbreken van een strafblad.

De verordening schaft ook de verplichting af om in alle gevallen gewaarmerkte afschriften en gewaarmerkte vertalingen te verstrekken van openbare documenten die in een ander EU-land zijn afgegeven. In de verordening zijn facultatieve meertalige modelformulieren vastgesteld die aan de openbare documenten kunnen worden gehecht teneinde geen vertaling te hoeven verstrekken. De verordening is niet van toepassing op de erkenning in een EU-land van de inhoud of de gevolgen van een in een ander EU-land afgegeven openbaar document. De erkenning van de inhoud of de gevolgen is afhankelijk van het recht van het ontvangende land. De verordening is van toepassing met ingang van 16 februari 2019.

Laatste update: 09/07/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.